Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta ku hlawulekisiwa ka Aroni ni vana va yena

(Eks. 29:1-37)

81Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Tana na Aroni ni vana va yena enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, u teka ni swiambalo swa vuprista, ni mafurha yo tola, ni xinkuzana xa mhamba yo susa swidyoho, ni makhuna mambirhi, ni xirhundzu xa swinkwa leswo-ke-comela, 3u vitana ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, wu ta hlengeletana enyangweni.”

4Kavaloko Muxe a endla hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona, kutani ntshungu wa Vaisraele wu hlengeletana enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka. 5Kutani Muxe a ku ka vona: “Leswi hi swona leswi HOSI Xikwembu xi leriseke leswaku swi endliwa.”

6Kutani Muxe a vitana Aroni ni vana va yena, a va hlambisa hi mati; 7kutani a ambexa Aroni ehembe, a n'wi khama hi vamba, a n'wi ambexa ni nguvu leyo leha, a tlhandleka efodi ehenhla, a tlhela a n'wi khama hi vamba ra yona. 8Kutani a ambexa Aroni xincekana xa le xifuveni, a nghenisa “Urimi” na “Thumimi” eka xona,“Urimi” na “Thumimi” i swilo leswi a swi tirhisiwa hi vaprista va Israele loko va vutisa timhaka eka Xikwembu. Vonani Nhlamuselo ya Marito 9a n'wi ambexa xihuku enhlokweni, emahlweni ka xona a bohelela harhi leyo hlawuleka ya nsuku ya xiphepherhele, hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

10Kutani Muxe a teka mafurha yo tola, a tota Ntsonga lowo Hlawuleka ni swingolongondzwana swa wona hinkwaswo, a swi hlawulekisa, 11kutani a teka mafurhanyana a xuva alitari ha wona ka 7, a tlhela a yi tota, a tota ni swibya swa yona hinkwaswo, ni sambelo ni xikhatelo xa rona, a swi hlawulekisa. 12Kutani a teka mafurha man'wana, a chela enhlokweni ya Aroni, a n'wi tota a n'wi hlawulekisa. 13Kutani Muxe a vitana vana va Aroni, a va ambexa tihembe, a va khama hi mavamba, a va boha swihuku leswitsongo etinhlokweni, hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

14Muxe a ta ni xinkuzana xa mhamba yo susa swidyoho, Aroni ni vana va yena va tlhandleka mavoko ya vona enhlokweni ya xinkuzana lexi. 15Kutani Muxe a tlhava xinkuzana, a teka ngatinyana ya xona, a peta ritiho a tota etimhondzweni leti nga tinhleni ta alitari, yi va mhamba yo susa swidyoho; leyin'wana ngati a yi chela ehansi ka alitari. Hi ndlela leyi, Muxe a hlawulekisa alitari ni ku yi basisa. 16Muxe a tsema mafurha hinkwawo lama khomaneke ni swa le ndzeni, a tsema ni tlhelo lero saseka ra xivindzi, ni tinso hi timbirhi ka tona, ni mafurha ya kona, kutani a swi hisa ehenhla ka alitari. 17Kambe nyama hinkwayo ya xinkuzana, ni dzovo ra xona, ni nswanyi, Muxe a swi teka a ya swi hisa ehandle ka mixaxa, hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

18Kutani Muxe a ta ni khuna ra magandzelo lama hisiwaka. Aroni ni vana va yena va tlhandleka mavoko ya vona enhlokweni ya rona, 19kutani Muxe a tlhava khuna leri, a teka ngati ya rona, a xuva ha yona alitari matlhelo hinkwawo. 20Loko khuna ri tsemeleriwile, Muxe a hisa nyama ya kona, ni nhloko, ni mafurha. 21Swa le ndzeni ni manqina, Muxe ú rhange hi ku swi hlantswa a nga si swi hisa ni nyama leyin'wana hinkwayo ehenhla ka alitari. Lawa hi wona magandzelo lama hiseriwaka HOSI Xikwembu, lawa ku nun'hwela ka wona ku xi tsakisaka, hilaha xi leriseke Muxe hakona.

