Xitsonga 1989 (TSO89)
9

91A engeta a ku ka vona: “Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, exikarhi ka lava nga kwala, ku ni van'wana lava nga ta ka va nga khumbiwi hi rifu, va nga si vona Mfumo wa Xikwembu wu ta hi matimba.”

Ta ku hundzuka ka nghohe ya Yesu

(Mt. 17:1-13; Lk. 9:28-36)

2

9:2-7
II Pet. 1:17-18
Endzhaku ka masiku ya 6, Yesu a teka Petro na Yakobo na Yohane, a ya na vona entshaveni leyo leha va ri voxe. Kutani a hundzuka nghohe emahlweni ka vona; 3swiambalo swa yena swi sungula ku vangama, swi basa swinene, ku tlula leswi vahlantswi va swiambalo va laha misaveni va nga swi basisisaka xiswona. 4Kutani Eliya na Muxe va humelela ka vona, va ri karhi va vulavula na Yesu. 5Hiloko Petro a ku ka Yesu: “Mufundhisi,Mufundhisi, hi Xigriki: Rabi swi sasekile loko hi ri kwala; a hi akeni mintsonga minharhu, wun'wana wa wena, wun'wana wa Muxe, wun'wana wa Eliya.” 6A a nga tivi leswaku ú ta vula yini, hikuva a va tshukile ngopfu. 7
9:7
Mt. 3:17
Mk. 1:11
Lk. 3:22
Kutani papa ri ta ri ta va funengeta, ku huma ni rito epapeni leri nge: “Loyi i N'wananga la rhandzekaka; n'wi yingiseni.” 8Hi nomu lo va rhalarhala hinkwako, kambe va nga ha voni munhu, loko a nga ri Yesu ntsena.

9Loko va ha rhelela hi le ntshaveni, Yesu a va laya a ku: “Mi nga tshuki mi byela munhu leswi mi swi voneke, N'wana-wa-Munhu a nga si pfuka eku feni.” 10Vona va hlayisa mhaka leyi, va ri karhi va vutisana va ku: “Ku pfuka eku feni hi leswo yini?”

11

9:11
Mal. 4:5
Mt. 11:14
Kutani va n'wi vutisa va ku: “Hikwalaho ka yini vatsari va vula leswaku Eliya ú fanele ku rhanga a ta?” 12A va hlamula a ku: “Eliya ú fanele ku rhanga a ta hakunene, a tlhela a pfuxeta hinkwaswo; kambe hikwalaho ka yini ku tsariwile leswaku N'wana-wa-Munhu ú ta fanela ku twisiwa ku vaviseka lokukulu, a va a soriwa ke? 13Ntsena ndza mi byela leswaku Eliya ú tile, kutani va n'wi endlile hinkwaswo leswi va swi rhandzeke, hilaha ku tsariweke hakona ehenhla ka timhaka ta yena.”

Ta Yesu loko a hanyisa n'wana la nga ni moya wa thyaka

(Mt. 17:14-21; Lk. 9:37-42)

14Kuteloko va fikile eka vadyondzisiwa lavan'wana, va kuma ntshungu lowukulu wu va rhendzerile va sala xikarhi, ni vatsari va ri karhi va kanetana na vona. 15Loko ntshungu hinkwawo wu vona Yesu, wu hlamala ngopfu, wu tsutsuma wu ya hlangana na yena, wu n'wi xeweta. 16Yena a va vutisa a ku: “I ncini lexi mi kanetanaka na vadyondzisiwa ha xona xana?” 17Un'wana exikarhi ka ntshungu a hlamula a ku: “Mudyondzisi, ndzi tisile n'wana wa mina eka wena; ú ni moya lowu wu n'wi endlaka mbheveve. 18Loko wu n'wi khoma, wa n'wi tlatlalata, a tlhutlha xikhuvi, a getsela meno, kutani a oma; ndzi komberile vadyondzisiwa va wena leswaku va wu hlongola, kambe va tsandzekile.” 19Yesu a hlamula, a ku: “Ha! Rixaka leri nga pfumeriki, ndzi ta va na n'wina ku fikela rini? Ndzi ta mi lehisela mbilu ku fikela rini ke? N'wi tiseni haleno!” 20Kutani va n'wi tisa ka yena. Loko moya wu vona Yesu, wu rhurhumerisa n'wana hi matimba, a wela hansi, a vumbuluka a ri karhi a tlhutlha xikhuvi. 21Yesu a vutisa tata wa yena, a ku: “Xana swi n'wi sungurile rini?” A ku: “Ku sukela loko a ha ri ntsongo! 22Ko tala wu n'wi wisele endzilweni kumbe ematini ku n'wi lovisa; kambe loko u swi kota, hi twele vusiwana u hi pfuna.” 23Yesu a ku ka yena: “U ri, ‘loko u swi kota’? Hinkwaswo swi nga kota ku endleriwa la pfumelaka.” 24Tata wa n'wana a hatla a tlakusa rito, a ku: “Ndza pfumela! Ndzi pfune eku kanakaneni ka mina.”

25Loko Yesu a vona leswaku ntshungu wu ya wu engeteleleka, a tshinya moya wa thyaka, a ku: “Wena moya lowu nga vulavuriki, lowu nga twiki, ndza ku lerisa ndzi ri, huma ka n'wana loyi, u nga ha tlheli u vuya ka yena ni siku ni rin'we!” 26Kutani wu huma wu ri karhi wu huwelela, wu rhurhumerisa n'wana hi matimba, a va tanihi mufi, lavo tala va kala va ku: “Ú file.” 27Kambe Yesu a n'wi khoma hi voko, a n'wi pfuxa, kutani a yima.

