Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Ta swikhunguvanyiso

(Mt. 18:6-7,21-22; Mk. 9:42)

171Yesu a ku ka vadyondzisiwa va yena: “Loko swi ri swikhunguvanyiso a swi nga pfumaleki, kambe ú ni khombo loyi swikhunguvanyiso swi humelelaka ha yena. 2Swi nga va swinene loko ribye ra ku sila ri boheleriwa enhan'wini ya yena a hoxiwa lwandle, ku ri ni loko a khunguvanyisa un'wana wa lavatsongo lava. 3

17:3
Mt. 18:15
Tivoneleni ke!

“Loko makwenu a dyohile, n'wi tshinye; loko a tisola, n'wi rivalele. 4Ni loko a ku dyohela ka 7 hi siku rin'we, kutani a tlhelela eka wena ka 7, a ku: ‘Ndza tisola’, n'wi rivalele.”

Ta ku pfumela

5Vaapostola va ku ka Hosi: “Hi engetelele ku pfumela.” 6Hosi yi ku: “Loko mi ri ni ku pfumela loku ringanaka ni ndzhoho ya murhi wa sinapi, a mi ta ku ka murhi wa nkuwa lowu: ‘Tisimule, u ya tisimeka elwandle!’ Kutani a wu ta mi yingisa.

Tifanelo ta nandza

7“Un'wana wa n'wina a nga va ni nandza la n'wi rimelaka masimu, kumbe la n'wi riselaka swifuwo. Loko nandza loyi a vuya hi le masin'wini, xana n'wini wa yena ú ta ku ka yena: ‘Hatlisa u ta haleno, u ta tshama eswakudyeni’ xana? 8Nikutsongo! Kambe ú ta ku ka yena: ‘Ndzi lunghisele swakudya, kutani u tikhama, u ndzi tirhela ndzi ri karhi ndzi dya, ndzi nwa; endzhaku ka swona, na wena u ta dya, u nwa!’ 9Xana nandza loyi, ú ta nkhensiwa loko a endlile lexi a nga lerisiwa xona xana? E-e! 10Hi mukhuva wolowo, na n'wina, loko mi hetile hinkwaswo leswi mi lerisiweke swona, vulani mi ku: ‘Hi malandza lama nga faneriki hi ku nkhensiwa, hi endlile ntsena leswi a hi fanela ku swi endla.’ ”

Ta Yesu loko a basisa vanhlokonho va khume

11Loko Yesu a ri karhi a kongoma Yerusalema, a lulama ni ndzilekana wa matiko ya Samariya na Galeliya. 12A a ri karhi a nghena emutini wun'wana loko vanhlokonho va khume va hlangana na yena. A va yimile kulenyana, 13kutani va huwelela, va ku: “Yesu, n'wini wa hina, hi twele vusiwana!” 14

17:14
Levh. 14:1-32
Loko Yesu a va vona, a ku ka vona: “Fambani, mi ya tikomba eka vaprista.” Kakuloko va ha ya kona, va basisiwa. 15Un'wana wa vona, loko a vona leswaku ú hanyisiwile, a vuyela ndzhaku, a ri karhi a dzunisa Xikwembu hi rito leri tlakukeke. 16Kutani a tiwisa hi mombo emilengeni ya Yesu, a n'wi tlangela. Munhu yoloye a a ri Musamariya. 17Hiloko Yesu a vutisa a ku: “Xana a va basisiwanga va ri khume ke? 18Lava va 9 va kwihi xana? Xana a ku kumekanga na van'wana lava nga vuyela endzhaku ku ta dzunisa Xikwembu, ehandle ka munhu loyi wa rixaka rimbe xana?” 19Kutani a ku ka yena: “Pfuka, u yima, u tifambela, ku pfumela ka wena ku ku hanyisile.”

Ta ku ta ka Mfumo wa Xikwembu

(Mt. 24:23-28,36-41)

20Vafarisi va vutisa Yesu, va ku: “Xana Mfumo wa Xikwembu wu ta ta rini ke?” Kutani a va hlamula a ku: “Mfumo wa Xikwembu a wu humeleli wu ri karhi wu voniwa hi mahlo; 21a ku nga vuriwi leswaku: ‘Vonani, hi wolowu!’ kumbe: ‘Hi lowuya!’ hikuva Mfumo wa Xikwembu wu kona exikarhi ka n'wina.”Kumbe: wu kona endzeni ka n'wina

22A engeta a ku ka vadyondzisiwa: “Ku ta ta masiku lawa mi nga ta navela ku vona rin'we ntsena ra masiku ya N'wana-wa-Munhu, kambe a mi nga ri voni. 23Va ta ku ka n'wina: ‘Langutani lahaya!’ kumbe: ‘Langutani haleno!’ Kambe mi nga tshuki mi ya kona, mi nga tsutsumeli kona. 24Hikuva kukotisa rihati loko ri hatima, ri voninga ku sukela etlhelweni rin'wana ra tilo ku yisa eka lerin'wanyana, N'wana-wa-Munhu ú ta endlisa sweswo hi siku ra yena. 25Kambe eku sunguleni ú fanele ku twisiwa ku vaviseka lokukulu, a nyenyiwa hi va rixaka leri.

26

17:26
Gen. 6:5-8
“Hilaha swilo swi humeleleke hakona emasikwini ya Nowa, swa ha ta humelerisa xisweswo emasikwini ya N'wana-wa-Munhu. 27
17:27
Gen. 7:6-24
A va dya, va nwa, va hlomisa ni ku hlomiselana, ku ko ku fika siku leri Nowa a ngheneke engalaveni ha rona, kutani ndhambi ya mati yi fika, yi va lovisa hinkwavo. 28
17:28-29
Gen. 18:20 – 19:25

Naswona swi humelerise xisweswo emasikwini ya Lota; a va dya, va nwa, va xava ni ku xavisa, va byala, va aka tindlu; 29kambe siku leri Lota a humeke eSodoma ha rona, ndzilo ni xivavula swi wa hi le tilweni, swi va lovisa hinkwavo. 30Swi ta va tano hi siku leri N'wana-wa-Munhu a nga ta humelela ha rona.

31

17:31
Mt. 24:17-18
Mk. 13:15-16
“Hi siku rero, loyi a nge henhla ka yindlu, nhundzu ya yena yi ri ndlwini, a nga tshuki a xika, a ya yi teka; ni loyi a nge masin'wini a nga tshuki a vuyela kaya. 32
17:32
Gen. 19:26
Tsundzukani ta nsati wa Lota. 33
17:33
Mt. 10:39
16:25
Mk. 8:35
Lk. 9:24
Yoh. 12:25
Un'wana ni un'wana loyi a nga ta lava ku tihlayisela vutomi bya yena, ú ta lahlekeriwa ha byona; kambe un'wana ni un'wana loyi a lahlekeriwaka hi vutomi bya yena, ú ta byi ponisa. 34Ndza mi byela, ndzi ri: Hi vusiku bya kona, eka vavanuna vambirhi lava nga ta va va etlerile endhawini yin'we, ku ta tekiwa un'wana, un'wana a siyiwa. 35Eka vavasati vambirhi lava nga ta sila swin'we, ku ta tekiwa un'wana, un'wana a siyiwa. [ 36Eka vanhu vambirhi lava nga ta va emasin'wini, ku ta tekiwa un'wana, un'wana a siyiwa.]”Van'wana a va tsalanga ndzimana 36 37Kutani va n'wi vutisa va ku: “Hosi, swi ta va kwihi ke?” A ku ka vona: “Laha ntsumbu wu nga kona, hi laha makoti ma nga ta hlengeletana kona.”