Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Ta Yesu loko a sandza vatsari ni Vafarisi

(Mk. 12:38-40; Lk. 11:37-52; 20:45-47)

231Kavaloko Yesu a byela mintshungu ni vadyondzisiwa va yena, a ku: 2“Vatsari ni Vafarisi va dyondzisa leswi Muxe a nga dyondzisa swona; 3hikokwalaho, endlani hinkwaswo leswi va mi byelaka swona, mi swi hlayisa, kambe mi nga endli leswi va swi endlaka, hikuva va vula, kambe a va endli. 4Va boha mindzhwalo leyo tika, va yi rhwexa emakatleni ya vanhu, kasi vona a va lavi ni ku yi ninginisa hi ritiho. 5

23:5
Mt. 6:1
Tinhl. 15:38
Dut. 6:8
Mintirho ya vona hinkwayo, va yi tirha leswaku va ta voniwa hi vanhu; hikuva va kurisa swibokisana swa vona leswi nga ni tindzimana endzeni,swibokisana ... endzeni, kumbe: tifilakiteri. Vonani Nhlamuselo ya Marito va lehisa ni makumu ya tinguvu ta vona; 6va rhandza ku tshama lomu ko chaviseka eminkhubyeni, va hlawula ni switshamu leswinene emasinagogeni; 7va tsakela ku xewetiwa hi mafundzha emintsendzeleni, ni ku vitaniwa hi vito ra ‘Mudyondzisi’Mudyondzisi, kumbe: Mufundhisi; hi Xigriki: Rabi hi vanhu.

8“Loko mi ri n'wina, mi nga tshuki mi vitaniwa hi vito ra ‘Mudyondzisi’, hikuva Mudyondzisi wa n'wina i un'we ntsena; n'wina hinkwenu mi vamakwavo. 9Mi nga tshuki mi khongela munhu wa laha misaveni, mi ku, i ‘Tata wa n'wina’, hikuva Tata wa n'wina i un'we ntsena, loyi a nge tilweni. 10Naswona mi nga tshuki mi tsakela ku vuriwa ‘Varhangeri’, hikuva Murhangeri wa n'wina i un'we ntsena, a nga yena Mesiya. 11

23:11
Mt. 20:26-27
Mk. 9:35
10:43-44
Lk. 22:26
Lonkulu eka n'wina ú ta va nandza wa n'wina, 12
23:12
Lk. 14:11
18:14
hikuva un'wana ni un'wana loyi a tikurisaka, ú ta tsongahatiwa; kutani un'wana ni un'wana la titsongahataka, ú ta kurisiwa.

13“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi alela vanhu ku nghena eMfun'weni wa matilo. N'wina a mi ngheni eka wona, naswona lava ringetaka ku nghena ma va sivela. [ 14Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi dyelela tinoni ni mindyangu ya tona, mi endla ni swikhongelo leswo leha leswaku mi ta voniwa; hikokwalaho mi ta avanyisiwa hi ku avanyisa loku tlurisaka.]Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

15“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi rhendzeleka ni malwandle ni matiko, leswaku mi ta kuma mudyondzisiwa un'we ntsena; kutani loko mi n'wi kumile, mi n'wi endla loyi a fanelaka hi Tihele ku tlula n'wina kambirhi.

16“Mi ni khombo n'wina vafambisi lavo-fe-mahlo, hikuva mi ri: ‘Loko munhu a hlambanya hi Tempele, a swi na mhaka; kambe loko a hlambanya hi nsuku wa Tempele, ú tibohile.’ 17N'wina swihunguki ni lavo-fe-mahlo, lexikulu hi xihi, xana i nsuku, kumbe i Tempele, leyi nga yona yi hlawulekisaka nsuku ke? 18Naswona mi ri: ‘Loko munhu a hlambanya hi alitari, a swi na mhaka, kambe loko a hlambanya hi nyiko leyi nge henhla ka alitari, ú tibohile.’ 19N'wina lavo-fe-mahlo, lexikulu hi xihi, xana i nyiko, kumbe i alitari, leyi nga yona yi hlawulekisaka nyiko ke? 20Loko swi ri tano, loyi a hlambanyaka hi alitari, ú hlambanya ha yona kun'we ni swilo hinkwaswo leswi nge henhla ka yona; 21la hlambanyaka hi Tempele, ú hlambanya hi yona kun'we ni Loyi a tshamaka eka yona; 22

23:22
Es. 66:1
Mt. 5:34
naswona la hlambanyaka hi tilo, ú hlambanya hi xiluvelo xa Xikwembu kun'we ni Loyi a tshameke ehenhla ka xona.

