Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Mahlomulo ya Yerusalema

11Yóò, xivundza lexi nga ni muti lowu,

wona lowu khale a wu tele hi vanhu!

Muti lowu a wu ri wukulu eka tinxaka hinkwato,

sweswi wu hundzukile, wu fana ni noni;

wona lowu a wu dumile ematikweni,

namuntlha wu endliwe hlonga.

2Nivusiku Yerusalema ú rila hi xiviti,

mihloti yi xiririka emarhameni.

Exikarhi ka lava khale a a rhandzana na vona,

ku pfumaleka ni un'we wo n'wi miyeta;

hinkwavo lava khale a va ri vanghana va yena,

namuntlha va hundzuke valala eka yena, va n'wi xisa.

3Yuda ú yisiwile evukhumbini,

emaxangwini ni le ku vavisekeni lokukulu;

sweswi ú hanya exikarhi ka vamatiko,

a nga kumi laha a nga tshamisekaka kona;

lava va n'wi hlongorisaka, va n'wi kumile,

a nga ha koti ku phonyoka.

4Magondzo lama yaka eSiyoni ma rila,

hikuva ku pfumaleka ni un'we wo ta eminkhubyeni.

Tinyangwa ta Yerusalema a ta ha pfhumbi,

vaprista va kona va konya;

vanhwana na vona va xanisiwa:Van'wana va ri: vanhwana na vona va kokeriwile etlhelo

Nhlomulo wa muti lowu a hi ku kula ka wona!

5Valala va wona va wu hlurile;

vona lava va wu vengaka, va kateka.

HOSI Xikwembu xi wu tisele maxangu lawa

hikwalaho ka ku tala ka swidyoho swa wona;

vana va wona va khomiwile hi valala,

va hundzuka mahlonga.

6Vukosi hinkwabyo byi sukile eSiyoni,

wona muti wo saseka.

Tihosana ta wona sweswi ti fana ni timbavala

leti pfumalaka madyelo:

Ti tsutsuma lava va ti hlongorisaka,

ti nga ri na matimba.

7Enkarhini lowu wa mahlomulo ni wa ku pepetseka ka yena,Van'wana va ri: Enkarhini lowu wa mahlomulo ni ku dyisiwa ka yena mbitsi

Yerusalema ú tsundzuka

swilo swa yena hinkwaswo swa nkoka

leswi a a ri na swona ku sukela khale.

Loko vanhu va yena va wele emavokweni ya valala,

ku pfumaleke ni un'we wa ku n'wi pfuna;

valala va n'wi langutile, va n'wi hlekula,

va tsakela ku wa ka yena.

8Yerusalema ú dyohile ngopfu,

hikokwalaho ú tole thyaka;

hinkwavo lava khale a va n'wi xixima, namuntlha va n'wi sandza,

hikuva va n'wi vona a nga ambalanga nchumu.

Hambi yena hi yexe wa konya,

a tlhela a languta hansi.

9Thyaka ra yena a ri ri etingubyeni,

kambe a nga anakanyanga leswaku ú ta avanyisiwa;

hikokwalaho ku wa ka yena ka chavisa,

ú pfumala ni loyi a n'wi tiyisaka.

Yerusalema ú ri: “We HOSI, vona nhlomulo wa mina,

hikuva nala wa khana, ú hlurile.”

10Valala va n'wi tekerile

swilo swa yena hinkwaswo swa nkoka;

ú vonile vamatiko va ya nghena

exivandleni xa yena lexo hlawuleka,

lexi we HOSI a wu nga va pfumeleli

ku ya nghena eka xona.

11Hinkwavo vanhu va yena va konya

loko va ri karhi va lava swakudya;

va tilavela swona hi ku xavisa swilo swa vona swa nkoka,

va ta kuma matimba hi vuntshwa.

Yerusalema ú ri: “Languta we HOSI,

u vona hilaha ndzi soriwaka hakona.

