Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Xikwembu xi ba Yerusalema

21Yóò! Eku hlundzukeni ka yena,

N'wini wa hinkwaswo

ú funengetile Siyoni hi munyama.

Yena loyi a nga tilweni, ú susumetele hansi

ku dzuneka ka Israele.

Hi siku ra ku kariha ka yena,

ú fularherile muti wa Siyoni lowu khale a a tikomba eka wona.

2N'wini wa hinkwaswo a nga tsetselelanga miti ya va ka Yakobo,

ú yi mbundzumuxile hinkwayo.

Hi vukari lebyikulu bya yena,

ú fayile makhokholo ya le Yuda;

ú hohlosile ni ku onha

vukosi ni vafumi va kona.

3Hi ku hlundzuka ka yena lokukulu,

ú tshovile matimba hinkwawo ya Vaisraele;

a nga va sirhelelanga

loko valala va vona va va hlasela;

ú pfurherile va ka Yakobo tanihi ndzilo

lowu hisaka hinkwaswo leswi nga kusuhi na wona.

4Ú kongile vurha bya yena kukota nala,

a khoma nseve hi voko ra yena ra xinene.

Ú lwile na hina, a dlaya hinkwaswo

leswi a swi hi tsakisa;

ehenhla ka Tempele ya le Yerusalema,

ú chulurile vukari bya yena tanihi ndzilo.

5N'wini wa hinkwaswo ú hundzukile nala wa Vaisraele,

a va herisa;

ú mbundzumuxile tindlu hinkwato ta vona ta vuhosi,

makhokholo ya vona a ma endla marhumbi,

kutani a andzisela tiko ra Yuda

mahlomulo ni maxangu.

6Ú hahlurile Tempele ya yena, onge i dladla ra le ntangeni;Van'wana va ri: dladla ra le nsin'wini ya vhinya

ndhawu leyi a a gandzeleriwa eka yona, ú yi siyile yi fana ni rhumbi;

HOSI Xikwembu xi endlile leswaku va le Siyoni va rivala

minkhuvo ya xona ni masiku ya Savata;

eku hlundzukeni ka xona lokukulu,

xi dlidlimbetile tihosi ni vaprista.

7N'wini wa hinkwaswo ú phirhekile hi alitari ya yena,

xivandla xa yena lexo hlawuleka, sweswi ú xi tshikile.

Tindlu ta le ntsindza,

ú ti nyiketile emavokweni ya valala,

va ba huwa endlwini ya HOSI Xikwembu,

ku fana ni loko va ri enkhubyeni.

8HOSI Xikwembu xi bohile makungu

ya ku mbundzumuxa rirhangu ra muti wa Siyoni,

xi tlhela xi gandletela,

xi nga tsetseleri;

rirhangu ni swihondzo swa rona,

xi endle leswaku swi chela gome, hikuva swi fayeteriwile.

9Timbanti ta Yerusalema ti dyiwile hi muhlwa ti wa,

Xikwembu xi tshovelerile ni timhingu to goga ha tona.

Mufumi wa tiko ni tindhuna ta yena va hangalakile va ya ematikweni man'wana,

sweswi a ka ha ri na nawu.

Hambi va ri vaprofeta va kona,

HOSI Xikwembu a xa ha va kombi nchumu.

10Varhangeri va le Siyoni

va tshame hansi va ku dúú!

Va tichele ntshuri etinhlokweni,

va tlhela va ambala swiambalo leswo khwaxa;

vanhwana va le Yerusalema va korhamise tinhamu,

va languta ehansi.

11Mahlo ya mina ma fehla hi ku rila,

moya wa mina wu le ku karhatekeni;

ndzi hele ntamu hi ku vaviseka,

hikwalaho ka ku lovisiwa ka muti wa hina,

ni hikwalaho ka tinsana ni tindzumulo

leti faka hi ndlala ni torha emagondzweni ya muti.

