Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ta ku rhumiwa ka tinhlori emutini wa Yeriko

21

2:1
Hev. 11:31
Yak. 2:25
Loko va ri eXitimi, Yoxuwa n'wana Nuni a rhuma vavanuna vambirhi leswaku va nyengeleta va ya valanga tiko ra Kanana, a ku ka vona: “Fambani mi ya xiyaxiya tiko, kambe mi xiya ngopfu muti wa Yeriko.” Kutani vavanuna lava va suka va famba, va ya fika endyangwini wa wansati wa nghwavava loyi a va ku i Rahava kutani va xwa kona. 2Van'wana va ya byela hosi ya muti wa Yeriko va ku ka yona: “Hi ku tivisa leswaku vusiku bya namuntlha ku fikile vavanuna van'wana va Vaisraele ku ta valanga tiko.” 3Kutani hosi ya muti wa Yeriko yi rhuma vanhu eka Rahava va fika va ku ka yena: “Humesa vavanuna lava nga fika va nghena laha ndlwini ya wena, hikuva va tele ku ta valanga tiko hinkwaro.” 4Kambe Rahava a a tekile vavanuna lava vambirhi a ya va tumbeta; kutani a hlamula a ku: “Kunene hi swona, vavanuna vona a va tile laha ka mina, kambe lomu a va huma kona a ndzi ku tivi. 5Kuteloko ri pela, nkarhi lowu nyangwa a yi lava ku pfariwa, va sukile va famba; lomu va nga ya kona, mina a ndzi ku tivi, va landzeni hi ku hatlisa, ndza tshemba leswaku mi ta va kuma.” 6Kambe Rahava a a khandziyisile vavanuna lava elwangwini ra yindlu a ya va funengeta hi ntsembyani lowu a a wu fumbile kwale henhla ka lwangu. 7Kutani varhumiwa va sungula ku landza vavanuna va Israele hi ndlela leyi kongomaka enambyeni wa Yordani, va famba va kondza va ya fika ehlalukweni; kuteloko va ha ku huma va landza vavanuna va Israele, nyangwa yi pfariwa.

8Loko vavanuna lava va tinhlori va nga si etlela, Rahava a ya eka vona kwale lwangwini, 9a fika a ku ka vona: “Ndza swi tiva leswaku HOSI Xikwembu xi mi nyikile tiko leri, ni leswaku hina ha mi chava, naswona vaaki va tiko hinkwavo va tshukile ngopfu hi ku chava n'wina. 10

2:10
Eks. 14:21
Tinhl. 21:21-35
Hi twile hilaha HOSI Xikwembu xi nga phyisa mati ya Lwandle-ro-Tshwuka hakona emahlweni ka n'wina loko mi ta mi huma etikweni ra Egipta. Ni leswi mi swi endleke eka tihosi timbirhi ta Vaamori entsungeni wa nambu wa Yordani, ku nga Sihoni na Ogo, lava mi va heriseke, hi swi twile. 11Timhaka leti ti hi tshukisile ngopfu loko hi ti twa; a ka ha ri na munhu loyi a nga ni matimba hi ku chava n'wina, hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina hi xona xi nga Xikwembu xa le henhla tilweni ni le hansi emisaveni. 12Kutani sweswi ndzi tshembiseni hi ku hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu leswaku leswi ndzi mi khomeke hi tintswalo, na n'wina mi ta komba tintswalo eka ndyangu wa ka hina; ndzi nyikeni ni xikombiso lexi khorwisaka. 13Ndzi tshembiseni leswaku mi ta ponisa tata wa mina ni mana wa mina, ni vamakwerhu va xinuna ni va xisati, ni va mindyangu ya vona hinkwavo; hi poniseni leswaku hi nga dlayiwi.” 14Kutani vavanuna va ku ka yena: “Swi nga antswa ku fa hina! Loko mo ka mi nga byeli munhu leswi hi teleke swona, hi ta mi tsetselela, hi va lava tshembekeke eka n'wina,Kumbe: Loko wo ka u nga byeli munhu leswi hi nga tela swona, hi ta ku tsetselela, hi va lava tshembekeke eka wena loko HOSI Xikwembu xi hi nyika tiko leri.”