22Kutani Muxe a tisa khuna lerin'wana, ri nga ra ku vekiwa ka vaprista; Aroni ni vana va yena va tlhandleka mavoko ya vona enhlokweni ya rona, 23kutani Muxe a ri tlhava, a teka ngatinyana ya rona, a tota Aroni emakumu ka ndleve ya yena ya xinene, ni le khudzwini ra voko ra xinene, ni le khudzwini ra nenge wa xinene. 24Vana va Aroni na vona va vitaniwa, kutani Muxe a teka ngatinyana, a va tota emakumu ka ndleve ya xinene, ni le khudzwini ra voko ra xinene, ni le khudzwini ra nenge wa xinene; ngati leyin'wana, Muxe a xuva ha yona alitari matlhelo hinkwawo. 25Kutani Muxe a tsema mafurha, ni ncila, ni mafurha hinkwawo lama khomaneke ni swa le ndzeni, a tsema ni tlhelo lero saseka ra xivindzi, ni tinso hi timbirhi ka tona, ni mafurha ya kona, a tsema ni nenge wa xinene. 26Kutani exirhundzwini xa leswo-ke-comela leswi nga mahlweni ka HOSI Xikwembu, Muxe a pambula ximbhundzwa xin'we, ni xinkwa xin'we lexi totiweke mafurha, ni xinkwa xin'we lexo oma, a swi tlhandleka ehenhla ka mafurha ni nenge lowa xinene, 27a swi teka hinkwaswo a khomisa Aroni ni vana va yena, leswaku va widzela HOSI Xikwembu swi va nyiko leyo hlawuleka. 28Kutani Muxe a tlhela a swi teka emavokweni ya vona, a swi katsa ni magandzelo lama hisiwaka, ma nga ya ku vekiwa ka vaprista, kutani a swi hisa ehenhla ka alitari, yi va mhamba leyi hiseriwaka HOSI Xikwembu, leyi ku nun'hwela ka yona ku xi tsakisaka. 29Kutani Muxe a teka xifuva, a widzela HOSI Xikwembu leswaku yi va nyiko ya xona leyo hlawuleka; xifuva lexi, hi xona xiphemu lexi Muxe a kumeke xona eka xifuwo lexi tlhaveriweke ku vekiwa ka vaprista, hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

30Kutani Muxe a teka mafurhanyana yo tola ni ngatinyana eka leyi nga alitarini, a xuva Aroni ni vana va yena, ni swiambalo swa vona swa vuprista; hi ndlela leyi, Muxe a hlawulekisa Aroni ni vana va yena, ni swiambalo swa vona swa vuprista.

31Kutani Muxe a byela Aroni ni vana va yena, a ku ka vona: “Mi fanele ku sweka nyama enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, mi yi dyela kwalaho ni swinkwa leswi nga xirhundzwini xa magandzelo ya ku vekiwa ka n'wina, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona,Van'wana va ri: hilaha ndzi leriseke hakona xi ku: ‘Swi ta dyiwa hi Aroni ni vana va yena.’ 32Nyama leyi nga ta sala ni swinkwa leswi nga ta sala, swi hiseni! 33Ntirho wa ku vekiwa ka n'wina wu ta teka masiku ya 7; hikokwalaho mi nga tshuki mi suka enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, masiku lawa ya 7 ma kondza ma hela. 34Leswi endliweke namuntlha, hi swona leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke hi tlhelo ra ku basisiwa ka n'wina. 35Hi masiku lawa ya 7, vusiku ni nhlekanhi, mi fanele ku tshama enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka mi ri karhi mi endla leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke; loko swi nga ri tano, mi ta fa. Hi swona leswi ndzi nga lerisiwa swona.” 36Kutani Aroni ni vana va yena va endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi va leriseke swona hi nomo wa Muxe.

