Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta ku herisiwa ka muti wa Ayi

81Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “U nga chavi nchumu, naswona u nga heli matimba; teka masocha hinkwawo u famba na wona mi tlhandlukela emutini wa Ayi. Vona, ndzi nyiketile hosi ya muti wa Ayi, ni vanhu va yona, ni muti wa yona ni tiko ra yona emavokweni ya wena. 2U fanele ku endla muti wa Ayi ni hosi ya wona leswi u swi endleke muti wa Yeriko ni hosi ya wona; kambe leswi mi nga ta phangha eka wona ni swifuwo leswi mi nga ta swi teka swi ta va swa n'wina. U fanele ku veka vanhu endzhaku ka muti lowu, va tumbelela vaaki va wona.”

3Kavaloko Yoxuwa ni masocha hinkwawo va tilulamisela ku tlhandlukela emutini wa Ayi; kutani Yoxuwa a hlawula tinhenha ta matimba ta 30 000, a ti rhuma nivusiku, 4a ti lerisa a ku: “Vonani, mi fanele ku ya tumbelela vaaki va muti wa Ayi endzhaku ka wona; mi nga tumbeli kule na wona, kambe mi tshama mi lunghekile minkarhi hinkwayo. 5Mina ni vanhu hinkwavo lava ndzi nga na vona hi ta kongoma muti wa Ayi. Kutani loko va huma va hi tela ku fana ni le ku sunguleni, hi ta suka hi titsutsumisa ha vomu. 6Kutani va ta huma va hi hlongorisa, ku kondza hi va humesa emutini, hikuva va ta ku: ‘Va hi tsutsuma ku fana ni le ku sunguleni.’ Hi ta suka hi va tsutsuma hi mukhuva wolowo, 7kambe n'wina mi ta huma laha mi nga ta va mi tumberile kona, mi teka muti wa Ayi, hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta wu nyiketa emavokweni ya n'wina. 8Kutani loko mi tekile muti, mi ta wu hisa hi ndzilo, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona; mi tsundzuka leswi ndzi mi leriseke swona!” 9Kutani Yoxuwa a va byela leswaku va famba; kutani va ya endhawini leyi a va fanele ku ya tumbela eka yona, exikarhi ka muti wa Betele ni wa Ayi, hi tlhelo ra vupeladyambu bya muti wa Ayi; kambe vusiku byebyo Yoxuwa a a sele ni vanhu lavan'wana emixaxeni.

10Yoxuwa a pfuka nimpundzu swinene a hlengeleta masocha, kutani va tlhandluka va kongoma emutini wa Ayi, yena ni vakulukumba va Israele va rhangile emahlweni. 11Masocha hinkwawo lawa a a ri na wona ma tlhandluka ma ya fika ekusuhi ni muti wa Ayi, ma gova kona hi tlhelo ra n'walungu. Exikarhi ka masocha ni muti wa Ayi a ku ri ni xinkobyana. 12Kutani Yoxuwa a teka vavanuna va kwalomu ka 5 000 a ya va tumbeta exikarhi ka muti wa Betele ni wa Ayi, hi tlhelo ra vupeladyambu. 13Kutani va dzima mixaxa ya mavuthu, nxaxa lowukulu wu va hi tlhelo ra n'walungu ra muti, kasi wa varindzi wu va hi tlhelo ra vupeladyambu bya muti. Kambe vusiku byebyo Yoxuwa yena a sale a a tshamile enkoveni.Van'wana va ri: Kambe vusiku byebyo yena a ya exikarhi ka vanhu 14Kuteloko hosi ya muti wa Ayi ni vanhu va yona hinkwavo va vona leswi, va pfuka ka ha ri mpundzu va hatla va rhelela,Van'wana va ri: va hatla va kongoma eka Nkova wa Yordani hi nkarhi lowu vekiweke va kongoma eka Nkova wa YordaniNkova wa Yordani, kumbe: Araba ku ya hlangana ni Vaisraele va lwa; kambe hosi leyi a yi nga swi tivi leswaku ku ni vanhu lava nga yi tumbelela endzhaku ka muti. 15Kutani Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va endla wonge va va chava, va suka va tsutsuma va kongoma emananga. 16Kutani vanhu hinkwavo va muti wa Ayi va vitaniwa leswaku va ya hlongorisa Vaisraele. Loko va ri karhi va hlongorisa Yoxuwa, va yile va ya fika kule ni muti wa Ayi. 17Kutani muti wa AyiVan'wana va ri: muti wa Ayi ni wa Betele wu sala wu nga ha ri na munhu; hinkwavo a va humile va hlongorisa Vaisraele, va sukela muti wu nga ri na varindzi.

18Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Tlakusa tlhari leri nga vokweni ra wena u kombetela muti wa Ayi ha rona, hikuva muti lowu ndzi ta wu nyiketa emavokweni ya wena.” Kutani Yoxuwa a tlakusa tlhari leri a a ri khomile, a kombetela muti wa Ayi. 19Kuteloko Yoxuwa a tlakusa voko, masocha lawa a ma tumberile ma hatlisa ma huma lomu a ma ri kona, ma tsutsumela emutini wa Ayi, ma fika ma nghena ma wu teka, kutani ma hatla ma wu hisa hi ndzilo. 20Vavanuna va muti wa Ayi va te loko va languta endzhaku, vo vona musi wu ri karhi wu tuvika emutini; kutani va hela matimba va nga ha tivi lomu va nga ta tsutsumela kona, hikuva vavanuna va Israele lava a va tsutsumela emananga a va hundzukele lava a va va hlongorisa. 21Kuteloko Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va vona leswaku masocha lawa a ma tumberile ma tekile muti, va vona ni musi wu ri karhi wu tuvika, va hundzuluka va hlasela vavanuna va Ayi. 22Vaisraele lavan'wana na vona va huma emutini wa Ayi va ta eku hlaseleni, kutani Vaisraele va rhendzela vanhu va Ayi, va va siya exikarhi, va va dlayetela hinkwavo ku nga baleki na un'we naswona ku nga sali na un'we wa mhamba. 23Kambe hosi ya muti wa Ayi yona va yi khoma va yi yisa eka Yoxuwa yi ri karhi yi hanya.

24Vaisraele va dlayeterile vaaki va muti wa Ayi lava a va va hlongorisa, va va herisa hi fumu hinkwavo emananga. Loko va hetile, Vaisraele hinkwavo va tlhelela emutini wa Ayi va ya fika va herisa vaaki va wona hi fumu. 25Hi siku rero vaaki va muti wa Ayi lava a va ri 12 000, vavanuna ni vavasati, va dlayiwile hinkwavo. 26Voko leri Yoxuwa a a tlakusile tlhari ha rona, a nga ri yisanga ehansi ku kondza ku herisiwa vaaki va muti wa Ayi hinkwavo. 27Vaisraele va lo teka ntsena swifuwo ni swilo leswi va swi phangheke emutini wa Ayi, va famba na swona hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Yoxuwa hakona. 28Kutani Yoxuwa a hisa muti wa Ayi a wu siya wu ri rhumbi; ni namuntlha muti lowu wa ha ri rhumbi. 29Hosi ya muti wa Ayi, Yoxuwa ú yi hayekile emurhini, a yi tshika kona dyambu ri kondza ri pela; kutani nimadyambu Yoxuwa a lerisa vanhu leswaku va ya hawula ntsumbu wa yona emurhini, va ya wu cukumeta enyangweni leyi nghenaka emutini wa Ayi, va tlhela va fumba maribye ehenhla ka wona ma endla nhulu leyikulu; nhulu leyi ya ha ri kona ni namuntlha.