28Kuteloko Yesu a nghenile ndlwini, vadyondzisiwa va yena va n'wi vutisa va ri etlhelo va ku: “Xana hina hi tsandzekile ha yini ku hlongola moya lowu ke?” 29A ku ka vona: “Moya lowo tano a wu koti ku huma loko ku nga ri hi ku khongela ntsena.”

Ta Yesu loko a tlhela a tivisa rifu ra yena

(Mt. 17:22-23; Lk. 9:43-45)

30Loko va suka kwalaho, va tsemakanya Galeliya, kambe Yesu a a nga lavi leswaku swi tiviwa hi munhu; 31hikuva a a dyondzisa vadyondzisiwa va yena, kutani a ku ka vona: “N'wana-wa-Munhu ú ta nyiketiwa sweswi emavokweni ya vanhu. Va ta n'wi dlaya; loko va n'wi dlele, ú ta pfuka eku feni hi siku ra vunharhu.” 32Kambe a va twisisanga marito lawa, naswona a va chava ku n'wi vutisa.

Lonkulu i mani?

(Mt. 18:1-5; Lk. 9:46-48)

33Va fika eKapernawume. Loko Yesu a nghenile ndlwini, a vutisa vadyondzisiwa a ku: “A mi kanetana hi tihi endleleni?” 34

9:34
Lk. 22:24
Kambe va miyela, hikuva endleleni a va kanetana hi ta vukulukumba. 35
9:35
Mt. 20:26-27
23:11
Mk. 10:43-44
Lk. 22:26
Kuteloko Yesu a tshamile hansi, a vitana lava khume na vambirhi, a ku ka vona: “Loko un'wana a rhandza ku va lowo rhanga, a a ve lowo hetelela eka hinkwavo, a va nandza wa hinkwavo.” 36Kutani a teka n'wana, a n'wi yimisa exikarhi ka vona; kuteloko a n'wi vukarhile, a ku ka vona: 37
9:37
Mt. 10:40
Lk. 10:16
Yoh. 13:20
“Loyi a amukelaka un'wana wa vana lava hi vito ra mina, ú amukela mina; ni loyi a ndzi amukelaka, a nga amukeri mina ntsena, kambe ú amukela ni loyi a ndzi rhumeke.”

Loyi a nga lwiki na hina, ú yima na hina

(Mt. 10:42; Lk. 9:49-50)

38Yohane a n'wi tivisa a ku: “Mudyondzisi, hi vonile un'wana la nga riki wa hina, a hlongola mademona hi vito ra wena, kutani hi n'wi siverile, hikuva a hi wa hina.” 39Kambe Yesu a ku: “Mi nga tshuki mi n'wi sivela, hikuva a ku na munhu loyi a nga hatlaka a vula swo biha hi mina, loko a endlile mahlori hi vito ra mina. 40

9:40
Mt. 12:30
Lk. 11:23
Loyi a nga lwiki na hina ú yima na hina. 41
9:41
Mt. 10:42
Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, munhu loyi a mi nyikaka ndzheko wa mati hi leswi mi vuriwaka va ka Kriste, a nga ka a nga pfumali hakelo ya yena.

Ta swikhunguvanyiso

(Mt. 18:6-9; Lk. 17:1-2)

42“La khunguvanyisaka un'wana wa lavatsongo lava pfumelaka eka mina, swi nga antswa loko a boheleriwa ribye ra ku sila enhan'wini, a hoxiwa elwandle. 43

9:43
Mt. 5:30
Loko voko ra wena ri ku khunguvanyisa, ri tseme; swi nga antswa loko u nghena evutomini u ri xilema, ku ri na ku ya eTiheleni, endzilweni lowu nga timekiki, u ri ni mavoko mambirhi. [ 44Exivandleni xexo, ‘xivungu lexi xi va dyaka a xi fi, ni ndzilo a wu timeki.’]Van'wana a va tsalanga ndzimana ya 44 45Ni loko nenge wa wena wu ku khunguvanyisa, wu tseme; swi nga antswa loko u nghena evutomini u ri karhi u khwita, ku ri na ku hoxiwa eTiheleni u ri ni milenge mimbirhi. [ 46Exivandleni xexo, ‘xivungu lexi xi va dyaka a xi fi, ni ndzilo a wu timeki.’]Van'wana a va tsalanga ndzimana ya 46 47
9:47
Mt. 5:29
Ni loko tihlo ra wena ri ku khunguvanyisa, ri xokole; swi nga antswa loko u nghena eMfun'weni wa Xikwembu u fe tihlo rin'we, ku ri na ku hoxiwa eTiheleni u ri ni mahlo mambirhi. 48
9:48
Es. 66:24
Exivandleni xexo, ‘xivungu lexi xi va dyaka a xi fi, ni ndzilo a wu timeki.’

49“Un'wana ni un'wana ú ta basisiwa hi ndzilo, ku fana ni magandzelo yo cheriwa munyu.

50

9:50
Mt. 5:13
Lk. 14:34-35
“Munyu i xilo lexo nandziha; kambe loko munyu wu phyama, mi ta wu lunga hi yini ke? Lungani ku fana ni munyu, mi hanyisana hi ku rhula.”