Xitsonga 1989 (TSO89)
15

Ta mikhuva ya Vayuda va khale

(Mk. 7:1-13)

151Enkarhini wolowo, Vafarisi ni vatsari lava humaka eYerusalema va ta ka Yesu, va ku: 2“Hikwalaho ka yini vadyondzisiwa va wena va tshika mikhuva leyi hi yi kumeke eka lava khale xana? Hikuva va dya va nga hlambanga mavoko.” 3A va hlamula, a ku: “Na n'wina, mi tlulela yini nawu xa Xikwembu hi mikhuva ya n'wina ke? 4

15:4
Eks. 20:12
21:17
Dut. 5:16
Levh. 20:9
Xikwembu xi te: ‘U va ni xichavo eka tata wa wena ni ka mana wa wena.’ Naswona xi te: ‘Loyi a rhukanaka tata wa yena kumbe mana wa yena, a a dlawe!’ 5Kasi n'wina mi ri, munhu a nga byela tata wa yena kumbe mana wa yena, a ku: ‘Leswi a ndzi ta fanela ku ku pfuna ha swona, i mhamba leyi hlayiseriweke Xikwembu.’ 6Eka n'wina, munhu loyi a nga ha ri na fanelo ya ku pfuna tata wa yena. Kutani ke mi onha rito ra Xikwembu hi mikhuva ya n'wina. 7Vakanganyisi, Esaya a a vula n'wina hakunene loko a te:

8

15:8-9
Es. 29:13
“ ‘Vanhu lava va ndzi xixima hi nomo,

kambe timbilu ta vona ti le kule na mina.

9Va tikarhata ntsena hi ku ndzi nkhinsamela,

tidyondzo leti va ti dyondzisaka i milawu ya vanhu ntsena.’ ”

Ta swilo leswi nyamisaka

(Mk. 7:14-23)

10Kutani Yesu a vitana ntshungu, a ku ka wona: “Yingisani, mi twisisa. 11Leswi nghenaka enon'weni, a hi swona leswi nyamisaka munhu, kambe leswi humaka enon'weni, hi swona leswi nyamisaka munhu.”

12Kavaloko vadyondzisiwa va ta eka yena, va ku: “Xana wa swi tiva leswaku Vafarisi va khunguvanyekile, loko va twile marito ya wena ke?” 13A hlamula, a ku: “Ximila xin'wana ni xin'wana lexi nga simekiwangiki hi Tata wa mina wa le tilweni, xi ta tsuvuriwa. 14

15:14
Lk. 6:39
Va tshikeni, hi lavo-fe-mahlo lava fambisaka lavo-fe-mahlo.Van'wana va ri: i vafambisi lava feke mahlo Loko lowo-fe-mahlo a fambisa lowo-fe-mahlo, va ta wela ekheleni hi vumbirhi bya vona.”

15Petro a n'wi hlamula a ku: “Hi hlamusele xifaniso lexiyani.” 16A ku: “Xana ni sweswi ma ha pfumala ku twisisa na n'wina ke? 17Xana a mi swi tivi leswaku hinkwaswo leswi nghenaka enon'weni, swi ya ekhwirini, kutani swi cukumetiwa enhoveni ke? 18

15:18
Mt. 12:34
Kasi leswi humaka enon'weni, swi pfa hi le mbilwini, kutani hi swona leswi nyamisaka munhu. 19Hikuva miehleketo leyo biha, ni ku dlayana, ni vuoswi, ni vuphukuphuku, ni ku yiva, ni vumbhoni byo hemba, ni ku sandzana, swi huma embilwini; 20hi swona leswi nyamisaka munhu; kambe ku dya hi mavoko lama nga hlambiwangiki, a hi xilo lexi nyamisaka munhu.”

Ta ku pfumela ka wansati wa Kanana

(Mk. 7:24-30)

21Yesu a suka kwalaho, a ya etikweni ra Tiri na Sidoni. 22Kutani ku humelela wansati wa le Kanana la humeke ematlhelweni walawo, a huwelela a ku: “Ndzi twele vusiwana, Hosi N'wana Davhida! N'wana wa mina wa wanhwanyana ú xaniseka ngopfu hi demona.” 23Kambe Yesu a nga n'wi hlamulanga nchumu. Kutani vadyondzisiwa va yena va n'wi kombela va ku: “N'wi hlongole, hikuva ú hi bela huwa a ri karhi a hi landzelela.” 24Yesu a hlamula a ku: “A ndzi rhumiwanga eka van'wana, loko ku nga ri eka Vaisraele, lava lahlekeke kukota tinyimpfu.” 25Hiloko wansati a ta, a ta n'wi nkhinsamela, a ku: “Hosi, ndzi pfune!” 26A n'wi hlamula, a ku: “A swi sasekanga ku tekela vana evuswa, u nyika timbyana.” 27Yena a ku: “Ina Hosi, kambe hambi ti ri timbyana, ti dya mahlanhla lama waka hi le tafuleni ra vini va tona.” 28Kwalaho Yesu a hlamula, a ku ka yena: “Manana, ku pfumela ka wena i kukulu; a ku endliwe hilaha u kombelaka hakona!” Kutani n'wana wa yena a hanyisiwa hi nkarhi wolowo.

Ta Yesu loko a hanyisa lavo tala

29Loko Yesu a sukile kwalaho, a tlhelela kusuhi ni lwandle ra Galeliya, kutani a tlhandlukela entshaveni, a fika a tshama hansi. 30Mintshungu leyikulu yi ta ka yena, yi ri ni lavo khwita, ni swilema, ni lavo-fe-mahlo, ni timbheveve, ni van'wana lavo tala; yi va veka emilengeni ya Yesu, kutani a va hanyisa. 31Mintshungu yi hlamala loko yi vona timbheveve ti vulavula, ni swilema swi hanyisiwa, ni lavo khwita va famba, ni lavo-fe-mahlo va vona; kutani yi dzunisa Xikwembu xa Israele.

Ta Yesu loko a phamela vanhu va 4 000

(Mk. 8:1-10)

32Yesu a vitana vadyondzisiwa va yena, a ku ka vona: “Ndzi twela ntshungu lowu evusiwana, hikuva va xwile masiku manharhu na mina, kutani a va ha ri na swakudya; a ndzi lavi ku va tlherisela emakaya va ri ni ndlala, hikuva va nga wa endleleni.” 33Vadyondzisiwa va ku ka yena: “Xana hi nga swi kuma kwihi kwala mananga swakudya swo phamela ntshungu lowo tano, va dya va xurha ke?” 34Yesu a ku ka vona: “Mi ni swinkwa swingani ke?” Va ku: “Hi ni swinkwa swa 7, ni tinhlampfinyana ti nga ri tingani.” 35Kwalaho a lerisa ntshungu leswaku wu tshama hansi. 36Kutani a teka swinkwa swa 7 ni tinhlampfi, a nkhensa, a phema, a nyika vadyondzisiwa, vona va avela ntshungu. 37Hinkwavo va dya va xurha, va rholela ni mahlanhla lama nga sala, ma tata swirhundzu swa 7 leswikulu. 38Lava nga dya, a va ri vanhu va 4 000, loko ku nga hlayiwi vavasati ni vana. 39Kuteloko a tlherisile mintshungu, a nghena ebyatsweni, a ya etikweni ra Magadani.Van'wana va ri: Magadala