Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Ta mikhuva ya Vayuda va khale

(Mt. 15:1-9)

71Vafarisi ni vatsari van'wana lava humaka Yerusalema, va ta hlengeletana laha a a ri kona; 2loko va vona vadyondzisiwa van'wana va yena va dya swakudya hi mavoko lama nyameke, hileswaku lawa ma nga hlambiwangiki, va va sola.

3Mhaka hileswaku Vafarisi ni Vayuda hinkwavo a va dyi va nga si hlamba mavoko hi nawu wa kona, kutani, hi ndlela yoleyo, va hlayisa mikhuva leyi va yi amukeleke eka lava khale. 4Ni loko va vuya hi le ku xaveni, a va dyi va nga si hlamba, va ha hlayisa ni mikhuva yin'wana leyo tala leyi va yi toloveleke, tanihi leya ku hlantswa mindzheko, ni timbita, ni swibya swa koporo, ni switshamu.

5Kutani Vafarisi ni vatsari va n'wi vutisa, va ku: “Hikwalaho ka yini vadyondzisiwa va wena va nga fambi hi mikhuva ya lava khale xana; naswona, hikwalaho ka yini va dya va nga hlambanga mavoko?” 6

7:6-7
Es. 29:13
A va hlamula a ku: “Esaya a a vula n'wina hakunene, n'wina vakanganyisi, loko a tsarile a ku:

“ ‘Vanhu lava va ndzi xixima hi nomo,

kambe timbilu ta vona ti le kule na mina;

7va tikarhata ntsena hi ku ndzi nkhinsamela,

tidyondzo leti va ti dyondzisaka i milawu ya vanhu ntsena.’

8“Mi tshika nawu wa Xikwembu, kambe mi namarhela mikhuva leyi mi yi kumeke eka vanhu ntsena.” 9A tlhela a ku ka vona: “Mi ni tindlela to tala to tshika ha tona nawu wa Xikwembu, mi endlela ku hlayisa mikhuva ya n'wina leyi mi yi toloveleke. 10

7:10
Eks. 20:12
21:17
Levh. 20:9
Dut. 5:16
Hikuva Muxe ú te: ‘U va ni xichavo ka tata wa wena ni ka mana wa wena.’ Naswona ú te: ‘La rhuketelaka tata wa yena, kumbe mana wa yena, a a dlawe!’ 11Kasi n'wina mi ri, loko munhu a ku ka tata wa yena, kumbe ka mana wa yena: ‘Leswi ndzi nga ku pfunaka ha swona, i korbani’ (hileswaku mhamba leyi hlayiseriweke Xikwembu), 12a nga ha pfumeleriwi ku endlela tata wa yena kumbe mana wa yena xa nchumu; 13hi ndlela leyi, mi onha rito ra Xikwembu hi mikhuva ya n'wina leyi mi nyikaka ni van'wana; mi endla ni swin'wana leswo tala swo fana ni sweswo.”

Ta swilo leswi nyamisaka

(Mt. 15:10-20)

14Yesu a engeta a vitana kambe ntshungu a ku ka vona: “Ndzi yingiseni hinkwenu, mi twisisa. 15A ku na nchumu lexi nga handle ka munhu, lexi kotaka ku n'wi nyamisa loko xi nghena eka yena, kambe leswi humaka ka munhu, hi swona leswi swi n'wi nyamisaka.” [ 16La nga ni tindleve ku yingisa, a a yingise.]Van'wana a va tsalanga ndzimana 16

17Loko a sukile entshungwini, ni ku nghena ndlwini, vadyondzisiwa va yena va n'wi vutisa xifaniso lexi. 18A ku ka vona: “Kasi na n'wina, a mi twisisi xana? A mi swi tivi xana leswaku hinkwaswo swa le handle, loko swi nghena eka munhu, a swi koti ku n'wi nyamisa, 19hikuva a swi ngheni embilwini ya yena, kambe swi ya ekhwirini, kutani swi ya humela enhoveni ke?” (Hi ku vula sweswo Yesu a a komba leswaku swakudya hinkwaswo swi tengile.) 20A tlhela a ku: “Leswi humaka eka munhu hi swona leswi n'wi nyamisaka, 21hikuva endzeni, etimbilwini ta vanhu, hi kona ku humaka miehleketo leyo biha, ni vuphukuphuku, ni ku yiva, ni ku dlayana, 22ni vuoswi, ni ku navela rifuwo; hi kona ku humaka lunya, ni ku xisa, ni swa tingana, ni mavondzo, ni ku sandza, ni ku tikurisa, ni vuhunguki. 23Hinkwaswo leswo biha leswi, swi huma endzeni ka mbilu, kutani hi swona leswi nyamisaka munhu.”

Ta ku pfumela ka wansati wa rixaka ra Vasiro-Fenikiya

(Mt. 15:21-28)

24Loko a suka kwalaho, a ya etikweni ra Tiri. Kutani a nghena endlwini yin'wana, kambe a nga lavi ku tiviwa hi munhu; hambi swi ri tano a nga kotanga ku tifihla. 25Kutani wansati un'wana loyi n'wana wa yena wa wanhwanyana a ngheniweke hi moya wa thyaka, loko a twile timhaka ta yena, a ta hi ku hatlisa, a nkhinsama emilengeni ya yena. 26Wansati loyi a a ri wamatiko, wa rixaka ra Vasiro-Fenikiya; a kombela Yesu leswaku a hlongola demona, ri huma ka n'wana wa yena. 27Kambe Yesu a ku ka yena: “Tshika vana, va rhanga va dya va xurha, hikuva a swi sasekanga ku tekela vana evuswa u nyika timbyana.” 28Wansati a n'wi hlamula, a ku: “Hosi! Hambi ti ri timbyanaVan'wana va ri: “Ina Hosi! Kambe hambi ti ri timbyana ...” leti nge hansi ka tafula, ti dya mahlanhla lama wisiwaka hi vana.” 29Hiloko a ku ka yena: “Hikwalaho ka rito leri, famba, demona ri humile eka n'wana wa wena.” 30Loko wansati a tlhelela kaya, a kuma n'wana a etlele esangwini, ni demona ri fambile.

Ta Yesu loko a hanyisa munhu wa mbheveve la feke tindleve

(Mt. 15:29-31)

31Loko Yesu a vuya hi le tikweni ra Tiri, a hundza hi le Sidoni, a kongoma lwandle ra Galeliya hi ku tsemakanya tiko ra Dekapolisi. 32Kutani va n'wi tisela munhu la feke tindleve, wa mbheveve; va khongela Yesu leswaku a n'wi tlhandleka mavoko. 33Kuteloko Yesu a n'wi susile entshungwini, a n'wi tekela etlhelo, a nghenisa tintiho etindleveni ta yena, a tshwutela marha, a khumba ririmi ra yena ha wona; 34kutani a languta ehenhla tilweni, a hefemuteka, a ku ka munhu loyi: “Efata!” hileswaku: “Pfuleka!” 35Hiloko tindleve ta yena ti hatla ti pfuleka, na rona ririmi ra yena ri ntshunxeka, kutani a vulavula hi ku olova. 36Kavaloko Yesu a va lerisa leswaku va nga byeli munhu; kambe, hambiloko a va lerisile ko tala, ko va kona va swi hangalasaka hi matimba. 37Kutani vanhu va hlamala ngopfu, va ku: “Ú endlile hinkwaswo hi ndlela leyinene; ú pfula tindleve ta lava nga twiki, ú endla leswaku na timbheveve ti kota ku vulavula.”