Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta vaaki va le Gibiyoni loko va kanganyisa Yoxuwa

91Timhaka leti ti fikile etindleveni ta tihosi hinkwato ta Vahiti, ni Vaamori, ni Vakanana, ni Vaperesi, ni Vahivhi ni Vayebusi, leti a ti tshama emagangeni ni le timbaleni hi tlhelo ra vupeladyambu bya nambu wa Yordani, ku lulama ni Lwandle ra Mediteraniya ku ya fika etintshaveni ta Lebanoni. 2Hiloko ti hlengeletana ti yima hi rito rin'we ra ku hlasela Yoxuwa ni Vaisraele.

3Kambe kuteloko vaaki va le Gibiyoni va twa leswi Yoxuwa a swi endleke eYeriko ni le Ayi, 4va sungula ku luka mano, va endla wonge va rhumiwile,Van'wana va ri: va longa timbuva kutani va teka masaka yo hlakala va rhwexa timbhongolo ta vona, va teka ni minkwama ya dzovo yo chela vhinyo, leyi handzukeke yi tlhela yi rhungiwa, 5va ambala ni tintanghu to hlakala ti tlhela ti rhungiwa, ni swiambalo swo hlakala. Timbuva ta vona hinkwato a ti omile ti tlhela ti furha. 6Hiloko va ya eka Yoxuwa le Giligala va fika va byela yena ni vakulukumba va Israele va ku: “Hi ta hi huma etikweni ra le kule; hi kombela leswaku mi endla ntwanano na hina.” 7

9:7
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Kambe Vaisraele va hlamula Vahivhi lava va ku ka vona: “Kumbexana mi tshama kwala tikweni reri, kutani hi nga swi kotisa ku yini ku endla ntwanano na n'wina xana?” 8Vona va ku ka Yoxuwa: “Hina hi malandza ya wena.” Hiloko Yoxuwa a ku ka vona: “Hi n'wina vamani xana? Naswona mi huma kwihi ke?” 9Va hlamula Yoxuwa va ku: “Hina malandza ya wena hi ta hi huma etikweni ra le kule swinene, hikuva hi twile ndhuma ya HOSI Xikwembu xa n'wina; hi runguleriwile hi ta xona, ni hinkwaswo leswi xi swi endleke le Egipta, 10
9:10
Tinhl. 21:21-35
ni hinkwaswo leswi xi swi endleke tihosi timbirhi ta Vaamori leti a ti tshama entsungeni wa nambu wa Yordani, ku nga Sihoni hosi ya Hexiboni na Ogo hosi ya Baxani, loyi a a tshama le Axitaroto. 11Kutani Vakulukumba ni vaaki hinkwavo va tiko ra ka hina va hi lerisile leswaku hi teka timbuva hi khoma ndlela, hi ta hi ta mi hlanganisa, hi ku ka n'wina: ‘Hina hi malandza ya n'wina, kutani sweswi hi kombela leswaku mi endla ntwanano na hina.’ 12Swakudya swa hina hi leswi; siku hi sukeke emakaya hi ta haleno ka n'wina, swakudya leswi hi swi tekile leswaku swi ta va timbuva ta hina swa ha kufumela, kambe sweswi vonani, swi omile swi tlhela swi furha. 13Minkwama leyi ya dzovo, hi cherile vhinyo eka yona ya ha ri leyintshwa, kambe sweswi vonani, yi handzukile; swiambalo leswi swa hina ni tintanghu swi hlakarile hikwalaho ka ku leha ka ndlela.” 14Hiloko vavanuna va IsraeleVan'wana va ri: Hiloko varhangeri va Israele va dya timbuva ni vanhu lava, va nga rhanganga va vutisa eka HOSI Xikwembu. 15Kutani Yoxuwa a endla xinakulobye na vona, a tlhela a endla na vona ntwanano wa leswaku va ta tshikiwa va hanya; na vona varhangeri va ntshungu va tshembisana na vona hi ku hlambanya.

16Endzhaku ka masiku manharhu loko va endlile ntwanano ni vanhu lava, Vaisraele va twa leswaku vanhu volavo va akile kusuhi na vona etikweni reri va nga eka rona. 17Kutani Vaisraele va suka va famba, va fika emitini ya vanhu lava hi siku ra vunharhu. Miti ya vona a ku ri Gibiyoni, na Kefira, na Berota, na Kiriyata-Yeyarimi. 18Kambe vavanuna va Israele a va va dlayanga, hikuva varhangeri va ntshungu a va tshembisanile na vona hi ku hlambanya emahlweni ka HOSI, Xikwembu xa Israele. Kutani ntshungu hinkwawo wu dzumadzumela varhangeri. 19Kutani varhangeri hinkwavo va byela ntshungu va ku: “Hi va hlambanyerile emahlweni ka HOSI, Xikwembu xa Israele, kutani sweswi hi nga ka hi nga va endli nchumu. 20Leswi hi faneleke ku swi endla eka vona, i ku va tshika va hanya, hikuva loko hi nga endli tano, hi ta va hi tivitanela vukari hikwalaho ka leswi hi tiboheke eka vona hi ku hlambanya.” 21Kutani varhangeri va ku ka ntshungu: “Va tshikeni va tihanyela. Kambe vanhu lava va ta hamba va hi tshovela tihunyi, va hi kela na mati.” Kutani ntshungu wu nkhensa leswi varhangeri va vuleke swona.

22Yoxuwa a vitana vanhu va le Gibiyoni a ku ka vona: “Hikwalaho ka yini mi hi kanganyisile mi ku: ‘Hi ta hi huma etikweni ra le kule swinene’, kasi mi tshama kwala tikweni reri xana? 23Hikokwalaho, ku sukela namuntlha mi rhukaniwile; van'wana va n'wina va ta hamba va va mahlonga va tshova tihunyi, va tlhela va ka mati, va ma yisa endlwini ya Xikwembu xa mina.” 24Va hlamula Yoxuwa va ku ka yena: “Hina malandza ya wena hi endlile swilo leswi hikuva hi twile leswaku hakunene HOSI Xikwembu xa n'wina xi lerisile Muxe nandza wa xona leswaku a mi nyika tiko hinkwaro, ni ku herisa vaaki va rona va suka emahlweni ka n'wina. Kutani hi chavile swinene hi ehleketa leswaku mi nga hi dlaya. 25Kutani vonani, sweswi hi le mavokweni ya n'wina, hi endleni hinkwaswo leswi mi swi tsakelaka.” 26Leswi Yoxuwa a swi endleke, u lo va lamulela emavokweni ya Vaisraele; kutani a va va dlayanga. 27Kambe ku sukela siku rero, Yoxuwa a va nyika ntirho wo hamba va tshova tihunyi ni ku ka mati ya ntshungu ni ya alitari ya HOSI Xikwembu. Vanhu lava ni namuntlha va ha ya emahlweni ni ku tirha ntirho lowu endhawini leyi HOSI Xikwembu xi tihlawuleleke yona.