Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ta ku dyondzisa ka Yohane Mukhuvuri

(Mt. 3:1-12; Lk. 3:1-9; Yoh. 1:19-28)

11

1:1
Mal. 3:1
Lawa hi wona masungulo ya Evhangeli ya Yesu Kriste, [N'wana wa Xikwembu].Van'wana a va tsalanga marito lawa: “N'wana wa Xikwembu” 2Ma ve hilaha ku tsariweke hakona ebukwini ya muprofeta Esaya, loko a te:

“Vona, ndzi rhuma ntsumi ya mina emahlweni ka wena,

leyi nga ta lunghisa ndlela ya wena.

3

1:3
Es. 40:3
Rito ra munhu la huwelelaka emananga ri ri:

‘Khulelani ndlela ya Hosi, mi lulamisa magondzo ya yona.’ ”

4Yohane Mukhuvuri ú humelerise xisweswo emananga a ri karhi a huwelela, a byela vanhu ku hundzuka va khuvuriwa, leswaku Xikwembu xi va rivalela swidyoho swa vona. 5Kutani vanhu hinkwavo va tiko ra Yudiya ni vaaki hinkwavo va Yerusalema, a va ya va ya khuvuriwa hi yena enambyeni wa Yordani, va ri karhi va tivula swidyoho swa vona.

6

1:6
II Tih. 1:8
Yohane a a ambele nguvu yo lukiwa hi voya bya kamela, a tikhamile hi vamba ra dzovo, a dya tinjiya ni vulombe bya nhova. 7A a twarisa mahungu lama nge: “Wa ta un'wana endzhaku ka mina, loyi a ndzi tlulaka hi matimba, loyi swi nga ndzi fanelangiki ku korhama ndzi ntshunxa ngoti ya tintanghu ta yena. 8Mina ndzi mi khuvurile hi mati, kambe yena ú ta mi khuvula hi Moya lowo Kwetsima.”

Ta ku khuvuriwa ka Yesu

(Mt. 3:13-17; Lk. 3:21-22)

9Hi masiku walawo, Yesu a huma eNazareta, wu nga muti wa le Galeliya, a ya khuvuriwa hi Yohane eYordani. 10Kutani loko a ri karhi a huma ematini, a vona tilo ri pfuleka, ni Moya wu xikela ehenhla ka yena wu fana ni tuva; 11

1:11
Gen. 22:2
Ps. 2:7
Es. 42:1
Mt. 3:17
12:18
Mk. 9:7
Lk. 3:22
kutani rito leri humaka etilweni ri ku: “U N'wananga la rhandzekaka,Kumbe: “U N'wananga la nga swakwe ...” loyi ndzi n'wi tsakelaka.”

Ta ku ringiwa ka Yesu

(Mt. 4:1-11; Lk. 4:1-13)

12Hi nomu lo Moya wu n'wi yisa emananga; 13kutani a tshama kona masiku ya 40, a ri karhi a ringiwa hi Sathana. A a ri exikarhi ka swivandzana, tintsumi na tona a ti n'wi tirhela.

Ta Yesu loko a sungula ntirho wa yena eGaleliya

(Mt. 4:12-17; Lk. 4:14-15)

14Endzhaku ka loko Yohane a nghenisiwile ekhotsweni, Yesu a ya eGaleliya, a twarisa Evhangeli ya Xikwembu, a ku: 15

1:15
Mt. 3:2
“Minkarhi yi hetisekile, Mfumo wa Xikwembu wu le kusuhi; hundzukani, mi pfumela Evhangeli.”

Ta Yesu loko a vitana vadyondzisiwa va mune

(Mt. 4:18-22)

16Loko a ri karhi a lulama ni lwandle ra Galeliya, a vona Simoni, na Andriya makwavo, va ri karhi va hoxa tinkoka ta vona elwandle, hikuva a va ri vaphasi va tinhlampfi. 17Yesu a ku ka vona: “Ndzi landzeni, ndzi ta mi endla vaphasi va vanhu.” 18Kutani hi nomu lo va tshika tinkoka ta vona, va n'wi landza. 19Loko a hundzanyana a ya emahlweni, a vona Yakobo na Yohane vana va Zebediya va ri ebyatsweni, va ri karhi va lukelela tinkoka ta vona. 20Kuteloko a va vitanile, va siya tata wa vona Zebediya ebyatsweni swin'we ni vatirhi, va n'wi landza.

