Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Ta minkhuvo leyi vekiweke

231HOSI Xikwembu xi byela Muxe 2ku ya tivisa Vaisraele marito ya xona lama nge: “Ku ni masiku lawa ndzi ma vekeke ya minkhuvo, lawa mi faneleke ku hlengeletana ha wona mi ndzi gandzela mina HOSI; lawa hi wona masiku ya minkhuvo lawa ndzi ma vekeke. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Dut. 5:12-14
Mi ni masiku ya 6 lawa mi faneleke ku endla mintirho ya n'wina hinkwayo ha wona, kambe siku ra vu-7 i siku ro wisa ra Savata, leri mi faneleke ku hlengeletana ha rona mi ndzi gandzela. Hi siku leri, hinkwako lomu mi tshamaka kona, mi nga tshuki mi tirha ntirho ni wun'we; siku ra Savata ri hlawuleriwile mina HOSI. 4Minkhuvo leyi yi vekiweke yo tlangela mina HOSI, ma nga masiku lawa mi faneleke ku vitanana ha wona, mi hlengeletana mi ndzi gandzela, hi leyi:

Ta Nkhuvo wa Paseka ni Nkhuvo wa Xinkwa lexo-ke-comela

(Tinhl. 28:6-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13
Dut. 16:1-2
“Hi siku ra vu-14 ra n'hweti yo sungula, hi minkarhi ya madyambu, ku ta va ni Nkhuvo wa Paseka wo tlangela mina HOSI. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Kutani hi siku ra vu-15 ra n'hweti leyi, ku ta sungula Nkhuvo wa Xinkwa lexo-ke-comela wo tlangela mina HOSI, lowu wu nga ta dyiwa masiku ya 7. 7Hi siku ro sungula ra nkhuvo lowu, mi fanele ku hlengeletana mi ndzi gandzela, mi nga tirhi ntirho na wun'we lowu tikaka. 8Emasikwini lawa ya 7, mi fanele ku ndzi humesela magandzelo mina HOSI. Hi siku ra vu-7 mi ta tlhela mi hlengeletana mi ndzi gandzela; hi siku leri, mi nga tshuki mi tirha ntirho na wun'we lowu tikaka.”

9HOSI Xikwembu xi byela Muxe 10ku ya tivisa Vaisraele marito ya xona lama nge: “Loko mi ta va mi fikile etikweni leri ndzi mi nyikaka rona, kutani mi tshovela leswi mi swi byaleke, mi fanele ku teka xirhundzu xa leswi mi nga ta rhanga mi swi tshovela, mi ya na xona eka muprista. 11Kutani hi siku leri landzaka ra Savata, muprista ú ta teka xirhundzu lexi, a ndzi widzela xona yi va nyiko ya mina leyo hlawuleka, leswaku ndzi ta mi tsakela. 12Hi siku leri mi humesaka xirhundzu xa nyiko leyo hlawuleka, mi fanele ku ndzi tlhavela xinyimpfana xa khuna xa lembe rin'we lexi nga solekiki, xi va xa magandzelo lama hisiwaka. 13Xinyimpfana lexi xi fanele ku humesiwa ni swintewana swimbirhi swa mapa lamanene lama pfanganyisiweke ni mafurha, leswaku ma va magandzelo lama hiseriwaka mina HOSI, lawa ku nun'hwela ka wona ku nga ta ndzi tsakisa; vhinyo leyi humesiwaka ni xinyimpfana lexi, yona yi ta va jomela rin'we. 14Loko ku nga si fika siku leri mi tisaka ha rona magandzelo ya mina Xikwembu xa n'wina, mi nga tshuki mi dya swa nguva leyintshwa, xi nga va xinkwa, kumbe tindzhoho leti oxiweke, kumbe letimbisi. Nawu lowu mi fanele ku wu landza hilaha ku nga heriki, n'wina ni vatukulu va n'wina, hinkwako lomu mi nga ta va mi tshama kona.