Ta ku tsariwa ka nawu entshaveni ya Ebali

30

8:30-32
Dut. 27:2-8
Kutani Yoxuwa a akela HOSI Xikwembu xa Israele alitari entshaveni ya Ebali, 31
8:31
Eks. 20:25
ku landza leswi Muxe nandza wa HOSI Xikwembu a leriseke Vaisraele swona, hilaha swi tsariweke hakona eka Buku ya Nawu wa Muxe: “Alitari leyi akiweke hi maribye lama nga vatliwangiki, lama ku nga riki na munhu loyi a ma khumbeke hi mbatlo.” Kutani va humesela HOSI Xikwembu magandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye ehenhla ka yona. 32Loko va ri kwale, Yoxuwa a tsala nawu ehenhla ka maribye, Vaisraele va ri karhi va swi vona, wu nga nawu lowu a wu tsariwile hi Muxe. 33
8:33-35
Dut. 11:29
27:11-14
Kutani vanhu va rixaka ra Israele ni lava luveleke exikarhi ka vona, swin'we ni vakulukumba, ni varhangeri ni vaavanyisi, va yima ematlhelo ka Areka emahlweni ka vaprista va ka Levhi lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu. Hafu ya vona a yi yimile yi languta ntshava ya Garizimi, kasi hafu leyin'wana a yi yimile yi languta ntshava ya Ebali, hilaha Muxe nandza wa HOSI Xikwembu a leriseke hakona eku sunguleni, leswaku Vaisraele va fanele ku katekisiwa. 34Kutani endzhaku ka sweswo, Yoxuwa a hlaya marito hinkwawo ya ku katekisa ni ya ndzhukano hilaha ma tsariweke hakona eka Buku ya Nawu. 35Yoxuwa a nga tlulanga hambi ri ri rito ni rin'we ra lawa Muxe a ma leriseke. Ú hlayerile ntshungu hinkwawo wa Vaisraele. Vavasati, ni vana, ni vanhu lava luveleke exikarhi ka Vaisraele, na vona a va ri kona.

9

Ta vaaki va le Gibiyoni loko va kanganyisa Yoxuwa

91Timhaka leti ti fikile etindleveni ta tihosi hinkwato ta Vahiti, ni Vaamori, ni Vakanana, ni Vaperesi, ni Vahivhi ni Vayebusi, leti a ti tshama emagangeni ni le timbaleni hi tlhelo ra vupeladyambu bya nambu wa Yordani, ku lulama ni Lwandle ra Mediteraniya ku ya fika etintshaveni ta Lebanoni. 2Hiloko ti hlengeletana ti yima hi rito rin'we ra ku hlasela Yoxuwa ni Vaisraele.

3Kambe kuteloko vaaki va le Gibiyoni va twa leswi Yoxuwa a swi endleke eYeriko ni le Ayi, 4va sungula ku luka mano, va endla wonge va rhumiwile,Van'wana va ri: va longa timbuva kutani va teka masaka yo hlakala va rhwexa timbhongolo ta vona, va teka ni minkwama ya dzovo yo chela vhinyo, leyi handzukeke yi tlhela yi rhungiwa, 5va ambala ni tintanghu to hlakala ti tlhela ti rhungiwa, ni swiambalo swo hlakala. Timbuva ta vona hinkwato a ti omile ti tlhela ti furha. 6Hiloko va ya eka Yoxuwa le Giligala va fika va byela yena ni vakulukumba va Israele va ku: “Hi ta hi huma etikweni ra le kule; hi kombela leswaku mi endla ntwanano na hina.” 7

