Xitsonga 1989 (TSO89)
5

51Kuteloko tihosi hinkwato ta Vaamori lava a va akile entsungeni wa nambu wa Yordani hi tlhelo ra vupeladyambu, ni tihosi hinkwato ta Vakanana lava a va akile kusuhi ni lwandle ti twa leswaku HOSI Xikwembu xi phyiserile Vaisraele mati ya nambu wa Yordani va kondza va wu tsemakanya, ti tshuka ngopfu, ti hela ni matimba hi ku chava Vaisraele.

Ta ku yimbisiwa ka Vaisraele eGiligala

2Enkarhini wolowo HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Endla mikwana hi maribye u yimbisa Vaisraele.”Van'wana va ri: u tlhela u yimbisa Vaisraele ra vumbirhi 3Kutani Yoxuwa a endla mikwana hi maribye, a yimbisa Vaisraele eGibeyati-Haraloti (hileswaku “Xintshabyana-xa-Misuvu”). 4Mhaka leyi yi nga endla leswaku Yoxuwa a yimbisa Vaisraele hi leyi: Vavanuna hinkwavo va Vaisraele lava va nga suka etikweni ra Egipta, va nga vavanuna hinkwavo lava ringaneke ku ya nyimpini, va file va hela emananga loko va huma etikweni ra Egipta. 5Hambileswi vavanuna hinkwavo lava sukeke etikweni ra Egipta a va yimbisiwile, lava va nga velekiwa emananga loko Vaisraele va humile etikweni ra Egipta, a va nga yimbisiwanga. 6

5:6
Tinhl. 14:28-35
Vaisraele va fambile malembe ya 40 emananga ku kondza ku hela vavanuna hinkwavo lava ringaneke ku ya enyimpini, va nga lava sukeke etikweni ra Egipta, hikuva a va nga yingisanga swileriso swa HOSI Xikwembu. HOSI Xikwembu xi va hlambanyerile leswaku va nga ka va nga ri voni tiko leri xi tshembiseke vatata wa vona hi ku hlambanya leswaku xi ta va nyika rona,Van'wana va ri: tiko leri xi tshembiseke vatata wa hina leswaku xi ta hi nyika rona ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 7Kutani lava Yoxuwa a a fanele ku va yimbisa a va ri vana va vona lava a nga sala a va kurisa, hikuva a va nga yimbisiwanga endleleni.

8Loko Vaisraele hinkwavo va yimbisiwile, va tshamile emixaxeni ya vona va kondza va hola. 9Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Namuntlha ndzi susile ndzhukano lowu a mi ri na wona etikweni ra Egipta.” Hikwalaho ka mhaka leyi, ndhawu leyi ya ha vuriwa GiligalaHi Xiheveru rito ra ‘Giligala’ ri yelana ni rito leri vulaka ‘ku susa’ ni namuntlha.

Ta nkhuvo wa Paseka eGiligala

10

5:10
Eks. 12:1-13
Vaisraele va endlile nkhuvo wa Paseka erivaleni ra Yeriko, hi minkarhi ya madyambu hi siku ra vu-14 ra n'hweti leyi a va govile eGiligala. 11Siku leri tlhandlamaka ra nkhuvo wa Paseka, Vaisraele va lumile swa tiko ra Kanana: Hi siku rero va dyile swimbhundzwa leswo-ke-comela ni tindzhoho leti oxiweke. 12
5:12
Eks. 16:35
Ku sukela siku leri Vaisraele va sunguleke ku dya swakudya swa le Kanana ha rona, a ka ha vanga na manna, kutani Vaisraele a va nga ha dyi manna, kambe lembe rero a va dya swakudya leswi humaka etikweni ra Kanana.

