Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Vaisraele va pela nambu wa Yordani

31Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va pfuka ka ha ri mpundzu swinene, va suka eXitimi, va famba va ya fika enambyeni wa Yordani, kutani va xwa kona va nga si pela nambu. 2Endzhaku ka masiku manharhu, varhangeri va Vaisraele va rhendzeleka ni mixaxa 3va ri karhi va lerisa vanhu va ku: “Loko mi vona Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu xa n'wina yi rhwariwile hi vaprista va ka Levhi, mi fanele ku suka lomu mi nga ta va mi ri kona mi yi landza hi le ndzhaku, 4leswaku mi ta kota ku tiva ndlela leyi mi nga ta famba hi yona hikuva a mi si tshama mi famba hi ndlela leyi. Kambe ku fanele ku sala mpfhukanyana wa kwalomu ka 1 km exikarhi ka n'wina na Areka ya Ntwanano; mi nga tshuki mi tshinela kusuhi na yona.” 5Kutani Yoxuwa a byela Vaisraele a ku: “Tibasiseni, hikuva mundzuku HOSI Xikwembu xi ta endla swihlamariso exikarhi ka n'wina.” 6Yoxuwa a byela ni vaprista a ku: “Rhwalani Areka ya Ntwanano, mi rhangela Vaisraele emahlweni.” Kutani Vaprista va rhwala Areka ya Ntwanano va famba emahlweni ka Vaisraele.

7HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Ku sukela namuntlha ndzi ta ku tlakusa emahlweni ka Vaisraele, va ta tiva leswaku ndzi ta va na wena, ku fana ni leswi ndzi veke na Muxe. 8Kutani u ta lerisa vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano u ku ka vona: ‘Loko mi fika kusuhi ni mati ya nambu wa Yordani mi fanele ku yima.’ ” 9Hiloko Yoxuwa a byela Vaisraele a ku: “Tanani haleno mi ta twa marito ya HOSI Xikwembu xa n'wina.” 10Kutani Yoxuwa a ku ka vona: “Mi ta swi tiva leswaku Xikwembu lexi hanyaka xi le xikarhi ka n'wina, naswona xi nga ka xi nga tsandzeki ku hlongola Vakanana, ni Vahiti, ni Vahivhi, ni Vaperesi, ni Vagirigaxi, ni Vaamori, ni Vayebusi, va suka emahlweni ka n'wina. 11Vonani, Areka ya Ntwanano wa N'wini wa misava hinkwayoKumbe: Areka ya Ntwanano wa HOSI, Xikwembu xa misava hinkwayo hi yona yi nga ta mi rhangela yi pela nambu wa Yordani. 12Kutani sweswi, mi fanele ku hlawula vavanuna va 12 etinyimbeni ta Vaisraele; nyimba yin'wana ni yin'wana yi ta humesa wanuna un'we. 13Loko vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu xa misava hinkwayo va peta minkondzo ya vona ematini ya nambu wa Yordani, mati ma ta yima ku khuluka, kutani lama taka hi tlhelo ra hala henhla ka nambu lowu ma ta hlengeletana ndhawu yin'we ma endla ndhundhuma.”

14Kutani Vaisraele va suka emixaxeni, va ya pela nambu wa Yordani, va rhangeriwile hi vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano. 15Vaprista lava rhwaleke Areka va fika enambyeni wa Yordani va peta milenge ya vona ematini (nambu wa Yordani wu tala wu fika emagangeni nkarhi hinkwawo wa ntshovelo), 16kutani mati lama khulukaka ma ta hi hala tlhelo ra le henhla ka nambu ma yima, ma endla ndhundhuma ma ya fika ni le mutini wa Adama lowu nga kusuhi na Saretani. Mati lama khulukaka ma rhelela ma kongoma eLwandle ra Araba, ri nga Lwandle-ra-ku-fa,Lwandle-ra-ku-fa, kumbe: Lwandle-ra-Munyu ma tsemeka, ma nga ha khuluki, kutani Vaisraele va pela nambu wa Yordani, ku langutana na Yeriko. 17Loko Vaisraele hinkwavo va ri karhi va pela nambu hi laha ku omeke, vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu vona a va yimile laha ku omeke exikarhi ka nambu wa Yordani, ku kondza Vaisraele hinkwavo va khupuka.