15Yindlu leyi Rahava a a tshama eka yona a yi akiwile yi khomana ni rirhangu. Kutani Rahava a humesa vavanuna lava va tinhlori hi ku va nembeleta hi le fasitereni hi ngoti. 16Kutani Rahava a ku ka vona: “Kongomani eswintshabyaneni, leswaku lava rhumiweke ku mi landza va nga mi kumi. Mi fanele ku tumbela kwale swintshabyaneni ku ringana masiku manharhu, lava rhumiweke ku mi landza va kondza va vuya, kutani endzhaku ka swona mi nga ha tikhomela ndlela ya n'wina.” 17Vavanuna va ku ka yena: “Hi nga ka hi nga vi na nandzu eka leswi u hi kombeleke ku ku tshembisa swona hi ku hlambanya. 18Wena u fanele ku vona leswaku loko hi fika laha tikweni, ngoti leyi yo tshwuka u yi bohelela efasitereni leri u hi nembeleteke ha rona, naswona tata wa wena, ni mana wa wena, ni vamakwenu, ni va ka n'wina hinkwavo u fanele ku va hlengeleta endlwini ya wena. 19Loko un'wana o tshuka a humile, a famba-famba ehandle, ú ta va a lo tilavela rifu, hina a hi nga vi na nandzu; kambe loko un'wana wa lava u nga ta va u ri na vona endlwini o tshuka a vavisiwile, nandzu wu ta va na hina. 20Naswona loko wo byela vanhu leswi hi nga tela swona, hina a hi nga vi na nandzu eka leswi u hi kombeleke ku ku tshembisa swona hi ku hlambanya.” 21Rahava a ku ka vona: “Swi ta endleka hilaha mi vulaka hakona.” Kutani Rahava a va byela leswaku va famba, yena a sala a bohelela ngoti leyo tshwuka efasitereni.

22Kutani vavanuna lava va tinhlori va suka va kongoma eswintshabyaneni, va ya tshama kona masiku manharhu, lava va rhumiweke ku va landza va kondza va tlhelela ekaya hikuva va fambile va va lava ndlela hinkwayo va nga va kumi. 23Hiloko vavanuna lava vambirhi va tinhlori va rhelela va suka eswintshabyaneni, va pela nambu va ya fika eka Yoxuwa n'wana Nuni, va n'wi rungulela hinkwaswo leswi swi va humeleleke. 24Kutani va ku ka Yoxuwa: “Hakunene HOSI Xikwembu xi nyiketile tiko hinkwaro emavokweni ya hina; tlhandlakambirhi, vaaki va rona hinkwavo va tshuke ngopfu hi ku chava hina.”

3

Vaisraele va pela nambu wa Yordani

31Yoxuwa ni Vaisraele hinkwavo va pfuka ka ha ri mpundzu swinene, va suka eXitimi, va famba va ya fika enambyeni wa Yordani, kutani va xwa kona va nga si pela nambu. 2Endzhaku ka masiku manharhu, varhangeri va Vaisraele va rhendzeleka ni mixaxa 3va ri karhi va lerisa vanhu va ku: “Loko mi vona Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu xa n'wina yi rhwariwile hi vaprista va ka Levhi, mi fanele ku suka lomu mi nga ta va mi ri kona mi yi landza hi le ndzhaku, 4leswaku mi ta kota ku tiva ndlela leyi mi nga ta famba hi yona hikuva a mi si tshama mi famba hi ndlela leyi. Kambe ku fanele ku sala mpfhukanyana wa kwalomu ka 1 km exikarhi ka n'wina na Areka ya Ntwanano; mi nga tshuki mi tshinela kusuhi na yona.” 5Kutani Yoxuwa a byela Vaisraele a ku: “Tibasiseni, hikuva mundzuku HOSI Xikwembu xi ta endla swihlamariso exikarhi ka n'wina.” 6Yoxuwa a byela ni vaprista a ku: “Rhwalani Areka ya Ntwanano, mi rhangela Vaisraele emahlweni.” Kutani Vaprista va rhwala Areka ya Ntwanano va famba emahlweni ka Vaisraele.

7HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “Ku sukela namuntlha ndzi ta ku tlakusa emahlweni ka Vaisraele, va ta tiva leswaku ndzi ta va na wena, ku fana ni leswi ndzi veke na Muxe. 8Kutani u ta lerisa vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano u ku ka vona: ‘Loko mi fika kusuhi ni mati ya nambu wa Yordani mi fanele ku yima.’ ” 9Hiloko Yoxuwa a byela Vaisraele a ku: “Tanani haleno mi ta twa marito ya HOSI Xikwembu xa n'wina.” 10Kutani Yoxuwa a ku ka vona: “Mi ta swi tiva leswaku Xikwembu lexi hanyaka xi le xikarhi ka n'wina, naswona xi nga ka xi nga tsandzeki ku hlongola Vakanana, ni Vahiti, ni Vahivhi, ni Vaperesi, ni Vagirigaxi, ni Vaamori, ni Vayebusi, va suka emahlweni ka n'wina. 11Vonani, Areka ya Ntwanano wa N'wini wa misava hinkwayoKumbe: Areka ya Ntwanano wa HOSI, Xikwembu xa misava hinkwayo hi yona yi nga ta mi rhangela yi pela nambu wa Yordani. 12Kutani sweswi, mi fanele ku hlawula vavanuna va 12 etinyimbeni ta Vaisraele; nyimba yin'wana ni yin'wana yi ta humesa wanuna un'we. 13Loko vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu xa misava hinkwayo va peta minkondzo ya vona ematini ya nambu wa Yordani, mati ma ta yima ku khuluka, kutani lama taka hi tlhelo ra hala henhla ka nambu lowu ma ta hlengeletana ndhawu yin'we ma endla ndhundhuma.”

14Kutani Vaisraele va suka emixaxeni, va ya pela nambu wa Yordani, va rhangeriwile hi vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano. 15Vaprista lava rhwaleke Areka va fika enambyeni wa Yordani va peta milenge ya vona ematini (nambu wa Yordani wu tala wu fika emagangeni nkarhi hinkwawo wa ntshovelo), 16kutani mati lama khulukaka ma ta hi hala tlhelo ra le henhla ka nambu ma yima, ma endla ndhundhuma ma ya fika ni le mutini wa Adama lowu nga kusuhi na Saretani. Mati lama khulukaka ma rhelela ma kongoma eLwandle ra Araba, ri nga Lwandle-ra-ku-fa,Lwandle-ra-ku-fa, kumbe: Lwandle-ra-Munyu ma tsemeka, ma nga ha khuluki, kutani Vaisraele va pela nambu wa Yordani, ku langutana na Yeriko. 17Loko Vaisraele hinkwavo va ri karhi va pela nambu hi laha ku omeke, vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu vona a va yimile laha ku omeke exikarhi ka nambu wa Yordani, ku kondza Vaisraele hinkwavo va khupuka.

4

Ta maribye ya 12 ya xitsundzuxo

41Loko Vaisraele hinkwavo va perile nambu wa Yordani, HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: 2“Hlawulani vavanuna va 12 eka tinyimba ta Vaisraele; nyimba yin'wana ni yin'wana yi ta humesa wanuna un'we, 3kutani mi va lerisa mi ku: ‘Tekani maribye ya 12 kwala xikarhi ka nambu wa Yordani; mi ma teka laha vaprista a va yimile kona, mi ma rhwala mi famba na wona, mi ya ma rhula laha mi nga ta fika mi xwa kona vusiku bya namuntlha.’ ” 4Kutani Yoxuwa a vitana vavanuna va 12 lava a a va hlawurile exikarhi ka Vaisraele; eka nyimba yin'wana ni yin'wana ku huma wanuna un'we. 5Yoxuwa a ku ka vona: “Fambani emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu xa n'wina le xikarhi ka nambu wa Yordani; kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a teka ribye a ri rhwala ekatleni; maribye ya kona ma fanele ku ringana ntsengo wa tinyimba ta Vaisraele, 6leswaku ma ta va xikombiso exikarhi ka n'wina. Loko vana va n'wina va mi vutisa eminkarhini leyi taka va ku: ‘Maribye lawa ma vula yini eka n'wina xana?’ 7mi ta va byela leswaku mati ya nambu wa Yordani ma avanile emahlweni ka Areka ya HOSI Xikwembu, loko Areka yi pela nambu wa Yordani; mati ya nambu lowu ma tsemekile ma nga ha khuluki. Kutani maribye lawa, ma ta va xitsundzuxo eka Vaisraele hilaha ku nga heriki.”