9

Ta vaprista loko va sungula ku humesa magandzelo

91Hi siku ra vu-8, Muxe a vitana Aroni ni vana va yena, swin'we ni vakulukumba va Israele, 2kutani a ku ka Aroni: “Tana ni xinkuzana xa mhamba yo susa swidyoho, ni khuna ra magandzelo lama hisiwaka, swi va leswo saseka hi swimbirhi ka swona, leswaku u ta swi humesela HOSI Xikwembu; 3u byela ni Vaisraele leswaku va ta ni leswi: Xiphongho xa mhamba yo susa swidyoho, ni rhole ni xinyimpfana, swi va leswi nga solekiki swa lembe rin'we, swa magandzelo lama hisiwaka, 4ni homu ni khuna, swi va swa magandzelo ya xinakulobye lama nga ta humeseriwa HOSI Xikwembu, ni mapa ya magandzelo ya swa le masin'wini lama cheriweke mafurha. Leswi swa laveka, hikuva HOSI Xikwembu xi ta tikomba eka vona namuntlha.”

5Kutani va ta ni leswi Muxe a va leriseke swona, va fika va yima emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka; ntshungu hinkwawo wu hlengeletana emahlweni ka HOSI Xikwembu, 6kutani Muxe a ku: “HOSI Xikwembu xi mi lerisile ku endla leswi hinkwaswo leswaku ku kwetsima ka xona ku ta tikomba eka n'wina.” 7

9:7
Hev. 7:27
Muxe a ku ka Aroni: “Tshinela kusuhi ni alitari, u ta humesa mhamba ya wena yo susa swidyoho ni magandzelo ya wena lama hisiwaka, leswaku u tibasisa, u basisa ni Vaisraele.Van'wana va ri: u basisa ni va ka n'wina Kutani u ta humesa ni magandzelo ya Vaisraele, u va basisa ha wona, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona.”

8Kavaloko Aroni a tshinela kusuhi ni alitari, a tlhava xinkuzana xa mhamba ya yena yo susa swidyoho, 9kutani vana va yena va n'wi kanga telela ngati, a peta ritiho ra yena engatini leyi, a yi tota etimhondzweni ta alitari; ngati leyin'wana a yi chela ehansi ka alitari; 10kutani a tsema mafurha ya xinkuzana xa mhamba yo susa swidyoho a tsema ni tinso ta xona, ni tlhelo lero saseka ra xivindzi, a swi hisa ehenhla ka alitari, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona. 11Nyama ya xinkuzana lexi ni dzovo ra xona, a swi teka, a ya swi hisa ehandle ka mixaxa.

12Kutani a tlhava xifuwo xa magandzelo lama hisiwaka; vana va yena va n'wi nyiketa ngati ya xona, kutani a xuva ha yona alitari matlhelo hinkwawo; 13va n'wi nyiketa ni nyama leyi tsemeleriweke ya xifuwo, ni nhloko ya xona, a swi hisa ehenhla ka alitari. 14A a rhange a hlantswa swa le ndzeni ni manqina, kutani a swi hisa ehenhla ka alitari, swin'we ni nyama leyin'wana ya magandzelo.

15Kutani Aroni a humesa magandzelo ya Vaisraele: A ta ni xiphongho xa Vaisraele xa mhamba yo susa swidyoho, a xi tlhava, yi va mhamba ya vona yo susa swidyoho leyi fanaka ni ya yena. 16Kutani a humesa xifuwo xa magandzelo lama hisiwaka, a xi lulamisa hi nawu wa kona. 17Endzhaku ka swona, a humesa mapa ya magandzelo ya swa le masin'wini, a nusa yo tata xandla a ma hisa ehenhla ka alitari, a tlhandleka eka magandzelo lama hisiwaka ya nimixo.