23

23:23
Levh. 27:30
“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi humesa vukhume bya ximbowa-mbowani, ni bya aneta, ni bya kumini,hileswaku: matsavu yo nandzihisa swakudya kambe a mi na mhaka ni leswikulu swa Nawu, ku nga ku lulama, ni tintswalo, ni ku pfumela; kasi a mi fanerile ku endla swilo leswi, loko mi ri karhi mi endla ni leswiya swin'wana. 24N'wina vafambisi lavo-fe-mahlo, mi ungula nsuna, kambe mi mita kamela!

25“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi hlantswa ndzheko ni nkambana ehandle, kasi endzeni ku tele makwanga ni ku tsandzeka ku tikhoma. 26We Mufarisi wo-fe-mahlo, rhanga u hlantswa ndzheko endzeni wu basa, hikona wu nga ta hlantsweka wu basa ni le handle.

27

23:27
Mint. 23:3
“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi fana ni masirha lama basisiweke, lama vonakaka ma sasekile ehandle, kasi endzeni ku tele marhambu ya vafi ni hinkwaswo leswa thyaka. 28Hi mukhuva wolowo vanhu va mi vona mi ri lavo lulama ehandle, kasi endzeni, mi tele ku kanganyisa ni ku homboloka.

29“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi akela masirha ya vaprofeta, mi khavisa ni maribye yo tsundzuka lavo lulama, kutani mi ri: 30‘Loko onge hi hanyile eminkarhini ya vatata wa hina, ingi hi nga twanananga na vona ku dlaya vaprofeta.’ 31Hi mukhuva wolowo, mi tivula mi ri n'wina leswaku mi vana va lava va nga dlaya vaprofeta. 32Hiswona ke, hetisani leswi vatata wa n'wina va swi sunguleke. 33

23:33
Mt. 3:7
12:34
Lk. 3:7
N'wina tinyoka, vana va timhiri, xana mi ta ponisa ku yini ku avanyiseriwa Tihele xana?

34“Hikwalaho, maswivo, ndza ha mi rhumela vaprofeta, ni tintlhari, ni vatsari; mi ta dlaya van'wana va vona, van'wana mi ta va vamba eswihambanweni; mi ta ba van'wana va vona emasinagogeni ya n'wina, mi va hlongorisa va suka emutini wun'wana, va ya eka wun'wana; 35

23:35
Gen. 4:8
II Tikr. 24:20-21
sweswo swi ta endla leswaku mi va ni nandzu wa ku dlawa ka lavo lulama hinkwavo, ku sukela eku dlaweni ka Abele la lulameke, ku ya fika eku dlaweni ka Zakariya n'wana Barakiya, loyi mi n'wi dlayeke exikarhi ka Tempele ni alitari. 36Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, sweswo hinkwaswo swi ta wela rixaka leri.

Ta Yesu loko a rilela Yerusalema

(Lk. 13:34-35)

37“Yerusalema, Yerusalema, wena la dlayaka vaprofeta, la khandlaka hi maribye lava rhumiweke ka wena, kangani ndzi naverile ku hlengeleta vana va wena, kukotisa huku loko yi hlengeleta swiciwana swa yona ehansi ka timpapa ta yona, kambe a wu swi lavanga. 38Vonani, muti wa n'wina wu ta sala wu nga ri na munhu; 39

23:39
Ps. 118:26
naswona ndza mi tivisa leswaku ku sukela sweswi, a mi nga ha ndzi voni, ku ko ku fika siku leri mi nga ta ku: ‘A ku dzunisiwe la taka hi vito ra Hosi.’ ”