12“N'wina hinkwenu vahundzi va ndlela,

xana swilo leswi a swi vuli nchumu eka n'wina xana?Van'wana va ri: Tanani n'wina hinkwenu vahundzi va ndlela; kumbe: Swilo leswi swi nga tshuki swi humelela eka n'wina vahundzi va ndlela

Xiyaxiyani mi vona loko ku ri ni munhu

la nga ni nhlomulo wo fana ni wa mina,

lowu HOSI yi ndzi vangeleke wona

siku leri yi ndzi hlundzukeleke ha rona.

13“Yi rhumerile ndzilo wu ta hi le henhla,

yi wu rhelerisa wu nghena emarhambyini ya mina.Van'wana va ri: yi wu hlanganyeta emarhambyini ya mina

Yi ndzi rhiyile hi ntlhamu,

yi ndzi wisa ndzi ku gáá;

yi ndzi siyile ndzi ri rhumbi,

ku ri hava siku leri ndzi tsakaka.

14“N'wini wa hinkwaswo ú bohelerile swidyoho swa mina

hi voko ra yena, swi hundzuka joko,Van'wana va ri: N'wini wa hinkwaswo ú xiyaxiyile a vona swidyoho swa mina

a ri tlhandleka enhan'wini ya mina,

a ndzi heta matimba;

a ndzi nyiketa emavokweni

ya lava ndzi va chavaka.

15“N'wini wa hinkwaswo ú fularherile tinhenha ta mina hinkwato

ndzi ri karhi ndzi swi vona.

Ú rhambile ntshungu ku ta lwa na mina,

leswaku wu fayetela majaha ya mina.

Mina Yerusalema nhwana wa Yuda, ú ndzi pyanyile

kukota mihandzu ya vhinya exikhuvutelweni.

16“Timhaka leti ti ndzi vavisa mbilu,

mahlo ya mina ma xiririka mihloti,

hikuva loyi a ndzi tiyisaka,

loyi a a ta ndzi nyika matimba, ú le kule na mina.

Vana va mina va le ku vavisekeni,

hikuva nala ú ndzi hlurile.”

17Siyoni ú tshambulute mavoko a khongela,

kambe ku pfumaleka ni un'we wo n'wi tiyisa.

HOSI Xikwembu xi lerisile valala va Yakobo

ku n'wi rhendzela hi matlhelo hinkwawo.

Yerusalema ú hundzukile xitlakati

xo nyenyetsa exikarhi ka vona.

18“HOSI yi lulamile, a yi hoxanga:

Nandzu wu na mina ndzi nga tlula ku lerisa ka yona.

N'wina vanhu hinkwenu, yingisani,

mi languta ni maxangu ya mina.

Vanhwana va mina ni majaha ya mina

va yisiwile evukhumbini.

19“Ndzi vitanile lava khale a ndzi rhandzana na vona,

kambe a va pfumelanga;

vaprista ni vakulukumba va mina

va lovele mutini,

loko va ri karhi va lava swakudya

leswaku va ta kuma matimba.

20“We HOSI, ndzi langute, hikuva ndzi le maxangwini,

moya wa mina wu le ku karhatekeni;

ndzi le ku vavisekeni lokukulu,

hikuva ndzi tiarisile ngopfu.

Ehandle, vana va mina va dlawa hi tlhari,

etindlwini, va fa hi ntungu.

21“Yingisa ku konya ka mina:

Ndzi pfumala loyi a nga ndzi tiyisaka.Van'wana va ri: Vanhu va twile ku konya ka mina, kambe ku pfumaleka ni un'we la nga ndzi tiyisaka

Valala va mina hinkwavo va twile ta nhlomulo wa mina,

kutani va tsaka hi leswi u ndzi endlaka

swona;

kambe we HOSI, hatlisa u tisa

siku leri u ri vuleke,

leswaku na vona va ta biwa kukota mina.

22“Humesela ku biha ka vona hinkwako erivaleni;

u va ba

kukota leswi u ndzi biseke swona,

hikwalaho ka swidyoho swa mina hinkwaswo.

Ku konya ka mina i kukulu,

ni mbilu ya mina yi vava ngopfu.”

