Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta Yesu loko a hanyisa munhu la khwanyaleke swirho

(Mk. 2:1-12; Lk. 5:17-26)

91Kavaloko Yesu a nghena ebyatsweni, a tlhela a pela lwandle, a ya emutini wa ka rikwavo. 2Kutani va tisa ka yena munhu wo khwanyala swirho, a lo lákáhlá evuhlakeni.evuhlakeni, kumbe: erihlakeni Loko Yesu a vona ku pfumela ka vona, a ku ka lowo khwanyala swirho: “Tiyisa mbilu n'wananga, u rivaleriwile swidyoho swa wena.” 3Vatsari van'wana va anakanya etimbilwini ta vona, va ku: “Munhu loyi ú sandza Xikwembu!” 4Yesu, hi ku tiva miehleketo ya vona, a ku: “Hikwalaho ka yini mi ehleketa leswo biha etimbilwini ta n'wina? 5Xana ku olova yini, ku vula leswaku: ‘U rivaleriwile swidyoho swa wena’, kumbe ku vula: ‘Pfuka u famba’ xana? 6Sweswi tivani leswaku N'wana-wa-Munhu ú ni matimba laha misaveni ku rivalela vanhu swidyoho.” Kutani a ku ka loyi a khwanyaleke swirho: “Pfuka, u teka vuhlaka bya wena, u ya ekaya.” 7Hiloko yena a pfuka, a ya ekaya. 8Loko mintshungu yi vona sweswo, yi khomiwa hi ku chava, kutani yi dzunisa Xikwembu lexi nga nyika matimba layo tano eka vanhu.

Ta ku vitaniwa ka Matewu

(Mk. 2:13-17; Lk. 5:27-32)

9Loko Yesu a sukile kwalaho, a ya emahlweni, kutani a vona munhu loyi a va ku i Matewu a tshamile endlwini ya ndzuvo. A ku ka yena: “Ndzi landze!” Kavaloko Matewu a suka a yima a n'wi landza.

10

9:10-11
Lk. 15:1-2
Kuteloko Yesu a tshamile eswakudyeni endlwini, valuvisi lavo tala ni vadyohi va fika, va tshama na yena eswakudyeni kun'we ni vadyondzisiwa va yena. 11Loko Vafarisi va swi vona, va ku ka vadyondzisiwa va yena: “Xana Mudyondzisi wa n'wina ú dyela yini ni valuvisi ni vadyohi ke?” 12Loko Yesu a swi twa, a ku ka vona: “Lava tsakeke emirini, a va lavi n'anga, kambe yi laviwa hi lava vabyaka.

13

9:13
Mt. 12:7
Hos. 6:6
“Yanani, mi ya dyondza rito leri nge: ‘Ndzi tsakela tintswalo, ku nga ri magandzelo.’ Hikuva a ndzi tanga ku ta vitana lava lulameke, kambe vadyohi.”

Ta xivutiso hi tlhelo ra ku titsona swakudya

(Mk. 2:18-22; Lk. 5:33-39)

14Enkarhini wolowo vadyondzisiwa va Yohane va ta ka yena va ku: “Swi endlisa ku yini leswaku hina ni Vafarisi hi tala ku titsona swakudya,Van'wana va ri: hi titsona swakudya kasi vadyondzisiwa va wena vona va nga titsoniki ke?” 15Yesu a ku ka vona: “Xana tinxangwana ta muteki ti nga rila loko muteki a ha ri na tona ke? Kambe masiku ma ta ta, lawa muteki a nga ta susiwa eka tona; hi kona ti nga ta titsona swakudya. 16A ku na munhu la rhungelaka xitiva lexintshwa engubyini ya khale, hikuva xitiva xa kona xi ta handzula nguvu, kutani ku handzuka ka kona ku ta ya ku engeteleka. 17Naswona vanhu a va cheli vhinyo leyintshwa eminkwameni ya khale ya madzovo, hikuva loko va endlisa sweswo, minkwama yi ta handzuka, kutani vhinyo yi halaka, na yona minkwama yi onhaka; kambe vhinyo leyintshwa va yi chela eminkwameni leyintshwa, kutani swi hlayiseka hi vumbirhi bya swona.”

