Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Yesu a dyondzisa hi ta ku khongela

(Mt. 6:9-15; 7:7-11)

111Yesu a a khongela exivandleni xin'wana; loko a hetile, un'wana wa vadyondzisiwa va yena a ku ka yena: “Hosi, hi dyondzise ku khongela, hikuva Yohane na yena ú dyondzisile vadyondzisiwa va yena.” 2Kutani Yesu a ku ka vona: “Loko mi khongela, mi nge:

“ ‘Tatana,Van'wana va ri: Tata wa hina la nge matilweni (vonani Mt. 6:9) vito ra wena a ri hlawuleke;

a ku te ku fuma ka wena;Van'wana engetela: ku rhandza ka wena a ku endliwe emisaveni tanihi loko ku endliwa etilweni ni (vonani Mt. 6:10)

3u hi nyika masiku hinkwawo

vuswa bya hina bya siku rin'wana ni rin'wana;Kumbe: vuswa bya hina bya siku ra mundzuku

4hi rivalele swidyoho swa hina,

hikuva na hina hi rivalela mani na mani la nga ni nandzu eka hina;

u nga hi yisi emiringweni.’ ”Van'wana va ri: ... emiringweni, kambe ni ponise eka Lowo biha (vonani Mt. 6:13)

5A engeta a ku ka vona: “Un'wana wa n'wina a nga va ni nakulobye, kutani a ya eka yena exikarhi ka vusiku, a ku ka yena: 6‘Nakulorhi, ndzi lombe swinkwa swinharhu hikuva nakulorhi un'wana la nge riendzweni ú fikile kwala ka mina, kutani ndzi pfumala leswi ndzi nga n'wi fihlutaka ha swona.’ 7Kambe yena a n'wi hlamula a ri ndlwini a ku: ‘U nga ndzi karhati, nyangwa yi pfariwile; mina ni vana hi etlele, a ndzi swi koti ku pfuka, ndzi ku nyika.’ 8Mina ndzi ri: Hambiloko a nga lavi ku pfuka a n'wi nyika, hi mhaka ya vunakulobye bya vona ú ta kala a pfuka, a n'wi nyika hinkwaswo leswi a swi lavaka hikuva wa sindzisa. 9Hikokwalaho ke ndzi ri ka n'wina: Kombelani, mi ta nyikiwa; lavani, mi ta swi kuma; gongondzani, mi ta pfuleriwa, 10hikuva un'wana ni un'wana la kombelaka, wa nyikiwa; la lavaka, wa swi kuma; ku ta pfuleriwa la gongondzaka. 11Xana i tatana wihi exikarhi ka n'wina, loyi a nga nyikaka n'wana wa yena enyoka, loko a kombela nhlampfi ke? 12Ni loko a kombela tandza, ú ta n'wi nyika xipame xana? 13Kutani ke, leswi n'wina mi nga vanhu va tihanyi, mi tivaka ku nyika vana va n'wina swilo leswinene, xana Tatana wa le tilweni a nge tlurisi ngopfu ku nyika Moya lowo Kwetsima eka lava kombelaka ka yena xana?”

Ta Yesu na Belzebule

(Mt. 12:22-30; Mk. 3:20-27)

14Yesu a a ri eku hlongoleni ka demona leri a ri endle munhu ku va mbheveve; loko ri humile, munhu loyi wa mbheveve a vulavula, kutani ntshungu wu hlamala. 15