18

9:18
Levh. 3:1-11
Kutani a tlhava homu ni khuna, swi va swa magandzelo ya xinakulobye ya Vaisraele; vana va yena va n'wi nyiketa ngati, a xuva ha yona alitari matlhelo hinkwavo; 19va teka ni mafurha ya homu ni ya khuna, ni ncila wa khuna, ni mpambani, ni tinso, ni tlhelo lero saseka ra xivindzi, 20va swi tlhandleka ehenhla ka nyama ya swifuva, kutani Aroni a hisa mafurha alitarini; 21loko swi ri swifuva ni nenge wa xinene, Aroni a swi widzela HOSI Xikwembu, swi va nyiko leyo hlawuleka, hilaha Muxe a leriseke hakona.Van'wana va ri: hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona

22

9:22
Tinhl. 6:22-26
Loko Aroni a hetile ku humesa mhamba yo susa swidyoho, ni magandzelo lama hisiwaka, ni magandzelo ya xinakulobye, a tlakusa mavoko, a katekisa Vaisraele, kutani a xika alitarini. 23Kavaloko Muxe na Aroni va nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka. Loko va huma, va tlhela va katekisa Vaisraele, kutani ku kwetsima ka HOSI Xikwembu ku tikomba eka ntshungu hinkwawo. 24Kutani ku ta ndzilo lowu humaka eka HOSI Xikwembu, wu hisa nyama ya magandzelo ni mafurha hinkwawo ehenhla ka alitari. Loko Vaisraele va vona sweswo, va ba huwa leyikulu, kutani va nkhinsama, va korhamela hansi.

10

Ta ku dyoha ka Nadabu na Abihu

101Siku rin'wana, Nadabu na Abihu, vana va Aroni, va teka swimbitana swa vona, va oka ndzilo, va chela ni murhi wa risuna, va humesela HOSI Xikwembu magandzelo; ndzilo lowu, a wu nga ri wona lowu HOSI Xikwembu xi va leriseke wona. 2Hiloko ku ta ndzilo lowu humaka eka HOSI Xikwembu, wu fika wu va hisa, va fela kwalaho mahlweni ka HOSI Xikwembu. 3Kutani Muxe a ku ka Aroni: “Leswi hi swona HOSI Xikwembu a xi vula swona loko xi ku: ‘Lava va tshinelaka kusuhi na mina, va fanele ku ndzi chava, Vaisraele hinkwavo va fanele ku ndzi dzunisa.’ ” Loko a ri Aroni, a tikhoma a miyela.

4Kutani Muxe a vitana Mixaele na Elisafani, vana va Uziele makwa Aroni wa xinuna, a ku ka vona: “Tanani, mi ta rhwala vamakwenu, mi va susa laha xivandleni lexo hlawuleka, mi va yisa ehandle ka mixaxa.” 5Kavaloko va tshinela, va rhwala vamakwavo hi swiambalo swa vona, va va yisa ehandle ka mixaxa, hilaha Muxe a leriseke hakona. 6Kutani Muxe a byela Aroni ni vana va yena Eliyazara na Itamara, a ku: “Mi nga tshuki mi rila nkosi lowu; mi nga tshiki misisi ya n'wina yi hangalaka, kumbe ku handzulela swiambalo swa n'wina. Loko mo endla sweswo, mi ta fa, mi tlhela mi endla leswaku HOSI Xikwembu xi hlundzukela ntshungu hinkwawo. Loko va ri Vaisraele lavan'wana, vona va nga rila nkosi wa lava dlayiweke hi ndzilo lowu humaka eka HOSI Xikwembu. 7Naswona mi nga tshuki mi suka laha nyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka; loko mo suka, mi ta fa, hikuva mi totiwile mafurha ya HOSI Xikwembu.” Kutani Aroni ni vana va yena va endla hilaha Muxe a va leriseke hakona.

