Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Va ni khombo lava xanisaka swisiwana

21Va ni khombo vanhu lava kanelaka ku endla leswo homboloka,

lava etlelaka va ri karhi va boha makungu layo biha,

kutani loko ri xa, va endla leswi va boheke swona nivusiku,

hikuva hi vona va fumaka!

2Vanhu lava, loko va navela masimu kumbe tindlu,

vo tekela van'wana hi nkanu.

Va xanisa munhu ni ndyangu wa yena,

va n'wi tekela leswi nga ndzhaka ya yena.

3Kutani HOSI Xikwembu xi ri:

“Vonani n'wina vanhu ndzin'wina, ndzi ni makungu ya ku mi xanisa;

exikarhi ka n'wina, ku hava loyi a nga ta pona;

enkarhini wa kona, swilo swi ta tika ngopfu,

kutani manyunyu ya n'wina ma ta hela.

4Loko nkarhi wu ta fika, va ta yimbelela risimu

va mi hlekula ha rona, va rila swinene va ku:

‘Hakunene, hi cheriwe vusiwana,

HOSI Xikwembu xi tekile ndzhaka ya vanhu va ka hina,

xi yi phakela lava va hi yisaka evukhumbini!Van'wana va ri: xi phakela vatiarisi!

Xana hi tekeriwe yini ndzhaka ya hina xana?’

5Enkarhini lowu vanhu va mina va nga ta hlengeletiwa va tlheriseriwa swa vona,

n'wina a mi nga nyikiwi nchumu!”

6Vanhu lava va ri, ndza jamuka, kasi hi vona va jamukaka.

Va ri: “U nga jamuki! Hina hi nga ka hi nga humeleriwi hi khombo.

7Xana va ka Yakobo va rhuketeriwile hi Xikwembu xana?Van'wana va ri: Xana swilo leswi swa vuriwa xana?

HOSI Xikwembu xa hela mbilu ke? Xi tirhisa sweswo ke?

Xana marito ya xona a hi lawa ya pfunaka,

loko munhu a hanya hi ndlela yo lulama xana?”

8HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina mi lwa ni vanhu va mina, wonge vo va valala va n'wina.Van'wana va ri: N'wina vanhu va mina, tolo kunene a mi lwa na mina. Kumbe: N'wina a ma ha ri vanhu va mina, mi lwa na mina, wonge ndzi nala wa n'wina

Loko mi vona munhu a funengele nkumba, ma n'wi tekela,

kasi o va muhundzi wa ndlela ntsena, a nga lwi na munhu.

9Vavasati va tiko ra mina, ma va hlongola,

va huma tindlwini ta vona to saseka,

mi tekela vana va vona ndzhaka leyi ndzi va nyikeke yona,

mi nga ha va tlheriseli.

10Sukani mi famba,

leyi a ya ha ri ndhawu yo wisela ka yona,

hikuva yi nyamisiwile,

kutani mi tivangele ku herisiwa hi ndlela leyi vavisaka ngopfu.

11Loko ko tshuka ku humelela munhu wo jamuka ni ku hemba,

a ku: ‘Ndzi ta mi dyondzisa hi ta vhinyo ni byalwa!’

munhu wo tano, mi ta n'wi tsakela ngopfu.

12“N'wina va ka Yakobo, ndzi ta tlhela ndzi mi hlengeleta hinkwenu,

ndzi vula n'wina masalela ya Vaisraele;

ndzi ta mi vuyisa endhawini yin'we ku fana ni tinyimpfu etshangeni,

mi ta fana ni ntlhambi emadyelweni ya wona,

etikweni ra n'wina ku ta twala huwa ya vanhu lavo tala.”

13Murhangeri wa vona ú ta mbundzumuxa makhumbi emahlweni ka vona,

nyangwa ya muti, va ta yi wisela ehansi, va hundza va famba.

Mufumi wa vona, xona HOSI Xikwembu,

xi ta famba na vona xi va rhangerile emahlweni.

3

Mikiya a sandza varhangeri va Israele

31N'wina mi rhangelaka va ka Yakobo, yingisani,

ndzi vula n'wina mi fumaka Vaisraele:

Xana a hi n'wina mi fanelaka ku tiva leswo lulama xana?

2Kambe mi venga leswinene, mi tsakela leswo biha,

mi yevulela vanhu va mina,

mi va hlurhulela tinyama, ku sala marhambu ntsena.

3Mi hanya hi ku dya nyama ya vanhu va mina

lava mi va yevulaka;

mi fayetela marhambu ya vona, mi ma cakanyetela,

wonge mi lava ku ma hoxa embiteni kumbe epotweni.

4Nkarhi wa ta lowu mi nga ta huwelela eka HOSI Xikwembu,

kambe a xi nga mi hlamuli;

enkarhini wolowo xi ta mi fularhela,

hikuva leswi mi swi endlaka swi bihile ngopfu.

Mikiya a sandza vaprofeta va mavunwa

5Ku ni vaprofeta lava lahlekisaka vanhu va ka hina:

Loko va nyikiwa swakudya va dya, va ri hinkwaswo swi lulamile,

kambe loko va nga nyikiwi xo hoxa enon'weni,

va pfuxa nyimpi.

Eka vaprofeta lava, HOSI Xikwembu

xi vurisa sweswo xi ri:

6“Nivusiku, a mi nga ha vi na swivono,

ni ku vhumbha a mi nga ha vhumbhi;

mi ta gugurhuteka ninhlekanhi,

wonge hiloko dyambu ri perile khale.

7Vamavonakule va ta nyuma,

vavhumbhi va khomiwa hi tingana;

hinkwavo va ta languta hansi,

hikuva a ndzi nga va hlamuli mina Xikwembu.”

