Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Manghenelo

11

1:1
II Tih. 15:32-38
II Tikr. 27:1-7II Tih. 16:1-20
II Tikr. 28:1-27II Tih. 18:1-20
21
Lawa i marito lama khumbaka muti wa Samariya ni wa Yerusalema. HOSI Xikwembu xi ma tivisile Mikiya wa le Morexeta hi xivono, eminkarhini ya Yotamu, na Akazi, na Hezekiya, tihosi ta tiko ra Yuda.

Muti wa Samariya wu ta herisiwa

2N'wina hinkwenu vanhu va matiko, yingisani,

we misava ni hinkwaswo leswi nga ka wena, rhiya ndleve.

HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ta ta a huma eTempeleni ya yena leyo hlawuleka,

a tela ku ta avanyisa vanhu exikarhi ka n'wina.

3Vonani hi loyi, ú huma laha a tshamaka kona,

a rhelela, a famba hi le tinhlohlorhini ta tintshava.

4Laha a taka hi kona, tintshava ti n'oka

ku fana ni mafurha endzilweni,

rivala ri celeka

wonge ku lo na mpfula ya ximbhembhempfula ya ximbhembhe, kumbe: mpfula leyikulu emagangeni.

5Hinkwaswo leswi swi vangiwa hi ku tiarisa ka va ka Yakobo,

swi tisiwa hi ku dyoha ka Vaisraele.

Xana la endlaka leswaku va ka Yakobo va tiarisa i mani?

I muti wa Samariya!

I mani la dyohisaka va le Yuda?Van'wana va ri: Xana xitsunga xa vugandzeri bya hava eYuda hi xihi ke?

I muti wa Yerusalema!

6Hikokwalaho HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi ta herisa muti wa Samariya, wu sala wu ri rhumbi;

wu ta hundzuka rivala leri va nga ta byala vhinya eka rona;

maribye ya rirhangu ra wona, ndzi ta ya ma hoxa enkoveni,

masungulo ya muti ma ta sala erivaleni.

7Swikwembu swa wona swa swifaniso swi ta fayeteriwa,

hinkwaswo leswi wu swi kumeke hi vunghwavava bya wona swi ta hisiwa,

swikwembu leswi swa hava, ndzi ta swi fayetela hinkwaswo.

Va le Samariya va swi hlengeletile hi ku endla vunghwavava,

kutani swi ta tlhela swi ya tirha swa vunghwavava!”

Khombo ri fikile enyangweni ya Yerusalema

8Kutani Mikiya a ku:

“Hikokwalaho ka leswi, ndzi ta rila ndzi kolola,

ndzi ta hluvula ndzi famba ntsena;

ndzi ta vovola ku fana ni hlolwa,

ndzi rila kukota yimbhu.yimbhu, kumbe: yinca

9Timbanga ta Samariya a ti tshunguleki;

Yuda na yena ú ngheneriwe hi khombo ra kona,

ri fikile na le nyangweni ya tiko ra rikwerhu,

wu nga muti wa Yerusalema.

10“Mi nga tshuki mi byela va le Gati etimhaka leti,

ni ku rila mi nga rili.

N'wina va le Beta-Leyafara,

puluvundzani eritshurini.

11N'wina va le Xafiri, nghenani endleleni mi tsutsuma,

fambani ni tingana ta n'wina mi nga ambalanga nchumu.Van'wana va ri: fambani ni tingana ta n'wina, mi ya kule ni muti wa n'wina

N'wina va le Saanana, a mi tikarhatanga ku huma mi ya pfuna va le Beta-Esele,

hikokwalaho sweswi va le xirilweni lexikulu,

va nga ka va nga ha mi amukeli ni siku ni rin'we.

12Vanhu lava tshamaka eMaroti va le ku chaveni swinene,

hikuva khombo leri HOSI Xikwembu xi ri rhumeke,

ri fikileVan'wana va ri: va le ku languteleni ka leswinene, kasi khombo ... ri fikile enyangweni ya muti wa Yerusalema.

13Panani tihanci n'wina va le Lakixi, mi baleka;

hi n'wina mi dyondziseke va le Yerusalema ku dyoha,

hikuva a mi ri ni swilo hinkwaswo

leswi a swi dyohisa tiko ra Israele.

14N'wina va le Yuda, nyikani va le Morexeta-Gati

leswi va nga ta mi vona ha swona loko mi hambanile na vona;

tihosi ta Israele ti nga ka ti nga ha kumi ku pfuneka

emutini wa Akizibi.

15N'wina vaaki va le Marexa,

HOSI Xikwembu xi ta mi tisela loyi a nga ta mi hlula,

varhangeri va Israele va ta ya tumbela

ebakweni ra le Adulama.

16Byewulani misisi hinkwayo etinhlokweni ta n'wina,

mi rila vana va n'wina lava mi va rhandzaka;

vangamisani tinhloko ta n'wina,

hikuva vana va n'wina va ta yisiwa evukhumbini.”