Milawu leyi vekeriweke vaprista

8HOSI Xikwembu xi vulavula na Aroni, xi ku: 9“Wena ni vana va wena, mi nga tshuki mi ya nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka loko mi nwile vhinyo kumbe byala, hikuva mi nga fa. Nawu lowu mi fanele ku wu landzelela, n'wina ni vatukulu va n'wina, hilaha ku nga heriki. 10Mi fanele ku tiva ku hambana exikarhi ka leswi hlawulekeke ni leswi nga hlawulekangiki, mi tiva ni ku hambana exikarhi ka leswi nyameke ni leswi tengeke. 11Naswona, mi fanele ku dyondzisa Vaisraele milawu hinkwayo leyi ndzi va byeleke yona hi nomo wa Muxe.”

12

10:12-13
Levh. 6:14-18
Kutani Muxe a vulavula na Aroni ni vana va yena lava saleke, Eliyazara na Itamara, a ku ka vona: “Leswi swi saleke eka magandzelo ya swa le masin'wini lama hiseriweke HOSI Xikwembu, swi tekeni, mi ya swi dyela kusuhi ni alitari swi nga cheriwanga comela, hikuva swi hlawulekile ngopfu. 13Mi fanele ku swi dyela endhawini leyi hlawulekeke, wena ni vana va wena, hikuva i xiphemu lexi mi kumaka xona eka leswi hiseriwaka HOSI Xikwembu; sweswo hi leswi ndzi lerisiweke swona. 14
10:14-15
Levh. 7:30-34
Kambe loko xi ri xifuva lexi widzeriweke HOSI Xikwembu ni nenge lowu wu humesiweke wu va nyiko, mi nga swi dyela endhawini yin'wana ni yin'wana leyi tengeke, wena ni vana va wena, hikuva swona i xiphemu lexi mi nyikiwaka xona, xi huma eka magandzelo ya xinakulobye ya Vaisraele. 15Vaisraele va ta hamba va humesa nenge ni xifuva xa nyiko leyo hlawuleka, loko va tisa mafurha lama hisiwaka; xifuva xi ta widzeriwa HOSI Xikwembu, xi va nyiko leyo hlawuleka. Minkarhi hinkwayo, wena ni vana va wena, mi ta nyikiwa swilo leswi, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona.”

16Muxe a vutisa hi tlhelo ra xiphongho xa mhamba yo susa swidyoho, kutani a kuma leswaku xi hisiwile. Hiloko a hlundzukela Eliyazara na Itamara, vana va Aroni lava va ha saleke, a ku ka vona: 17

10:17
Levh. 6:24-26
“Hikwalaho ka yini mi nga dyanga nyama ya xiphongho xa mhamba yo susa swidyoho, mi yi dyela exivandleni lexo hlawuleka, xana? Nyama ya mhamba leyi yi hlawulekile swinene; mi nyikiwile yona leswaku mi ta susa ha yona swidyoho swa ntshungu wa Vaisraele, mi va basisa emahlweni ka HOSI Xikwembu.

18“Leswi ngati ya xiphongho yi nga yisiwangiki endzeni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, a mi fanele mi dye nyama ya kona endzeni ka Ntsonga, exivandleni lexi hlawulekeke, hilaha ndzi mi leriseke hakona.”Van'wana va ri: hilaha ndzi lerisiweke hakona 19Aroni a hlamula Muxe, a ku: “Vona, namuntlha va humesile mhamba ya vona yo susa swidyoho, ni magandzelo ya vona lama hisiwaka emahlweni ka HOSI Xikwembu, kambe sweswo a swi sivelanga khombo leri ri ndzi humeleleke. Xana loko a ndzi lo dya nyama ya mhamba yo susa swidyoho namuntlha, a swi ta va swi tsakisile HOSI Xikwembu xana?” 20Loko Muxe a twa marito lawa, a nga ha vulanga nchumu.