Xitsonga 1989 (TSO89)
24

Ta ku pfuka ka Yesu eku feni

(Mt. 28:1-10; Mk. 16:1-8; Yoh. 20:1-10)

241Hi siku ra Sonto dyambu ri nga si huma, vavasati va ya esirheni, va tamele mirhi ya risuna leyi va yi lunghiseke. 2Va kuma ribye ri vumbuluxiwele kule ni sirha. 3Kambe loko va nghena, a va kumanga ntsumbu wa Hosi Yesu. 4Va ku va ha hlamala ha swona, vavanuna vambirhi va tshuka va humelela eka vona, va ri ni swiambalo leswi hatimaka. 5Loko vavasati va ha chavile ngopfu ni ku languta hansi hi mhaka ya gome, vavanuna va ku ka vona: “Hikwalaho ka yini mi lava la hanyaka exikarhi ka vafi xana? 6

24:6-7
Mt. 16:21
17:22-23
20:18-19
Mk. 8:31
9:31
10:33-34
Lk. 9:22
18:31-33
A nga kona la, kambe ú pfukile eku feni. Tsundzukani hilaha a nga vulavula na n'wina hakona, loko a ha ri eGaleliya, 7loko a te: ‘N'wana-wa-Munhu ú fanele ku nyiketiwa emavokweni ya vadyohi, a vambiwa, kutani ú ta pfuka hi siku ra vunharhu.’ ” 8Va tsundzuka marito ya yena, 9kutani va suka esirheni, va ya rungula timhaka leti hinkwato eka lava khume na un'we ni ka van'wana hinkwavo. 10Vavasati lava, a va ri va Mariya wa Magadala, na Yohana, na Mariya mana wa Yakobo; kutani vona ni van'wana lava a va ri na vona, va vikela vaapostola timhaka teto. 11Kambe marito lawa a va ma teka ma ri ya ku vungunya, va nga ma pfumeli. [ 12Loko a ri yena Petro a suka, a tsutsumela esirheni; kuteloko a korhamile a hlometela, a vona tinguvu ntsena, kutani a tlhelela ekaya, a ri karhi a hlamala hi leswi humeleleke.]Van'wana a va tsalanga ndzimana 12

Ta lava yaka le Emawusi

(Mk. 16:12-13)

13Hi siku rero, vambirhi va vona, a va ya emutini lowu vuriwaka Emawusi; vukule bya wona na Yerusalema, a byi ringana mpfhuka wa 12 km. 14A va vulavula swin'we hi timhaka hinkwato leti humeleleke. 15Va ku va ha vulavula ha tona va ti kanela, Yesu hi xiviri xa yena a va tshinelela, a famba na vona. 16Kambe mahlo ya vona a ma siveriwa, va nga n'wi tivi. 17Kutani a ku ka vona: “Hi tihi timhaka leti mi vulavulaka ha tona endleleni ke?” Hiloko vona va yima va ri ni gome. 18Un'wana loyi a va ku i Keleyopasi, a hlamula, a ku: “Exikarhi ka lava endzeke eYerusalema, xana hi wena u ri wexe la nga tiviki timhaka leti humeleleke kona hi masiku lawa ke?” 19A ku ka vona: “Hi tihi xana?” Va ku ka yena: “Ta Yesu wa Nazareta, loyi a a ri muprofeta wa matimba emintirhweni ne ku vulavuleni, emahlweni ka Xikwembu ne mahlweni ka tiko hinkwaro; 20vaprista lavakulu ni vakulukumba va hina va n'wi nyiketile leswaku a avanyiseriwa rifu, kutani va n'wi vambile. 21Loko hi ri hina, a hi tshembile leswaku hi yena loyi a nga ta kutsula Israele; hambiswiritano, namuntlha i siku ra vunharhu timhaka leti ti humelerile. 22Kunene vavasati van'wana va ka hina va hi hlamarisile ngopfu; va yile esirheni nimpundzu swinene, 23kutani a va kumanga ntsumbu wa yena; va vuyile, va vula leswaku va vonile mahlori ya tintsumi leti nga te: ‘Wa hanya.’ 24Van'wana va ka hina va yile esirheni, va kumile swi ri tano, hilaha vavasati va vuleke hakona; kambe yena, a va n'wi vonanga.”

25Kutani a ku ka vona: “Yo! vanhu lava nga twisisiki, va timbilu leti hlwelaka ku kholwa hinkwaswo leswi vuriweke hi vaprofeta! 26Xana a swi nga faneri leswaku Mesiya a twisiwa ku vaviseka koloku, a tlhela a nghena eku kwetsimeni ka yena ke?” 27Kutani a va hlamusela hilaha timhaka ta yena ti nga vuriwa eMatsalweni hinkwawo hakona, ku sungula hi Muxe ku yisa eka vaprofeta hinkwavo.

