Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Vaprista va hlawulekile

211HOSI Xikwembu xi byela Muxe ku ya tivisa vaprista, vona vana va Aroni, marito ya xona lama nge: “Muprista a nga tshuki a tinyamisa hi ku ya eminkosini ya maxaka ya yena; 2a nga ya ntsena enkosini wa un'wana wa ka vona, ku fana ni manana, kumbe tatana, kumbe n'wana wa yena wa xinuna kumbe wa xisati, kumbe makwavo wa yena wa xinuna, 3kumbe makwavo wa yena wa xisati loyi a nga si tekiwaka, loyi a ha tshamaka ekaya; loko ku fa yoloyi, muprista a nga chavi ku n'wi lahla. 4Kambe a nga tshuki a ya enkosini wa makwavo loyi a tekiweke,Van'wana va ri: enkosini wa ka vona lava tekiweke, kumbe: enkosini wa nsati wa yena hikuva sweswo swi ta n'wi nyamisa. 5

21:5
Levh. 19:27-28
Dut. 14:1
Enkarhini wa nkosi, vaprista va nga tshuki va byewula misisi kumbe ku tsemeta malebvu lomu matlhelo, naswona va nga tshuki va tixekelela-xekelela. 6Va fanele ku hlawuleka, va tirhela mina Xikwembu xa vona, va nga nyamisi vito ra mina, hikuva hi vona lava va ndzi humeselaka magandzelo, swi nga swakudya swa mina HOSI Xikwembu xa vona; hikokwalaho va fanele ku va lava hlawulekeke. 7Loko va teka, va nga tshuki va ya lava nghwavava, kumbe loyi a nga tshama a tivana ni wanuna, kumbe wansati loyi a tshikaneke ni nuna, hikuva muprista ú hlawuleriwe ku tirhela mina Xikwembu xa yena. 8Vaisraele va fanele ku xixima vaprista, hikuva hi vona lava humesaka magandzelo, swi nga swakudya swa mina Xikwembu xa n'wina; a va tsundzuke leswaku vaprista va hlawulekile, hikuva mina HOSI Xikwembu lexi xi mi hlawulekisaka, ndzi hlawulekile.

9“N'wana wa xisati wa muprista loyi a tinyamisaka hi ku endla vunghwavava, ú nyamisa ni tata wa yena; hikokwalaho ú fanele ku hisiwa, a fa.

10“Muprista Lonkulu, hi yena ntsena loyi a cheriweke mafurha enhlokweni exikarhi ka vaprista, naswona ú ambarile swiambalo swa vuprista leswo hlawuleka; hikokwalaho a nga tshuki a tshika misisi ya yena yi hangalaka kumbe a handzula swiambalo swa yena loko ku ri ni nkosi. 11Naswona a nga tshuki a nghena laha ku nga ni ntsumbu, hambiloko ku file tata wa yena kumbe mana wa yena, hikuva a nga ta tinyamisa. 12Muprista Lonkulu ú cheriwile mafurha layo hlawuleka ya mina Xikwembu xa yena, hikokwalaho a nga tshuki a nyamisa xivandla xa mina lexo hlawuleka hi ku huma a ya enkosini: Hi mina HOSI. 13Loko a teka nsati, ú fanele ku lava wansati loyi a nga si tivanaka ni wanuna. 14A nga tshuki a teka noni, kumbe wansati loyi a tshikaneke ni nuna, kumbe loyi a tshamaka a tivana ni wanuna, kumbe nghwavava. Ú fanele ku teka wansati wa rixaka ra ka vona loyi a nga si tshamaka a tivana ni wanuna. 15Loko a nga endlisi sweswo, vana lava a nga ta va kuma, va ta va va nga tenganga: Hi mina HOSI, Xikwembu lexi xi n'wi hlawulekisaka.”

16HOSI Xikwembu xi byela Muxe 17ku ya vulavula na Aroni, a n'wi tivisa marito ya xona lama nge: “Eminkarhini hinkwayo leyi taka, ku nga tshuki ku va na un'wana wa vatukulu va wena loyi a taka a nga hetisekanga, a ta ndzi humesela magandzelo mina HOSI Xikwembu xa yena. 18Munhu loyi a nga hetisekangiki, a nga tshuki a tshinela kusuhi ni alitari: A nga va lowo-fe-mahlo, kumbe xilema, kumbe loyi a vavisekeke exikandzeni, kumbe loyi mavoko kumbe milenge swi nga ringananiki, 19kumbe loyi a vavisekeke nenge kumbe voko, 20kumbe loyi a nga ni malundza, kumbe xigono, kumbe loyi a nga ni vuvabyi bya mahlo, kumbe gwembe,gwembe, kumbe: mungundzu kumbe swilondza, kumbe loyi a tsheniweke. 21Ku nga tshuki ku va na un'we exikarhi ka vatukulu va wena Aroni loyi a taka a ta ndzi humesela magandzelo, loko a nga hetisekanga. Loyi a nga hetisekangiki, a nga tshuki a tshinela a ndzi humesela magandzelo mina Xikwembu xa yena. 22Hambiswiritano, wa pfumeleriwa ku dya swakudya swa magandzelo lama humeseriweke mina exivandleni lexo hlawuleka ngopfu, a nga dya ni tinyiko leto hlawuleka. 23Kambe a nga tshuki a tshinela kusuhi ni xisirhelelo lexi pfalaka xivandla lexo hlawuleka ngopfu; ni le alitarini a nga tshineli, hikuva leswi a nga hetisekangiki, a nga nyamisa leswi nga ndzeni ka Ntsonga lowo Hlawuleka: Hi mina HOSI Xikwembu lexi hlawulekisaka vaprista.”

24Kutani Muxe a fikisa marito lawa eka Aroni, ni vana va Aroni, ni Vaisraele hinkwavo.