Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Ta Yesu loko a nghena eYerusalema

(Mk. 11:1-11; Lk. 19:29-38; Yoh. 12:12-19)

211Kuteloko va tshinelela Yerusalema, va fika eBetefage eNtshaveni ya Mitlhwari. Kutani Yesu a rhuma vadyondzisiwa vambirhi, 2a ku ka vona: “Yanani emutini lowu vonakaka lahaya, mi ta hatla mi kuma mbhongolo ya ntswele leyi bohiweke, yi ri ni ximbhongolwana xa yona; mi ti ntshunxa, mi ta na tona haleno. 3Loko munhu a mi vutisa xo mi vutisa, mi ta ku: ‘Hosi ya ti lava.’ Kutani ú ta hatla a mi nyiketa tona.”Kumbe: Hosi ya ti lava, yi ta hatla yi ti vuyisa

4Swilo leswi swi endliwile leswaku ku hetiseka rito ra muprofeta la nga te:

5

21:5
Zak. 9:9
“Byelani va le Siyoni, mi ku:

‘Hosi ya n'wina hi leyi!’

Yi ta yi rhulile,

yi gadile mbhongolo

leyi nga ni ximbhongolwana, n'wana wa yona.”

6Vadyondzisiwa va ya, va ya endla hilaha Yesu a nga va lerisa hakona; 7va tisa mbhongolo ni ximbhongolwana xa kona, va kapeka tinguvu ta vona ehenhla ka tona, kutani Yesu a gada. 8Kutani vanhu lavo tala va andlala tinguvu ta vona endleleni, van'wana va tshova switluka swa mirhi, va andlala endleleni. 9

21:9
Ps. 118:25,26
Mintshungu leyi n'wi rhangeleke emahlweni, ni leyi yi n'wi landzeke hi le ndzhaku, yi huwelela yi ku:

“Hozana eka N'wana Davhida!

A ku dzunisiwe la taka hi vito ra Hosi!

Hozana ematilweni ya le henhla-henhla!”

Ta ku basisiwa ka Tempele

(Mk. 11:15-19; Lk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22)

10Kuteloko Yesu a nghenile Yerusalema, vanhu hinkwavo va muti va yima-yimeka, va ku: “Munhu loyi, i mani xana?” 11Kutani mintshungu yi hlamula yi ku: “Munhu loyi i Yesu, muprofeta la humaka eNazareta wa Galeliya.”

12Kutani Yesu a nghena eTempeleni, a hlongola hinkwavo lava xavisaka ni lava xavaka Tempeleni, va humela handle; a wisetela matafula ya lava bindzurisaka mali, ni switshamu swa lava xavisaka matuva, 13

21:13
Es. 56:7
Yer. 7:11
a ku ka vona: “Ku tsariwile leswi:

“ ‘Yindlu ya mina yi ta vuriwa yindlu ya xikhongelo’,

kasi n'wina mi yi endlile ‘bako ra makhamba’.”

14Lavo-fe-mahlo ni lavo khwita va ta ka Yesu eTempeleni, kutani a va hanyisa. 15Kambe vaprista lavakulu ni vatsari va hlundzuka ngopfu loko va vona mahlori lawa a ma endlaka, ni loko va twa vana lava huwelelaka eTempeleni va ku: “Hozana eka N'wana Davhida!” 16

21:16
Ps. 8:2
Hiloko va ku ka yena: “Xana wa swi twa leswi vana lava va vulaka swona xana?” Yesu a ku ka vona: “Ina! Xana a mi si hlaya rito leri nge: ‘U dzunisiwile hi ndlela leyo hetiseka hi milomo ya vana ni ya lava mamaka’ xana?” 17Kutani a suka a va siya, a huma emutini ku ya eBetaniya, a ya etlela kona.

Ta murhi wa nkuwa lowu rhukaniweke

(Mk. 11:12-14,20-24)

18Nimixo loko a vuyela emutini, a twa ndlala; 19kutani a vona nkuwa kusuhi ni ndlela; a hambuka a ya eka wona, kambe a nga kumanga nchumu eka wona loko ma nga ri matluka ntsena; hiloko a ku ka murhi lowu: “A ku nga ha kumeki mihandzu eka wena ni siku ni rin'we!” Hi nomu lo nkuwa wu oma. 20Loko vadyondzisiwa va swi vona, va hlamala va ku: “Xana nkuwa lowu wu omise ku yini hi ku hatlisa ke?” 21

21:21
Mt. 17:20
I Kor. 13:2
Yesu a va hlamula a ku: “Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko mi ri ni ku pfumela mi nga kanakani, a mi nga endli leswi endliweke eka nkuwa lowu ntsena, kambe ni loko mi ku eka ntshava leyi: ‘Suka, u ya tihoxa elwandle!’ swi ta endleka; 22naswona hinkwaswo leswi mi swi kombelaka hi ku khongela, loko mi pfumela, mi ta nyikiwa swona.”