2

Xikwembu xi ba Yerusalema

21Yóò! Eku hlundzukeni ka yena,

N'wini wa hinkwaswo

ú funengetile Siyoni hi munyama.

Yena loyi a nga tilweni, ú susumetele hansi

ku dzuneka ka Israele.

Hi siku ra ku kariha ka yena,

ú fularherile muti wa Siyoni lowu khale a a tikomba eka wona.

2N'wini wa hinkwaswo a nga tsetselelanga miti ya va ka Yakobo,

ú yi mbundzumuxile hinkwayo.

Hi vukari lebyikulu bya yena,

ú fayile makhokholo ya le Yuda;

ú hohlosile ni ku onha

vukosi ni vafumi va kona.

3Hi ku hlundzuka ka yena lokukulu,

ú tshovile matimba hinkwawo ya Vaisraele;

a nga va sirhelelanga

loko valala va vona va va hlasela;

ú pfurherile va ka Yakobo tanihi ndzilo

lowu hisaka hinkwaswo leswi nga kusuhi na wona.

4Ú kongile vurha bya yena kukota nala,

a khoma nseve hi voko ra yena ra xinene.

Ú lwile na hina, a dlaya hinkwaswo

leswi a swi hi tsakisa;

ehenhla ka Tempele ya le Yerusalema,

ú chulurile vukari bya yena tanihi ndzilo.

5N'wini wa hinkwaswo ú hundzukile nala wa Vaisraele,

a va herisa;

ú mbundzumuxile tindlu hinkwato ta vona ta vuhosi,

makhokholo ya vona a ma endla marhumbi,

kutani a andzisela tiko ra Yuda

mahlomulo ni maxangu.

6Ú hahlurile Tempele ya yena, onge i dladla ra le ntangeni;Van'wana va ri: dladla ra le nsin'wini ya vhinya

ndhawu leyi a a gandzeleriwa eka yona, ú yi siyile yi fana ni rhumbi;

HOSI Xikwembu xi endlile leswaku va le Siyoni va rivala

minkhuvo ya xona ni masiku ya Savata;

eku hlundzukeni ka xona lokukulu,

xi dlidlimbetile tihosi ni vaprista.

7N'wini wa hinkwaswo ú phirhekile hi alitari ya yena,

xivandla xa yena lexo hlawuleka, sweswi ú xi tshikile.

Tindlu ta le ntsindza,

ú ti nyiketile emavokweni ya valala,

va ba huwa endlwini ya HOSI Xikwembu,

ku fana ni loko va ri enkhubyeni.

8HOSI Xikwembu xi bohile makungu

ya ku mbundzumuxa rirhangu ra muti wa Siyoni,

xi tlhela xi gandletela,

xi nga tsetseleri;

rirhangu ni swihondzo swa rona,

xi endle leswaku swi chela gome, hikuva swi fayeteriwile.

9Timbanti ta Yerusalema ti dyiwile hi muhlwa ti wa,

Xikwembu xi tshovelerile ni timhingu to goga ha tona.

Mufumi wa tiko ni tindhuna ta yena va hangalakile va ya ematikweni man'wana,

sweswi a ka ha ri na nawu.

Hambi va ri vaprofeta va kona,

HOSI Xikwembu a xa ha va kombi nchumu.

10Varhangeri va le Siyoni

va tshame hansi va ku dúú!

Va tichele ntshuri etinhlokweni,

va tlhela va ambala swiambalo leswo khwaxa;

vanhwana va le Yerusalema va korhamise tinhamu,

va languta ehansi.

11Mahlo ya mina ma fehla hi ku rila,

moya wa mina wu le ku karhatekeni;

ndzi hele ntamu hi ku vaviseka,

hikwalaho ka ku lovisiwa ka muti wa hina,

ni hikwalaho ka tinsana ni tindzumulo

leti faka hi ndlala ni torha emagondzweni ya muti.

12Vana lava va rilela vamana wa vona, va ri:

“Hi ta dya yini ni ku nwa yini xana?”

Va vutisa va ri karhi va wa va titivala emagondzweni,

tanihi vavanuna lava vavisekeke enyimpini;

vana volavo va hlala

eswifuveni swa vamana wa vona.

