Xitsonga 1989 (TSO89)
16

Ta ku pfuka ka Yesu eku feni

(Mt. 28:1-10; Lk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10)

161Loko siku ra Savata ri hundzile, Mariya wa Magadala, na Mariya mana wa Yakobo, na Salome, va xava mirhi leyo nun'hwela ku ya n'wi tota ha yona. 2Nimpundzu wa siku leri ra Sonto, eku humeni ka dyambu, va ya esirheni. 3A va ri karhi va vutisana, va ku: “I mani la nga ta hi vumbuluxela ribye, a ri susa enon'weni wa sirha ke?” 4Kambe loko va tlakusa mahlo, va vona leswaku ribye ri vumbuluxiwile, kasi a ri ri lerikulu ngopfu.

5Loko va nghenile esirheni, va vona jaha leri tshameke etlhelweni ra xinene, ri ambele nguvu yo leha yo basa; kutani va hlamala. 6Kambe jaha ri ku ka vona: “Mi nga hlamaleni; Yesu wa Nazareta la vambiweke, loyi mi n'wi lavaka, ú pfukile, a nga kona la; laha a va n'wi vekile kona hi kwala. 7

16:7
Mt. 26:32
Mk. 14:28
Fambani, mi ya tivisa vadyondzisiwa va yena, na Petro, leswaku wa mi rhangela ku ya eGaleliya; hi kona laha mi nga ta n'wi vona kona, hilaha a mi byeleke hakona.” 8Vavasati va huma esirheni, va tsutsuma va khomiwe hi ku rhurhumela ni ku hloleriwa; kutani a va vulanga nchumu eka munhu ni un'we hikuva a va chavile.

Ta Yesu loko a tikomba eka Mariya wa Magadala

(Yoh. 20:11-18)

[ 9Loko Yesu a pfukile eku feni, empundzwini wa siku lero sungula ra vhiki, a rhanga a tikomba eka Mariya wa Magadala, a nga wansati loyi Yesu a a hlongorile mademona ya 7 eka yena. 10Mariya a ya tivisa vadyondzisiwa lavan'wana va Yesu lava a va ri enkosini, va n'wi rila; 11loko vona va twa leswaku Yesu wa hanya, ni leswaku ú voniwile hi Mariya, a va swi kholwanga.

Ta Yesu loko a tikomba eka vadyondzisiwa vambirhi

(Lk. 24:13-35)

12Endzhaku ka swona, a tikomba hi xivumbeko xin'wana eka vambirhi va vona, loko va ri endleleni va timukela. 13Vona va tlhela, va ya rungulela lavan'wana, kambe na vona lava a va va kholwanga.

Ta Yesu loko a rhuma vadyondzisiwa va 11

(Mt. 28:16-20; Lk. 24:36-49; Yoh. 20:19-23)

14Eku heteleleni, Yesu a tikomba eka lava khume na un'we loko va ri eku dyeni; kutani a va sola hi leswi a va kala ku pfumela ni leswi a va ri ni timbilu to nonon'hwa, hikuva a va nga pfumelanga lava va n'wi voneke loko a pfukile eku feni.

15

16:15
Mint. 1:8
Kutani a ku ka vona: “Yanani emisaveni hinkwayo, mi ya twarisa Evhangeli eka swivumbiwa hinkwaswo. 16La nga ta pfumela, a vuya a khuvuriwa, ú ta ponisiwa; kambe la nga pfumeriki, ú ta avanyisiwa. 17Mahlori lama nga ta endliwa hi lava pfumelaka hi lawa: Hi vito ra mina va ta hlongola mademona; va ta vulavula tindzimi letintshwa; 18va ta khoma tinyoka hi mavoko; kutani hambi va nga nwa leswi dlayaka, swi nga ka swi nga va endli nchumu; va ta tlhandleka mavoko ehenhla ka lava vabyaka, va va hanyisa.”

Ta ku tlhandluka ka Yesu

(Lk. 24:50-53)

19

16:19
Mint. 1:9-11
Kuteloko Hosi Yesu a vulavurile na vona, a tlakuriwa a ya etilweni, a ya tshama evokweni ra xinene ra Xikwembu.

20Loko va ri vona, va suka va famba, va ya twarisa Evhangeli hinkwako, Hosi yi ri karhi yi tirhisana na vona, yi tiyisa marito ya vona hi mahlori lawa a ma humelela enkarhini wolowo.]Van'wana a va tsalanga tindzimana 9 – 20