11:15
Mt. 9:34
10:25
Van'wana exikarhi ka vona va ku: “Ú hlongola mademona hi Belzebule, hosi ya mademona.” 16
11:16
Mt. 12:38
16:1
Mk. 8:11
Van'wana na kambe va n'wi ringa hi ku n'wi kombela xikombiso xo huma etilweni. 17Kambe yena, hi ku tiva miehleketo ya vona, a ku ka vona: “Mfumo wun'wana ni wun'wana lowu avanaka hi le xikarhi, wu hundzuka wa hava; yindlu yin'wana ni yin'wana ya wona ya wa. 18Hikokwalaho loko Sathana na yena a avana hi le xikarhi, mfumo wa yena wu ta tiyisa ku yini?—leswi mi vulaka leswaku ndzi hlongola mademona hi Belzebule! 19Loko kunene ndzi hlongola mademona hi Belzebule, vana va n'wina va ma hlongola hi mani xana? Hikwalaho va ta va vaavanyisi va n'wina. 20Kambe loko ndzi hlongola mademona hi matimba ya Xikwembu, swi vula leswaku Mfumo wa Xikwembu wu vile wu fikile eka n'wina. 21Loko nhenha ya matimba yi khomile matlhari yi rindza yindlu ya yona, swilo leswi yi swi fuweke swi hlayisekile; 22kambe loko ku humelela un'wana loyi a yi tlulaka hi matimba kutani a yi hlula, ú ta yi tekela matlhari ya yona hinkwawo lawa a yi ma tshemba, kutani ú ta avela vanhu leswi a swi phangheke. 23
11:23
Mk. 9:40
Loyi a nga yimiki na mina, ú lwa na mina; kutani loyi a nga hlengeletiki na mina, wa hangalasa.

Ta moya wa thyaka loko wu tlhela wu vuya

(Mt. 12:43-45)

24“Loko moya wa thyaka wu sukile eka munhu, wu ya emananga ku ya lava ku wisa, kutani loko wu tsandzeka ku ku kuma, wu ku: ‘Ndzi ta tlhelela endlwini ya mina leyi ndzi humeke eka yona.’ 25Kutani loko wu fika, wu yi kuma yi kukuriwile, yi lunghisiwile. 26Hiloko wu tlhela, wu ya teka mimoya yin'wana ya 7 leyo biha ku tlula wona, kutani yi nghena, yi tshama endlwini leyi, kutani matshamele yo hetelela ya munhu loyi ma tlula layo sungula hi ku biha.”

Nkateko wa xiviri

27Loko Yesu a ha vulavula timhaka teto, wansati a tlakusa rito a ri entshungwini, a ku ka yena: “Ku katekile wansati la ku velekeke, la ku mamiseke!” 28Yesu a ku: “Ngopfu ku katekile lava yingisaka Rito ra Xikwembu, va vuya va ri hlayisa!”

Ta lava kombelaka mahlori

(Mt. 12:38-42; Mk. 8:12)

29

11:29
Mt. 16:4
Mk. 8:12
Loko mintshungu yi ya yi ri karhi yi andza, a engeta a ku: “Rixaka leri ri bihile, ri kombela mahlori, kambe ri nga ka ri nga nyikiwi wona, loko ma nga ri mahlori ya Yonasi. 30
11:30
Yon. 3:4
Hikuva hilaha Yonasi a nga va mahlori hakona eka Vaninivha, N'wana-wa-Munhu na yena ú ta va mahlori eka rixaka leri. 31
11:31
I Tih. 10:1-10
II Tikr. 9:1-12
Hi siku ra ku avanyisiwa, hosi ya wansati ya le dzongeni yi ta pfuka eku feni swin'we ni vavanuna va rixaka leri, yi va avanyisa, hikuva yi sukile emakun'wini ya misava ku ta yingisa vutlhari bya Solomoni, kutani maswivo, leswi nga kwala i swikulu ku tlula Solomoni. 32
11:32
Yon. 3:5
Hi siku ra ku avanyisiwa, vavanuna va Ninivha va ta humelela swin'we ni rixaka leri, va ri avanyisa, hikuva va hundzukile loko va khongoteriwa hi Yonasi, kutani maswivo, leswi nga kwala i swikulu ku tlula Yonasi.

Ta ku voningiwa ka miri

(Mt. 5:15; 6:22-23)

33

11:33
Mt. 5:15
Mk. 4:21
Lk. 8:16
“A ku na munhu la lumekaka rivoni, a ri veka laha ku fihlekeke, kumbe ku ri khubumeta hi xirhundzu; kambe ú ri veka ehenhla, leswaku lava nghenaka va vona ku vonakala. 34Rivoni ra miri wa wena i tihlo; loko tihlo ra wena ri tsakile, miri wa wena hinkwawo wu le ku vonakaleni; kambe loko ri nga lulamanga, miri wa wena na wona wu le munyameni. 35Hikokwalaho tivonele leswaku ku vonakala loku nga ka wena ku nga vi munyama. 36Loko kunene miri wa wena hinkwawo wu ri eku vonakaleni, ku ri hava laha ku nga ni munyama, miri kinkwawo wu ta voningiwa, kukota loko rivoni ri ku voninga hi ku vonakala ka rona.”