Ta Nkhuvo wa Ntshovelo

(Tinhl. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Dut. 16:9-12
“Ku sukela siku leri mi ndzi tiselaka ha rona xirhundzu xa nyiko leyo hlawuleka, ri nga siku leri tlhandlamaka ra Savata, mi fanele ku hlayela mavhiki ya 7 lama heleleke. 16Siku leri tlhandlamaka ra Savata ya vu-7, ri ta va ra vu-50; hi siku leri mi fanele ku ta ni swa nguva leyintshwa, mi ta ndzi humesela ha swona magandzelo ya swa le masin'wini. 17Emutini wun'wana ni wun'wana, ku fanele ku huma swinkwa swimbirhi leswi swekiweke hi swintewana swimbirhi swa mapa lamanene lama cheriweke comela, leswaku swi ta va nyiko ya mina leyo hlawuleka eka leswi mi rhangeke hi swona mi tshovela. 18Swinkwa leswi swi ta humesiwa ni swifuwo swa magandzelo lama hisiwaka, swi nga swinyimpfana swa 7 swa lembe rin'we leswi nga solekiki, ni xinkuzana xin'we, ni tinyimpfu timbirhi ta makhuna, ku humesiwa ni mapa ya swona ni vhinyo ya kona, leswaku ma va magandzelo lawa ku nun'hwela ka wona ku nga ta ndzi tsakisa mina HOSI. 19Mi ta tlhava ni xiphongho xa lembe rin'we, xi va xa mhamba yo susa swidyoho, ni swinyimpfana swimbirhi swa makhuna swa lembe rin'we, swi va swa magandzelo ya xinakulobye. 20Muprista ú ta teka swinyimpfana leswi, a ndzi widzela swona ni xinkwa xo endliwa hi leswi mi rhangeke hi swona ku tshovela; swinyimpfana leswi ni xinkwa lexi, swi hlawuleriwe mina HOSI leswaku swi va swa vaprista. 21Hi siku roleri, mi fanele ku vitanana, mi hlengeletana mi ndzi gandzela, mi nga tirhi ntirho na wun'we lowu tikaka. Nawu lowu, mi fanele ku wu landza hinkwako lomu mi nga ta tshama kona, n'wina ni vatukulu va n'wina hilaha ku nga heriki.

22

23:22
Levh. 19:9-10
Dut. 24:19-22
“Loko mi tshovela swa le masin'wini ya n'wina, mi nga tshoveli mi ya fika emakumu ka nsimu, naswona loko mi hetile ku tshovela, mi nga tlheli mi ya khwaja;mi ya khwaja, kumbe: mi ya nkun'hula siyani swin'wana, mi siyela swisiwana ni valuveri: Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.”

Ta Nkhuvo wo khangula lembe

(Tinhl. 29:1-6)

23HOSI Xikwembu xi byela Muxe 24ku ya tivisa Vaisraele marito ya xona lama nge: “Hi siku ro sungula ra n'hweti ya vu-7, mi fanele ku ba timhalamhala, mi vitanana, mi hlengeletana mi ndzi gandzela; leri i siku ro wisa lero hlawuleka, leri mi faneleke ku ndzi tsundzuka ha rona; 25mi nga tshuki mi tirha ntirho na wun'we lowu tikaka, kambe ndzi humeseleni magandzelo mina HOSI.”

Ta siku ro basisa lava dyoheke

(Tinhl. 29:7-11)

26

23:26-32
Levh. 16:29-34
HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 27“Siku ra vu-10 ra n'hweti leyi ya vu-7 i siku ra ku basisa lava dyoheke. Hi siku leri, mi fanele ku titsona swakudya, mi hlengeletana mi ndzi gandzela, mi ndzi humesela magandzelo. 28Mi nga tshuki mi tirha ntirho na wun'we esikwini rero, hikuva i siku leri mi basisiwaka ha rona swidyoho swa n'wina, emahlweni ka mina HOSI, Xikwembu xa n'wina. 29Vanhu hinkwavo lava nga ta tshuka va dya swin'wana esikwini rero, va ta hlongoriwa va suka exikarhi ka va ka vona. 30Naswona, un'wana ni un'wana loyi a tirhaka ntirho wihi na wihi hi siku leri, ndzi ta n'wi herisa a nyamalala exikarhi ka va ka vona. 31Hi siku leri, mi nga tshuki mi tirha ntirho na wun'we: Nawu lowu, mi fanele ku wu landza, n'wina ni vatukulu va n'wina lomu mi nga ta va mi tshama kona, hilaha ku nga heriki. 32Siku leri, ri ta va siku ro wisa ra Savata leri mi faneleke ku titsona swakudya ha rona, ku sukela madyambu ya siku ra vu-9 ra n'hweti leyi, ku ya fika madyambu ya siku leri tlhandlamaka.”

