Xitsonga 1989 (TSO89)
22

Xifaniso xa nkhuvo wa vukati

(Lk. 14:15-24)

221Yesu a engeta a vulavula na vona hi swifaniso, a ku: 2“Mfumo wa matilo wu fana ni hosi leyi endlelaka n'wana wa yona enkhuvo wa vukati. 3Yi rhuma malandza ya yona ku ya vitana lava nga rhambiwa enkhubyeni, kambe vona va ala ku ta. 4Yi engeta yi rhuma malandza man'wana, yi ku: ‘Tivisani lava rhambiweke, mi ku: Maswivo, ndzi lunghisile swakudya swa mina; tihavi ta mina ni swifuwo swo nona swa mina swi tlhaviwile; swilo hinkwaswo swi lunghisiwile, tanani enkhubyeni.’ 5Kambe varhambiwa a va swi endlanga mhaka; va tifambela, un'wana ensin'wini ya yena, un'wana eku xaviseni ka swilo swa yena; 6van'wana va khoma malandza ya hosi, va ma endla hi tihanyi, va ma dlaya. 7Kwalaho hosi yi kariha, yi rhuma mavuthu ya yona ku ya lovisa vadlayi valavo ni ku hisa muti wa vona. 8Kutani yi lerisa malandza ya yona, yi ku: ‘Nkhuvo wa vukati wu lunghisiwile, kambe lava rhambiweke a wu nga va fanelanga. 9Sweswi yanani emahandzeni ya tindlela, mi ya vitana hinkwavo lava mi nga ta va kuma, va ta enkhubyeni.’ 10Kutani malandza walawo ma huma, ma ya etindleleni, ma hlengeleta hinkwavo lava va kumekaka, lavo biha ni lavo lulama, kutani yindlu ya nkhuvo yi tala hi vanhu lava tshamiseke eswakudyeni.

11“Kuteloko hosi yi nghenile ku ta languta lava tshamiseke eswakudyeni, yi vona munhu la nga ambalangiki xiambalo xa nkhuvo; 12kutani yi ku ka yena: ‘Nakulorhi, u nghenise ku yini la, u nga ri na xiambalo xa nkhuvo?’ Yoloye a miyela. 13

22:13
Mt. 8:12
25:30
Lk. 13:28
Hiloko hosi yi ku ka malandza: ‘N'wi boheni milenge ni mavoko, mi n'wi cukumeta ehandle munyameni laha ku nga ta va ni minkosi ni ku getsela ka meno.’ ” 14Kutani Yesu a ku: “Lava vitaniwaka va tele, kambe lava hlawuriwaka a hi vangani.”

Ta ku humesela Khezari endzuvo

(Mk. 12:13-17; Lk. 20:20-26)

15Kutani Vafarisi va suka, va ya tshama Yesu xikungu,Kumbe: va ya ba xikungu ha Yesu ku vona hilaha va nga n'wi phasaka hakona hi marito. 16Kutani va rhuma vadyondzisiwa va vona ni va ntlawa wa Vaheroda, va ya n'wi byela, va ku: “Mudyondzisi, ha swi tiva leswaku u vula leswi tiyeke, ni leswaku u dyondzisa ndlela ya Xikwembu hi ntiyiso u nga landzeleli swa vanhu, hikuva a wu yi hi nghohe. 17U nga hi byela miehleketo ya wena emhakeni leyi: Xana swa fanela ku humesela Khezari endzuvo, kumbe a swi faneli ke?” 18Yesu, hi ku tiva mano ya vona, a ku: “Mi ndzi ringela yini, n'wina vakanganyisi? 19Ndzi kombeni mali ya ndzuvo.” Kutani va n'wi tisela denari. 20A ku ka vona: “Xifaniso lexi i xa mani ke? Ni vito leri i ra mani ke?” 21Va n'wi hlamula va ku: “I swa Khezari.” Kutani a ku ka vona: “Nyikani Khezari leswi nga swa Khezari, ni Xikwembu leswi nga swa Xikwembu.” 22Loko va twa sweswo, va hlamala, kutani va n'wi siya va suka va famba.

