Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Xikwembu xi tengisana na Vaisraele

61Yingisani leswi HOSI Xikwembu xi vulaka swona! Xi ri:

“Suka u yima u boxa mhaka emahlweni ka tintshava,

swintshabyana swi ri karhi swi ku twa!”

2N'wina tintshava, twanani milandzu leyi HOSI Xikwembu xi lavaka ku yi boxa,

ndzi vula n'wina masungulo ya misava lama nga kona hilaha ku nga heriki.Van'wana va ri: na n'wina masungulo ya misava, rhiyani ndleve

HOSI Xikwembu xi ni mhaka leyi xi lavaka ku yi kanela ni vanhu va xona,

xi lava ku tengisana ni Vaisraele.

3HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina vanhu va mina, xana ndzi mi dyohele yini,

xana ndzi tshama ndzi mi tikisela vutomi xana? Ndzi hlamuleni!

4

6:4
Eks. 4:10-16
12:50-51
15:20
Ndzi mi humesile etikweni ra Egipta,

ndzi mi kutsula evuhlongeni lebyi a mi ri ka byona,

kutani ndzi veka Muxe, na Aroni, na Meriyamu

ku va varhangeri va n'wina.

5

6:5
Tinhl. 22:2 – 24:25; Yox. 3:1 – 4:19
N'wina vanhu va mina, ehleketani makungu lawa Balaka hosi ya Mowabu a a ma bohile,

mi tsundzuka ni ndlela leyi Balaama n'wana Beyori a hlamuleke Balaka ha yona;

mi nga rivali na leswi humeleleke ku sukela eXitimi ku ya fika eGiligala,

mi ta tiva ndlela leyi mina HOSI ndzi mi poniseke ha yona.”

Leswi Xikwembu xi tsakelaka swona

6Vanhu va vutisa va ku:

“Xana HOSI Xikwembu xa le henhla-henhla, xi lava ku humeseriwa yini

loko hi ya emahlweni ka xona hi ya xi gandzela xana?

Xana hi fanele ku xi humesela magandzelo lama hisiwaka,

hi xi tlhavela swinkuzana swa lembe rin'we, xana?

7Xana HOSI Xikwembu xi nga tsakela ku tlhaveriwa makhuna ya madzana-dzana,

kumbe ku humeseriwa mafurha lama nga tataka ni milambu ya ntsandza-vahlayi xana?

Xana hi nga humesa magandzelo hi vana va hina va mativula,

leswaku HOSI Xikwembu xi hi rivalela ku tiarisa ka hina ni swidyoho swa hina, xana?”

8Mikiya a hlamula a ku:

“N'wina vanhu, mi byeriwile leswinene

leswi HOSI Xikwembu xi lavaka leswaku mi endla swona:

I ku endla leswi lulameke, mi tshembeka minkarhi hinkwayo,

mi hanya hi ku titsongahatahi ku titsongahata, kumbe: hi ku tikarhata emahlweni ka Xikwembu xa n'wina!”

9Vanhu lava chavaka vito ra HOSI Xikwembu, va ta ponisiwa;Van'wana va ri: Ú tlharihile, munhu loyi a xiximaka vito ra wena

twanani, xi huwelela vaaki va muti, xi ku:

“Yingisani n'wina hinkwenu va ka Yuda, lava hlengeletaneke emutini wa Yerusalema!Van'wana va ri: Twanani nhonga, ni loyi a yi hlawuleke (ku mi ba ha yona)

10Xana ndzi nga rivalela lavo homboloka lava tataka tindlu ta vona hi swilo leswi va swi kumeke hi tindlela to homboloka,

lava tirhisaka mimpimo leyi nga riki yona, yi nga leyi ndzi yi vengaka, xana?

11Xana ndzi nga ntshunxa enandzwini loyi a tirhisaka swikalu leswi xisaka,

kumbe maribye yo pima ha wona lama nga helelangiki, xana?

12Van'wankumi va muti lowu va tele tihanyi,

vaaki va wona vo dzumbela ku hembelana

ni ku kanganyisana.

13Hikokwalaho ndzi ta mi vangela vuvabyi lebyo chavisa,Van'wana va ri: ndzi sungurile ku mi ba

hinkwenu mi ta hela mi ku bi, mi dlayisa hi swidyoho swa n'wina.

14Mi ta dya, kambe a mi nga xurhi,

mi ta tshama mi ri karhi mi twa ndlala minkarhi hinkwayo;

mi ta ringeta ku fihla leswi mi nga na swona,

kambe swi nga ka swi nga poni;

leswi swi nga ta va swi ponile,

ndzi ta swi herisa hi tinyimpi.

15Masimu mi ta rima, kambe a mi nga tshoveli;

mihandzu ya mirhi ya mitlhwari mi ta khuvuta, kambe a mi nga toli mafurha ya kona;

ni mihandzu ya vhinya mi ta pyanyela,

kambe vhinyo ya kona a mi nga yi nwi.

16

6:16
I Tih. 16:23-34
21:25-26
Mi landzile milawu ya Omri

ni mahanyelo hinkwawo ya va ka Akabu,

mi endla hinkwaswo leswi a va swi endla;

hikokwalaho ndzi ta endla leswaku vanhu va mi nyenya;

loko va vona va ka n'wina, va ta hlakahla tinhloko,

mi ta va xihlekiso exikarhi ka vanhu va matiko.”