Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Ta lembe ra vu-7 ra Savata, ni lembe ra vu-50 ra Jubili

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
HOSI Xikwembu xi vulavula na Muxe entshaveni ya Sinayi, xi n'wi byela 2ku ya tivisa Vaisraele marito ya xona lama nge: “Loko mi ta va mi nghenile etikweni leri ndzi mi nyikaka rona, mi ta ndzi kombisa xichavo hi ku wisisa masimu ya n'wina, mi nga ma rimi hi lembe ra vu-7. 3Mi nga rima masimu ya n'wina malembe ya 6, mi tshena ni mirhi ya n'wina ya vhinya, mi hlengeleta mihandzu ya kona, 4kambe lembe rin'wana ni rin'wana ra vu-7, ri ta va lembe ra Savata ra ku wisisa masimu; mi ta ndzi kombisa xichavo hi ku tshika ku rima masimu ya n'wina hi lembe rero, mi nga tsheni ni mirhi ya n'wina ya vhinya. 5Leswi salaka swi timilela hi swoxe endzhaku ka ntshovelo wa lembe ra vu-6, mi nga tshuki mi swi tshovela; na yona mihandzu leyi nga ta sala yi huma emirhini ya n'wina ya vhinya leyi mi nga yi tshenangiki, mi nga tshuki mi yi hlengeleta, hikuva hi lembe rero mi fanele ku nyika masimu ya n'wina nkarhi wa ku wisa. 6Hambiswiritano, leswi swi nga ta va kona elembeni leri ro wisisa masimu, mi ta dya swona n'wina, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni vatirhi va n'wina lava mi va tholeke, ni vanhu lava luveleke exikarhi ka n'wina. 7Naswona swifuwo swa n'wina ni swiharhi swa nhova swi ta dya hinkwaswo leswi nga ta va kona etikweni.

8“Ntsengo wa malembe ya 7, mi fanele ku wu andzisa hi 7, leswaku malembe ya kona hinkwawo ma endla 49. 9Kutani hi siku ra vu-10 ra n'hweti ya vu-7, ri nga siku lerikulu ra ku susa swidyoho, mi ta ba timhalamhala etikweni ra n'wina hinkwaro. 10Hi ndlela leyi, mi ta hlawulekisa lembe ra vu-50, mi tivisa vaaki hinkwavo va tiko leswaku va kumile ku ntshunxeka; ri ta va lembe leri vuriwaka ‘ra Jubili’,Lembe ra Jubili: Vonani Nhlamuselo ya Marito leri un'wana ni un'wana a nga ta tlhela a kuma masimu lawa a ma ri ya yena khale, a pfumeleriwa ni ku tlhelela endyangwini wa ka vona. 11Lembe leri ra vu-50 i ra Jubili: Mi nga tshuki mi rima masimu ya n'wina, naswona mi nga tshuki mi tshovela leswi nga sala swi mila emasin'wini, kumbe ku hlengeleta mihandzu ya mirhi ya vhinya leyi nga tsheniwangiki. 12I lembe ra Jubili, leri mi fanelaka ku ri hlawulekisa: Mi ta dya ntsena leswi nga ta va swi ri kona etikweni lembe rero.

13“Hi lembe leri ra Jubili, un'wana ni un'wana ú ta tlhela a kuma masimu lawa a ma ri ya yena khale. 14Hikokwalaho, loko mi xaviselana swilo, mi nga tshuki mi kanganyisana. 15Mi fanele ku xava kumbe ku xavisa masimu hi ku ya hi ntsengo wa malembe lama hundzeke ku sukela Jubili yo hetelela, ni ntsengo wa malembe ya ku tshovela lama ha saleke. 16Loko Jubili leyi taka ya ha ri kule, nxavo wu fanele ku ya ehenhla; loko Jubili yi ri kusuhani, nxavo a wu ye ehansi, hikuva leswi xavisiwaka i ntsengo wa malembe lawa ku nga ta va na ntshovelo. 17Mi nga tshuki mi kanganyisana emhakeni leyi, kambe mi fanele ku chava mina Xikwembu xa n'wina: Hi mina HOSI.

