Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Ku dyoha ka Ninivha ku n'wi lovisile

31U ni khombo, wena muti wa ngati

lowu taleke hi mavunwa,

wena la taleke hi leswi phanghiweke,

wena la nga tshikiki ku phangha.Kumbe: wena la khomelelaka eka leswi u swi handzuleleke

2Twana ku buluka ka ximokoximoko, kumbe: ximusi, ximibi

ni vuntswikiri-ntswikiri bya mavhilwa!

Tihanci a hi rivilo ra tona,

ni makalichi, mo gèdlè-gèdlè!

3Vagadi va tihanci va tsutsumela eku hlaseleni,

va vangamisa mafumu, va hatimisa ni matlhari.

Lava tlhaviweke i ntsandza-vahlayi;

mintsumbu yo khatakanyana kunene, yi lo n'wálálálá, erivaleni,

va khuguriwa hi yona!

4Leswi swi vanga hi vunghwavava lebyikulu bya Ninivha,

wansati loyi wo koka mahlo,

mungoma wa xiviri loyi a a phasa vamatiko

hi vunghwavava bya yena, ni tinxaka ta vanhu hi vungoma bya yena.

5HOSI ya matimba hinkwawo yi ri:

“Yingisa we Ninivha, ndza ku pfukela.

Ndzi ta ku hluvula swiambalo swa wena hinkwaswo,

ndzi komba vuhava bya wena eka vamatiko,

ni tingana ta wena eka mimfumo.

6Ndzi ta ku haxa hi thyaka,

ndzi ku tsongahata ngopfu, ndzi endla xikombiso ha wena.

7Hinkwavo lava nga ta ku hlalela, va ta khomiwa hi ku chava, va ku fularhela, va ku:

‘Muti wa Ninivha wu herisiwile!’

Xana wu ta rila hi mani xana?

Xana vachaveleri va wona ndzi ta va lava kwihi xana?”

8We Ninivha, xana u tlula muti wa TebaTeba, kumbe: No-Amoni

lowu a wu akiwile kusuhi ni nambu wa NiloNilo, kumbe: Nile xana?

A wu rhendzeriwile hi mati,

lwandle a ri endla xisirhelelo emahlweni ka wona,

ni mati a ma ri rirhangu ra wona.

9Matiko ya Etiyopiya na Egipta,

a ma seketela wona hi matimba lama nga heriki,

va le Putu na Valibiya

a va ri vapfuni va wona.

10Hambiswiritano, muti wa Teba wu rhurhisiwile,

wu ya evukhumbini;

swihlangi swa wona swi phyandlasiwile

emahandzeni ya tindlela hinkwato;

va pambulelana vachaviseki va wona hi ku hoxa vuhlolotwana,

kutani tinganakana ta wona hinkwato ti bohiwile hi tinketani.

11Na wena Ninivha, u ta pyopyiwa,

u ta tifihla,Van'wana va ri: u ta tshoviwa, u va u titivala

u ta lava vuchavelo

byo tumbela valala eka byona.

12Makhokholo ya wena hinkwawo ma fana ni minkuwa

leyi tswaleke matatana:

Loko ma dzudziwa,

ma wela emilon'weni ya vadyi.

13Vona, emutini wa wena,

mavuthu i vavasati ntsena.

Tinyangwa ta tiko ra wena

ti pfulekile swinene emahlweni ka valala va wena,

timbanti ta muti wa wena ti tshwe hi ndzilo.

14Kelela mati, u ma hlayisela siku ra ku rhendzeriwa,

u pfuxeta makhokholo ya wena;

nghena endzhopeni, u pfuva,

u khoma foromo ya switina hi mandla mambirhi!

15Kambe endhawini yoleyo, u ta tshwa hi ndzilo,

banga ri ta ku pulukanya

(ri ta ku heta kukota loko swijajani swi dya).

Andza tanihi swijajani,

tswala kukota tinjiya!

16U andzisile vanhu va wena va mabindzu

ku tlula tinyeleti exibakabakeni

(kambe swijajani swa kona swi mirile timpapa, swi tihahela).

17Vatirhela-mfumo va wena va fana ni swinjiyana,

vamatsalanivamatsalani, kumbe: varhambi va wena va kotisa papa ra tinjiya:

Hi siku ra xirhami,

ti phatsama erihlampfini,

kambe loko masana ma tlhava, ta haha,

ni lomu ti nga kona sweswi a ku tiviwi hi munhu!

Ti ya kwihi xana?

18Varisi va wena va etlele, wee hosi ya Asiriya;

tinganakana ta wena ta khudzehela!

Vanhu va wena va hangalakile ni tintshava,

ku nga ha ri na loyi a va hlengeletaka.

19Makhombo ya wena a ma chaveleleki,

timbanga ta wena i ntsandza-vatshunguri.

Hinkwavo lava twaka ta khombo ra wena,

va ba minkulungwana!

Hikuva i mani xana loyi vubihi bya wena

byi nga n'wi khumbangiki kambe na kambe, xana?