Xitsonga 1989 (TSO89)
26

Ku kateka ka lava yingisaka

(Dut. 7:12-24; 28:1-14)

261

26:1
Eks. 20:4
Levh. 19:4
Dut. 5:8
16:21-22
27:1
“Etikweni ra n'wina, mi nga tshuki mi tiendlela swikwembu swa hava, naswona mi nga tiyimiseli swifaniso swa swona, ni timhandze ta vugandzeri bya hava, kumbe ku sasekisa maribye mi gandzela wona. Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina. 2Mi fanele ku hlayisa masiku ya mina ya Savata, mi xixima ni xivandla xa mina lexo hlawuleka: Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.

3

26:3-5
Dut. 11:13-15
“Hlayisani milawu ya mina, mi yingisa ni swileriso swa mina, mi hanya ha swona. 4Loko mi endla sweswo, ndzi ta mi nisela mpfula hi tinguva ta kona, kutani masimu ya n'wina ma ta humesa ntshovelo lowo tala, ni mirhi ya n'wina ya mihandzu yi ta tswala swinene. 5Ntshovelo wa n'wina wu ta va wu tele ngopfu: Hi nkarhi wo kha mihandzu ya vhinya, mi ta va ma ha hula koroni,koroni, kumbe: trigo kasi na yona vhinya mi ta yi kha ku kondza ku ya fika xirimo. Mi ta va mi tshamisekile, mi dya mi xurha. 6Ndzi ta endla leswaku ku va na ku rhula etikweni, kutani loko mi etlele, a mi nga chavisiwi hi nchumu; hambi swi ri swiharhi leswo dlaya ndzi ta swi susa etikweni, ni tinyimpi a ti nga mi ngheneli. 7Mi ta kota ku hlongorisa valala va n'wina, mi va hlula hi fumu. 8Vavanuna va ka n'wina va ntlhanu va nga hlongorisa valala va 100, kasi vavanuna va 100 va nga hlongorisa valala va 10 000; mi ta swi kota ku hlula valala va n'wina hi fumu. 9Ndzi nga ka ndzi nga mi tshiki; ndzi ta endla leswaku mi va ni vana lavo tala, ndzi tlhela ndzi tiyisa ni ntwanano lowu ndzi wu endleke na n'wina. 10Ntshovelo wa lembe rin'we, mi ta wu dya ku kondza ku fika ntshovelo wa lembe leri landzelaka; mi ta kala mi wu humesela eswitlatini leswaku mi ta kuma ndhawu ya ntshovelo lowuntshwa. 11Xivandla lexi ndzi nga ta tshama eka xona, xi ta va exikarhi ka n'wina; ndzi nga ka ndzi nga hambani na n'wina. 12
26:12
II Kor. 6:16
Ndzi ta va kona exikarhi ka n'wina, ndzi va Xikwembu xa n'wina, na n'wina mi va vanhu va mina. 13Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta, leswaku mi nga ha vi mahlonga ya Vaegipta. Ndzi susile mpingu lowu a mi rhwexiwile wona, leswaku na n'wina mi ta va vanhu exikarhi ka van'wana vanhu.

Makhombo lama nga ta wela lava tiarisaka

(Dut. 28:15-68)

14“Kasi loko mi nga ndzi yingisi, ni loko mi tshika ku hanya hi swileriso swa mina, 15ni loko mi fularhela milawu ya mina, mi tihambanisa ni swiletelo swa mina, mi nga endli leswi ndzi mi lerisaka swona, kutani mi tshova ntwanano wa mina, 16ndzi ta mi endla leswi: Ndzi ta mi rhumela swilo swo chavisa ngopfu; mi ta va ni vuvabyi bya xifuva ni dari, byi mi dlaya mahlo byi mi heta ni matimba. Mi ta rima swilo leswi n'wina mi nga ta ka mi nga swi dyi, swi ta dyiwa hi valala va n'wina. 17Ndzi ta mi tshika, kutani valala va n'wina va ta mi hlula; mi ta fumiwa hi vanhu lava va nga mi tsakeriki, mi ta tshama mi ri eku tsutsumeni mi nga hlongorisiwi hi munhu. 18Loko hinkwaswo leswi swi nga endli leswaku mi ndzi yingisa, ndzi ta mi ba ku tlula ka 7, ndzi mi bela swidyoho swa n'wina. 19Nkanu leyi endlaka leswaku mi tikurisa, ndzi ta yi herisa; ndzi ta pfala tilo ri tiya wonge i nsimbhi, ndzi nonon'hwisa misava yi tiya kukota koporo. 20Mi ta tirha, kambe mi to tirhela mahala, hikuva masimu ya n'wina a ma nga humesi ntshovelo wo nyawula, ni mirhi ya n'wina ya mihandzu a yi nga tswali nchumu.

21“Loko mo ya emahlweni ni ku endla leswi ndzi nga swi laviki, mi ala ku ndzi yingisa, ndzi ta mi rhumela man'wana makhombo lama tlulaka layo sungula ka 7, hikwalaho ka swidyoho swa n'wina. 22Ndzi ta rhumela swiharhi swa nhova exikarhi ka n'wina, kutani swi ta mi hetela vana, swi mi dlayela ni swifuwo swa n'wina; ku ta sala vanhu va nga ri vangani, kutani mabudula ya n'wina a ma nga ha pfhumbi.