9:7
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Kambe Vaisraele va hlamula Vahivhi lava va ku ka vona: “Kumbexana mi tshama kwala tikweni reri, kutani hi nga swi kotisa ku yini ku endla ntwanano na n'wina xana?” 8Vona va ku ka Yoxuwa: “Hina hi malandza ya wena.” Hiloko Yoxuwa a ku ka vona: “Hi n'wina vamani xana? Naswona mi huma kwihi ke?” 9Va hlamula Yoxuwa va ku: “Hina malandza ya wena hi ta hi huma etikweni ra le kule swinene, hikuva hi twile ndhuma ya HOSI Xikwembu xa n'wina; hi runguleriwile hi ta xona, ni hinkwaswo leswi xi swi endleke le Egipta, 10
9:10
Tinhl. 21:21-35
ni hinkwaswo leswi xi swi endleke tihosi timbirhi ta Vaamori leti a ti tshama entsungeni wa nambu wa Yordani, ku nga Sihoni hosi ya Hexiboni na Ogo hosi ya Baxani, loyi a a tshama le Axitaroto. 11Kutani Vakulukumba ni vaaki hinkwavo va tiko ra ka hina va hi lerisile leswaku hi teka timbuva hi khoma ndlela, hi ta hi ta mi hlanganisa, hi ku ka n'wina: ‘Hina hi malandza ya n'wina, kutani sweswi hi kombela leswaku mi endla ntwanano na hina.’ 12Swakudya swa hina hi leswi; siku hi sukeke emakaya hi ta haleno ka n'wina, swakudya leswi hi swi tekile leswaku swi ta va timbuva ta hina swa ha kufumela, kambe sweswi vonani, swi omile swi tlhela swi furha. 13Minkwama leyi ya dzovo, hi cherile vhinyo eka yona ya ha ri leyintshwa, kambe sweswi vonani, yi handzukile; swiambalo leswi swa hina ni tintanghu swi hlakarile hikwalaho ka ku leha ka ndlela.” 14Hiloko vavanuna va IsraeleVan'wana va ri: Hiloko varhangeri va Israele va dya timbuva ni vanhu lava, va nga rhanganga va vutisa eka HOSI Xikwembu. 15Kutani Yoxuwa a endla xinakulobye na vona, a tlhela a endla na vona ntwanano wa leswaku va ta tshikiwa va hanya; na vona varhangeri va ntshungu va tshembisana na vona hi ku hlambanya.

16Endzhaku ka masiku manharhu loko va endlile ntwanano ni vanhu lava, Vaisraele va twa leswaku vanhu volavo va akile kusuhi na vona etikweni reri va nga eka rona. 17Kutani Vaisraele va suka va famba, va fika emitini ya vanhu lava hi siku ra vunharhu. Miti ya vona a ku ri Gibiyoni, na Kefira, na Berota, na Kiriyata-Yeyarimi. 18Kambe vavanuna va Israele a va va dlayanga, hikuva varhangeri va ntshungu a va tshembisanile na vona hi ku hlambanya emahlweni ka HOSI, Xikwembu xa Israele. Kutani ntshungu hinkwawo wu dzumadzumela varhangeri. 19Kutani varhangeri hinkwavo va byela ntshungu va ku: “Hi va hlambanyerile emahlweni ka HOSI, Xikwembu xa Israele, kutani sweswi hi nga ka hi nga va endli nchumu. 20Leswi hi faneleke ku swi endla eka vona, i ku va tshika va hanya, hikuva loko hi nga endli tano, hi ta va hi tivitanela vukari hikwalaho ka leswi hi tiboheke eka vona hi ku hlambanya.” 21Kutani varhangeri va ku ka ntshungu: “Va tshikeni va tihanyela. Kambe vanhu lava va ta hamba va hi tshovela tihunyi, va hi kela na mati.” Kutani ntshungu wu nkhensa leswi varhangeri va vuleke swona.

22Yoxuwa a vitana vanhu va le Gibiyoni a ku ka vona: “Hikwalaho ka yini mi hi kanganyisile mi ku: ‘Hi ta hi huma etikweni ra le kule swinene’, kasi mi tshama kwala tikweni reri xana? 23Hikokwalaho, ku sukela namuntlha mi rhukaniwile; van'wana va n'wina va ta hamba va va mahlonga va tshova tihunyi, va tlhela va ka mati, va ma yisa endlwini ya Xikwembu xa mina.” 24Va hlamula Yoxuwa va ku ka yena: “Hina malandza ya wena hi endlile swilo leswi hikuva hi twile leswaku hakunene HOSI Xikwembu xa n'wina xi lerisile Muxe nandza wa xona leswaku a mi nyika tiko hinkwaro, ni ku herisa vaaki va rona va suka emahlweni ka n'wina. Kutani hi chavile swinene hi ehleketa leswaku mi nga hi dlaya. 25Kutani vonani, sweswi hi le mavokweni ya n'wina, hi endleni hinkwaswo leswi mi swi tsakelaka.” 26Leswi Yoxuwa a swi endleke, u lo va lamulela emavokweni ya Vaisraele; kutani a va va dlayanga. 27Kambe ku sukela siku rero, Yoxuwa a va nyika ntirho wo hamba va tshova tihunyi ni ku ka mati ya ntshungu ni ya alitari ya HOSI Xikwembu. Vanhu lava ni namuntlha va ha ya emahlweni ni ku tirha ntirho lowu endhawini leyi HOSI Xikwembu xi tihlawuleleke yona.