Ta Yoxuwa ni wanuna loyi a khomeke fumu

13Siku rin'wana loko Yoxuwa a ri kusuhi ni muti wa Yeriko, ú te a tlakusa mahlo, o vona wanuna a yimile emahlweni ka yena a khomile fumu. Kutani Yoxuwa a ya eka wanuna loyi a fika a ku ka yena: “Xana u yima na hina, kumbe u yima ni valala va hina xana?” 14Wanuna yoloye a hlamula Yoxuwa a ku ka yena: “E-e, a ndzi yimi na munhu. Ndzi tile laha hikuva ndzi mufambisi wa mavuthu ya HOSI Xikwembu.” Hiloko Yoxuwa a wela hansi hi mombo, a sungula ku khongela, kutani a ku: “We n'wini wanga, xana u lava leswaku ndzi endla yini mina nandza wa wena xana?” 15Kutani mufambisi wa mavuthu ya HOSI Xikwembu a ku ka Yoxuwa: “Hluvula tintanghu, hikuva laha u yimeke kona i misava leyi hlawulekeke.” Kutani Yoxuwa a endlisa sweswo.

6

Ta ku herisiwa ka muti wa Yeriko

61Muti wa Yeriko a wu gogiwile endzeni ni le handle hikuva vaaki va wona a va chava Vaisraele. A ku nga ri na munhu loyi a a huma emutini kumbe loyi a a nghena kona. 2Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Vona, ndzi ku nyiketa muti wa Yeriko ni hosi ya wona ni tinhenha ta wona ta matimba.Van'wana va ri: Hambileswi tinhenha ta wona ti nga ni matimba 3Wena ni masocha hinkwawo mi fanele ku famba mi rhendzeleka muti wa Yeriko kan'we hi siku, ku ringana masiku ya 6. 4Vaprista va 7 va ta rhwala timhalamhala,Hi Xiheveru: va ta rhwala timhalamhala to endliwa hi timhondzo ta tinyimpfu — vonani na 6:6,8,13 va famba emahlweni ka Areka. Kutani hi siku ra vu-7 mi ta rhendzeleka muti wa Yeriko ka 7, vaprista va ri karhi va ba timhalamhala. 5Loko mi twa va ba mhalamhala nkarhi wo leha, vanhu hinkwavo va fanele ku huwelela swinene, kutani rirhangu ra muti ri ta wela hansi, masocha ma nghena emutini, un'wana ni un'wana a kongoma laha a langutaneke na kona.” 6Kutani Yoxuwa n'wana Nuni a vitana vaprista a ku ka vona: “Rhwalani Areka ya Ntwanano, kutani vaprista va 7 va khoma timhalamhala ta 7, va famba emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu.” 7Kutani a byela Vaisraele hinkwavo a ku: “Kongomani emahlweni, mi rhendzeleka muti wa Yeriko; rhangisani masocha emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu.”

8Vaprista va 7 lava khomeke timhalamhala va famba emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu, va ri karhi va ba timhalamhala, Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu yi ri karhi yi va landza hi le ndzhaku, hilaha Yoxuwa a leriseke vanhu hakona. 9Masocha wona a ma rhangile emahlweni ka vaprista lava a va ba timhalamhala, kasi varindzi vona a va ta hi le ndzhaku ka Areka, timhalamhala ti ri karhi ti biwa ti nga wisi. 10Kambe Yoxuwa a lerisa Vaisraele a ku: “Mi nga tshuki mi huwelela kumbe ku ba huwa, hambi ku ri ku vulavula kunene mi nga tshuki mi vulavurile, ku kondza ku fika siku leri ndzi nga ta mi lerisa leswaku mi huwelela; hi siku leri hi kona mi nga ta huwelela.” 11Kutani Yoxuwa a lerisa leswaku va rhendzeleka kan'we hi muti wa Yeriko va ri ni Areka ya HOSI Xikwembu, kutani va vuya va ta etlela emixaxeni.

12Yoxuwa a pfuka nimpundzu swinene, kutani vaprista va rhwala Areka ya HOSI Xikwembu. 13Vaprista lava va 7 lava khomeke timhalamhala ta 7, va rhanga emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu va ri karhi va ba timhalamhala va nga wisi; masocha wona ma rhangile emahlweni, varindzi vona va ta hi le ndzhaku ka Areka ya HOSI Xikwembu, timhalamhala ti ri karhi ti biwa ti nga wisi. 14Hi siku ra vumbirhi va tlhela va rhendzeleka muti wa Yeriko kan'we, kutani va tlhelela emixaxeni. Va endlisa sweswo ku ringana masiku ya 6.