Ta munhu la ngheniweke hi moya wa thyaka

(Lk. 4:31-37)

21Va ya nghena Kapernawume; kutani hi siku ra Savata a nghena esinagogeni, a dyondzisa. 22

1:22
Mt. 7:28-29
A va hlamala dyondzo ya yena, hikuva a a va dyondzisa kukotisa la nga ni vuhosi, ku nga ri kukota vatsari.

23Esinagogeni ra vona a ku ri ni munhu la ngheniweke hi moya wa thyaka; wona wu huwelela, 24wu ku: “Mhaka ya hina na wena hi yihi, we Yesu wa Nazareta? Xana u tele ku ta hi lovisa xana? Ndza ku tiva leswaku u mani, u lowo Hlawuleka wa Xikwembu.” 25Yesu a wu tshinya, a ku: “Miyela! Huma ka munhu yoloye!” 26Kutani moya wa thyaka wu n'wi rhurhumerisa hi matimba, wu huwelela hi rito lerikulu, wu huma eka yena. 27Kutani hinkwavo va hlamala ngopfu, lero kala va vutisana va ku: “Hi leswo yini leswi? I dyondzo leyintshwa! Hikuva ú lerisa hi matimba mimoya ya thyaka, kutani na yona yi n'wi yingisa!” 28Kutani ku twakala ka yena ku hatla ku hangalaka ematlhelo hinkwawo ya Galeliya.

Ta Yesu loko a hanyisa mana wa nkata Simoni

(Mt. 8:14-15; Lk. 4:38-39)

29Loko va huma esinagogeni, va ya emutini wa Simoni na Andriya va ri na Yakobo na Yohane. 30Mana wa nkata Simoni a a etlele a vabya, miri wa yena wu hisa; kutani va n'wi vika eka Yesu. 31Hiloko a tshinela, a n'wi khoma hi voko, a n'wi pfuxa; hi nomu lo ku hisa ka miri wa yena ku suka, kutani a va tirhela.

Ta Yesu loko a hanyisa lavo tala nimadyambu

(Mt. 8:16-17; Lk. 4:40-41)

32Nimadyambu, loko ri perile, va n'wi tisela hinkwavo lava a va ri na mavabyi, ni lava a va ri na mademona. 33Vaaki hinkwavo va muti a va hlengeletanile enyangweni. 34Kutani a hanyisa vanhu lavo tala lava vabyaka hi mavabyi ya tinxaka-xaka, a hlongola ni mademona layo tala. Ntsena a a nga pfumeleri mademona lawa ku vulavula, hikuva a ma n'wi tiva.

Ta Yesu loko a huma ku ya dyondzisa

(Lk. 4:42-44)

35Yesu a vindzuka swinene a huma emutini, a ya mananga a ya khongela kona. 36Kambe Simoni ni lava a va ri na yena va famba va n'wi lava. 37Kuteloko va n'wi kumile, va ku ka yena: “Hinkwavo va ku lava.” 38Yena a ku ka vona: “A hi yeni kun'wana, emitini leyi nge kusuhi, leswaku na kona ndzi ta twarisa Evhangeli, hikuva ndzi tele swona.” 39

1:39
Mt. 4:23
9:35
Kutani a famba, a twarisa Evhangeli emasinagogeni ya vona, etikweni hinkwaro ra Galeliya, a ri karhi a hlongola mademona.

Ta Yesu loko a basisa munhu wa nhlokonho

(Mt. 8:1-14; Lk. 5:12-16)

40Munhu un'wana wa nhlokonho a ta ka yena, a nkhinsama emahlweni ka yena, a n'wi khongela a ku: “Loko u swi rhandza, u nga ndzi basisa.” 41Yesu a n'wi twela vusiwana, a tshambuluta voko, a n'wi khumba, a ku ka yena: “Ndza swi rhandza, hlantsweka u basa!” 42Kutani hi nomu lo nhlokonho yi n'wi sukela, a hlantsweka. 43Yesu a n'wi laya hi matimba, a n'wi tlherisa hi ku hatlisa, a ku ka yena: 44

1:44
Levh. 14:1-32
“Tivonele, u nga tshuki u byela munhu swilo leswi, kambe famba, u ya tikomba eka muprista, u humesa swa ku basisiwa ka wena leswi lerisiweke hi Muxe, swi ta va vumbhoni eka vona.” 45Kambe yena loko a sukile kwalaho, a famba a twarisa ni ku hangalasa hinkwako mahungu walawo, Yesu a kondza a tiviwa emitini hinkwayo leyi a a nghena eka yona; hiloko a ya titshamela handle erivaleni; kutani vanhu va ta eka yena, va huma ematlhelweni hinkwawo.