Ta n'wana wa murhangeri wa sinagoga, ni ta wansati la khumbeke nguvu ya Yesu

(Mk. 5:21-43; Lk. 8:40-56)

18Loko a ha vulavula na vona hi timhaka teto, ku fika un'wana wa varhangeri va sinagoga, a n'wi nkhinsamela a ku: “N'wana wa mina wa wanhwanyana wa ha ku fa sweswi, kambe wa nga ta, u ta n'wi tlhandleka mavoko, kutani ú ta tlhela a hanya.” 19Hiloko Yesu a suka a n'wi landza, kun'we ni vadyondzisiwa va yena.

20Kambe a ku ri ni wansati loyi a a vabya hi vuvabyi bya ngati, a vabyile malembe ya 12; a ta hi ku nyandlamela hi le ndzhaku ka Yesu, a khumba makumu ya nguvu ya yena; 21hikuva a a te embilwini ya yena: “Loko ndzi nga khumba nguvu ya yena ntsena, ndzi ta hanyisiwa.” 22Yesu a hundzuluka, kutani loko a n'wi vona, a ku ka yena: “Tiyisa mbilu n'wananga, ku pfumela ka wena ku ku hanyisile.” Ku sukela enkarhini wolowo, wansati loyi a va la hanyeke.

23Kutani loko Yesu a fika emutini wa murhangeri ni loko a vona lava chayaka switiringo ni ntshungu lowu pfilunganeke, 24a ku ka vona: “Sukani, hikuva wanhwanyana a nga fanga, ú lo etlela.” Kutani va n'wi hleka. 25Kambe loko ntshungu wu humeseriwe handle, Yesu a nghena a khoma wanhwanyana hi voko, yena a pfuka. 26Mahungu ya mhaka yoleyo ma twakala etikweni rero hinkwaro.

Ta ku hanyisiwa ka lavo-fe-mahlo vambirhi

27Loko Yesu a sukile kwalaho ni ku hundzela emahlweni, lavo-fe-mahlo vambirhi va n'wi landza, va ri karhi va huwelela va ku: “N'wana Davhida, hi twele vusiwana.” 28Kuteloko a nghenile ndlwini, lavo-fe-mahlo va ta eka yena, kutani Yesu a ku ka vona: “Xana ma pfumela leswaku ndzi nga mi pfuna ke?” Va ku ka yena; “Ina Hosi!” 29Hiloko a khumba mahlo ya vona, a ku: “Mi ta endleriwa hilaha mi pfumelaka hakona.” 30Kutani mahlo ya vona ma pfuleka. Yesu a va laya ngopfu, a ku: “Tivoneleni leswaku swi nga tshuki swi tiviwa hi munhu!” 31Kambe loko va humile, va ya vulavula hi yena etikweni rero hinkwaro.

Ta ku hanyisiwa ka munhu wa mbheveve

32Loko va ri karhi va huma, ku tisiwa munhu wa mbheveve, la nga ni demona. 33Kuteloko demona ri hlongoriwile, lowa mbheveve a vulavula. Kutani mintshungu yi hlamala, yi ku: “Mhaka leyo tano a yi si vonaka exikarhi ka Vaisraele.” 34

9:34
Mt. 10:25
12:24
Mk. 3:22
Lk. 11:15
Kambe Vafarisi va ku: “Ú hlongola mademona hi matimba ya hosi ya mademona.”

Ta Yesu loko a twela vanhu vusiwana

35

9:35
Mt. 4:23
Mk. 1:39
Lk. 4:44
Kutani Yesu a rhendzeleka ni miti hinkwayo ni swimitana hinkwaswo, a ri karhi a dyondzisa emasinagogeni ya vona, a twarisa Evhangeli ya Mfumo, a hanyisa hinkwavo lava xanisiwaka hi mavabyi ya tinxaka-xaka. 36
9:36
Tinhl. 27:17
I Tih. 22:17
II Tikr. 18:16
Ez. 34:5
Zak. 10:2
Mk. 6:34
Loko a vona mintshungu ya vanhu, a va twela vusiwana, hikuva a va karhele, va tshamile ehansi, va fana ni tinyimpfu leti nga riki na murisi. 37
9:37-38
Lk. 10:2
Hiloko a ku ka vadyondzisiwa va yena: “Ntshovelo i wukulu, kambe vatirhi a va talanga. 38Hikokwalaho, khongelani N'wini wa ntshovelo, leswaku a rhuma vatirhi eku tshoveleni ka yena.”