13We Yerusalema, xana ndzi nga vula yini hi wena ke?Van'wana va ri: We Yerusalema, xana ndzi nga ku ringanisa na yini xana?

Khombo ra wena ndzi nga ri fanisa ni ra mani xana?

A nga kona la tshamaka a vaviseka ku fana na wena,

loyi ndzi nga ku tiyisaka hi ku ku komba yena.

Wena Siyoni, nhwana wo saseka, ku onhaka ka wena i kukulu kukotisa lwandle,

ku hava loyi a nga tlhelaka a ku pfuxa.

14Vaprofeta va wena va ku kanganyisile

hi swivono swa mavunwa ni vuxisi;

va hlulekile ku paluxa vubihi bya wena

leswaku u tlhela u kateka,

va ku byerile mahungu ya mavunwa,

va ku yenga ha wona.

15Hinkwavo lava hundzaka hi ndlela

va ku yowetela, we Yerusalema,

va ku chayela miloti,

va hlakahla ni tinhloko va ku:

“Xana lowu hi wona muti lowu khale a wu vuriwa mbhurhi ya timbhurhi,

xitsakiso emisaveni hinkwayo xana?”

16Valala va wena hinkwavo

va ku hlekula, va ku bela miloti,

va ku mpfhumpfhela, va ri karhi va ku:

“Hi n'wi khawurisile!

Siku leri i khale hi ri languterile,

ri fikile, ha ri vona!”

17HOSI Xikwembu xi hetisile makungu ya xona,

xi endlile hilaha xi nga vula hakona;

a xi hundzukanga emakungwini ya xona ya khale.

Xi hahlurile, xi nga tsetseleri,

xi tsakisile valala hi ku wa ka wena,

xi va engetelela matimba.

18Tlakusa rito u rila eka N'wini wa hinkwaswo,

wena muti wa Siyoni;Van'wana va ri: Timbilu ta vanhu va wena ta rila, wena rirhangu ra Siyoni

mihloti ya wena a yi khuluke vusiku ni nhlekanhi

tanihi boboma;

mahlo ya wena ma nga tshuki ma wisa,

u nga tshiki ku rila!

19Pfuka u tlhava mukhosi,

u rila vusiku hinkwabyo.

Paluxa hinkwaswo leswi nga mbilwini ya wena,

u swi humesela erivaleni emahlweni ka N'wini wa hinkwaswo;

tlakusela mavoko ya wena eka yena,

u khongelela vana va wena,

lava faka hi ndlala

emahandzeni ya magondzo hinkwawo.

20We HOSI Xikwembu, languta u vona

leswaku i mani loyi u n'wi endlaka leswi.

Xana vamanana va fanele ku tidyela vana

lava va va rhandzaka, ke?

Xana vaprista ni vaprofeta va fanele ku dlayiwa,

va fela exivandleni xa wena lexo hlawuleka xana?

21Swihlangi ni vanhu lavakulu va lo n'wálálálá,Kumbe: va lo mbiii

entshurini wa magondzo;

majaha ni vanhwana wa mina Yerusalema,

va dlawe hi tlhari,Van'wana va ri: va dlawe hi tlhari ni ndlala

siku leri a wu hlundzukile,

u dlayetela u nga tsetseleli.

22U ndzi rhambele hinkwavo lava ndzi va chavaka,Kumbe: U ndzi rhambele vaakelani va mina hinkwavo

va ta onge ko va ni nkhuvo;

hi siku ra ku hlundzuka ka wena we HOSI,

ku pfumaleke ni un'we loyi a phonyokeke a pona.

Vana lava ndzi va kuriseke ni ku va hlayisa,

nala wa mina ú va herisile.

3

Ta munhu loyi a xanisekaka

31Ndzi munhu loyi a voneke maxangu,

hikuva N'wini wa hinkwaswo ú ndzi bile ngopfu.

2Ú ndzi khayimile a ndzi yisa

exinyamini lexo chavisa.

3Hakunene, siku rin'wana ni rin'wana

ú tshamela ku ndzi ba.

