Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Ta Yesu loko a nga amukeriwi eNazareta

(Mt. 13:53-58; Lk. 4:16-30)

61Yesu a suka kwalaho, a tlhelela etikweni ra rikwavo, kutani vadyondzisiwa va yena va famba na yena.

2Hi siku ra Savata a sungula ku dyondzisa esinagogeni, kutani lavo tala lava va n'wi yingisaka, va hlamala va ku: “Timhaka leti, ú ti kume kwihi ke? I vutlhari byihi lebyi a nyikiweke byona, leswi ni mahlori a kotaka ku ma endla hi mavoko ya yena xana? 3Xana yoloyi a hi yena muvatli,muvatli, kumbe: muaki n'wana Mariya, ni makwa Yakobo, na Yosi, na Yuda, na Simoni ke? Xana vamakwavo va yena va xisati a hi na vona kwala ke?” Kutani va vilela swinene hikwalaho ka yena.

4

6:4
Yoh. 4:44
Yesu a ku ka vona: “Muprofeta a nga soriwi, loko ku nga ri etikweni ra yena, ni karikwavo, ni le maxakeni ya yena.” 5Kutani a tsandzeka ku endla mahlori kona, loko ku nga ri ku hanyisa vavabyi va nga ri vangani, hi ku va tlhandleka mavoko. 6Naswona a hlamala hi ku vona leswaku a va nga ri na ku pfumela.

Ta ku rhumiwa ka lava khume na vambirhi

(Mt. 10:5-15; Lk. 9:1-6)

Kutani a rhendzeleka ni miti leyi nga kusuhani, a ri karhi a dyondzisa. 7A vitana lava khume na vambirhi, a va rhuma ha vambirhi-mbirhi, a va nyika matimba yo hlula mimoya ya thyaka. 8

6:8-11
Lk. 10:4-11
A va lerisa leswaku va nga tshuki va longa nchumu xa ndlela loko ku nga ri nhonga ntsena; va nga teki timbuva ni nkwama, hambi yi ri mali eswikhwameni swa vona; 9tintanghu tona va nga ambala, kambe va nga teki swiambalo swo ncinca. 10A ku ka vona: “Loko mi nghena emutini, tshamani endyangwini lowu wu mi amukelaka, mi ko mi suka emutini wolowo. 11
6:11
Mint. 13:51
Hinkwako laha va alaka ku mi amukela ni ku mi yingisa, phumunhani ntshuri ehansi ka minkondzo ya n'wina loko mi huma, swi ta va vumbhoni eka vona.” 12Kuteloko va sukile, va dyondzisa vanhu erivaleni leswaku va hundzuka; 13
6:13
Yak. 5:14
va hlongola mademona layo tala, va tota vavabyi lavo tala hi mafurha, va va hanyisa.

Ta ku fa ka Yohane Mukhuvuri

(Mt. 14:1-12; Lk. 9:7-9)

14

6:14-15
Mt. 16:14
Mk. 8:28
Lk. 9:19
Hosi Heroda a a twile ta Yesu, hikuva vito ra yena a ri dumile ngopfu, naswona vanhu a va ku: “Yohane Mukhuvuri ú pfukile eku feni; hi swona leswi endlaka leswaku mintirho leyi ya matimba yi vonaka eka yena.” 15Van'wana a va ku: “I Eliya.” Van'wana a va ku: “I muprofeta la fanaka na un'wana wa vaprofeta va khale.” 16Kambe Heroda, loko a swi twa, a ku: “Hi ye Yohane loyi ndzi nga n'wi tsema nhloko. U lo pfuka eku feni.”

17

6:17-18
Lk. 3:19-20
Heroda hi yena kunene loyi a a rhumile vanhu ku ya khoma Yohane, a va a n'wi boha ekhotsweni. A a endlile sweswo hikwalaho ka Herodiya, nkata Filipi makwavo, hikuva a a tekile wansati loyi; 18kutani Yohane a a tshamela ku byela Heroda a ku: “A wu pfumeleriwi ku tekela makwenu ensati wa yena.” 19Herodiya a a hlundzukele Yohane, a navela ku n'wi dlaya, kambe a a tsandzekile, 20hikuva Heroda a a chava Yohane, hi ku tiva leswaku i munhu wo lulama, la hlawulekeke; kutani a a n'wi lwela. Masiku hinkwawo loko a twa Yohane, a a kanakana swinene; hambiswiritano a a tsakela ku n'wi yingisa.

21Kambe siku rinene ri fika, ra loko Heroda a endlela tihosana ta yena, ni tindhuna ta nyimpi, ni vakulukumba va Galeliya enkhuvo wa siku ra ku velekiwa ka yena. 22Loko n'wana wa Herodiya wa xisati a nghena a cina, ú tsakisile Heroda ni lava tshameke eswakudyeni na yena. Hosi yi ku ka nhwanyana: “Kombela leswi u swi rhandzaka eka mina, ndzi ta ku nyika swona.” 23A engeta a n'wi hlambanyela hi matimba, a ku: “Leswi u nga ta swi kombela eka mina, ndzi ta ku nyika swona, hambi ku ri ku ku avanyisela hi le xikarhi tiko leri ndzi ri fumaka.” 24Nhwanyana a huma, a ya vutisa mana wa yena a ku: “Ndzi ta kombela yini xana?” Yena a ku: “Kombela nhloko ya Yohane Mukhuvuri!” 25Hi ku hatlisa ni mahika a nghena ka hosi, a kombela, a ku: “Ndzi lava leswaku u ndzi nyika nhloko ya Yohane Mukhuvuri enkambaneni, sweswi-sweswi.” 26Hosi yi khomiwa hi tingana ngopfu, kambe hikwalaho ka ku hlambanya ka yona, ni hikwalaho ka lava tshameke swakudyeni, a yi kotanga ku n'wi alela. 27Hosi yi hatla yi rhuma mulanguteri, yi lerisa leswaku ku tisiwa nhloko ya Yohane. 28Mulanguteri a famba, a ya n'wi tsema nhloko ekhotsweni, a tisa nhloko enkambaneni, a nyika nhwanyana; yena a nyika mana wa yena. 29Loko vadyondzisiwa va Yohane va swi twa, va ya teka ntsumbu wa yena, va ya wu lata esirheni.

