Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ta maribye ya 12 ya xitsundzuxo

41Loko Vaisraele hinkwavo va perile nambu wa Yordani, HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: 2“Hlawulani vavanuna va 12 eka tinyimba ta Vaisraele; nyimba yin'wana ni yin'wana yi ta humesa wanuna un'we, 3kutani mi va lerisa mi ku: ‘Tekani maribye ya 12 kwala xikarhi ka nambu wa Yordani; mi ma teka laha vaprista a va yimile kona, mi ma rhwala mi famba na wona, mi ya ma rhula laha mi nga ta fika mi xwa kona vusiku bya namuntlha.’ ” 4Kutani Yoxuwa a vitana vavanuna va 12 lava a a va hlawurile exikarhi ka Vaisraele; eka nyimba yin'wana ni yin'wana ku huma wanuna un'we. 5Yoxuwa a ku ka vona: “Fambani emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu xa n'wina le xikarhi ka nambu wa Yordani; kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a teka ribye a ri rhwala ekatleni; maribye ya kona ma fanele ku ringana ntsengo wa tinyimba ta Vaisraele, 6leswaku ma ta va xikombiso exikarhi ka n'wina. Loko vana va n'wina va mi vutisa eminkarhini leyi taka va ku: ‘Maribye lawa ma vula yini eka n'wina xana?’ 7mi ta va byela leswaku mati ya nambu wa Yordani ma avanile emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu, loko Areka yi pela nambu wa Yordani; mati ya nambu lowu ma tsemekile ma nga ha khuluki. Kutani maribye lawa, ma ta va xitsundzuxo eka Vaisraele hilaha ku nga heriki.”

8Kutani vavanuna va Israele va endla hilaha Yoxuwa a va leriseke hakona: Va teka maribye ya 12 exikarhi ka nambu wa Yordani, lama ringanaka ntsengo wa tinyimba ta Vaisraele hilaha HOSI Xikwembu xi byeleke Yoxuwa hakona. Kutani va rhwala maribye ya kona va famba na wona va ya ma rhula laha va nga fika va xwa kona. 9Kutani Yoxuwa a yimisa maribye ya 12 exikarhi ka nambu wa Yordani laha vaprista lava a va rhwele Areka ya Ntwanano a va yimile kona; maribye lawa ma ha ri kona ni namuntlha. 10Vaprista lava rhwaleke Areka va yimile exikarhi ka nambu wa Yordani ku kondza ku hela hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Yoxuwa leswaku a byela vanhu, hilaha Muxe a n'wi leriseke hakona. Vaisraele va hatlisile va pela nambu wa Yordani.

11Loko va perile hinkwavo, vaprista va khupuka ni Areka ya HOSI Xikwembu va ya rhanga emahlweni ka Vaisraele. 12Va ka Rhuveni ni va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya va ka Manase va perile nambu va hlomile matlhari, va rhangile emahlweni hilaha Muxe a a va lerisile hakona. 13Lava hundzeke emahlweni ka HOSI Xikwembu va kongoma erivaleni ra Yeriko va hlomile matlhari va tiyimiserile ku lwa nyimpi, a va ri kwalomu ka 40 000. 14Hi siku rero, HOSI Xikwembu xi kurisile Yoxuwa emahlweni ka Vaisraele hinkwavo; kutani va sungula ku n'wi komba xichavo, ku fana ni leswi va kombeke Muxe xichavo vutomi bya yena hinkwabyo.

15Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: 16“Lerisa vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano leswaku va khupuka va suka enambyeni wa Yordani.” 17Hiloko Yoxuwa a lerisa vaprista a ku: “Khupukani mi suka enambyeni wa Yordani.” 18Loko vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu va khupuka va suka exikarhi ka nambu wa Yordani va kandziya laha ku omeke, mati mo tlhela ma khuluka, kutani nambu wa Yordani wu tala wu fika emagangeni ku fana ni le ku sunguleni.

19Vaisraele va khupukile nambu wa Yordani hi siku ra vu-10 ra n'hweti yo sungula, kutani va ya gova eGiligala, evuxeni bya ndzilekana wa Yeriko. 20Laha Giligala, Yoxuwa ú fikile a yimisa maribye lawa Vaisraele va ma tekeke enambyeni wa Yordani; 21kutani a byela Vaisraele a ku: “Eminkarhini leyi taka, loko vatukulu va n'wina va vutisa vatata wa vona va ku: ‘Maribye lawa ma yimiseriwe yini xana?’ 22mi ta hlamusela vatukulu va n'wina leswaku n'wina Vaisraele mi tsemakanyile nambu wa Yordani hi laha ku omeke, 23ni leswaku HOSI Xikwembu xa n'wina xi phyisile mati ya nambu wa Yordani mi kondza mi khupuka, ku fana ni leswi xi swi endleke eLwandle-ro-Tshwuka leri xi hi phyiseleke rona hi kondza hi tsemakanya. 24Hikokwalaho vanhu va misava hinkwavo va ta swi tiva leswaku HOSI Xikwembu xi ni matimba lamakulu, kutani va ta xixima HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha ku nga heriki.”Van'wana va ri: Mi ta xixima HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha ku nga heriki