28Kakuloko va fika kusuhi ni muti lowu va yaka eka wona, a endla onge ú hundzela emahlweni. 29Kutani va n'wi sindzisa va ku: “Xwana na hina, hikuva ri ya eku peleni, ni vusiku bya tshinela.” Kutani a nghena, a ya tshama na vona. 30Kakuloko va ri eku dyeni, a teka xinkwa, a nkhensa, kutani a phema, a va nyika. 31Hiloko mahlo ya vona ma pfuleka, kutani va n'wi tiva; kambe yena a va siya a nyamalala. 32Kutani va byelana, va ku: “Hikwalaho ka yini timbilu ta hina ti nga pfurhanga endzeni ka hina, loko a vulavula na hina endleleni, a hi pfuletela Matsalwa xana?”

33Kutani hi nkarhi wolowo va suka, va tlhelela eYerusalema, va ya kuma lava khume na un'we, va hlengeletanile na van'wana, 34va ri karhi va rungulelana va ku: “Hakunene Hosi yi pfukile eku feni, naswona yi tikombile eka Simoni.” 35Kutani na vona va Emawusi va rungula leswi swi nga va humelela endleleni, ni hilaha va n'wi tiveke hakona, eku phemeni ka xinkwa.

Ta Yesu loko a tikomba eka vaapostola

(Mt. 28:16-20; Mk. 16:14-18; Yoh. 20:19-23)

36Va ku va ha vulavula, Yesu a yima exikarhi ka vona, yena hi xiviri, kutani a ku ka vona: “Ku rhula a ku ve na n'wina!” 37Va khomiwa hi ku chava lokukulu, va ehleketa leswaku va vona xipuku. 38A ku ka vona: “Xana mi chavisiwa ha yini, hikwalaho ka yini mi ri ni ku kanakana etimbilwini ta n'wina ke? 39Vonani swandla swa mina ni milenge ya mina! Hi mina hi xiviri xa mina. Ndzi khomeni mi ndzi ringetela. Xipuku a xi na nyama ni marhambu, kasi mina ndzi na swona, hilaha mi swi vonaka hakona.” [ 40Loko a vurile sweswo, a tlhela a va komba swandla swa yena ni milenge ya yena.]Van'wana a va tsalanga ndzimana 40 41Kutani leswi eku tsakeni ne ku hlamaleni ka vona a va ha kanakana, a ku ka vona: “Xana mi ni swakudya kwala ke?” 42Vona va n'wi nyika xikwavi xa nhlampfi lexi oxiweke; 43a xi amukela, a dya emahlweni ka vona.

44Kutani a ku ka vona: “Hi tona timhaka leti ndzi nga mi tivisa tona, loko ndza ha ri na n'wina, loko ndzi te: ‘Hinkwaswo leswi tsariweke ehenhla ka mina eNawini wa Muxe ni ka Vaprofeta, ni ka Tipisalema, swi fanele ku hetiseka.’ ” 45Kavaloko a pfula miehleketo ya yona leswaku va twisisa Matsalwa. 46Kutani a ku ka vona: “Matsalwa ma vurisile ma te: ‘Mesiya ú ta twisiwa ku vaviseka, a tlhela a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu. 47Kutani, hi vito ra yena, timhaka ta ku hundzuka ni ta ku rivaleriwa swidyoho ti ta twarisiwa ematikweni hinkwawo, ku sungula hi le Yerusalema.’ 48N'wina mi timbhoni ta timhaka leti. 49

24:49
Mint. 1:4
Loko a ri mina, ndzi ta mi rhumela leswi Tata wa mina a mi tshembiseke swona. Kambe n'wina tshamani kwala mutini, ku fikela loko mi funengetiwa hi matimba ya le henhla.”

Ta ku tlhandluka ka Yesu

(Mk. 16:19-20; Mint. 1:9-11)

50

24:50-51
Mint. 1:9-11
Kutani a va yisa ehandle ka muti, a ya fika na vona kusuhi na Betaniya, kutani a tlakusa mavoko, a va katekisa. 51Loko a ri karhi a va katekisa, a avana na vona [a tlakuriwa, a ya etilweni].Van'wana a va tsalanga marito lawa 52Kutani vona [loko va n'wi nhinsamerile],Van'wana a va tsalanga marito lawa va tlhelela eYerusalema hi ku tsaka lokukulu. 53Kutani a va ri eTempeleni masiku hinkwawo, va ri karhi va dzunisa Xikwembu.