8Kutani vavanuna va Israele va endla hilaha Yoxuwa a va leriseke hakona: Va teka maribye ya 12 exikarhi ka nambu wa Yordani, lama ringanaka ntsengo wa tinyimba ta Vaisraele hilaha HOSI Xikwembu xi byeleke Yoxuwa hakona. Kutani va rhwala maribye ya kona va famba na wona va ya ma rhula laha va nga fika va xwa kona. 9Kutani Yoxuwa a yimisa maribye ya 12 exikarhi ka nambu wa Yordani laha vaprista lava a va rhwele Areka ya Ntwanano a va yimile kona; maribye lawa ma ha ri kona ni namuntlha. 10Vaprista lava rhwaleke Areka va yimile exikarhi ka nambu wa Yordani ku kondza ku hela hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Yoxuwa leswaku a byela vanhu, hilaha Muxe a n'wi leriseke hakona. Vaisraele va hatlisile va pela nambu wa Yordani.

11Loko va perile hinkwavo, vaprista va khupuka ni Areka ya HOSI Xikwembu va ya rhanga emahlweni ka Vaisraele. 12Va ka Rhuveni ni va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya va ka Manase va perile nambu va hlomile matlhari, va rhangile emahlweni hilaha Muxe a a va lerisile hakona. 13Lava hundzeke emahlweni ka HOSI Xikwembu va kongoma erivaleni ra Yeriko va hlomile matlhari va tiyimiserile ku lwa nyimpi, a va ri kwalomu ka 40 000. 14Hi siku rero, HOSI Xikwembu xi kurisile Yoxuwa emahlweni ka Vaisraele hinkwavo; kutani va sungula ku n'wi komba xichavo, ku fana ni leswi va kombeke Muxe xichavo vutomi bya yena hinkwabyo.

15Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: 16“Lerisa vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano leswaku va khupuka va suka enambyeni wa Yordani.” 17Hiloko Yoxuwa a lerisa vaprista a ku: “Khupukani mi suka enambyeni wa Yordani.” 18Loko vaprista lava rhwaleke Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu va khupuka va suka exikarhi ka nambu wa Yordani va kandziya laha ku omeke, mati mo tlhela ma khuluka, kutani nambu wa Yordani wu tala wu fika emagangeni ku fana ni le ku sunguleni.

19Vaisraele va khupukile nambu wa Yordani hi siku ra vu-10 ra n'hweti yo sungula, kutani va ya gova eGiligala, evuxeni bya ndzilekana wa Yeriko. 20Laha Giligala, Yoxuwa ú fikile a yimisa maribye lawa Vaisraele va ma tekeke enambyeni wa Yordani; 21kutani a byela Vaisraele a ku: “Eminkarhini leyi taka, loko vatukulu va n'wina va vutisa vatata wa vona va ku: ‘Maribye lawa ma yimiseriwe yini xana?’ 22mi ta hlamusela vatukulu va n'wina leswaku n'wina Vaisraele mi tsemakanyile nambu wa Yordani hi laha ku omeke, 23ni leswaku HOSI Xikwembu xa n'wina xi phyisile mati ya nambu wa Yordani mi kondza mi khupuka, ku fana ni leswi xi swi endleke eLwandle-ro-Tshwuka leri xi hi phyiseleke rona hi kondza hi tsemakanya. 24Hikokwalaho vanhu va misava hinkwavo va ta swi tiva leswaku HOSI Xikwembu xi ni matimba lamakulu, kutani va ta xixima HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha ku nga heriki.”Van'wana va ri: Mi ta xixima HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha ku nga heriki