Ta Nkhuvo wa Mintsonga

(Tinhl. 29:12-40)

33

23:33-36
Dut. 16:13-15
HOSI Xikwembu xi byela Muxe 34ku ya tivisa Vaisraele marito ya xona lama nge: “Hi siku ra vu-15 ra n'hweti leyi ya vu-7, ku ta sungula Nkhuvo wa Mintsonga wo tlangela mina HOSI. Nkhuvo lowu, wu ta teka masiku ya 7; 35hi siku ro sungula ra wona, mi fanele ku hlengeletana mi ndzi gandzela, mi nga tirhi ntirho na wun'we lowu tikaka. 36Emasikwini lawa ya 7 ya nkhuvo, mi fanele ku ndzi humesela magandzelo. Hi siku ra vu-8, mi ta tlhela mi hlengeletana mi ndzi gandzela, mi ndzi humesela ni magandzelo. Siku leri ra vu-8 i ra nhlengeletano leyo hlawuleka: Mi nga tshuki mi tirha ntirho na wun'we lowu tikaka.

37“Leyi hi yona minkhuvo leyi vekiweke yo tlangela mina HOSI. Hi masiku lawa ya minkhuvo, mi fanele ku vitanana, mi hlengeletana mi ndzi gandzela, mi ndzi humesela magandzelo lama hisiwaka, ni ya xinakulobye, ni ya swa le masin'wini, mi ma humesa ni vhinyo ya kona, hi masiku lama vekiweke; 38magandzelo lawa, ma tlhandlekela lawa mi ma humesaka hi siku ra Savata, ma tlhandlekela ni tinyiko ta n'wina, ni magandzelo hinkwawo lawa mi tibohaka hi ku hlambanya leswaku mi ta ma humesa, ni magandzelo hinkwawo lawa mi ngo ma humesa hi ku titwa, mi humesela mina HOSI.

39

23:39-43
Eks. 23:16
34:22
“Hi siku ra vu-15 ra n'hweti ya vu-7, loko mi ta va mi hlengeletile ntshovelo wa n'wina hinkwawo, mi fanele ku endla nkhuvo lowu nga ta teka masiku ya 7, mi tlangela mina HOSI. Siku ro sungula ra nkhuvo lowu, ni siku ra vu-8, ma ta va masiku ya Savata yo wisa. 40Hi siku ro sungula ra nkhuvo, mi fanele ku kha mihandzu leyo saseka, mi tshova ni mincindzu, ni swiphundla, ni marhavi ya mirhi ya le minkoveni, kutani mi sungula ku cina mi tsaka emahlweni ka mina HOSI Xikwembu xa n'wina, ku kondza ku hela masiku ya 7. 41Nkhuvo lowu wa ku tlangela mina HOSI, mi ta wu endla lembe rin'wana ni rin'wana, wu teka masiku ya 7 eka n'hweti ya vu-7. Nawu lowu, mi fanele ku wu landza, n'wina ni vatukulu va n'wina, hilaha ku nga heriki. 42Emasikwini lawa ya 7, mi fanele ku tshama emintsongeni; un'wana ni un'wana loyi a nga Muisraele, a a tshame entsongeni, 43kutani na vona vatukulu va n'wina va ta swi tiva leswaku loko ndzi mi humesile etikweni ra Egipta n'wina Vaisraele, ndzi mi tshamisile emintsongeni: Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.”

44Hi ndlela leyi, Muxe a tivisa Vaisraele ta minkhuvo leyi vekiweke yo tlangela HOSI Xikwembu.

24

Ta ku hlayisa timboni

(Eks. 27:20-21)

241HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Lerisa Vaisraele leswaku va ndzi tisela mafurha layo tenga lama humaka eka murhi wa mutlhwari, leswaku rivoni ri ta lumekiwa namadyambu siku rin'wana ni rin'wana. 3Aroni ú ta ri veka ehandle ka xisirhelelo lexi sirhelelaka Areka ya Ntwanano eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ri tshama ri ri karhi ri pfurha emahlweni ka mina HOSI ku sukela namadyambu ri kondza ri xa. Nawu lowu mi fanele ku wu hlayisa n'wina ni vatukulu va n'wina hilaha ku nga heriki. 4Naswona Aroni ú fanele ku veketela timboni eka xitlhoma-timboni xa nsuku lowo tenga,Kumbe: eka xitlhoma-timboni lexi tengeke ti tshama ti ri karhi ti pfurha masiku hinkwawo emahlweni ka mina HOSI.