8Loko ndzi ri mina, ndzi tiyile swinene,

hikuva HOSI Xikwembu xi ndzi nyika Moya wa xona,

ndzi vula leswi lulameke ndzi nga chavi nchumu,

ndzi komba Vaisraele, va nga va ka Yakobo,

leswaku va dyohile hi ku tiarisa ka vona.

Muti wa Yerusalema wu ta hundzuka rhumbi

9N'wina mi rhangelaka va ka Yakobo, yingisani,

ndzi vula n'wina mi fumaka Vaisraele:

Mi venga leswi lulameke,

mi gombonyokisa hinkwaswo leswi swi nga swona,

10mi ri mi le ku akeni ka Siyoni, wu nga muti wa Yerusalema,

kasi mi halata ngati, mi endla leswo biha.

11Varhangeri va muti va pfumela ku xaviwa ehubyeni,

vaprista va dyondzisela muholo ntsena,

na vona vaprofeta va vhumbhela ku hakeriwa;

hinkwavo va tisirhelela hi ku vula leswaku va nge humeleriwi hi nchumu xo biha,

hikuva Xikwembu xi na vona.

12

3:12
Yer. 26:18
Kasi, hikwalaho ka vona,

muti wa Siyoni wu ta rimiwa kukota nsimu.

Yerusalema ú ta hundzuka rhumbi,

exintshabyanini xa Tempele, ku ta va swihlahla ntsena.

4

Vanhu hinkwavo va ta kongoma eYerusalema

(Es. 2:2-4)

41Eminkarhini leyi taka,

xintshabyana lexi yindlu ya HOSI yi akiweke eka xona,

xi ta tlakuka xi hundza swintshabyana hinkwaswo;

xi ta leha xi tlula ni tintshava;

vanhu va ta khitikana va ya eka xona.

2Vanhu va tinxaka to tala va ta rhambana va ku:

“Tanani hi ya khandziya ntshava ya HOSI,

hi kongoma endlwini ya Xikwembu xa Yakobo;

xi ta hi dyondzisa leswi xi lavaka swona,

kutani hi ta famba endleleni ya xona!”

Emutini wa Siyoni, hi kona ku nga ta huma Nawu,

Rito ra HOSI ri ta huma eYerusalema.

3

4:3
Yuw. 3:10
HOSI Xikwembu xi ta avanyisa timhaka ta vanhu lavo tala,

hi xona xi nga ta tsema milandzu ya matiko layo tiya ya le kule;

kutani vaaki va wona va ta fula matlhari ya vona va endla swikomu,

va endla ha wona mikwana yo khutulela ha yona;

tiko rin'wana ri nga ka ri nga ha pfuki rin'wana,

ni vanhu a va nga ha dyondzisiwi ku lwa nyimpi.

4

4:4
Zak. 3:10
Munhu un'wana ni un'wana ú ta titshamela endzhutini wa murhi wa yena wa vhinya kumbe wa nkuwa,

ku ri hava loyi a n'wi chavisaka.

Leswi swi vuriwile hi HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo.

5Vanhu hinkwavo va matiko man'wana va nga ha tigandzelela swikwembu swa vona,

kambe hina hi ta gandzela HOSI Xikwembu xa hina hilaha ku nga heriki.

Vaisraele va ta vuya evukhumbini

6HOSI Xikwembu xi ri:

“Enkarhini wolowo, lava lamaleke ni lava hlongoriweke,

hambi lava ndzi va beke, ndzi ta va hlengeleta.

7Lava lamaleke, va ta va masalela ya mina,

lava hlongoriweke, ndzi ta va endla rixaka ra matimba;

kutani mina HOSI ndzi ta va mufumi wa vona entshaveni ya Siyoni,

ku sukela sweswi ni hilaha ku nga heriki.

8We xihondzo-xa-ntlhambi, xintshabyana xa Siyoni,

u ta kuma leswi nga swa wena,

byi nga vukosi lebyi a wu ri na byona khale;

we Yerusalema, u ta tlhela u va ntsindza.”

9N'wina vaaki va Siyoni, mi rilela yini xana?

Hikwalaho ka yini mi khomiwa hi switlhavi wonge mo va wansati loyi a nga ku tintshunxeni?

Xana swi vangiwa hi leswi mi pfumalaka hosi,

ni leswi vatsundzuxi va n'wina va feke, xana?

10Solovanyani mi konya ku fana ni wansati la nga ku tintshunxeni,

hikuva sweswi mi ta huma emutini wa n'wina mi ya tshama enhoveni; mi ta ya eBabilona!

Hambiswiritano, HOSI Xikwembu xi ta ta kwale xi ta mi lamulela,

xi ta ta xi ta mi kutsula emavokweni ya valala va n'wina.

11We Yerusalema, vanhu va matiko layo tala va hlengeletanile

va lava ku ku hlasela,

va ri: “Muti wa Siyoni wu fanele ku nyamisiwa,

hi tikhorisa hi ku vona leswi nga ta humelela!”

12Kambe vanhu lava a va swi tivi leswaku HOSI Xikwembu xi ehleketa yini,

makungu ya xona a va ma tivi,

ku nga ku va hlengeleta endhawini yin'we

ku fana ni mavele exivuyeni.

13HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina vaaki va Siyoni, sukani mi yima, mi va ba ku fana ni loko mi hula mavele;

ndzi ta mi nyika matimba, mi tiya wonge mo va nkuzi ya timhondzo ta nsimbhi ni swinyondzwana swa koporo;

mi ta ba vanhu va matiko layo tala mi va phatlulela.

Xuma lexi va nga tihlengeletela xona, ni rifuwo ra vona,

mi ta swi teka mi swi nyiketa eka mina HOSI Xikwembu, N'wini wa misava hinkwayo.”