Ta Yesu loko a sandza Vafarisi ni vadyondzisi va Nawu

(Mt. 13:1-36; Mk. 12:38-40; Lk. 20:45-47)

37Loko Yesu a ha vulavula, Mufarisi un'wana a n'wi kombela ku ya a ya fihlula na yena; kutani Yesu a nghena, a tshama eswakudyeni. 38Kambe Mufarisi a hlamala loko a vona leswaku a nga rhanganga hi ku hlamba a nga si dya. 39Kutani Hosi yi ku ka yena: “N'wina Vafarisi, mi hlantswa ndzheko ni nkambana ehandle, kasi endzeni mi tele makwanga ni lunya. 40Swihunguki ndzin'wina! Loyi a nga endla swa le handle, xana a nga endlanga ni swa le ndzeni xana? 41Kambe nyikani swilo leswi nge ndzeni ka swibya eka swisiwana, hi kona hinkwaswo swi nga ta va swi basile eka n'wina.

42

11:42
Levh. 27:30
“Mi ni khombo n'wina Vafarisi, hikuva mi humesa vukhume bya ximbowa-mbowani, ni bya mbowa, ni bya matsavu hinkwawo, kasi a mi na mhaka ni ku lulama na rirhandzu ra Xikwembu! A mi fanerile ku endla swilo leswi, loko mi ri karhi mi endla ni leswiya swin'wana.

43“Mi ni khombo n'wina Vafarisi, hikuva mi rhandza switshamu swa le mahlweni emasinagogeni, ni ku xewetiwa hi mafundzha emintsendzeleni.

44“Mi ni khombo n'wina, hikuva mi fana ni masirha lama nga vonakiki, lawa vanhu va ma kandziyelaka va nga ma tivi.”

45Kutani un'wana wa vadyondzisi va Nawu a hlamula a ku: “Mudyondzisi, loko u vula sweswo, wa hi sandza na hina.” 46Kambe Yesu a ku: “Mi ni khombo na n'wina vadyondzisi va Nawu, hikuva mi rhwexa vanhu mindzhwalo leyo tika, kasi n'wina a mi khumbi mindzhwalo yoleyo hi ritiho hambi ri ri rin'we.

47“Mi ni khombo n'wina, hikuva mi akela masirha ya vaprofeta lava nga dlayiwa hi vatata wa n'wina. 48Kasi mi vaseketeri va mintirho ya vatata wa n'wina, mi va mi yi nkhensa, hikuva vona va dlayile vaprofeta, kutani n'wina mi akela masirha ya vaprofeta lava. 49Hikwalaho vutlhari bya Xikwembu byi vurile, byi ku: ‘Ndzi ta va rhumela vaprofeta ni vaapostola; va ta dlaya van'wana exikarhi ka vona, va xanisa van'wana.’ 50Swi vula leswaku ngati ya vaprofeta hinkwavo leyi halatiweke ku sukela loko misava yi tumbuluka, yi ta tlhela yi laviwa eka rixaka leri, 51

11:51
Gen. 4:8
II Tikr. 24:20-21
ku sungula hi ngati ya Abele, ku hetelela hi ngati ya Zakariya, la nga dlayiwa exikarhi ka alitari ni Tempele. Ina, ndza mi byela ndzi ri: Yi ta laviwa eka rixaka leri.

52“Mi ni khombo n'wina vadyondzisi va Nawu, hikuva mi khomile xilotlelo xa vutivi; kambe a mi nghenanga, kutani mi siverile lava a va lava ku nghena.”

53Loko a huma kwalaho, vatsari ni Vafarisi va sungula ku n'wi karhata ngopfu, va n'wi vutisela leswo tala, 54va n'wi rhiya, va navela ku n'wi phasa hi xin'wana lexi a nga ta tshuka a xi vurile.