Ta xinkwa lexo hlawuleka

5

24:5-6
Eks. 25:30
“U fanele ku lava mapa lamanene, u sweka swinkwa swa 12, xinkwa xin'wana ni xin'wana u xi sweka hi mapa ya swintewana swimbirhi. 6Swinkwa leswi, u ta swi veka ehenhla ka tafula ra nsuku lowo tengaKumbe: tafula leri tengeke hi tinxaxa timbirhi, rixaxa rin'we ri va ni swinkwa swa 6. 7Erixaxeni rin'wana ni rin'wana, u ta veka murhi lowu tengeke wa risuna wo suma swinkwa, lowu wu nga ta humeseriwa mina HOSI. 8Aroni ú ta veketela swinkwa emahlweni ka mina a yimela Vaisraele siku rin'wana ni rin'wana ra Savata; ntwanano lowu wu ta tirha hilaha ku nga heriki. 9
24:9
Mt. 12:4
Mk. 2:26
Lk. 6:4
Swinkwa leswi swi ta va swa Aroni ni vana va yena; va ta swi dyela exivandleni lexi hlawulekeke, hikuva swi ta va xiphemu lexo hlawuleka ngopfu lexi va nga ta hamba va nyikiwa xona hilaha ku nga heriki, eka magandzelo lama humeseriwaka mina HOSI.”

Loyi a sandzaka vito ra HOSI Xikwembu, ú tivangela rifu

10-11Emixaxeni ya Vaisraele, a ku ri ni wanuna loyi tata wa yena a a ri Muegipta; mana wa yena a a ri Muisraele loyi a va ku i Xelomiti N'wa-Dibri wa nyimba ya ka Dani. Siku rin'wana, wanuna loyi ú holovisanile na Muisraele un'wana kwale mixaxeni, kutani Muegipta loyi a sandza vito ra Xikwembu, a tlhela a rhuketela. Hiloko van'wana va n'wi khoma, va n'wi yisa eka Muxe, 12va fika va n'wi veka leswaku a rindziwa ku kondza va tivisiwa leswi HOSI Xikwembu xi lavaka swona emhakeni leyi.

13Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 14“Humesa munhu loyi a rhukaneke a ya ehandle ka mixaxa, u fika u byela vanhu lava va n'wi tweke leswaku va tlhandleka mavoko enhlokweni ya yena, kutani u lerisa ntshungu hinkwawo leswaku wu n'wi khandla hi maribye a fa. 15Kutani u tivisa Vaisraele leswaku hinkwavo lava va rhuketelaka Xikwembu xa vona, va tivangela khombo. 16Loyi a sandzaka vito ra mina HOSI, ú ta dlayiwa, ntshungu hinkwawo wu ta n'wi khandla hi maribye a fa; a nga va muluveri, kumbe Muisraele, loko a sandza vito ra mina, ú ta dlayiwa.

17

24:17
Eks. 21:12
“Munhu loyi a dlayaka un'wana, ú fanele ku dlayiwa na yena.

18“Loyi a dlayaka xifuwo xa un'wana munhu, ú fanele ku humesa xifuwo xo siva lexi feke; vutomi byi rihiwa hi vutomi.

19“Munhu loyi a lamataka munhu-kulobye, na yena ú fanele ku endliwa sweswi a nga endla loyi un'wana swona: 20

24:20
Eks. 21:23-25
Dut. 19:21
Mt. 5:38
Ku tshoveka ka rhambu swi rihiwa hi ku tshoveka ka rhambu, tihlo hi tihlo, tino hi tino; leswi a n'wi lamatiseke xiswona, na yena ú fanele ku lamatisiwa xiswona.

21“Loyi a dlayaka xifuwo xa un'wana munhu, ú fanele ku humesa xin'wana xo siva lexi feke; kasi loyi a dlayaka munhu un'wana, na yena ú fanele ku dlayiwa.

22

24:22
Tinhl. 15:16
“Eka munhu un'wana na un'wana, a nga va muluveri kumbe Muisraele, mi fanele ku tirhisa nawu wun'we: Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.”