23“Loko mo ka mi nga ndzi yingisi mina ndzi mi tshinyeke hi ndlela leyi, ni loko mi ya emahlweni mi endla leswi ndzi nga swi laviki, 24na mina ndzi ta endla leswi mi nga ta ka mi nga swi lavi; ndzi ta mi ba ka 7 ku tlula leswo sungula, hikwalaho ka swidyoho swa n'wina. 25Leswi mi nga ta va mi tshovile ntwanano, ndzi ta rihisela hi ku mi rhumela tinyimpi. Loko mo ya mi ya hlengeletana emitini ya n'wina, ndzi ta mi vangela mintungu, mi tlhela mi nyiketiwa emavokweni ya valala va n'wina. 26Swakudya swa n'wina ndzi ta swi hunguta swinene; vavasati va khume va ta sweka mbita yin'we, va mi phamela swona hi mpimo, kambe mi ta dya mi nga xurhi.

27“Loko hinkwaswo leswi swi nga endli leswaku mi ndzi yingisa, kambe mi ya emahlweni ni ku endla leswi ndzi nga swi laviki, 28na mina ndzi ta endla leswi mi nga ta ka mi nga swi lavi; ndzi ta mi ba ndzi hlundzukile, ndzi mi ba ka 7 ku tlula leswo sungula, hikwalaho ka swidyoho swa n'wina. 29Mi ta pfumala swakudya mi kala mi dlaya vana va n'wina va xinuna ni va xisati mi dya nyama ya vona. 30Ndzi ta herisa switsunga swa n'wina leswo hlawuleka, ndzi fayetela ni tialitari leti mi hiselaka eka tona mirhi ya risuna, ndzi mi dlaya ndzi cukumeta mintsumbu ya n'wina ehenhla ka mintsumbu ya swifaniso swa swikwembu swa n'wina swa hava. Mi ta va mi ndzi nyangatsile ngopfu, 31lero ndzi ta mbundzumuxela miti ya n'wina, ndzi herisa ni swivandla swa n'wina leswo hlawuleka; ni ku nun'hwela ka magandzelo ya n'wina a ku nga ha ndzi tsakisi. 32Tiko ra n'wina ndzi ta ri onhetela; valala va n'wina lava va nga ta sala va tshama eka rona va ta hlamala swinene. 33Ndzi ta mi vangela tinyimpi, ndzi mi hangalasa mi ya tshama exikarhi ka vamatiko. Etikweni ra n'wina ku ta sala ku nga ha ri na munhu, miti ya n'wina yi ta hundzuka marhumbi.

34“Loko n'wina mi ta va ma ha ri ematikweni ya valala va n'wina, tiko ra n'wina ri ta sala ri va na nkarhi lowunene wa Savata, ri wisa hi ku hetiseka, hikuva ku ta va ku nga ha ri na munhu eka rona. 35Enkarhini lowu ri nga ta va ri nga ri na munhu, ri ta va ni ku wisa loku a ri nga ku kumi emasikwini ya n'wina ya Savata loko ma ha tshama eka rona. 36Lava va nga ta va va ponile exikarhi ka n'wina, ndzi ta endla leswaku va tshama va ri ku chaveni kwale matikweni ya valala va n'wina. Loko va twa xo chakala, va ta suka va tsutsuma wonge vo va eku hlongorisiweni, va wa va nga hlongorisiwi hi munhu. 37Va ta phijana va wa, wonge vo va eku balekeni ka nyimpi, kasi a ku na munhu loyi a va hlongorisaka. Mi ta pfumala ni matimba yo lwa ni valala va n'wina. 38Mi ta fa mi hela ematikweni ya valala va n'wina. 39Hinkwavo va ka n'wina lava va nga ta va va ponile va ta hela va nyamalala ematikweni ya valala va n'wina, va dlawela milandzu ya vona ni ya vatata wa vona, leyi na vona va feleke yona.

40“Hambiswiritano, vanhu lava va nga tshuka va tisola eka leswi va ndzi onheleke swona vona ni vatata wa vona, loko va vile ni tihanyi va nga endli leswi mina ndzi lavaka swona, 41kutani na mina ndzi endla leswi va nga swi laviki, ndzi va yisa ematikweni ya valala va vona. Naswona, vanhu lava va nga tlhela va hundzuka hi ku hetiseka, va hambana ni mikhuva ya vona leyo biha. 42

26:42
Gen. 17:7-8
26:3-4
28:13-14
Loko vo endla sweswo, ndzi ta tsundzuka ntwanano lowu ndzi wu endleke na Yakobo ni lowu ndzi wu endleke na Isaka, ni lowu ndzi wu endleke na Abrahama, ndzi tsundzuka ni tiko ra vona. 43Kambe va fanele ku rhanga va huma etikweni ri sala ri nga ha ri na munhu, leswaku ri ta kuma nkarhi wa rona wo wisa wa Savata, naswona va fanele ku biwa hikwalaho ka leswi va fularheleke swiletelo swa mina, va tshika ni milawu ya mina. 44Hambiswiritano, loko va ri ematikweni ya valala va vona a ndzi nga va tshiki, kumbe ku nyangatseka ndzi va herisela makumu, hikuva sweswo swi nga herisa ntwanano lowu ndzi wu endleke na vona: Hi mina HOSI, Xikwembu xa vona. 45Ndzi ta va twela vusiwana, ndzi tsundzuka ntwanano lowu ndzi wu endleke ni vatata wa vona loko ndzi va humesile etikweni ra Egipta, vamatiko va ri karhi va swi vona, leswaku ndzi ta va Xikwembu xa vona: Hi mina HOSI.”

46Leyi hi yona milawu ni swiletelo ni swileriso leswi HOSI Xikwembu xi swi nyikeke Muxe entshaveni ya Sinayi leswaku a ya swi fikisa eka Vaisraele.