Ta ku phameriwa ka vanhu va 5 000

(Mt. 14:13-21; Lk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14)

30Vaapostola va ya hlangana na Yesu, va n'wi rungulela hinkwaswo leswi va swi endleke, ni leswi va swi dyondziseke. 31Kambe a va nga ri na nkarhi wa ku dya, hikuva vanhu lavo tala a va ta, va tlhela va famba. Kutani Yesu a ku ka vona: “Tanani hi ya tshama hi ri hexe emananga, mi ta kota ku wisanyana.” 32Kavaloko vadyondzisiwa va nghena ebyatsweni, va ya laha ku nga mananga va ri voxe. 33Kambe lavo tala va va vona loko va famba, va va tiva, kutani va huma emitini hinkwayo, va tsutsumela kwale hi milenge, va va rhangela emahlweni. 34

6:34
Tinhl. 27:17
I Tih. 22:17
II Tikr. 18:16
Ez. 34:5
Zak. 10:2
Mt. 9:36
Loko Yesu a huma ebyatsweni, a vona ntshungu lowukulu wa vanhu, a va twela vusiwana, hikuva a va fana ni tinyimpfu leti nga riki na murisi; kutani a va dyondzisa leswo tala.

35Leswi dyambu a ri rhengile, vadyondzisiwa va yena va n'wi tshinelela, va ku: “Lomu i mananga, naswona ri perile; 36va tlherise, va ya eswimitaneni ni le mitini leyi nge kusuhi, va ya tixavela swakudya.” 37A va hlamula, a ku: “Va phameleni n'wina!” Va ku ka yena: “Xana u ri hi ya va xavela swinkwa swa tidenari ta 200, hi ta va phamela ha swona xana?” 38Yena a ku ka vona: “Mi ni swinkwa swingani ke? Yanani mi ya languta.” Kuteloko va swi kambile, va ku: “I swinkwa swa ntlhanu, ni tinhlampfi timbirhi.” 39Hiloko a va lerisa ku tshamisisa vanhu hinkwavo hi mintlawa-ntlawa ebyanyini bya rihlaza. 40Kutani va tshama hi ku longoloka, va avene hi mintlawa ya vanhu va dzana ni ya vanhu va 50. 41Kavaloko a teka swinkwa swa ntlhanu ni tinhlampfi timbirhi, a languta henhla etilweni, a nkhensa, a phema swinkwa, a nyika vadyondzisiwa va yena leswaku va swi veka emahlweni ka vanhu, ni tinhlampfi timbirhi a ti avela hinkwavo. 42Va dya hinkwavo, va xurha. 43Kutani va rholela mahlanhla ni swihluvi swa tinhlampfi va tata swirhundzu swa 12. 44Vanhu lava dyeke swinkwa a va ringana 5 000.

Ta Yesu loko a famba ehenhla ka mati

(Mt. 14:22-33; Yoh. 6:16-21)

45Endzhaku ka sweswo, Yesu a lerisa vadyondzisiwa va yena leswaku va nghena ebyatsweni, va pfa va ya entsungeni, le Betsayida, loko yena a ri karhi a tlherisa ntshungu. 46Kuteloko a lelanile ni vanhu, a ya entshaveni ku ya khongela kona.

47Nimadyambu, byatso a byi ri exikarhi ka lwandle, yena a ha ri entsungeni a ri swakwe. 48Kutani a va vona va karhateka ngopfu hi ku tluta, hikuva mheho a yi va sivela; kakuloko ku lava ku va nkarhi wa mahlamba-ndlopfu, a ta ka vona, a ri karhi a famba ehenhla ka lwandle, a endla onge ú hundzela emahlweni. 49Loko va n'wi vona a famba ehenhla ka lwandle, va anakanya leswaku i xipuku, kutani va huwelela; 50a va n'wi vonile hinkwavo, kutani a va tshukile ngopfu; kambe a hatla a vulavula na vona, a ku: “Tiyisani timbilu, hi mina mi nga chaveni!” 51Kutani a nghena ebyatsweni laha a va ri kona; hiloko mheho yi miyela, kutani va hlamala ngopfu, 52hikuva a va nga twisisanga swa mahlori ya swinkwa, naswona timbilu ta vona a ti ri leto nonon'hwa.

Ta Yesu loko a hanyisa vavabyi eGenesareta

(Mt. 14:34-36)

53Kuteloko va pelele entsungeni, va fika etikweni ra Genesareta, kutani va xikela eribuweni. 54Loko va ri karhi va huma ebyatsweni, vanhu va kona va hatla va tiva Yesu, 55kutani va tsutsuma-tsutsuma na tiko rero hinkwaro, va tisa hi vuhlaka vanhu lava vabyaka, hinkwako lomu a va twa leswaku Yesu ú kona. 56Hinkwako laha a a nghena kona, eswimitaneni ni le mitini ni le tikweni, vanhu a va lata lava vabyaka emintsendzeleni, kutani va n'wi khongela leswaku a va pfumelela ku khumba hambi ma ri makumu ya nguvu ya yena ntsena; kutani hinkwavo lava va n'wi khumbeke, a va hanyisiwa.