Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Ta ku hundzuka ka nghohe ya Yesu

(Mk. 9:2-13; Lk. 9:28-36)

171

17:1-5
II Pet. 1:17-18
Loko ku hundzile masiku ya 6, Yesu a teka va Petro na Yakobo na Yohane makwa Yakobo, a ya na vona entshaveni leyo leha va ri voxe. 2Kutani a hundzuka emahlweni ka vona; nghohe ya yena yi hatima kukotisa dyambu, na swona swiambalo swa yena swi hundzuka leswo basa, swi vangama kukotisa ku vonakala. 3Hi nomu lo Muxe na Eliya va humelela kwalaho, va vulavula na yena. 4Hiloko Petro a ku ka Yesu: “Hosi, swi sasekile loko hi ri kwala; loko u swi rhandza, ndzi nga aka mintsonga minharhu kwala, wun'wana wa wena, wun'wana wa Muxe, wun'wana wa Eliya.” 5
17:5
Gen. 22:2
Dut. 18:15
Ps. 2:7
Es. 42:1
Mt. 3:17
12:18
Mk. 1:11
Lk. 3:22
A ku a ha vulavula, papa lero vangama ri humelela, ri va funengeta; kutani ku twala rito leri humaka epapeni, ri ku: “Loyi i N'wananga la rhandzekaka,Kumbe: N'wananga la nga swakwe loyi ndzi n'wi tsakelaka, n'wi yingiseni!” 6Loko vadyondzisiwa va twa rito rero, va wa hi mimombo, va chava ngopfu. 7Kambe Yesu a va tshinelela, a va khumba a ku: “Sukani mi yima, mi nga chavi!” 8Loko va tlakusa mahlo, va vona Yesu a ri yexe, ku nga ri na un'wana kwalaho.

9Loko va ha rhelela hi le ntshaveni, Yesu a va laya a ku: “Mi nga tshuki mi byela vanhu leswi mi swi voneke, ku fikela loko N'wana-wa-Munhu a ta va a pfukile eku feni.” 10

17:10
Mal. 4:5
Kutani vadyondzisiwa va n'wi vutisa, va ku: “Hikwalaho ka yini vatsari va vula leswaku Eliya ú fanele ku rhanga a ta xana?” 11A va hlamula a ku: “Kunene Eliya wa ta, kutani ú ta tlhela a lulamisa hinkwaswo. 12
17:12
Mt. 11:14
Kambe ndza mi byela leswaku Eliya ú tile, ntsena a va n'wi tivanga; kutani va n'wi endlile hinkwaswo leswi va swi rhandzeke. Hi mukhuva wolowo, va ta twisa na yena N'wana-wa-Munhu eku vaviseka.” 13Kava kona vadyondzisiwa va twisisaka leswaku a a va hlambanyisela hi ta Yohane Mukhuvuri.

Ta Yesu loko a hanyisa n'wana la nga ni demona

(Mk. 9:14-29; Lk. 9:37-43a)

14Kuteloko va fikile entshungwini, munhu a ta eka yena, a ta nkhinsama hi matsolo, a ku: 15“Hosi, wa nga twela n'wana wa mina evusiwana, hikuva ú xanisiwa ngopfu hi switshetshele;switshetshele, kumbe: xitshanuka hakanyingi ú wele endzilweni, ni le matini. 16Ndzi n'wi tisile eka vadyondzisiwa va wena, kambe va tsandzekile ku n'wi hanyisa.” 17Yesu a hlamula, a ku: “Ha! Rixaka leri nga pfumeriki, lero homboloka, ndzi ta va na n'wina ku fikela rini ke? Ndzi ta mi lehisela mbilu ku fikela rini ke? N'wi tiseni haleno.” 18Kavaloko Yesu a tshinya demona, kutani demona ri huma eka n'wana; ku sukela nkarhi wolowo n'wana loyi a va a hanyile.

19Kavaloko vadyondzisiwa va ta ka Yesu hi tlhelo, va ku ka yena: “Xana hina hi tsandzekile ha yini ku ri hlongola xana?” 20

17:20
Mt. 21:21
Mk. 11:23
I Kor. 13:2
A ku ka vona: “Hikwalaho ka ku tsana ka ku pfumela ka n'wina. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Loko mi ri ni ku pfumela loku ringanaka ni ndzhoho ya murhi wa sinapi, mi nga ku ka ntshava leyi: ‘Rhurhela lahaya!’ kutani yi ta rhurha, ku ri hava lexi xi mi tsandzaka. [ 21Demona ra rixaka leri a ri humi loko ku nga ri hi ku khongela ni ku titsona swakudya.]”Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

Ta Yesu loko a tlhela a tivisa rifu ra yena

(Mk. 9:30-32; Lk. 9:43b-45)

22Loko vadyondzisiwa va tlhele va hlangana eGaleliya, Yesu a ku ka vona: “N'wana-wa-Munhu ú ta nyiketiwa emavokweni ya vanhu; 23va ta n'wi dlaya, kambe ú ta tlhela a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu.” Kavaloko va twa ku vaviseka lokukulu.

Ta ku humesa nhlengo wa Tempele

24

17:24
Eks. 30:13
38:26
Loko Yesu ni vadyondzisiwa va fika eKapernawume, lava hlengisaka nhlengo wa Tempele va ta ka Petro, va ku: “Xana mudyondzisi wa n'wina a nga humesi nhlengo wa Tempele ke?” 25A ku: “Ina, wa humesa.” Loko Petro a nghenile ndlwini, Yesu a tekelela ku n'wi vutisa, a ku: “Xana u anakanya yini Simoni? Tihosi ta misava ti luvisa kumbe ku therisa vamani xana? Xana i vana va tona, kumbe i vanhu va le handle xana?” 26Petro a ku ka yena: “I vanhu va le handle.” Yesu a ku ka yena: “Loko swi ri tano, vana va tona a va therisiwi! 27Kambe ku endlela leswaku hi nga va khunguvanyisi, yana elwandle, u ya ringela; kutani nhlampfi leyo rhanga leyi u nga ta yi phasa, yi khome, u yi ahlamisa nomo; u ta kuma mali kona; yi teke, u va nyika yona, u humesela mina na wena.”