10

Ta ku hluriwa ka Vaamori

101Timhaka ta ku tekiwa ka muti wa Ayi hi Yoxuwa, a wu herisela makumu, ti fikile etindleveni ta Adoni-Sedeke hosi ya Yerusalema. Ú twile ni leswi Yoxuwa a swi endleke muti wa Ayi ni hosi ya wona, ku fana ni leswi a swi endleke muti wa Yeriko ni hosi ya wona. Ú tlherile a twa ni hilaha vaaki va le Gibiyoni va endleke xinakulobye ni Vaisraele hakona, ni leswaku va le xikarhi ka vona. 2Kutani Adoni-Sedeke a sungula ku chavaKumbe: Kutani vaaki va muti wa Yerusalema va sungula ku chava swinene hikuva Gibiyoni a wu ri muti lowukulu ngopfu; a wu fana ni miti yin'wana leyi a yi ri mintsindza. Muti lowu a wu kurile ku tlula muti wa Ayi, wu tlhela wu va ni vavanuna va matimba. 3Kavaloko Adoni-Sedeke hosi ya Yerusalema a rhuma vanhu va ya eka Hohamu hosi ya Hebroni, ni le ka Piramu hosi ya Yaramutu, ni le ka Yafiya hosi ya Lakixi, ni le ka Debiri hosi ya Egiloni, va ya ku ka vona: 4“Tanani haleno mi ta ndzi pfuna ku herisa vaaki va muti wa Gibiyoni hikuva va endlile xinakulobye na Yoxuwa ni Vaisraele.” 5Hiloko tihosi leta ntlhanu ta Vaamori, yi nga hosi ya Yerusalema, ni hosi ya Hebroni, ni hosi ya Yaramutu, ni hosi ya Lakixi, ni hosi ya Egiloni, ti hlengeletana ti yima swin'we; kutani ti tlhandluka ni mavuthu ya tona hinkwawo ti ya gova ti rhendzela muti wa Gibiyoni, ti lava ku wu hlasela.

6Kutani vavanuna va Gibiyoni va rhuma vanhu va ya eka Yoxuwa emixaxeni le Giligala va fika va ku ka yena: “U nga hi cukumeti hina malandza ya wena; tlhandluka u ta haleno hi ku hatlisa u ta hi lamulela, u hi pfuna, hikuva tihosi ta Vaamori hinkwato leti tshamaka emagangeni ti hlengeletanile ti ta lwa na hina.” 7Hiloko Yoxuwa a tlhandluka a suka Giligala a ri ni masocha hinkwawo ni tinhenha hinkwato ta matimba. 8Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “U nga va chavi, hikuva ndzi va nyiketile emavokweni ya wena; ku hava ni un'we wa vona loyi a nga ta yima emahlweni ka wena.” 9Yoxuwa ú fambile vusiku hinkwabyo ku suka eGiligala, kutani a fika a humelela laha a va ri kona, va nga ehleketanga nchumu. 10Kutani HOSI Xikwembu xi hlanganisa Vaamori tinhloko loko va vona Vaisraele. Hiloko Vaisraele va dlayetela Vaamori lavo tala eGibiyoni va va hlongorisa hi ndlela leyi taka hi le xiphandzeni xa Beta-Horoni, va va hlasela ku ya fika le Azeka ni le Makeda. 11Loko va rhelela exiphandzeni xa Beta-Horoni va ri karhi va tsutsuma va chava Vaisraele, HOSI Xikwembu xi va wisela xihangu lexikulu ku kondza va ya fika le Azeke, xi ri karhi xi va dlaya. Lava va nga fa hi xihangu a va tele ku tlula lava vavanuna va Israele va va dlayeke hi fumu.