2

Ta Yesu loko a hanyisa munhu la khwanyaleke swirho

(Mt. 9:1-8; Lk. 5:17-26)

21Loko ku hundzile masiku ma nga ri mangani Yesu a vuyela Kapernawume, kutani ku twakala leswaku ú kona le kaya. 2Vanhu lavo tala va hlengeletana kona, ku ko ku pfumaleka ni vutshamo emahlweni ka nyangwa, kutani Yesu a va dyondzisa Rito ra Xikwembu.

3Kutani ku fika eka yena lava tisaka munhu la khwanyaleke swirho, a rhwariwile hi mune wa vanhu. 4Vona hi ku tsandzeka ku n'wi fikisa eka Yesu hi ku tala ka vanhu, va hahlula lwangu ra yindlu leyi a a ri ka yona. Loko va ri hahlurile, va nembeleta masangu lawa loyi a khwanyaleke swirho a etleleke ka wona. 5Loko Yesu a vona ku pfumela ka vona, a ku ka loyi a khwanyaleke swirho: “N'wananga, u rivaleriwile swidyoho swa wena.” 6Kambe vatsari van'wana lava a va tshamile kwalaho, va vilela etimbilwini ta vona, va ku: 7“Hikwalaho ka yini munhu loyi a vulavurisa leswi ke? Ú sandza Xikwembu! I mani la nga rivalelaka swidyoho, loko xi nga ri Xikwembu ntsena ke?” 8Yesu a hatla a swi tiva emoyeni wa yena leswaku va vilerisa sweswo etimbilwini ta vona, kutani a ku ka vona: “Mi vilela hikwalaho ka yini etimbilwini ta n'wina ke? 9Ku olova yini ke? Xana hi loko ndzi ku ka loyi a khwanyaleke swirho: ‘U rivaleriwile swidyoho swa wena’, kumbe hi loko ndzi ku ka yena: ‘Pfuka, u teka masangu ya wena, u famba’ xana? 10Sweswi mi ta tiva leswaku N'wana-wa-Munhu ú ni matimba la misaveni ku rivalela vanhu swidyoho.” Kutani a ku ka loyi a khwanyaleke swirho: 11“Ndzi ri ka wena, pfuka, u teka masangu ya wena, u ya kaya.” 12Kutani yena a pfuka, a teka masangu ya yena, a famba emahlweni ka vanhu hinkwavo; hiloko hinkwavo va hlamala ngopfu, va dzunisa Xikwembu, va ku: “Swilo leswo tano a hi si swi vona.”

Ta ku vitaniwa ka Levhi

(Mt. 9:9-13; Lk. 5:27-32)

13Yesu a tlhela a suka, a ya tlhelo ra lwandle; ntshungu hinkwawo wu ta ka yena, kutani a va dyondzisa. 14Kakuloko a hundza, a vona Levhi, n'wana Alfiya, a tshamile endlwini ya ndzuvo; a ku ka yena: “Ndzi landze!” Kutani Levhi a suka a yima a n'wi landza.

15Kutani loko Yesu a tshamile eswakudyeni ekaya ka Levhi, valuvisi lavo tala ni vadyohi va tshama na yena swin'we ni vadyondzisiwa va yena, hikuva vanhu lavo tala a va n'wi landza. 16Kambe loko vatsari va ntlawa wa Vafarisi va n'wi vona a dya ni vadyohi ni valuvisi, va ku ka vadyondzisiwa va yena: “Xana ú dyela yini ni valuvisi ni vadyohi ke?” 17Loko Yesu a twa sweswo, a ku ka vona: “Lava tsakeke emirini a va lavi n'anga, kambe yi laviwa hi lava vabyaka. A ndzi tanga ku ta vitana lava lulameke, kambe vona lava dyoheke.”

