Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Ta ku dyoha ka Nadabu na Abihu

101Siku rin'wana, Nadabu na Abihu, vana va Aroni, va teka swimbitana swa vona, va oka ndzilo, va chela ni murhi wa risuna, va humesela HOSI Xikwembu magandzelo; ndzilo lowu, a wu nga ri wona lowu HOSI Xikwembu xi va leriseke wona. 2Hiloko ku ta ndzilo lowu humaka eka HOSI Xikwembu, wu fika wu va hisa, va fela kwalaho mahlweni ka HOSI Xikwembu. 3Kutani Muxe a ku ka Aroni: “Leswi hi swona HOSI Xikwembu a xi vula swona loko xi ku: ‘Lava va tshinelaka kusuhi na mina, va fanele ku ndzi chava, Vaisraele hinkwavo va fanele ku ndzi dzunisa.’ ” Loko a ri Aroni, a tikhoma a miyela.

4Kutani Muxe a vitana Mixaele na Elisafani, vana va Uziele makwa Aroni wa xinuna, a ku ka vona: “Tanani, mi ta rhwala vamakwenu, mi va susa laha xivandleni lexo hlawuleka, mi va yisa ehandle ka mixaxa.” 5Kavaloko va tshinela, va rhwala vamakwavo hi swiambalo swa vona, va va yisa ehandle ka mixaxa, hilaha Muxe a leriseke hakona. 6Kutani Muxe a byela Aroni ni vana va yena Eliyazara na Itamara, a ku: “Mi nga tshuki mi rila nkosi lowu; mi nga tshiki misisi ya n'wina yi hangalaka, kumbe ku handzulela swiambalo swa n'wina. Loko mo endla sweswo, mi ta fa, mi tlhela mi endla leswaku HOSI Xikwembu xi hlundzukela ntshungu hinkwawo. Loko va ri Vaisraele lavan'wana, vona va nga rila nkosi wa lava dlayiweke hi ndzilo lowu humaka eka HOSI Xikwembu. 7Naswona mi nga tshuki mi suka laha nyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka; loko mo suka, mi ta fa, hikuva mi totiwile mafurha ya HOSI Xikwembu.” Kutani Aroni ni vana va yena va endla hilaha Muxe a va leriseke hakona.

Milawu leyi vekeriweke vaprista

8HOSI Xikwembu xi vulavula na Aroni, xi ku: 9“Wena ni vana va wena, mi nga tshuki mi ya nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka loko mi nwile vhinyo kumbe byala, hikuva mi nga fa. Nawu lowu mi fanele ku wu landzelela, n'wina ni vatukulu va n'wina, hilaha ku nga heriki. 10Mi fanele ku tiva ku hambana exikarhi ka leswi hlawulekeke ni leswi nga hlawulekangiki, mi tiva ni ku hambana exikarhi ka leswi nyameke ni leswi tengeke. 11Naswona, mi fanele ku dyondzisa Vaisraele milawu hinkwayo leyi ndzi va byeleke yona hi nomo wa Muxe.”

12

10:12-13
Levh. 6:14-18
Kutani Muxe a vulavula na Aroni ni vana va yena lava saleke, Eliyazara na Itamara, a ku ka vona: “Leswi swi saleke eka magandzelo ya swa le masin'wini lama hiseriweke HOSI Xikwembu, swi tekeni, mi ya swi dyela kusuhi ni alitari swi nga cheriwanga comela, hikuva swi hlawulekile ngopfu. 13Mi fanele ku swi dyela endhawini leyi hlawulekeke, wena ni vana va wena, hikuva i xiphemu lexi mi kumaka xona eka leswi hiseriwaka HOSI Xikwembu; sweswo hi leswi ndzi lerisiweke swona. 14
10:14-15
Levh. 7:30-34
Kambe loko xi ri xifuva lexi widzeriweke HOSI Xikwembu ni nenge lowu wu humesiweke wu va nyiko, mi nga swi dyela endhawini yin'wana ni yin'wana leyi tengeke, wena ni vana va wena, hikuva swona i xiphemu lexi mi nyikiwaka xona, xi huma eka magandzelo ya xinakulobye ya Vaisraele. 15Vaisraele va ta hamba va humesa nenge ni xifuva xa nyiko leyo hlawuleka, loko va tisa mafurha lama hisiwaka; xifuva xi ta widzeriwa HOSI Xikwembu, xi va nyiko leyo hlawuleka. Minkarhi hinkwayo, wena ni vana va wena, mi ta nyikiwa swilo leswi, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona.”

16Muxe a vutisa hi tlhelo ra xiphongho xa mhamba yo susa swidyoho, kutani a kuma leswaku xi hisiwile. Hiloko a hlundzukela Eliyazara na Itamara, vana va Aroni lava va ha saleke, a ku ka vona: 17

10:17
Levh. 6:24-26
“Hikwalaho ka yini mi nga dyanga nyama ya xiphongho xa mhamba yo susa swidyoho, mi yi dyela exivandleni lexo hlawuleka, xana? Nyama ya mhamba leyi yi hlawulekile swinene; mi nyikiwile yona leswaku mi ta susa ha yona swidyoho swa ntshungu wa Vaisraele, mi va basisa emahlweni ka HOSI Xikwembu.

18“Leswi ngati ya xiphongho yi nga yisiwangiki endzeni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, a mi fanele mi dye nyama ya kona endzeni ka Ntsonga, exivandleni lexi hlawulekeke, hilaha ndzi mi leriseke hakona.”Van'wana va ri: hilaha ndzi lerisiweke hakona 19Aroni a hlamula Muxe, a ku: “Vona, namuntlha va humesile mhamba ya vona yo susa swidyoho, ni magandzelo ya vona lama hisiwaka emahlweni ka HOSI Xikwembu, kambe sweswo a swi sivelanga khombo leri ri ndzi humeleleke. Xana loko a ndzi lo dya nyama ya mhamba yo susa swidyoho namuntlha, a swi ta va swi tsakisile HOSI Xikwembu xana?” 20Loko Muxe a twa marito lawa, a nga ha vulanga nchumu.