18“Hlayisani milawu ni swiletelo swa mina, mi hanya ha swona, kutani mi ta va ni ku rhula etikweni. 19Tiko ra n'wina ri ta mi mirisela swakudya, kutani mi ta dya mi xurha, mi tshama mi hlayisekile. 20Mi nga tshuka mi vutisa mi ku: ‘Leswi hi nga ta ka hi nga rimi hi lembe ra vu-7, xana hi ta dya yini, hikuva hi ta va hi nga tshovelanga nchumu?’ 21Hi lembe ra vu-6, ndzi ta mi rhumela minkateko, kutani tiko ra n'wina ri ta mi humesela swakudya swo ringana malembe manharhu. 22Loko mi ya sungula ku rima hi lembe ra vu-8, mi ta va ma ha dya swa lembe ra vu-6, kutani mi ta swi dya mi kondza mi tshovela swa lembe ra vu-8.

23“Loko mi xavisa misava, mi nga yi xaviseli makumu, hikuva i ya mina; n'wina mi vanhu lava va ngo ta va famba, mi lo luvela eka mina.

24“Etikweni ra n'wina hinkwaro, ku fanele ku va ni ndlela yo kutsula masimu. 25Loko un'wana wa Vaisraele a tshuka a wela evusiwaneni, kutani a xavisa masimu ya yena, un'wana wa ka vona loyi a nga muhlayisi wa yena ú ta ya a ya ma kutsula. 26Munhu loyi a xaviseke masimu ya yena, a nga tshuka a pfumala muhlayisi, kambe a tlhela a kateka, a kuma leswi ringanaka ku ya kutsula masimu lawa. 27Loko swi va tano, ú fanele ku hlayela malembe lama saleke ku ya fika eka lembe ra Jubili, kutani a hakela leswi ringanaka malembe lama saleke, hi kona muxavi wa masimu ya yena a nga ta n'wi tlherisela wona. 28Loko a pfumala swo kutsula ha swona masimu ya yena, ma ta va ya loyi a ma xaveke ku kondza ku ya fika lembe ra Jubili. Hi lembe ra Jubili, masimu ma ta tlheriseriwa n'wini wa wona wa khale.

29“Loko munhu loyi a tshamaka emutini wo rhendzeriwa hi rirhangu a xavisa yindlu ya yena, a nga ha tlhela a yi kutsula loko ku nga si hundza tin'hweti ta 12; loko ku nga si hundza lembe leri heleleke, wa pfumeleriwa ku kutsula yindlu ya yena. 30Kambe loko a nga yi kutsuli ku kondza ku hundza nkarhi wo ringana lembe, loyi a yi xaveke ú ta kuma yindlu yoleyo yi va ya yena ni vatukulu va yena hilaha ku nga heriki; naswona a yi nga tlherisiwi hambiloko ku fika lembe ra Jubili. 31Loko ti ri tindlu ta le swimitaneni leswi nga biyeleriwangiki, tona ti fana ni masimu lama nga kona etikweni; ta kutsuriwa, naswona hi lembe ra Jubili ti tlheriseriwa vinyi va tona.

32“Hi tlhelo ra Valevhi, vona va pfumeleriwa ku kutsula tindlu ta vona leti nga mitini ya vona nkarhi wihi na wihi. 33Loko Mulevhi un'wana a xavisa yindlu, kambe a nga ha tlheli a ya yi kutsula, yindlu yoleyo yi fanele ku tlherisiwa hi lembe ra Jubili, hikuva tindlu leti nga mitini ya Valevhi ti fanele ku tshama ti ri ta vona exikarhi ka Vaisraele. 34Loko ma ri madyelo ya swifuwo lama rhendzeleke miti ya vona hinkwayo, wona ma nga tshuki ma xavisiwa; ma ta va ya vona hilaha ku nga heriki.

35

25:35
Dut. 15:7-8
“Loko un'wana wa Vaisraele a tshuka a wela evusiwaneni, a pfumala swo hanya hi swona, n'wi hlayiseni, mi n'wi khoma ku fana na muendzi kumbe muluveri. 36Mi nga tshuki mi lava ntswalo eka leswi mi n'wi lombaka swona hi ndlela yihi kumbe yihi, kambe mi fanele ku chava mina Xikwembu xa n'wina, leswaku Muisraele wa ka n'wina a ta tshama exikarhi ka n'wina. 37
25:37
Eks. 22:25
Dut. 23:19-20
Loko mi n'wi lomba mali, mi nga tshuki mi lava ntswalo wa yona; ni loko mi n'wi nyika swakudya, mi nga tshuki mi n'wi hakerisa. 38Hi mina HOSI Xikwembu xa n'wina. Ndzi mi humesile etikweni ra Egipta leswaku ndzi ta mi nyika tiko ra Kanana, ni leswaku ndzi ta va Xikwembu xa n'wina.

