Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ta ku ringiwa ka Yesu

(Mt. 4:1-11; Mk. 1:12-13)

41Kutani Yesu a suka eYordani, a tele Moya lowo Kwetsima, wu n'wi yisa emananga. 2Kutani a ringiwa hi DiyavulosiDiyavulosi, hileswaku: mulumbeti, mukanganyisi hi masiku ya 40, a nga dyi nchumu hi masiku wolawo; kuteloko ma herile, a twa ndlala. 3Hiloko Diyavulosi a ku ka yena: “Loko u ri N'wana wa Xikwembu, lerisa ribye leri leswaku ri hundzuka vuswa.” 4

4:4
Dut. 8:3
Yesu a n'wi hlamula a ku: “Ku tsariwile va te:

“ ‘Munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena.’ ”

5Kutani Diyavulosi a ya na yena ehenhla, a n'wi komba hi xinkarhana mimfumo hinkwayo ya misava; kutani a ku ka yena: 6“Ndzi ta ku nyika vuhosi lebyi hinkwabyo ni ku dzuneka ka byona, hikuva ndzi nyikiwile swona, kutani ndzi nyika munhu hi ku rhandza ka mina. 7Kutani loko wena u ndzi nkhinsamela, hinkwaswo leswi swi ta va swa wena.” 8

4:8
Dut. 6:13
Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Ku tsariwile va te:

“ ‘U ta nkhinsamela Hosi, Xikwembu xa wena,

u gandzela xona ntsena.’ ”

9Kutani Diyavulosi a n'wi yisa eYerusalema, a n'wi veka exihlungwaneni xa Tempele, kutani a ku ka yena: “Loko u ri N'wana wa Xikwembu, jitama, 10

4:10
Ps. 91:11
hikuva ku tsariwile va te:

“ ‘Xikwembu xi ta lerisa tintsumi ta xona ku ku hlayisa.’

11

4:11
Ps. 91:12
“Naswona va te:

“ ‘Ti ta ku qhavulela emavokweni ya tona,

leswaku nenge wa wena wu nga tshuki wu vavisiwa hi ribye.’ ”

12

4:12
Dut. 6:16
Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Ku vuriwile va ku:

“ ‘U nga tshuki u ringa Hosi, Xikwembu xa wena.’ ”

13Loko Diyavulosi a hetile ku ringa Yesu hi matlhelo hinkwawo, a n'wi tshika, a yimela ku kuma nkarhi wun'wana lowunene.

Ta Yesu loko a sungula ntirho wa yena eGaleliya

(Mt. 4:12-17; Mk. 1:14-15)

14Yesu a tlhelela eGaleliya hi matimba ya Moya lowo Kwetsima; kutani ku twakala ka yena ku hangalaka ematlhelweni hinkwawo ya tiko. 15Kutani a dyondzisa emasinagogeni ya vona, a ri karhi a dzunisiwa hi vanhu hinkwavo.

Ta Yesu loko a nga amukeriwi eNazareta

(Mt. 13:53-58; Mk. 6:1-6)

16A ya ni le Nazareta, laha a nga kulela kona; kutani hi siku ra Savata hi ntolovelo wa yena a nghena esinagogeni, kutani a suka a yimela ku hlaya. 17A nyikiwa buku ya muprofeta Esaya; kuteloko a yi pfurile, a kuma laha ku nga tsariwa marito lama nge:

18

4:18-19
Es. 61:1-2
“Moya wa Xikwembu wu le ka mina,

hikuva xi ndzi hlawurile ku ya byela swisiwana emahungu lamanene;

xi ndzi rhumile ku ya tivisa lava bohiweke leswaku va ta ntshunxiwa,

ni lavo-fe-mahlo leswaku va ta vona;

xi ndzi rhumile ku ntshunxa lava xanisiwaka,

19ni ku twarisa lembe lerinene ra Hosi.”

20Kuteloko a pfarile buku, a yi nyika nandza, a tshamisa hansi; kutani hinkwavo lava a va ri esinagogeni va n'wi langutisisa. 21Kavaloko a sungula ku va dyondzisa, a ku: “Namuntlha rito leri mi ri twaka, ri hetisekile.”