15Hi siku ra vu-7, Vaisraele va pfuka loko vurhonga byi tsuvuka va rhendzeleka muti wa Yeriko ka 7 hi mukhuva wun'we. Leri hi rona ntsena siku leri va nga rhendzeleka muti ka 7. 16Kuteloko va wu rhendzeleka ra vu-7, vaprista va ba timhalamhala, kutani Yoxuwa a ku ka Vaisraele: “Huwelelani, hikuva HOSI Xikwembu xi mi nyikile muti wa Yeriko. 17Muti lowu ni swilo hinkwaswo leswi nga ka wona swi ta nyiketiwa eka HOSI Xikwembu leswaku xi swi herisa; ku ta pona ntsena Rahava loyi wa nghwavava ni hinkwavo lava a nga na vona endlwini ya yena, hikuva yena ú tumbetile vanhu lava a hi va rhumile. 18Kambe n'wina mi nga tshuki mi tshinela kusuhi ni swilo leswi nyiketiweke leswaku swi herisiwa, hikuva mi nga tshuka mi swi navela, mi pambula swin'wana swa swona,Van'wana va ri: hikuva loko mi swi nyiketile, mi nga tshuka mi pambula swin'wana swa swona kutani mi vangela mixaxa ya Vaisraele khombo ni ku herisiwa. 19Silivhere hinkwayo ni nsuku, ni swibya swa koporo ni swa nsimbhi swi hlawulekile eka HOSI Xikwembu; swona swi ta vekiwa evuhlayiselweni bya xuma xa HOSI Xikwembu.” 20

6:20
Hev. 11:30
Kutani Vaisraele va huwelela, timhalamhala na tona ti ri karhi ti biwa. Kuteloko Vaisraele va twa mpfumawulo wa mhalamhala, va huwelela swinene, kutani rirhangu ra muti ri wela hansi, Vaisraele va nghena emutini, un'wana ni un'wana a kongoma kwala a langutaneke na kona, kutani va teka muti wa Yeriko, 21va herisa hinkwaswo leswi a swi ri emutini hi fumu. Va dlayetela vavanuna ni vavasati, lavatsongo ni lavakulu, tihomu, ni tinyimpfu, ni timbhongolo.

22Kutani Yoxuwa a byela vavanuna vambirhi lava va nga ya va ya valanga tiko a ku ka vona: “Yanani endlwini ya wansati lowa nghwavava, mi fika mi n'wi humesa ni va ka vona hinkwavo hilaha mi nga n'wi tshembisa hakona hi ku hlambanya.” 23Kutani majaha lawa a ma ri tinhlori ma ya ma ya nghena endlwini ya Rahava, ma fika ma n'wi humesa, yena ni tata wa yena, ni mana wa yena, ni vamakwavo, ni va ka vona hinkwavo; kutani ma n'wi teka ni vanhu lava va ka vona hinkwavo ma ya va tshamisa ehandle ka mixaxa ya Vaisraele. 24Kutani va hisa muti wa Yeriko ni swilo hinkwaswo leswi a swi ri ka wona, kambe va teka silivhere ni nsuku ni swibya swa koporo ni swa nsimbhi va ya swi veka evuhlayiselweni bya xuma xa yindlu ya HOSI Xikwembu. 25

6:25
Hev. 11:31
Loko a ri Rahava lowa nghwavava ni ndyangu wa ka vona, ni va ka vona hinkwavo, Yoxuwa ú ponisile vutomi bya vona, kutani ku fikela ni namuntlha Rahava wa ha tshama etikweni ra Israele hi mhaka ya leswi a tumbeteke vanhu lava Yoxuwa a a va rhumile ku ya valanga muti wa Yeriko.

26

6:26
I Tih. 16:34
Kutani enkarhini wolowu Yoxuwa a hlambanya, a ku: “Munhu loyi a nga ta tshuka a pfuxile muti wa Yeriko, ú ta rhuketeriwa emahlweni ka HOSI Xikwembu:

“Loko a aka masungulo ya wona,

ku ta fa n'wana wa yena wa mativula;

loko a yimisa tinyangwa ta wona,

ku ta fa n'wana wa yena wa rikotse.”rikotse, kumbe: xigumandzeni, xisiva-rhumbu

27HOSI Xikwembu a xi ri na Yoxuwa, kutani ku duma ka yena ku hangalaka ni tiko hinkwaro.