Va kaneta matimba ya Yesu

(Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8)

23Kuteloko Yesu a fikile eTempeleni, vaprista lavakulu ni vakulukumba va tiko va ta ka yena loko a ri karhi a dyondzisa, va ku ka yena: “Xana u endla swilo leswi hi matimba wahi ke? Naswona matimba walawo, u nyikiwile hi mani xana?” 24Yesu a va hlamula, a ku: “Na mina, ndzi ta mi vutisa xivutiso xin'we; loko mi ndzi hlamula xona, hi kona na mina ndzi nga ta mi byela lomu matimba lawa ndzi tirhaka ha wona, ma humaka kona. 25Xana nkhuvulo wa Yohane a wu huma kwihi ke? A wu huma etilweni, kumbe eka vanhu ke?” Vona va kanetana va ku: “Loko hi ku: ‘A wu huma etilweni’, ú ta ku: ‘Loko swi ri tano, hikwalaho ka yini mi nga pfumelanga eka yena ke?’ 26Kambe loko hi ku: ‘A wu huma eka vanhu’, hi chava ntshungu, hikuva hinkwavo va kholwa leswaku Yohane a a ri muprofeta.” 27Kutani va hlamula Yesu, va ku: “A hi swi tivi!” Hiloko a ku ka vona: “Na mina, a ndzi nga mi byeli lomu matimba lawa ndzi tirhaka ha wona, ma humaka kona.

Xifaniso xa vana vambirhi

28“Xana mi ri yini hi mhaka leyi? Munhu a a ri ni vana vambirhi; a ya eka lowo rhanga, a ku: ‘N'wananga, yana u ya tirha ensin'wini ya mina ya vhinya namuntlha.’ 29N'wana loyi a hlamula a ku: ‘A ndzi yi!’ kambe endzhaku a sala a tiehleketa, a ya. 30Tata wa kona a ya eka lowun'wana, a n'wi byerisa sweswo. Yoloye a hlamula a ku: ‘Ndzi ta ya tatana!’ kambe a nga yi. 31Xana eka vona lavambirhi, hi wihi loyi a nga endla ku rhandza ka tata wa yena xana?” Va ku ka yena: “Hi lowo rhanga.” Yesu a ku ka vona: “Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, valuvisi ni tinghwavava va mi rhangela ku nghena eMfun'weni wa Xikwembu. 32

21:32
Lk. 3:12
7:29-30
Hikuva Yohane ú tile eka n'wina a ta mi tivisa ta ndlela ya ku lulama, kambe a mi pfumelanga timhaka ta yena; kasi valuvisi ni tinghwavava, wona va pfumerile; kutani n'wina, hambi mi swi vonile, a mi vanga ni ku tiehleketa endzhaku ka swona, ni ku pfumela a mi pfumelanga timhaka ta yena.

Xifaniso xa nsimu ya vhinya ni vatirhi

(Mk. 12:1-12; Lk. 20:9-19)

33

21:33
Es. 5:1-2
“Yingisani xifaniso xin'wana: A ku ri ni nkulukumba un'wana loyi a a byarile mirhi ya vhinya ensin'wini ya yena; a biyela hi rihlampfu, a cela xikamelo xo pyanyela kona mihandzu, a aka ni xihondzo; kutani a lerisa vatirhi ku sala va swi vona, yena a teka riendzo a famba. 34Loko nkarhi wa ku tshovela mihandzu wu ri kusuhi, a rhuma malandza ya yena eka vatirhi, ku ya teka mihandzu ya nsimu ya yena. 35Kutani vatirhi va khoma malandza lawa, va ba un'wana, un'wana va n'wi dlaya, un'wana va n'wi khandla hi maribye. 36A tlhela a rhuma malandza man'wana lama tlulaka layo rhanga hi ku tala, kambe na wona ma endliwa tanihi layo rhanga. 37Endzhaku ka swona a rhuma n'wana wa yena eka vona, a ku: ‘Va ta chava n'wana wa mina.’ 38Kambe loko vatirhi va vona n'wana loyi, va byelana va ku: ‘Mudyandzhaka hi loyi! Tanani hi n'wi dlaya, hi ta kuma ndzhaka ya yena.’ 39Kutani va n'wi khoma, va n'wi cukumeta ehandle ka nsimu, va n'wi dlaya. 40Xana loko n'wini wa nsimu a vuya, ú ta endla yini hi vatirhi valavo ke?” 41Va hlamula Yesu va ku: “Ú ta lovisa vanhu lavo biha lava va hela; nsimu ya vhinya, ú ta yi veka emavokweni ya vatirhi van'wana lava nga ta n'wi nyika mihandzu hi nguva ya kona.”

42

21:42
Ps. 118:22-23
Yesu a ku ka vona: “Xana a mi si tshama mi hlaya, eMatsalweni, mhaka leyi nge:

“ ‘Ribye leri vaaki va nga ri nyenya,

hi rona ri nga endliwa ribye lerikulu ra yinhla’, xana?

‘Swilo leswi swi endliwile hi Hosi,

i mhaka leyi hlamarisaka loko hi yi languta!’

43“Hikokwalaho ndza mi byela leswaku mi ta tekeriwa Mfumo wa Xikwembu; kutani wu ta nyikiwa tiko rin'wana leri nga ta veka mihandzu ya wona.

44“[Loyi a nga ta wela ehenhla ka ribye rero ú ta phyandleka; naswona ri ta phyandlasa loyi ri nga ta n'wi wela henhla.]”Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

45Loko vaprista lavakulu ni Vafarisi va twa swifaniso leswi swa Yesu, va tiva leswaku ú vula vona; 46kutani va lava ku n'wi khoma, kambe va chava mintshungu, hikuva a yi ku: “I muprofeta!”