4Ú hlakatile miri wa mina hinkwawo,

a ndzi tshova ni marhambu.

5Ú ndzi rhendzerile, a ndzi phutsela

hi mbitsi ni nhlomulo;

6ú ndzi tshamisisile exinyamini,

ku fana ni vanhu lava feke khale.

7Ú ndzi pfalerile ekhotsweni leswaku ndzi nga baleki,

a ndzi bona hi tinketani leto tiya.

8Hambiloko ndzi huwelela ndzi kombela ku pfuniwa,

a nga yingisi xikhongelo xa mina.

9Ú ndzi pfalela tindlela hi maribye lamakulu,

a gombonyokisa budula ra mina.

10Eka mina ú fana ni xinkankankaxinkankanka, kumbe: bere lexi xi ndzi bvutameleke,

onge i nghala leyi yi ndzi tumbeleleke.

11Ú ndzi pfalerile tindlela, a ndzi handzulela,Van'wana va ri: a ndzi lamata

a ndzi siya ndzi nga ha pfuni nchumu.

12Ú kongile vurha bya yena,

a ndzi copa hi nseve.

13Ú hlomurile miseve enkotlotweni wa yena,

a ndzi tlhava mbilu ha yona.

14Ndzi hundzukile xihlekiso exikarhi ka va ka hina hinkwavo,Van'wana va ri: Ndzi hundzukile xihlekiso eka vamatiko hinkwavo

siku hinkwaro va ndzi hlekula hi tinsimu.

15Ú ndzi dyisa leswo bava ndzi ko ndzi hlamba timbilu,

a ndzi nwisa nyongwa ndzi kala ndzi hlanta.

16Ú ndzi wiserile etaleni,

ndzi funya nkuma;

17ú ndzi pfumata ku rhula emoyeni,

ndzi rivele ni leswaku ku tsaka swi vula yini!

18Sweswi ndzi ri, a ndza ha hanyeli nchumu,

a ndza ha ri na leswi ndzi nga swi langutelaka eka HOSI Xikwembu.

19Loko ndzi tsundzuka nhlomulo ni ku pepetseka ka mina,Van'wana va ri: nhlomulo ni ku dyisiwa ka mina embitsi

onge ndzo nwisiwa nyongwa leyi bavaka.

20Ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi swi tsundzuka,

kutani swi ndzi heta matimba.

21Kambe swi kona swin'wana leswi ndzi swi langutelaka,

leswi ndzi swi tshembaka, swi nga leswi:

22Rirhandzu ra HOSI Xikwembu a ri heli,

tintswalo ta xona a ti na makumu;

23ti vonaka ti ri tintshwa siku rin'wana ni rin'wana.

Ku tshembeka ka wena HOSI, i kukulu!

24Ndzi vula sweswo ndzi ri: HOSI Xikwembu i ndzhaka ya mina,

hikokwalaho ndzi veka ku tshemba ka mina eka xona.

25HOSI Xikwembu xi ni vunene eka lava va xi tshembaka,

eka vanhu lava va xi lavaka.

26Hikokwalaho swi sasekile

loko munhu a lehisa mbilu, a langutela leswaku HOSI Xikwembu xi n'wi ponisa.

27I mhaka leyinene loko munhu a dyondza ku rhwala maxangu

a ha ri lontshwa.Van'wana va ri: ku sukela evuntshweni bya yena

28Munhu loyi Xikwembu xi n'wi rhwexeke maxangu,

a a tikhome a tiyisela;

29a a titsongahate swinene,

kumbexana a nga ha nyikiwa ku tshemba;

30a a kangatele rhama eka loyi a n'wi baka,

a amukela ni ku rhukaniwa.

31N'wini wa hinkwaswo a nge tshiki munhu

a n'wi tshikela makumu;

32hambiloko a tisela munhu ku vaviseka, wa ha ta n'wi tsetselela

hikwalaho ka rirhandzu ra yena lerikulu, ro tshembeka;

33a nga swi tsakeli ku tsongahata vanhu,

kumbe ku va tisela makhombo.