Xivutiso ehenhla ka ku pfuka eku feni

(Mk. 12:18-27; Lk. 20:27-40)

23

22:23
Mint. 23:8
Hi siku rero, van'wana va Vasaduki, va nga vanhu lava vulaka leswaku vafi a va pfuki, va ta eka Yesu, va fika va n'wi vutisa, va ku: 24
22:24
Dut. 25:5
“Mudyondzisi, Muxe ú te: ‘Loko munhu a fa a nga ri na vana, makwavo wa yena ú ta teka nsati wa mufi, a pfuxa ndyangu wa makwavo.’ 25Sweswi ku ni mhaka leyi: A ku ri ni vamakwavo va 7 exikarhi ka hina; lowa mativula a a tekile nsati, kutani a fa, a nga ri na vana; hikwalaho ka swona, ndzisana ya yena yi sala yi hlayisa nsati wa kona. 26Swi endlisa sweswo ni ka makwavo wa mufi wa vumbirhi, ni ka lowa vunharhu, ku ya fika eka lowa vu-7. 27Endzhaku ka vona hinkwavo, wansati na yena a fa. 28Leswi lava 7 hinkwavo va veke vanuna va wansati loyi, xana hi siku ra ku pfuka eku feni, ú ta va nsati wa mani exikarhi ka vona xana?”

29Yesu a va hlamula, a ku: “Mi lahlekile ngopfu, hikuva a mi tivi Matsalwa ni matimba ya Xikwembu. 30Hikuva enkarhini wa ku pfuka eku feni, vanhu a va ha teki hambi ku ri ku tekiwa, kambe va fana ni tintsumi ta le tilweni. 31Loko ku ri ku pfuka ka vafi, xana a mi hlayanga leswi Xikwembu xi nga mi tivisa swona xana? Xona xi te: 32

22:32
Eks. 3:6
‘Hi mina Xikwembu xa Abrahama, ni Xikwembu xa Isaka, ni Xikwembu xa Yakobo.’ Xona a hi Xikwembu xa lava feke, kambe i Xikwembu xa lava hanyaka.” 33Loko mintshungu yi twa sweswo, yi hlamala ngopfu hi ku dyondzisa ka yena.

Ta nsinya wa Milawu

(Mk. 12:28-34; Lk. 10:25-28)

34Loko Vafarisi va twile leswaku Yesu ú miyetile Vasaduki, va hlengeletana endhawini yin'we. 35

22:35-40
Lk. 10:25-28
Kutani un'wana wa vona loyi a a ri mudyondzisi wa nawu, a ringa Yesu hi ku n'wi vutisa, a ku: 36“Mudyondzisi, xana nawu lowukulu eMilawini hi wihi xana?” 37
22:37
Dut. 6:5
Yesu a ku ka yena: “Hi lowu nge: ‘Rhandza Hosi Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako.’ 38Lowu hi wona nawu lowukulu, lowo rhanga; 39
22:39
Levh. 19:18
kutani lowa vumbirhi, lowu fanaka na wona, hi lowu nge: ‘Rhandza munhu-kuloni, kukota loko u tirhandza.’ 40Milawu lemimbirhi leyi yi katsa Milawu hinkwayo ni marito ya Vaprofeta.”

Xivutiso ehenhla ka n'wana Davhida

(Mk. 12:35-37; Lk. 20:41-44)

41Yesu a vutisa Vafarisi lava hlengeletaneke, 42a ku: “Xana mi ehleketa yini hi Mesiya xana? I n'wana mani ke?” Va n'wi hlamula va ku: “I n'wana Davhida.” 43A ku ka vona: “Loko swi ri tano, hikwalaho ka yini Davhida a kombisiwile hi Moya ku vula leswaku Mesiya i N'wini wa hinkwaswo ke? Hakunene Davhida ú te:

44

22:44
Ps. 110:1
“ ‘Hosi Xikwembu xi te ka N'wini wanga:

Tshama evokweni ra mina ra xinene,

kutani ndzi ta veka valala va wena

ehansi ka minkondzo ya wena.’

45“Hikokwalaho, loko Davhida a vula Mesiya, a ku i N'wini wa hinkwaswo, xana a nga va n'wana wa yena hi ndlela yihi ke?” 46A ka ha vanga na un'we la tiveke ku n'wi hlamula nchumu; naswona, ku sukela enkarhini wolowo, a ka ha vanga na munhu la nga tiya nhlana ku n'wi vutisa xivutiso.