Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Vanhu hinkwavo va ta kongoma eYerusalema

(Es. 2:2-4)

41Eminkarhini leyi taka,

xintshabyana lexi yindlu ya HOSI yi akiweke eka xona,

xi ta tlakuka xi hundza swintshabyana hinkwaswo;

xi ta leha xi tlula ni tintshava;

vanhu va ta khitikana va ya eka xona.

2Vanhu va tinxaka to tala va ta rhambana va ku:

“Tanani hi ya khandziya ntshava ya HOSI,

hi kongoma endlwini ya Xikwembu xa Yakobo;

xi ta hi dyondzisa leswi xi lavaka swona,

kutani hi ta famba endleleni ya xona!”

Emutini wa Siyoni, hi kona ku nga ta huma Nawu,

Rito ra HOSI ri ta huma eYerusalema.

3

4:3
Yuw. 3:10
HOSI Xikwembu xi ta avanyisa timhaka ta vanhu lavo tala,

hi xona xi nga ta tsema milandzu ya matiko layo tiya ya le kule;

kutani vaaki va wona va ta fula matlhari ya vona va endla swikomu,

va endla ha wona mikwana yo khutulela ha yona;

tiko rin'wana ri nga ka ri nga ha pfuki rin'wana,

ni vanhu a va nga ha dyondzisiwi ku lwa nyimpi.

4

4:4
Zak. 3:10
Munhu un'wana ni un'wana ú ta titshamela endzhutini wa murhi wa yena wa vhinya kumbe wa nkuwa,

ku ri hava loyi a n'wi chavisaka.

Leswi swi vuriwile hi HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo.

5Vanhu hinkwavo va matiko man'wana va nga ha tigandzelela swikwembu swa vona,

kambe hina hi ta gandzela HOSI Xikwembu xa hina hilaha ku nga heriki.

Vaisraele va ta vuya evukhumbini

6HOSI Xikwembu xi ri:

“Enkarhini wolowo, lava lamaleke ni lava hlongoriweke,

hambi lava ndzi va beke, ndzi ta va hlengeleta.

7Lava lamaleke, va ta va masalela ya mina,

lava hlongoriweke, ndzi ta va endla rixaka ra matimba;

kutani mina HOSI ndzi ta va mufumi wa vona entshaveni ya Siyoni,

ku sukela sweswi ni hilaha ku nga heriki.

8We xihondzo-xa-ntlhambi, xintshabyana xa Siyoni,

u ta kuma leswi nga swa wena,

byi nga vukosi lebyi a wu ri na byona khale;

we Yerusalema, u ta tlhela u va ntsindza.”

9N'wina vaaki va Siyoni, mi rilela yini xana?

Hikwalaho ka yini mi khomiwa hi switlhavi wonge mo va wansati loyi a nga ku tintshunxeni?

Xana swi vangiwa hi leswi mi pfumalaka hosi,

ni leswi vatsundzuxi va n'wina va feke, xana?

10Solovanyani mi konya ku fana ni wansati la nga ku tintshunxeni,

hikuva sweswi mi ta huma emutini wa n'wina mi ya tshama enhoveni; mi ta ya eBabilona!

Hambiswiritano, HOSI Xikwembu xi ta ta kwale xi ta mi lamulela,

xi ta ta xi ta mi kutsula emavokweni ya valala va n'wina.

11We Yerusalema, vanhu va matiko layo tala va hlengeletanile

va lava ku ku hlasela,

va ri: “Muti wa Siyoni wu fanele ku nyamisiwa,

hi tikhorisa hi ku vona leswi nga ta humelela!”

12Kambe vanhu lava a va swi tivi leswaku HOSI Xikwembu xi ehleketa yini,

makungu ya xona a va ma tivi,

ku nga ku va hlengeleta endhawini yin'we

ku fana ni mavele exivuyeni.

13HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina vaaki va Siyoni, sukani mi yima, mi va ba ku fana ni loko mi hula mavele;

ndzi ta mi nyika matimba, mi tiya wonge mo va nkuzi ya timhondzo ta nsimbhi ni swinyondzwana swa koporo;

mi ta ba vanhu va matiko layo tala mi va phatlulela.

Xuma lexi va nga tihlengeletela xona, ni rifuwo ra vona,

mi ta swi teka mi swi nyiketa eka mina HOSI Xikwembu, N'wini wa misava hinkwayo.”