7

Ta ku dyoha ka Akani

71Vaisraele va tlurile nawu hi tlhelo ra swilo leswi nyiketiweke leswaku swi herisiwa, hikuva Akani n'wana Karimi wa Zabidi wa Zera, wa nyimba ya ka Yuda, ú pamburile swilo swin'wana leswi nyiketiweke leswaku swi herisiwa. Hikwalaho ka swona, HOSI Xikwembu xi hlundzukela Vaisraele.

2Loko va ri mutini wa Yeriko, Yoxuwa a rhuma vavanuna va ya mutini wa Ayi, lowu nga kusuhi ni muti wa Beta-Avene, hi tlhelo ra le vuxeni bya muti wa Betele, a ku ka vona: “Tlhandlukani mi ya valanga matshamelo ya muti.” Kutani va tlhandluka va famba va ya valanga muti wa Ayi. 3Loko va vuya, va fika va byela Yoxuwa va ku: “U nga kali u rhumela Vaisraele hinkwavo, kambe u ngo rhumela ntsena vavanuna va kwalomu ka 2 000 kumbe 3 000, va tlhandluka va ya hlasela muti wa Ayi; u nga tshiki vanhu hinkwavo va tikarhata va tlhandluka va ya le Ayi, hikuva muti lowu a wu na vanhu vo tala.” 4Kutani vavanuna va kwalomu ka 3 000 va tlhandlukela kona, kambe va ya vuya hi ku tsutsuma, va chava vavanuna va muti wa Ayi. 5Vavanuna va muti wa Ayi va hlongorisile Vaisraele ku sukela enyangweni ya muti, ku kondza va ya fika eXebarimi, va dlaya Vaisraele va kwalomu ka 36 loko va ri karhi va rhelela. Kutani Vaisraele va tshuka swinene, va hela ni matimba.

6Kutani Yoxuwa ni vakulukumba va Israele va handzulela swiambalo swa vona, va ticheletela ritshuri etinhlokweni, va wela hansi hi mimombo emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu, va etlela kona dyambu ri kondza ri pela. 7Kutani Yoxuwa a ku: “We Hosi N'wini wa hina, hikwalaho ka yini u hi perisile nambu wa Yordani, u ta hi nyiketa emavokweni ya Vaamori leswaku va hi herisa xana? Leswi swi tlula hi loko a hi lo titshamela entsungeni wa nambu wa Yordani! 8We N'wini wanga, xana ndzi nga vula yini sweswi, hikuva Vaisraele va suke va tsutsuma va chava valala va vona! 9Vakanana ni vaaki hinkwavo va tiko va ta yi twa mhaka leyi, kutani va ta hi hlasela va hi herisela makumu; kutani xana wena u ta endla yini hi vito ra wena lerikulu xana?”

10Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Pfuka! Hikwalaho ka yini u tiwisela ehansi hi mombo xana? 11Vaisraele va dyohile; va tshovile ntwanano wa mina lowu ndzi va leriseke wona; va pamburile swilo swin'wana eka leswi swi nyiketiweke leswaku swi herisiwa; va yivile va tlhela va hemba; swilo leswi va swi vekile exikarhi ka tinhundzu ta vona. 12Hikokwalaho, Vaisraele va nga ka va nga swi koti ku hlula valala va vona; va tsutsuma va chava valala va vona hikuva na vona Vaisraele va fana ni swilo leswi nyiketiweke leswaku swi herisiwa. Mina a ndzi nga vi na n'wina, loko mi nga si herisa swilo leswi nga xikarhi ka n'wina leswi nyiketiweke leswaku swi herisiwa. 13Suka u yima u ya basisa Vaisraele; u ta va byela ku tibasisela siku ra mundzuku, hikuva mina HOSI Xikwembu xa vona ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Exikarhi ka n'wina Vaisraele ku ni swilo leswi nyiketiweke leswaku swi herisiwa, kutani valala va n'wina mi nga ka mi nga va hluli, loko swilo leswi swi nyiketiweke leswaku swi herisiwa, mi nga si swi susa exikarhi ka n'wina.’ 14Mundzuku nimpundzu, mi ta xaxametiwa hi tinyimba ta ka n'wina, kutani nyimba leyi mina Hosi ndzi nga ta yi hlawula yi ta xaxamela hi mindyangu ya yona; kutani ndyangu lowu ndzi nga ta wu hlawula, wu ta xaxamela hi tindlu ta wona; kutani vanhu va yindlu leyi ndzi nga ta yi hlawula, va ta xaxamela ha un'we-un'we. 15Munhu loyi a nga ta kumiwa a ri ni swilo leswi nyiketiweke leswaku swi herisiwa, ú ta hisiwa hi ndzilo, yena ni hinkwaswo leswi a nga na swona, hikuva ú ta va a tshovile ntwanano wa mina HOSI, naswona ú ta va a endlile mhaka leyi khomisaka tingana exikarhi ka Vaisraele.”