23Hiloko Muxe a ya a ya tivisa Vaisraele marito lawa, kutani vona va teka loyi a rhukaneke, va n'wi humesela ehandle ka mixaxa, va fika va n'wi khandla hi maribye, a fa. Hi ndlela leyi, Vaisraele va endla hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

25

Ta lembe ra vu-7 ra Savata, ni lembe ra vu-50 ra Jubili

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
HOSI Xikwembu xi vulavula na Muxe entshaveni ya Sinayi, xi n'wi byela 2ku ya tivisa Vaisraele marito ya xona lama nge: “Loko mi ta va mi nghenile etikweni leri ndzi mi nyikaka rona, mi ta ndzi kombisa xichavo hi ku wisisa masimu ya n'wina, mi nga ma rimi hi lembe ra vu-7. 3Mi nga rima masimu ya n'wina malembe ya 6, mi tshena ni mirhi ya n'wina ya vhinya, mi hlengeleta mihandzu ya kona, 4kambe lembe rin'wana ni rin'wana ra vu-7, ri ta va lembe ra Savata ra ku wisisa masimu; mi ta ndzi kombisa xichavo hi ku tshika ku rima masimu ya n'wina hi lembe rero, mi nga tsheni ni mirhi ya n'wina ya vhinya. 5Leswi salaka swi timilela hi swoxe endzhaku ka ntshovelo wa lembe ra vu-6, mi nga tshuki mi swi tshovela; na yona mihandzu leyi nga ta sala yi huma emirhini ya n'wina ya vhinya leyi mi nga yi tshenangiki, mi nga tshuki mi yi hlengeleta, hikuva hi lembe rero mi fanele ku nyika masimu ya n'wina nkarhi wa ku wisa. 6Hambiswiritano, leswi swi nga ta va kona elembeni leri ro wisisa masimu, mi ta dya swona n'wina, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni vatirhi va n'wina lava mi va tholeke, ni vanhu lava luveleke exikarhi ka n'wina. 7Naswona swifuwo swa n'wina ni swiharhi swa nhova swi ta dya hinkwaswo leswi nga ta va kona etikweni.

8“Ntsengo wa malembe ya 7, mi fanele ku wu andzisa hi 7, leswaku malembe ya kona hinkwawo ma endla 49. 9Kutani hi siku ra vu-10 ra n'hweti ya vu-7, ri nga siku lerikulu ra ku susa swidyoho, mi ta ba timhalamhala etikweni ra n'wina hinkwaro. 10Hi ndlela leyi, mi ta hlawulekisa lembe ra vu-50, mi tivisa vaaki hinkwavo va tiko leswaku va kumile ku ntshunxeka; ri ta va lembe leri vuriwaka ‘ra Jubili’,Lembe ra Jubili: Vonani Nhlamuselo ya Marito leri un'wana ni un'wana a nga ta tlhela a kuma masimu lawa a ma ri ya yena khale, a pfumeleriwa ni ku tlhelela endyangwini wa ka vona. 11Lembe leri ra vu-50 i ra Jubili: Mi nga tshuki mi rima masimu ya n'wina, naswona mi nga tshuki mi tshovela leswi nga sala swi mila emasin'wini, kumbe ku hlengeleta mihandzu ya mirhi ya vhinya leyi nga tsheniwangiki. 12I lembe ra Jubili, leri mi fanelaka ku ri hlawulekisa: Mi ta dya ntsena leswi nga ta va swi ri kona etikweni lembe rero.

13“Hi lembe leri ra Jubili, un'wana ni un'wana ú ta tlhela a kuma masimu lawa a ma ri ya yena khale. 14Hikokwalaho, loko mi xaviselana swilo, mi nga tshuki mi kanganyisana. 15Mi fanele ku xava kumbe ku xavisa masimu hi ku ya hi ntsengo wa malembe lama hundzeke ku sukela Jubili yo hetelela, ni ntsengo wa malembe ya ku tshovela lama ha saleke. 16Loko Jubili leyi taka ya ha ri kule, nxavo wu fanele ku ya ehenhla; loko Jubili yi ri kusuhani, nxavo a wu ye ehansi, hikuva leswi xavisiwaka i ntsengo wa malembe lawa ku nga ta va na ntshovelo. 17Mi nga tshuki mi kanganyisana emhakeni leyi, kambe mi fanele ku chava mina Xikwembu xa n'wina: Hi mina HOSI.