12Siku leri HOSI Xikwembu xi nyiketeke Vaamori emavokweni ya vavanuna va Israele, Yoxuwa ú vulavurile na xona emahlweni ka Vaisraele, a ku:

“We dyambu, yima ehenhla ka muti wa Gibiyoni u nga ninginiki;

wena n'weti yima ehenhla ka Nkova wa Ayaloni.”

13

10:13
II Sam. 1:18
Hiloko dyambu ri yima ri nga ninginiki, ni n'weti wu yima wu nga fambi, Vaisraele va kondza va rihisela eka valala va vona. Timhaka leti ti tsariwile eka Buku ya Yaxara.Kumbe: Buku ya Loyi-a-lulameke Dyambu ri yimile exikarhi ka mpfhuka siku hinkwaro, ri nga hatli ri pela. 14Siku ro fana ni leri, a ri nga si tshama ri va kona, leri HOSI Xikwembu xi nga yingisa rito ra munhu. HOSI Xikwembu xi va lwerile Vaisraele!

15Kutani Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va tlhelela emixaxeni eGiligala.

Ta ku khomiwa ka tihosi ta ntlhanu ta Vaamori

16Tihosi leti ta ntlhanu ti tsutsumile ti ya tumbela ebakweni, eMakeda. 17Kutani van'wana va ya tivisa Yoxuwa va ku: “Tihosi leta ntlhanu ti kumekile, ti tumberile ebakweni, eMakeda.” 18Yoxuwa a ku ka vona: “Khunguluxani maribye lamakulu mi pfala bako ha wona, mi tlhela mi veka vavanuna va rindza tihosi leti. 19Kambe n'wina mi nga yi mi ya tshama kona; hlongorisani valala va n'wina mi ta hi le ndzhaku ka vona. Mi nga tshuki mi va tshika va nghena emitini ya vona, hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina xi va nyiketile emavokweni ya n'wina.” 20Yoxuwa ni vavanuna va Israele va dlayeterile vanhu lavo tala swinene eku hlaseleni lokukulu loku. Kutani loko masalelwa ya vona ma ngheneterile emakhokholweni, 21Vaisraele hinkwavo va tlhelerile eka Yoxuwa emixaxeni le Makeda, va hlayisekile. A ku nga ri na munhu etikweni loyi a a vulavula swo biha hi Vaisraele.

22Kutani Yoxuwa a ku: “Pfulani nyangwa ya bako, mi humesa tihosi leta ntlhanu mi ti tisa haleno ka mina.” 23Hiloko va endla tano: Va humesa tihosi leta ntlhanu, va ti yisa eka Yoxuwa, yi nga hosi ya Yerusalema, ni hosi ya Hebroni, ni hosi ya Yaramutu, ni hosi ya Lakixi, ni hosi ya Egiloni. 24Loko va yisile tihosi leti eka Yoxuwa, yena a vitana vavanuna va Israele hinkwavo, kutani a byela varhangeri va masocha lawa a a fambile na wona a ku: “Tshinelani ekusuhi mi kandziya tihosi leti etinhan'wini.” Hiloko va tshinela kusuhi va kandziya tihosi etinhan'wini. 25Kutani Yoxuwa a ku ka vona: “Mi nga chavi nchumu, naswona mi nga heli matimba; tiyani, mi va ni xivindzi, hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta endlisa sweswo eka valala va n'wina lava mi lwaka na vona.” 26Endzhaku ka sweswo, Yoxuwa a ba tihosi leti a ti dlaya, a ya ti hayeka emirhini ya ntlhanu. Ti tshamile emirhini dyambu ri kondza ri pela. 27Kutani nimadyambu Yoxuwa a lerisa vanhu leswaku va ya hawula mintsumbu ya tona, va ya yi hoxa ebakweni leri a ti tumberile eka rona, kutani va veka maribye lamakulu enyangweni ya bako. Maribye lawa, ma ha ri kona ni namuntlha.