Ta xivutiso hi tlhelo ra ku titsona swakudya

(Mt. 9:14-17; Lk. 5:33-39)

18Loko vadyondzisiwa va Yohane ni Vafarisi va ri karhi va titsona swakudya, ku ta vanhu van'wana va ta vutisa Yesu, va ku: “Xana vadyondzisiwa va Yohane ni vadyondzisiwa va Vafarisi va titsonela yini swakudya, leswi vadyondzisiwa va wena va nga titsoniki ke?” 19Yesu a ku ka vona: “Xana tinxangwana ta muteki ti nga titsona swakudya loko muteki a ha ri na tona ke? Nkarhi hinkwawo loko muteki a ha ri kona na tona, ti nga ka ti nga titsoni swakudya. 20Kambe masiku ma ta ta, lawa muteki a nga ta susiwa eka tona; hi kona ti nga ta titsona swakudya, hi siku rorero. 21A ku na munhu loyi a rhungelaka xiqhivi lexintshwa engubyini ya khale; hikuva loko a endlisa sweswo xiqhivi lexintshwa xi ta handzula nguvu leya khale, kutani ku handzuka ka kona ku ta ya ku engeteleka. 22Naswona a ku na munhu loyi a chelaka vhinyo leyintshwa eminkwameni ya khale ya madzovo, hikuva loko a endlisa sweswo vhinyo yi ta handzula minkwama, yi halaka, na yona minkwama yi ta onhaka; kambe vhinyo leyintshwa va yi chela eminkwameni leyintshwa.”

Ta vadyondzisiwa loko va tshova min'oko hi siku ra Savata

(Mt. 12:1-8; Lk. 6:1-5)

23

2:23
Dut. 23:25
Hi siku ra Savata loko Yesu a ri karhi a hundza exikarhi ka masimu, vadyondzisiwa va yena va sungula ku tshova min'oko, va ri karhi va famba. 24Vafarisi va ku ka yena: “Vona! Xana va endlela yini leswi nga pfumeleriwiki hi siku ra Savata?” 25
2:25-26
I Sam. 21:1-6
Yesu a ku ka vona: “Xana a mi si hlaya leswi endliweke hi Davhida, siku a pfumaleke swakudya, a khomiwe hi ndlala, yena ni lava a va ri na yena ke? 26
2:26
Levh. 24:9
U nghenile endlwini ya Xikwembu, enkarhini wa Abiyatara Muprista lonkulu, a dya swinkwa swa mhamba leswi nga fanelangiki ku dyiwa hi vanhu van'wana, loko ku nga ri hi vaprista ntsena, a tlhela a nyika ni lava a va ri na yena.” 27Kutani a ku ka vona; “Savata ri endleriwe munhu, a hi munhu la nga endleriwa Savata. 28Hikwalaho ke, N'wana-wa-Munhu i hosi ni ya siku ra Savata.”

3

Ta munhu loyi a khwanyaleke voko

(Mt. 12:9-14; Lk. 6:6-11)

31Yesu a tlhela a nghena esinagogeni; kwalaho a ku ri ni munhu la khwanyaleke voko. 2Kutani Vafarisi va xiya Yesu ku vona loko a ta hanyisa munhu loyi hi siku ra Savata, leswaku va ta kota ku n'wi veka nandzu. 3Kavaloko a ku ka munhu la khwanyaleke voko: “Suka, u yima la xikarhi.” 4Kutani a ku ka vona: “Leswi lulameke ku endliwa hi Savata hi swihi xana: Ku endla leswinene kumbe ku endla leswo biha, ku hanyisa munhu kumbe ku n'wi dlaya xana?” Kambe va miyela. 5Yesu a va rhalarhala hi mahlo a hlundzukile, a vavisekile hi ku nonon'hwa ka timbilu ta vona, kutani a ku ka munhu loyi: “Tshambuluta voko ra wena.” A ri tshambuluta, kutani voko ra yena ri tlhela ri ololoka. 6Kutani Vafarisi va huma esinagogeni, va ya n'wi tshama xikungu swin'we ni va ntlawa wa Heroda, ku vona hilaha va nga ta n'wi dlaya hakona.

Ta ntshungu eribuweni ra lwandle

(Mt. 12:15-16; Lk. 6:17-19)

7Yesu a suka a ya kusuhi ni lwandle swin'we ni vadyondzisiwa va yena, kutani ntshungu lowukulu wu n'wi landza, wu huma eGaleliya, van'wana va huma eYudiya, 8na Yerusalema, na Idumiya, ni le ntsungeni wa Yordani, ni le matikweni ya Tiri na Sidoni. A va tshirimukela ka yena hi ku twa leswikulu leswi a swi endleke. 9

3:9-10
Mk. 4:1
Lk. 5:1-3
Kutani a lerisa vadyondzisiwa va yena leswaku byatso byi tshama byi yimelerile kusuhi, leswaku ntshungu wu nga n'wi kamanyeti. 10Hinkwavo lava a va ri ni mavabyi a va kamanyetana ku ya eka yena leswaku va ta n'wi khumba, hikuva a a hanyisile lavo tala. 11Na vona lava a va ri ni mimoya ya thyaka, loko va n'wi vona, a va nkhinsama emahlweni ka yena, va huwelela, va ku: “U N'wana wa Xikwembu!” 12Kambe Yesu a a laya mimoya hi matimba leswaku yi nga tshuki yi n'wi twarisa.