4

Ta maribye ya 12 ya xitsundzuxo

41Loko Vaisraele hinkwavo va perile nambu wa Yordani, HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: 2“Hlawulani vavanuna va 12 eka tinyimba ta Vaisraele; nyimba yin'wana ni yin'wana yi ta humesa wanuna un'we, 3kutani mi va lerisa mi ku: ‘Tekani maribye ya 12 kwala xikarhi ka nambu wa Yordani; mi ma teka laha vaprista a va yimile kona, mi ma rhwala mi famba na wona, mi ya ma rhula laha mi nga ta fika mi xwa kona vusiku bya namuntlha.’ ” 4Kutani Yoxuwa a vitana vavanuna va 12 lava a a va hlawurile exikarhi ka Vaisraele; eka nyimba yin'wana ni yin'wana ku huma wanuna un'we. 5Yoxuwa a ku ka vona: “Fambani emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu xa n'wina le xikarhi ka nambu wa Yordani; kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a teka ribye a ri rhwala ekatleni; maribye ya kona ma fanele ku ringana ntsengo wa tinyimba ta Vaisraele, 6leswaku ma ta va xikombiso exikarhi ka n'wina. Loko vana va n'wina va mi vutisa eminkarhini leyi taka va ku: ‘Maribye lawa ma vula yini eka n'wina xana?’ 7mi ta va byela leswaku mati ya nambu wa Yordani ma avanile emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu, loko Areka yi pela nambu wa Yordani; mati ya nambu lowu ma tsemekile ma nga ha khuluki. Kutani maribye lawa, ma ta va xitsundzuxo eka Vaisraele hilaha ku nga heriki.”

8Kutani vavanuna va Israele va endla hilaha Yoxuwa a va leriseke hakona: Va teka maribye ya 12 exikarhi ka nambu wa Yordani, lama ringanaka ntsengo wa tinyimba ta Vaisraele hilaha HOSI Xikwembu xi byeleke Yoxuwa hakona. Kutani va rhwala maribye ya kona va famba na wona va ya ma rhula laha va nga fika va xwa kona. 9Kutani Yoxuwa a yimisa maribye ya 12 exikarhi ka nambu wa Yordani laha vaprista lava a va rhwele Areka ya Ntwanano a va yimile kona; maribye lawa ma ha ri kona ni namuntlha. 10Vaprista lava rhwaleke Areka va yimile exikarhi ka nambu wa Yordani ku kondza ku hela hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Yoxuwa leswaku a byela vanhu, hilaha Muxe a n'wi leriseke hakona. Vaisraele va hatlisile va pela nambu wa Yordani.

11Loko va perile hinkwavo, vaprista va khupuka ni Areka ya HOSI Xikwembu va ya rhanga emahlweni ka Vaisraele. 12Va ka Rhuveni ni va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya va ka Manase va perile nambu va hlomile matlhari, va rhangile emahlweni hilaha Muxe a a va lerisile hakona. 13Lava hundzeke emahlweni ka HOSI Xikwembu va kongoma erivaleni ra Yeriko va hlomile matlhari va tiyimiserile ku lwa nyimpi, a va ri kwalomu ka 40 000. 14Hi siku rero, HOSI Xikwembu xi kurisile Yoxuwa emahlweni ka Vaisraele hinkwavo; kutani va sungula ku n'wi komba xichavo, ku fana ni leswi va kombeke Muxe xichavo vutomi bya yena hinkwabyo.

15Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: 16“Lerisa vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano leswaku va khupuka va suka enambyeni wa Yordani.” 17Hiloko Yoxuwa a lerisa vaprista a ku: “Khupukani mi suka enambyeni wa Yordani.” 18Loko vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu va khupuka va suka exikarhi ka nambu wa Yordani va kandziya laha ku omeke, mati mo tlhela ma khuluka, kutani nambu wa Yordani wu tala wu fika emagangeni ku fana ni le ku sunguleni.

19Vaisraele va khupukile nambu wa Yordani hi siku ra vu-10 ra n'hweti yo sungula, kutani va ya gova eGiligala, evuxeni bya ndzilekana wa Yeriko. 20Laha Giligala, Yoxuwa ú fikile a yimisa maribye lawa Vaisraele va ma tekeke enambyeni wa Yordani; 21kutani a byela Vaisraele a ku: “Eminkarhini leyi taka, loko vatukulu va n'wina va vutisa vatata wa vona va ku: ‘Maribye lawa ma yimiseriwe yini xana?’ 22mi ta hlamusela vatukulu va n'wina leswaku n'wina Vaisraele mi tsemakanyile nambu wa Yordani hi laha ku omeke, 23ni leswaku HOSI Xikwembu xa n'wina xi phyisile mati ya nambu wa Yordani mi kondza mi khupuka, ku fana ni leswi xi swi endleke eLwandle-ro-Tshwuka leri xi hi phyiseleke rona hi kondza hi tsemakanya. 24Hikokwalaho vanhu va misava hinkwavo va ta swi tiva leswaku HOSI Xikwembu xi ni matimba lamakulu, kutani va ta xixima HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha ku nga heriki.”Van'wana va ri: Mi ta xixima HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha ku nga heriki

5

51Kuteloko tihosi hinkwato ta Vaamori lava a va akile entsungeni wa nambu wa Yordani hi tlhelo ra vupeladyambu, ni tihosi hinkwato ta Vakanana lava a va akile kusuhi ni lwandle ti twa leswaku HOSI Xikwembu xi phyiserile Vaisraele mati ya nambu wa Yordani va kondza va wu tsemakanya, ti tshuka ngopfu, ti hela ni matimba hi ku chava Vaisraele.