22Kutani hinkwavo va vula vumbhoni byo saseka ehenhla ka yena, va ri karhi va hlamala marito layo saseka lama humaka enon'wini wa yena, va ku: “Xana munhu loyi a hi yena n'wana Yosefa xana?” 23Kutani a ku ka vona: “Ndza tshemba leswaku mi ta ndzi byela xivuriso lexi nge: ‘N'anga, tihanyise hi wexe!’ Naswona mi ta ku: ‘Leswi hi swi tweke swi endliwa hi wena eKapernawume, swi endle ni kwala tikweni ra wena!’ ” 24

4:24
Yoh. 4:4
Yesu a engeta a ku: “Ndza mi byela leswaku a ku na muprofeta loyi a amukeriwaka etikweni ra rikwavo. 25
4:25
I Tih. 17:1
Ndzi tiyisa mhaka leyi ndzi ri: Vavasati lavo tala va tinoni a va ri kona etikweni ra Israele eminkarhini ya Eliya, loko tilo ri pfariwa hi malembe manharhu ni tin'hweti ta 6, kutani ndlala leyikulu yi va kona etikweni hinkwaro; 26
4:26
I Tih. 17:8-16
kambe Eliya a nga rhumiwanga ni le ka un'we wa vona; ú rhumiwile ntsena eka wansati wa noni wa le Sarepta etikweni ra Sidoni. 27
4:27
II Tih. 5:1-14
Naswona, a ku ri na vanhlokonho lava tala etikweni ra Israele eminkarhini ya muprofeta Elixa, kambe a ku vanga na un'we wa vona la basisiweke, loko a nga ri Naamani wa le Siriya.” 28Kutani hinkwavo lava a va ri esinagogeni va kariha swinene loko va twa timhaka teto. 29Va suka va yima, va n'wi humesela handle ka muti, va n'wi yisa eriweni ra ntshava leyi muti wa vona a wu akiwe ehenhla ka yona, ku ya n'wi susumetela kona. 30Kambe yena a hundza hi le xikarhi ka vona, a tifambela.

Ta munhu la ngheniweke hi moya wa thyaka

(Mk. 1:21-28)

31Kutani Yesu a rhelela a ya eKapernawume, wu nga muti wa Galeliya. A a toloverile ku dyondzisa vanhu hi siku ra Savata, 32

4:32
Mt. 7:28-29
kutani vona a va hlamala ku dyondzisa ka yena, hikuva rito ra yena a ri ri ra loyi a nga ni vuhosi.

33Esinagogeni, a ku ri ni munhu loyi a a ri ni moya wa thyaka, wa demona; wona wu huwelela hi rito lerikulu, 34wu ku: “Ha! Mhaka ya hina na wena hi yihi ke, wena Yesu wa Nazareta? Xana u tele ku ta hi lovisa xana? Ndza ku tiva leswaku u mani! U Lowo Hlawuleka wa Xikwembu.” 35Kambe Yesu a wu tshinya, a ku: “Miyela! Huma ka munhu yoloye!” Hiloko demona ri wisa munhu loyi exikarhi ka ntshungu, ri huma eka yena, kambe ri nga n'wi vavisanga. 36Kutani hinwavo va hlamala, va vutisana va ku: “Rito ra munhu loyi hi lero yini, leswi a lerisaka mimoya ya thyaka hi vuhosi ni matimba, kutani yi huma ke?” 37Kutani ku twala ka yena ku hangalaka matlhelo hinkwawo ya tiko rero.

Ta Yesu loko a hanyisa mana wa nkata Simoni Petro

(Mt. 8:14-15; Mk. 1:29-31)

38Kutani Yesu a huma esinagogeni, a nghena emutini wa Simoni; kambe mana wa nkata Simoni a a khomiwile hi vuvabyi, miri wa yena wu hisa ngopfu, kutani va n'wi kombelela eka Yesu. 39Kavaloko Yesu a yima kusuhi na yena, a tshinya vuvabyi, kutani byi suka; hiloko wansati a hatla a pfuka, a va tirhela.

Ta Yesu loko a hanyisa lavo tala nimadyambu

(Mt. 8:16-17; Mk. 1:32-34)

40Loko dyambu ri perile, hinkwavo lava a va ri ni vanhu lava karhatiwaka hi mavabyi ya tinxaka-xaka, va va tisa eka Yesu, kutani a tlhandleka mavoko ehenhla ka un'wana ni un'wana wa vona, a va hanyisa. 41Na wona mademona ma huma eka lavo tala, ma huwelela ma ku: “U N'wana wa Xikwembu.” Kambe Yesu a ma tshinya, a nga ma pfumeleli ku vulavula, hikuva a ma tiva leswaku hi yena Mesiya.

Ta Yesu loko a huma ku ya dyondzisa

(Mk. 1:35-39)

42Loko ri xile, a huma a ya emananga, kutani vanhu lavo tala va n'wi lava, va ko va ya n'wi kuma, kutani va ringeta ku n'wi sivela leswaku a nga hambani na vona. 43Kambe yena a ku ka vona: “Ndzi fanele ku ya emitini yin'wana, leswaku na kona ndzi ya twarisa Evhangeli ya Mfumo wa Xikwembu, hikuva ndzi rhumeriwe swona.” 44Kutani a ya dyondzisa emasinagogeni ya Yudiya.Van'wana va ri: emasinagogeni ya Galeliya