34Ku rahetelaKu rahetela, kumbe: Ku khavetela mubohiwa un'wana ni un'wana

laha tikweni,

35ni ku bakanyela etlhelo tifanelo ta munhu

emahlweni ka Loyi a nga henhla-henhla,

36ni ku gombonyokisa mhaka ya yena ehubyeni,

N'wini wa hinkwaswo a nga lavi ni ku swi vona!

37Loko N'wini wa hinkwaswo a nga lerisanga nchumu,

xana i mani loyi a nga vulaka rito, kutani swilo swi humelela, xana?

38Minkateko ni makhombo a swi humeleli,

loko Loyi a nga henhla-henhla a nga lerisanga.

39Xana munhu ú vilelela yini

loko a beriwa swidyoho swa yena, kambe a nga tekeriwanga vutomi xana?

40A hi tikambeni, hi xiyaxiya tindlela ta hina,

kutani hi tlhelela eka HOSI Xikwembu.

41A hi tlakuseni mavoko,

hi khongela Xikwembu xa le matilweni hi timbilu ta hina hinkwato, hi ku:

42“Hi tiarisile hi ku dyohela we HOSI,

kutani a wu hi rivalelanga.

43“Eku hlundzukeni ka wena, u hi tumbelerile,

u hi hlongorisa ni ku hi dlayetela u nga tsetseleli.

44U tifihlile hi papa

leswaku swikhongelo swi nga ha ku fikeli.

45Exikarhi ka vamatiko,

u hi hundzurile thyaka ra le taleni.

46“Valala va hina hinkwavo

va hi hlekula,

47va hi chavisa, va hi phasa,

va hi heta ni ku hi lovisa;

48mahlo ya mina ma halata mihloti onge i nambu,

hikwalaho ka ku lovisiwa ka vanhu va ka hina.

49“Mihloti ya mina yi ta halaka

vusiku ni nhlekanhi, yi nga yimi,

50ku kondza loko HOSI Xikwembu

xi languta xi ri etilweni, xi swi vona:

51Mahlo ya mina ma fehla,

loko ndzi vona leswi humelelaka vanhu va muti wa ka hina.Van'wana va ri: HOSI Xikwembu xa ndzi xanisa hi ku ndzi komba hinkwaswo leswi humelelaka vanhu va muti wa ka hina

52“Valala va mina va ndzi hlotile onge ndzi xinyanyana,

kasi a ndzi na nandzu.

53Va ndzi wiserile ekheleni ndza ha hanya,

va tlhela va ndzi hoxetela hi maribye.

54Ndzi mbombomerile ematini,

kutani ndzi ku: ‘Yóò, ndzi lovile!’

55“We HOSI, ndzi huwelerile eka wena

ndzi ri ehansi ekheleni.

56U twile xikombelo xa mina loko ndzi te:

‘U nga ali ku twa ku konya ka mina,Van'wana va ri: U nga ali ku ndzi twa, tana u ta ndzi lwela loko ndzi kombela ku pfuniwa.’

57Siku ndzi ku vitaneke, u tile kusuhi na mina,

u ku: ‘U nga chavi!’

58“We N'wini wa hinkwaswo, u yima na mina,

u biyelerile vutomi bya mina.

59U vonile hilaha ndzi dyoheriwaka hakona we HOSI.

Avanyisa timhaka ta mina!

60Makungu ya vona hinkwawo ya ku tirihisela ni ku lwa na mina,

u ma vonile.

61“We HOSI, u twile loko va ndzi hlekula,

u vonile ni makungu ya vona hinkwawo ya ku lwa na mina.

62Marito ni ku lumbeta ka lava va ndzi vengaka,

swa ndzi xanisa masiku hinkwawo.

63Languta! Hambi va tshamile kumbe va yimile,

va le ku ndzi hlekuleni hi tinsimu.

64“We HOSI, bana vanhu lava

hi ku ya hi leswi va ndzi endleke swona;

65tlanyarisa timbilu ta vona,

u va fularhela;

66we HOSI, va hlundzukele u va hlongorisa,

u va herisa, va nyamalala laha misaveni.”