Yoxuwa a teka tindhawu tin'wana ta Vaamori

28Hi siku rero, Yoxuwa a ya hlasela muti wa Makeda, a wu teka a dlaya na hosi ya wona hi fumu. Kutani a herisa vaaki va wona hinkwavo, a nga siyi na un'we wa mhamba. Hosi ya muti wa Makeda ú yi endlile leswi a endleke swona hosi ya muti wa Yeriko.

29Kutani Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va hundzela emahlweni, va suka emutini wa Makeda, va kongoma emutini wa Libina, va fika va wu hlasela. 30Hiloko HOSI Xikwembu xi nyiketa muti lowu ni hosi ya wona emavokweni ya Vaisraele; kutani va wu hlasela hi fumu, va dlayetela vaaki va wona hinkwavo, va nga siyi na un'we wa mhamba. Hosi ya muti lowu, va yi endlile leswi va endleke swona hosi ya muti wa Yeriko.

31Kutani Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va hundzela emahlweni, va suka emutini wa Libina, va kongoma emutini wa Lakixi, va fika va wu rhendzela, va wu hlasela. 32Hiloko HOSI Xikwembu xi nyiketa muti wa Lakixi emavokweni ya Vaisraele, kutani va wu teka hi siku ra vumbirhi, va dlayetela vaaki va wona hinkwavo hi fumu ku fana na leswi muti wa Libina va wu endleke swona.

33Kutani hosi ya muti wa Gezere yi tlhandluka yi ya pfuna vaaki va muti wa Lakixi, kambe Yoxuwa a yi dlaya ni vanhu va yona hinkwavo, ku nga sali na un'we wa mhamba.

34Kutani Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va suka eLakixi va hundzela emahlweni, va kongoma emutini wa Egiloni, va fika va wu rhendzela, va wu hlasela, 35va wu teka hi siku rero; va dlayetela vaaki va wona hi fumu ku nga sali na un'we; va wu herisa ku fana na leswi muti wa Lakixi va wu endleke swona.

36Kutani Yoxuwa a tlhandluka ni Vaisraele hinkwavo, va suka emutini wa Egiloni, va kongoma emutini wa Hebroni, va fika va wu hlasela, 37va wu teka; va dlayetela vaaki va wona hi fumu, va dlaya ni hosi ya wona, va herisa ni swimitana swa wona va nga siyi munhu eka swona, ku fana ni leswi muti wa Egiloni va wu endleke swona; va herisa vaaki va wona ku nga sali na un'we wa mhamba.

38Kutani Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va hundzuluka va kongoma emutini wa Debiri, va fika va wu hlasela, 39va wu teka; va teka ni hosi ya wona ni swimitana swa wona hinkwaswo. Va dlayetela vaaki va muti hinkwavo hi fumu ku nga sali na un'we wa mhamba. Va endlile muti wa Debiri ni hosi ya wona leswi va swi endleke muti wa Hebroni, ni wa Lakixi ni hosi ya wona.

40Hi ndlela leyi, Yoxuwa a hlula tiko hinkwaro, ku nga tindhawu ta le magangeni ni ta le dzongeni, ni le timbaleni ni le minkoveni, a hlula tihosi ta kona hinkwato. Yoxuwa a nga siyanga na un'we wa vona, ú herisile hinkwaswo leswi hanyaka, hilaha HOSI Xikwembu xa Israele xi leriseke hakona. 41Kutani Yoxuwa a hlasela ku sukela eKadexe-Bariniya ku ya fika eGaza, a hlasela ni tiko hinkwaro ra Goxeni ku ya fika eGibiyoni. 42Yoxuwa ú kotile ku teka matiko lawa hinkwawo ni tihosi ta wona hi nkarhi wun'we hikuva HOSI Xikwembu xa Israele a xi lwela Vaisraele. 43Kutani Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va tlhelela emixaxeni eGiligala.