Ta Yesu loko a hlawula vaapostola va khume na vambirhi

(Mt. 10:1-4; Lk. 6:12-16)

13Kutani Yesu a tlhandlukela entshaveni, a tivitanela lava a va rhandzaka; hiloko va ta eka yena. 14A hlawula khume na vambirhiVan'wana va ri: A hlawula 12, lava a va vuleke vaapostola leswaku va va na yena, ni leswaku a ta va rhuma ku twarisa Evhangeli, 15a va nyika ni matimba ya ku hlongola mademona. 16Vaapostola va khume na vambirhi lava a nga va hlawula hi lava: I Simoni (loyi a nga n'wi thya vito ra Petro), 17na Yakobo na Yohane vana va Zebediya (lava a nga va thya vito ra Bowanergesi, hileswaku “va-ka-dzindzatilo”), 18ku landza Andriya, na Filipi, na Bartolomi, na Matewu, na Tomasi, na Yakobo n'wana Alfiya, na Tadiya, na Simoni wa Kanana, 19na Yudasi Iskariyota, loyi a xengeke Yesu.

Ta Yesu na Belzebule

(Mt. 12:22-32; Lk. 11:14-23; 12:10)

20Loko Yesu a tlhelele emutini, ntshungu wu engeta wu hlengeletana kona, vanhu va ko va tsandzeka ni ku dya swakudya. 21Loko varikwavo va twa sweswo, va ta hi le kaya va ta n'wi teka, hikuva vanhu a va ku: “Ú hlangene nhloko.” 22

3:22
Mt. 9:34
10:25
Na vona vatsari lava rheleleke va huma eYerusalema, a va ku: “Ú fumiwa hi Belzebule, naswona ú hlongola mademona hi hosi ya mademona.” 23Kuteloko Yesu a va vitanile, a vulavula na vona hi swifaniso, a ku: “Xana Sathana a nga swi kotisa ku yini ku hlongola Sathana ke? 24Naswona, loko mfumo wu avana hi le xikarhi, mfumo lowu a wu koti ku tiya. 25Ni loko ndyangu wu avene hi le xikarhi, ndyangu wolowo a wu nga tiyi. 26Na yena Sathana, loko a tilwisa, a avana hi le xikarhi, a nga ka a nga tiyi, ku ta va ku hela ka yena. 27A ku na munhu loyi a kotaka ku nghena endlwini ya nhenha ya matimba ku ya phangha xuma xa yona, a nga si rhanga a boha nhenha yoleyo; hi kona a nga ta phangha swa yindlu ya yona.

28“Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Loko vanhu va dyohela Xikwembu kumbe loko va xi sandza, va nga rivaleriwa; 29

3:29
Lk. 12:10
kambe loyi a nga ta sandza Moya lowo Kwetsima a nga ka a nga rivaleriwi ni siku ni rin'we; hileswaku ú ni nandzu wa xidyoho lexi nga heriki.” 30A a vurisa sweswo, hikuva a va ku: “Ú ni moya wa thyaka.”

Ta mana wa Yesu ni vamakwavo

(Mt. 12:46-50; Lk. 8:19-21)

31Mana wa Yesu ni vamakwavo va ta, va yima handle, va rhuma van'wana ku ya n'wi vitana. 32Kambe ntshungu a wu tshamile, wu n'wi rhendzerile. Kutani va ku ya yena: “Vona, mana wa wena ni vamakwenuVan'wana va ri: vamakwenu va xinuna ni va xisati va kona la handle, va ku lava.” 33A va hlamula a ku: “Manana ni vamakwerhu i vamani?” 34Kutani Yesu a languta vanhu lava a va n'wi rhendzerile, a ku: “Langutani, manana ni vamakwerhu, hi volava; 35hikuva un'wana ni un'wana la endlaka ku rhandza ka Xikwembu, hi yena makwerhu wa xinuna, ni wa xisati, na manana.”