16Kutani Yoxuwa a pfuka nimpundzu swinene, a xaxameta Vaisraele hi tinyimba ta vona, kutani ku hlawuriwa nyimba ya ka Yuda; 17hiloko a xaxameta mindyangu ya ka Yuda, ku hlawuriwa ndyangu wa ka Zera, kutani a xaxameta va ndyangu wa ka Zera, ku hlawuriwa yindlu ya ka Zabidi; 18hiloko a xaxameta va yindlu ya ka Zabidi ha un'we-un'we, kutani ku hlawuriwa Akani n'wana Karimi wa Zabidi wa Zera, wa nyimba ya ka Yuda. 19Kutani Yoxuwa a ku ka Akani: “N'wananga, dzunisa HOSI Xikwembu xa Israele, u twarisa vito ra xona: Sweswi, ndzi byele leswi u swi endleke; u nga tshuki u ndzi fihlela nchumu.” 20Akani a hlamula a ku: “Ku vula ntiyiso, ndzi dyohile emahlweni ka HOSI Xikwembu xa Israele. Leswi ndzi swi endleke hi leswi: 21Exikarhi ka swilo leswi a hi swi phanghile, ndzi vonile xiambalo xo saseka lexi humaka eXinara, ni silivhere yo tika 2,4 kg, ni gadi ra nsuku ro tika 600 g, kutani ndzi swi navela, hiloko ndzi swi teka; sweswi swilo leswi ndzi swi celerile entsongeni wa mina, ehansi ka swona ndzi rhangisile silivhere.”

22Kutani Yoxuwa a rhuma vanhu va tsutsuma va ya ntsongeni wa Akani; kunene va fika va swi kuma swi celeriwile entsongeni wa yena, silivhere yi rhangisiwile ehansi ka swona. 23Kutani va swi humesa va swi yisa eka Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo, va fika va swi fumba emahlweni ka HOSI Xikwembu. 24Kutani Yoxuwa ni Vaisraele lava a a ri na vona hinkwavo va teka Akani n'wana Zera, va teka ni silivhere, ni xiambalo, ni gadi ra nsuku, ni vana va yena va xinuna ni va xisati, ni tihomu ta yena, ni timbhongolo, ni tinyimpfu, ni ntsonga wa yena, ni swilo hinkwaswo leswi a a ri na swona, va famba na swona va ya eka Nkova wa Akora. 25Kutani Yoxuwa a ku ka Akani: “Hikwalaho ka yini u hi vangele khombo xana? Namuntlha HOSI Xikwembu xi ta tisa khombo ehenhla ka wena.” Hiloko Vaisraele hinkwavo va khandla Akani hi maribye a fa; va hisa swilo swa yena hinkwaswo, va khandletela ni va ka vona va fa.Kumbe: va hisa swilo swa yena hinkwaswo, va tlhela va fumbetela maribye ehenhla ka swona ma endla nhulu 26Vaisraele va fumba maribye ehenhla ka ntsumbu wa Akani ma endla nhulu leyikulu leyi nga kona ni namuntlha; kutani vukari bya HOSI Xikwembu byi vohla. Hikwalaho, ndhawu leyi ni namuntlha ya ha vuriwa Nkova wa Akora (hileswaku “Nkova-wa-Khombo”).