18“Hlayisani milawu ni swiletelo swa mina, mi hanya ha swona, kutani mi ta va ni ku rhula etikweni. 19Tiko ra n'wina ri ta mi mirisela swakudya, kutani mi ta dya mi xurha, mi tshama mi hlayisekile. 20Mi nga tshuka mi vutisa mi ku: ‘Leswi hi nga ta ka hi nga rimi hi lembe ra vu-7, xana hi ta dya yini, hikuva hi ta va hi nga tshovelanga nchumu?’ 21Hi lembe ra vu-6, ndzi ta mi rhumela minkateko, kutani tiko ra n'wina ri ta mi humesela swakudya swo ringana malembe manharhu. 22Loko mi ya sungula ku rima hi lembe ra vu-8, mi ta va ma ha dya swa lembe ra vu-6, kutani mi ta swi dya mi kondza mi tshovela swa lembe ra vu-8.

23“Loko mi xavisa misava, mi nga yi xaviseli makumu, hikuva i ya mina; n'wina mi vanhu lava va ngo ta va famba, mi lo luvela eka mina.

24“Etikweni ra n'wina hinkwaro, ku fanele ku va ni ndlela yo kutsula masimu. 25Loko un'wana wa Vaisraele a tshuka a wela evusiwaneni, kutani a xavisa masimu ya yena, un'wana wa ka vona loyi a nga muhlayisi wa yena ú ta ya a ya ma kutsula. 26Munhu loyi a xaviseke masimu ya yena, a nga tshuka a pfumala muhlayisi, kambe a tlhela a kateka, a kuma leswi ringanaka ku ya kutsula masimu lawa. 27Loko swi va tano, ú fanele ku hlayela malembe lama saleke ku ya fika eka lembe ra Jubili, kutani a hakela leswi ringanaka malembe lama saleke, hi kona muxavi wa masimu ya yena a nga ta n'wi tlherisela wona. 28Loko a pfumala swo kutsula ha swona masimu ya yena, ma ta va ya loyi a ma xaveke ku kondza ku ya fika lembe ra Jubili. Hi lembe ra Jubili, masimu ma ta tlheriseriwa n'wini wa wona wa khale.

29“Loko munhu loyi a tshamaka emutini wo rhendzeriwa hi rirhangu a xavisa yindlu ya yena, a nga ha tlhela a yi kutsula loko ku nga si hundza tin'hweti ta 12; loko ku nga si hundza lembe leri heleleke, wa pfumeleriwa ku kutsula yindlu ya yena. 30Kambe loko a nga yi kutsuli ku kondza ku hundza nkarhi wo ringana lembe, loyi a yi xaveke ú ta kuma yindlu yoleyo yi va ya yena ni vatukulu va yena hilaha ku nga heriki; naswona a yi nga tlherisiwi hambiloko ku fika lembe ra Jubili. 31Loko ti ri tindlu ta le swimitaneni leswi nga biyeleriwangiki, tona ti fana ni masimu lama nga kona etikweni; ta kutsuriwa, naswona hi lembe ra Jubili ti tlheriseriwa vinyi va tona.

32“Hi tlhelo ra Valevhi, vona va pfumeleriwa ku kutsula tindlu ta vona leti nga mitini ya vona nkarhi wihi na wihi. 33Loko Mulevhi un'wana a xavisa yindlu, kambe a nga ha tlheli a ya yi kutsula, yindlu yoleyo yi fanele ku tlherisiwa hi lembe ra Jubili, hikuva tindlu leti nga mitini ya Valevhi ti fanele ku tshama ti ri ta vona exikarhi ka Vaisraele. 34Loko ma ri madyelo ya swifuwo lama rhendzeleke miti ya vona hinkwayo, wona ma nga tshuki ma xavisiwa; ma ta va ya vona hilaha ku nga heriki.

35

25:35
Dut. 15:7-8
“Loko un'wana wa Vaisraele a tshuka a wela evusiwaneni, a pfumala swo hanya hi swona, n'wi hlayiseni, mi n'wi khoma ku fana na muendzi kumbe muluveri. 36Mi nga tshuki mi lava ntswalo eka leswi mi n'wi lombaka swona hi ndlela yihi kumbe yihi, kambe mi fanele ku chava mina Xikwembu xa n'wina, leswaku Muisraele wa ka n'wina a ta tshama exikarhi ka n'wina. 37
25:37
Eks. 22:25
Dut. 23:19-20
Loko mi n'wi lomba mali, mi nga tshuki mi lava ntswalo wa yona; ni loko mi n'wi nyika swakudya, mi nga tshuki mi n'wi hakerisa. 38Hi mina HOSI Xikwembu xa n'wina. Ndzi mi humesile etikweni ra Egipta leswaku ndzi ta mi nyika tiko ra Kanana, ni leswaku ndzi ta va Xikwembu xa n'wina.