39

25:39-46
Eks. 21:2-6
Dut. 15:12-18
“Loko Muisraele loyi a tshamaka kusuhi na wena a tshuka a wela evusiwaneni, kutani a ta a ta tixavisa eka wena, u nga tshuki u n'wi tirhisa ku fana ni hlonga. 40A a tshame na wena ku fana ni munhu loyi u nga lo n'wi thola kunene kumbe muluveri, a ku tirhela ku kondza ku fika lembe ra Jubili. 41Hi lembe ra Jubili, a a suke emutini wa wena, a tlhelela eka va ka vona, yena ni vana va yena, a ya tshama endzhakeni ya vakokwa wa yena. 42Vaisraele i malandza ya minamalandza ya mina, kumbe: mahlonga ya mina lawa ndzi ma humeseke etikweni ra Egipta, hikokwalaho, va nga tshuki va xavisiwa va va mahlonga. 43Mi nga tshuki mi va tirhisa hi tihanyi, kambe mi fanele ku chava mina Xikwembu xa n'wina. 44Loko mi lava ku va ni mahlonga ya xinuna ni ya xisati, mi fanele ku ya mi ya ma xava exikarhi ka vamatiko lava va mi rhendzeleke. 45Mi nga ha xava mahlonga hambi exikarhi ka vanhu va le handle lava va teke ni mindyangu ya vona va ta luvela exikarhi ka n'wina; vanhu vo tano va nga va mahlonga ya n'wina ya xiviri. 46Mahlonga lawa, ma nga va ndzhaka ya n'wina leyi mi nga ta yi siyela vana va n'wina, leswaku ma va mahlonga ya vona hilaha ku nga heriki. Vanhu va le handle, mi nga va endla mahlonga ya n'wina, kambe Vaisraele va ka n'wina, vona mi nga tshuki mi va tirhisa hi tihanyi.

47“Munhu loyi a ngo va xi-ta-xi-famba, kumbe loyi a luveleke exikarhi ka n'wina, a nga tshuka a kateka a va ni rifuwo, kambe Muisraele loyi a akelaneke na yena a wela evusiwaneni, kutani a ya tixavisa eka munhu loyi wo ta a famba kumbe eka un'wana wa vana va muluveri loyi. 48Loko a tixavisile, swa pfumeleriwa leswaku a ya a ya kutsuriwa; un'wana wa vamakwavo wa yena a nga ya a ya n'wi kutsula. 49Hambi a ri un'wana wa vamakwavo wa tata wa yena kumbe un'wana wa vana va makwavo wa tata wa yena, kumbe un'wana wa va ka vona, a nga ya a ya n'wi kutsula; naswona hambi a ri yena a nga tikutsula loko o tshuka a katekile a va ni swa le mandleni. 50Ú fanele ku ya a ya vulavula ni muxavi wa yena, va hlayela malembe lawa ma ha saleke ku ya fika eka Jubili leyi ya ha taka. Mali yo hakelela ku ntshunxiwa ka yena yi ta fambelana ni malembe lawa ma ha saleke ku ya fika eka Jubili. Malembe lawa a tshameke wona eka muxavi wa yena, wona ma hlayiwa wonge a a lo thoriwa. 51-52Va fanele ku twanana hi tlhelo ra mali yo kutsula ha yona: Loko ka ha sele malembe yo tala ku ya fika eka Jubili, na yona mali leyi faneleke ku humesiwa yi ta va yi tele, kasi loko ma nga talanga, na yona mali yi ta va yi nga talanga. 53Muisraele loyi a tixaviseke, ú fanele ku tekiwa ku fana na munhu loyi a thoriweke nkarhi wo ringana lembe rin'we; mi nga tshiki muxavi wa yena a n'wi tirhisa hi tihanyi mi ri karhi mi swi vona. 54Loko a nga kutsuriwanga hi yin'wana ya tindlela leti, ú ta ntshunxiwa hi lembe ra Jubili, yena ni vana va yena.

55“Vaisraele, ndzi va teka va ri malandza ya minamalandza ya mina, kumbe: mahlonga ya mina lawa ndzi ma humeseke etikweni ra Egipta. Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.