Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Ta nhlengo wa noni

(Mk. 12:41-44)

211Loko Yesu a tlakusa mahlo, a vona swifumi leswi hoxaka tinyiko ta swona exibyeni xa nhlengo wa Tempele. 2A vona ni noni leyi a yi ri xisiwana, yi hoxa swimalana swimbirhi leswi lavaka ku ringana sente ntsena. 3Kutani a ku: “Hakunene ndzi ri ka n'wina: Noni leyi ya xisiwana yi humesile ku tlula hinkwavo; 4hikuva vanhu lava hinkwavo va humesile tinyiko leti va ti pambuleke exumeni xa vona lexo tala, kasi wansati loyi ú humesile swa vusiwana bya yena, swi nga hinkwaswo leswi a a ta hanya ha swona.”

Ta Yesu loko a tivisa ku onhaka ka Tempele

(Mt. 24:1-2; Mk. 13:1-2)

5Van'wana a va vulavula hi Tempele, va khumba ta ku sasekisiwa ka yona hi maribye layo saseka ni tinyiko ta vagandzeri; kutani Yesu a ku: 6“Loko swi ri leswi mi swi vonaka, ku ta ta masiku lawa ku nga ta ka ku nga ha sali ribye ehenhla ka ribye rin'wana; hinkwawo ma ta hindzimuxiwa.”

Ta swikombiso ni ku xaniseka

(Mt. 24:3-14; Mk. 13:3-13)

7Kutani va vutisa Yesu, va ku: “Mudyondzisi, timhaka leti ti ta humelela rini xana? Xana xikombiso xi ta va xihi xa leswaku ti lava ku humelela ke?” 8Kutani Yesu a ku: “Tivoneleni leswaku mi nga xisiwi, hikuva lavo tala va ta ta hi vito ra mina, un'wana ni un'wana a ku: ‘Mina ndzi yena’, ni leswaku ‘nkarhi wu fikile’! Mi nga va landzi! 9Loko mi twa huwa ya tinyimpi ni ya mikitsikitsi, mi nga tshuki mi chava, hikuva sweswo swi fanele ku rhanga swi humelela, kambe makumu wona ma ta hlwela ku fika.”

10Yesu a engeta a ku ka vona: “Tiko rin'wana ri ta pfukela rin'wanyana, mfumo wun'wana wu ta lwa ni wun'wanyana; 11ku ta va ni ku tsekatseka ka misava; mintungu ni tindlala swi ta va kona ematlhelweni layo tala; ku ta humelela ni swilo leswi chavisaka ngopfu, ni masingita lamakulu lama humaka etilweni.

12“Kambe loko swilo leswi hinkwaswo swi nga si va kona, va ta mi khoma, va mi xanisa, va mi nyiketa emasinagogeni ne makhotsweni, va mi yisa emahlweni ka tihosi ni ka tindhuna hikwalaho ka vito ra mina; 13wu ta va wona nkarhi wa n'wina wo humesa vumbhoni. 14

21:14-15
Lk. 12:11-12
Hikokwalaho swi vekeni emiehleketweni ya n'wina leswaku a mi nga tikarhati ku pfa mi lulamisile leswi mi nga ta hlamurisa swona, 15hikuva mina ndzi ta mi nyika marito ya vutlhari lawa valala va n'wina hinkwavo va nga ta tsandzeka ku lwa na wona ni ku ma kaneta. 16Mi ta nyiketiwa hi vatswari va n'wina, ni vamakwenu, ni maxaka, ni vanakuloni; va ta dlaya van'wana va n'wina; 17mi ta vengiwa hi vanhu hinkwavo hikwalaho ka vito ra mina. 18Kambe a ku nga lovi hambi wu ri nsisi ni wun'we wa tinhloko ta n'wina; 19hi ku tiyisela ka n'wina, mi ta tikumela vutomi.