12Vana lava va rilela vamana wa vona, va ri:

“Hi ta dya yini ni ku nwa yini xana?”

Va vutisa va ri karhi va wa va titivala emagondzweni,

tanihi vavanuna lava vavisekeke enyimpini;

vana volavo va hlala

eswifuveni swa vamana wa vona.

13We Yerusalema, xana ndzi nga vula yini hi wena ke?Van'wana va ri: We Yerusalema, xana ndzi nga ku ringanisa na yini xana?

Khombo ra wena ndzi nga ri fanisa ni ra mani xana?

A nga kona la tshamaka a vaviseka ku fana na wena,

loyi ndzi nga ku tiyisaka hi ku ku komba yena.

Wena Siyoni, nhwana wo saseka, ku onhaka ka wena i kukulu kukotisa lwandle,

ku hava loyi a nga tlhelaka a ku pfuxa.

14Vaprofeta va wena va ku kanganyisile

hi swivono swa mavunwa ni vuxisi;

va hlulekile ku paluxa vubihi bya wena

leswaku u tlhela u kateka,

va ku byerile mahungu ya mavunwa,

va ku yenga ha wona.

15Hinkwavo lava hundzaka hi ndlela

va ku yowetela, we Yerusalema,

va ku chayela miloti,

va hlakahla ni tinhloko va ku:

“Xana lowu hi wona muti lowu khale a wu vuriwa mbhurhi ya timbhurhi,

xitsakiso emisaveni hinkwayo xana?”

16Valala va wena hinkwavo

va ku hlekula, va ku bela miloti,

va ku mpfhumpfhela, va ri karhi va ku:

“Hi n'wi khawurisile!

Siku leri i khale hi ri languterile,

ri fikile, ha ri vona!”

17HOSI Xikwembu xi hetisile makungu ya xona,

xi endlile hilaha xi nga vula hakona;

a xi hundzukanga emakungwini ya xona ya khale.

Xi hahlurile, xi nga tsetseleri,

xi tsakisile valala hi ku wa ka wena,

xi va engetelela matimba.

18Tlakusa rito u rila eka N'wini wa hinkwaswo,

wena muti wa Siyoni;Van'wana va ri: Timbilu ta vanhu va wena ta rila, wena rirhangu ra Siyoni

mihloti ya wena a yi khuluke vusiku ni nhlekanhi

tanihi boboma;

mahlo ya wena ma nga tshuki ma wisa,

u nga tshiki ku rila!

19Pfuka u tlhava mukhosi,

u rila vusiku hinkwabyo.

Paluxa hinkwaswo leswi nga mbilwini ya wena,

u swi humesela erivaleni emahlweni ka N'wini wa hinkwaswo;

tlakusela mavoko ya wena eka yena,

u khongelela vana va wena,

lava faka hi ndlala

emahandzeni ya magondzo hinkwawo.

20We HOSI Xikwembu, languta u vona

leswaku i mani loyi u n'wi endlaka leswi.

Xana vamanana va fanele ku tidyela vana

lava va va rhandzaka, ke?

Xana vaprista ni vaprofeta va fanele ku dlayiwa,

va fela exivandleni xa wena lexo hlawuleka xana?

21Swihlangi ni vanhu lavakulu va lo n'wálálálá,Kumbe: va lo mbiii

entshurini wa magondzo;

majaha ni vanhwana wa mina Yerusalema,

va dlawe hi tlhari,Van'wana va ri: va dlawe hi tlhari ni ndlala

siku leri a wu hlundzukile,

u dlayetela u nga tsetseleli.

22U ndzi rhambele hinkwavo lava ndzi va chavaka,Kumbe: U ndzi rhambele vaakelani va mina hinkwavo

va ta onge ko va ni nkhuvo;

hi siku ra ku hlundzuka ka wena we HOSI,

ku pfumaleke ni un'we loyi a phonyokeke a pona.

Vana lava ndzi va kuriseke ni ku va hlayisa,

nala wa mina ú va herisile.