Ta ku yimbisiwa ka Vaisraele eGiligala

2Enkarhini wolowo HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Endla mikwana hi maribye u yimbisa Vaisraele.”Van'wana va ri: u tlhela u yimbisa Vaisraele ra vumbirhi 3Kutani Yoxuwa a endla mikwana hi maribye, a yimbisa Vaisraele eGibeyati-Haraloti (hileswaku “Xintshabyana-xa-Misuvu”). 4Mhaka leyi yi nga endla leswaku Yoxuwa a yimbisa Vaisraele hi leyi: Vavanuna hinkwavo va Vaisraele lava va nga suka etikweni ra Egipta, va nga vavanuna hinkwavo lava ringaneke ku ya nyimpini, va file va hela emananga loko va huma etikweni ra Egipta. 5Hambileswi vavanuna hinkwavo lava sukeke etikweni ra Egipta a va yimbisiwile, lava va nga velekiwa emananga loko Vaisraele va humile etikweni ra Egipta, a va nga yimbisiwanga. 6

5:6
Tinhl. 14:28-35
Vaisraele va fambile malembe ya 40 emananga ku kondza ku hela vavanuna hinkwavo lava ringaneke ku ya enyimpini, va nga lava sukeke etikweni ra Egipta, hikuva a va nga yingisanga swileriso swa HOSI Xikwembu. HOSI Xikwembu xi va hlambanyerile leswaku va nga ka va nga ri voni tiko leri xi tshembiseke vatata wa vona hi ku hlambanya leswaku xi ta va nyika rona,Van'wana va ri: tiko leri xi tshembiseke vatata wa hina leswaku xi ta hi nyika rona ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 7Kutani lava Yoxuwa a a fanele ku va yimbisa a va ri vana va vona lava a nga sala a va kurisa, hikuva a va nga yimbisiwanga endleleni.

8Loko Vaisraele hinkwavo va yimbisiwile, va tshamile emixaxeni ya vona va kondza va hola. 9Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Namuntlha ndzi susile ndzhukano lowu a mi ri na wona etikweni ra Egipta.” Hikwalaho ka mhaka leyi, ndhawu leyi ya ha vuriwa GiligalaHi Xiheveru rito ra ‘Giligala’ ri yelana ni rito leri vulaka ‘ku susa’ ni namuntlha.

Ta nkhuvo wa Paseka eGiligala

10

5:10
Eks. 12:1-13
Vaisraele va endlile nkhuvo wa Paseka erivaleni ra Yeriko, hi minkarhi ya madyambu hi siku ra vu-14 ra n'hweti leyi a va govile eGiligala. 11Siku leri tlhandlamaka ra nkhuvo wa Paseka, Vaisraele va lumile swa tiko ra Kanana: Hi siku rero va dyile swimbhundzwa leswo-ke-comela ni tindzhoho leti oxiweke. 12
5:12
Eks. 16:35
Ku sukela siku leri Vaisraele va sunguleke ku dya swakudya swa le Kanana ha rona, a ka ha vanga na manna, kutani Vaisraele a va nga ha dyi manna, kambe lembe rero a va dya swakudya leswi humaka etikweni ra Kanana.

Ta Yoxuwa ni wanuna loyi a khomeke fumu

13Siku rin'wana loko Yoxuwa a ri kusuhi ni muti wa Yeriko, ú te a tlakusa mahlo, o vona wanuna a yimile emahlweni ka yena a khomile fumu. Kutani Yoxuwa a ya eka wanuna loyi a fika a ku ka yena: “Xana u yima na hina, kumbe u yima ni valala va hina xana?” 14Wanuna yoloye a hlamula Yoxuwa a ku ka yena: “E-e, a ndzi yimi na munhu. Ndzi tile laha hikuva ndzi mufambisi wa mavuthu ya HOSI Xikwembu.” Hiloko Yoxuwa a wela hansi hi mombo, a sungula ku khongela, kutani a ku: “We n'wini wanga, xana u lava leswaku ndzi endla yini mina nandza wa wena xana?” 15Kutani mufambisi wa mavuthu ya HOSI Xikwembu a ku ka Yoxuwa: “Hluvula tintanghu, hikuva laha u yimeke kona i misava leyi hlawulekeke.” Kutani Yoxuwa a endlisa sweswo.