Ta Yesu loko a tivisa ku onhaka ka Yerusalema

(Mt. 24:15-28; Mk. 13:14-23)

20“Kutakuloko mi vona muti wa Yerusalema wu rhendzeriwile hi mavuthu ya valala, tivani leswaku ku hangalasiwa ka wona ku kusuhi. 21Hi nkarhi wolowo, lava nge Yudiya, a va tsutsumele etintshaveni; lava nga mutini, a va hume ka wona; kutani lava nge handle etikweni, va nga tshuki va nghena emutini. 22

21:22
Hos. 9:7
Masiku walawo ma ta va masiku ya ku avanyisiwa, leswaku hinkwaswo leswi nga matsalweni swi hetiseka. 23Va ta va ni khombo vavasati lava tikeke ni lava mamisaka eminkarhini yoleyo, hikuva ku xaniseka lokukulu ku ta va kona emisaveni, ni vukari bya Xikwembu byi ta wela vanhu lava. 24Va ta dlawa hi fumu, va ta yisiwa va ri mahlonga ematikweni hinkwawo; kutani muti wa Yerusalema wu ta kandziyeriwa hi vamatiko ku kondza loko minkarhi ya vona yi ta va yi herile.

Ta ku humelela ka N'wana-wa-Munhu

(Mt. 24:29-31; Mk. 13:24-27)

25

21:25
Es. 13:10
Ez. 32:7
Yuw. 2:31
Nhlav. 6:12-13
“Masingita ma ta va kona edyambyini, ni le n'wetini, ni le tinyeletini. Laha misaveni, matiko ma ta hela ntamu, ma tshukisiwa hi ku pfuma ka lwandle ni ka magandlati. 26Vanhu va ta titivala hi ku chava ni ku ehleketa leswi nga ta humelela la misaveni, hikuva leswa matimba swa le matilweni swi ta dzinginisiwa. 27
21:27
Dan. 7:13
Nhlav. 1:7
Hi kona va nga ta vona N'wana-wa-Munhu a ta hi papa, a ri ni matimba ni ku kwetsima lokukulu. 28Loko swilo sweswo swi sungula ku humelela, ololokani, mi languta henhla, hikuva ku kutsuriwa ka n'wina ku kusuhi.”

Dyondzo ya murhi wa nkuwa

(Mt. 24:32-35; Mk. 13:28-31)

29Kutani a va byela xifaniso a ku: “Langutani murhi wa nkuwa ni mirhi hinkwayo; 30loko mi yi vona yi hluka, ma swi tiva na n'wina leswaku ximumu xi le kusuhani. 31Hi mukhuva wolowo, loko mi vona swilo sweswo swi humelela, mi ta tiva leswaku Mfumo wa Xikwembu wu le kusuhi. 32Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, rixaka leri ri nga ka ri nga hundzi, ku nga si humelela swilo leswi hinkwaswo. 33Tilo ni misava swi ta hundza, kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.

Hitekani!

34“Tivoneleni leswaku timbilu ta n'wina ti nga tikeriwi hi makolo ni ku pyopyiwa, ni ku vilela hi swa vutomi lebyi, na swona tivoneleni leswaku siku rero ri nga mi tshuketi; 35hikuva, kukotisa xirimbani, ri ta wela hinkwavo lava akeke emisaveni hinkwayo. 36Hitekani ke, mi khongela minkarhi hinkwayo, leswaku mi kuma matimba ya ku pona eka swilo hinkwaswo leswi swi nga ta humelela, ni ku yima mi tiyile emahlweni ka N'wana-wa-Munhu.”

37

21:37
Lk. 19:47
Ninhlekanhi Yesu a a tshama a dyondzisa eTempeleni, kambe nimadyambu a a huma, a ya etlela entshaveni leyi vuriwaka ya Mitlhwari. 38Loko ri xa, tiko hinkwaro a ri vindzuka ri ta ka yena eTempeleni ku ta n'wi yingisa.