39

25:39-46
Eks. 21:2-6
Dut. 15:12-18
“Loko Muisraele loyi a tshamaka kusuhi na wena a tshuka a wela evusiwaneni, kutani a ta a ta tixavisa eka wena, u nga tshuki u n'wi tirhisa ku fana ni hlonga. 40A a tshame na wena ku fana ni munhu loyi u nga lo n'wi thola kunene kumbe muluveri, a ku tirhela ku kondza ku fika lembe ra Jubili. 41Hi lembe ra Jubili, a a suke emutini wa wena, a tlhelela eka va ka vona, yena ni vana va yena, a ya tshama endzhakeni ya vakokwa wa yena. 42Vaisraele i malandza ya minamalandza ya mina, kumbe: mahlonga ya mina lawa ndzi ma humeseke etikweni ra Egipta, hikokwalaho, va nga tshuki va xavisiwa va va mahlonga. 43Mi nga tshuki mi va tirhisa hi tihanyi, kambe mi fanele ku chava mina Xikwembu xa n'wina. 44Loko mi lava ku va ni mahlonga ya xinuna ni ya xisati, mi fanele ku ya mi ya ma xava exikarhi ka vamatiko lava va mi rhendzeleke. 45Mi nga ha xava mahlonga hambi exikarhi ka vanhu va le handle lava va teke ni mindyangu ya vona va ta luvela exikarhi ka n'wina; vanhu vo tano va nga va mahlonga ya n'wina ya xiviri. 46Mahlonga lawa, ma nga va ndzhaka ya n'wina leyi mi nga ta yi siyela vana va n'wina, leswaku ma va mahlonga ya vona hilaha ku nga heriki. Vanhu va le handle, mi nga va endla mahlonga ya n'wina, kambe Vaisraele va ka n'wina, vona mi nga tshuki mi va tirhisa hi tihanyi.

47“Munhu loyi a ngo va xi-ta-xi-famba, kumbe loyi a luveleke exikarhi ka n'wina, a nga tshuka a kateka a va ni rifuwo, kambe Muisraele loyi a akelaneke na yena a wela evusiwaneni, kutani a ya tixavisa eka munhu loyi wo ta a famba kumbe eka un'wana wa vana va muluveri loyi. 48Loko a tixavisile, swa pfumeleriwa leswaku a ya a ya kutsuriwa; un'wana wa vamakwavo wa yena a nga ya a ya n'wi kutsula. 49Hambi a ri un'wana wa vamakwavo wa tata wa yena kumbe un'wana wa vana va makwavo wa tata wa yena, kumbe un'wana wa va ka vona, a nga ya a ya n'wi kutsula; naswona hambi a ri yena a nga tikutsula loko o tshuka a katekile a va ni swa le mandleni. 50Ú fanele ku ya a ya vulavula ni muxavi wa yena, va hlayela malembe lawa ma ha saleke ku ya fika eka Jubili leyi ya ha taka. Mali yo hakelela ku ntshunxiwa ka yena yi ta fambelana ni malembe lawa ma ha saleke ku ya fika eka Jubili. Malembe lawa a tshameke wona eka muxavi wa yena, wona ma hlayiwa wonge a a lo thoriwa. 51-52Va fanele ku twanana hi tlhelo ra mali yo kutsula ha yona: Loko ka ha sele malembe yo tala ku ya fika eka Jubili, na yona mali leyi faneleke ku humesiwa yi ta va yi tele, kasi loko ma nga talanga, na yona mali yi ta va yi nga talanga. 53Muisraele loyi a tixaviseke, ú fanele ku tekiwa ku fana na munhu loyi a thoriweke nkarhi wo ringana lembe rin'we; mi nga tshiki muxavi wa yena a n'wi tirhisa hi tihanyi mi ri karhi mi swi vona. 54Loko a nga kutsuriwanga hi yin'wana ya tindlela leti, ú ta ntshunxiwa hi lembe ra Jubili, yena ni vana va yena.

55“Vaisraele, ndzi va teka va ri malandza ya minamalandza ya mina, kumbe: mahlonga ya mina lawa ndzi ma humeseke etikweni ra Egipta. Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.