Xitsonga 1989 (TSO89)
24

Ta Yoxuwa loko a lelana ni Vaisraele

241Yoxuwa a hlengeleta tinyimba hinkwato ta Vaisraele eXikeme. Kutani a vitana vakulukumba, ni varhangeri, ni vaavanyisi, ni tindhuna ta Israele, va ya yima emahlweni ka HOSI Xikwembu. 2

24:2
Gen. 11:27
Kutani Yoxuwa a byela Vaisraele hinkwavo a ku: “HOSI Xikwembu xa Israele xi vula sweswo xi ri: ‘Vakokwa wa n'wina, Tera ni vana va yena Abrahama na Nahoro, khale a va tshama entsungeni wa nambu wa Yufrata, va tirhela swikwembu swin'wana. 3
24:3
Gen. 12:1-9
21:1-3
Kutani mina ndzi susile kokwa wa n'wina Abrahama entsungeni wa nambu wa Yufrata, ndzi n'wi famba-fambisa etikweni hinkwaro ra Kanana, ndzi andzisa ni vatukulu va yena. Ndzi n'wi nyikile Isaka, 4
24:4
Gen. 25:24-26
Gen. 36:8
Dut. 2:5
Gen. 46:1-7
kutani Isaka ndzi n'wi nyika Yakobo na Esawu. Esawu ndzi n'wi nyikile tiko ra le magangeni ya Seyira ri va ra yena; kasi Yakobo ni vana va yena vona va rhelerile va ya etikweni ra Egipta. 5
24:5
Eks. 3:1 – 12:42

Kutani ndzi rhuma Muxe na Aroni etikweni ra Egipta; ndzi ri xanisa hi leswi ndzi swi endleke exikarhi ka rona, kutani eku heteleleni ndzi mi humesa. 6
24:6-7
Eks. 14:1-31
Kutani ndzi humesile vatata wa n'wina etikweni ra Egipta, va famba va ya fika eLwandle-ro-Tshwuka. Vaegipta va hlongorisile vatata wa n'wina va ya fika eLwandle-ro-Tshwuka hi makalichi ni vagadi va tihanci. 7Loko va huwelerile eka mina HOSI Xikwembu, ndzi tisile munyama exikarhi ka vona ni Vaegipta, ndzi khubumeta Vaegipta hi mati ya lwandle. Leswi ndzi swi endleke Vaegipta, mi swi vonile. Mi tshamile emananga nkarhi wo leha, 8
24:8
Tinhl. 21:21-35
kutani ndzi mi tisile etikweni ra Vaamori lava va tshamaka entsungeni wa nambu wa Yordani, va fika va lwa na n'wina, kambe mina ndzi va nyiketile emavokweni ya n'wina, kutani mi teka tiko ra vona ri va ra n'wina, vona ndzi va herisa emahlweni ka n'wina. 9
24:9-10
Tinhl. 22:1 – 24:25

Kutani Balaka n'wana Siporo hosi ya Mowabu a ya a ya lwa ni Vaisraele, a rhuma ni vanhu va ya vitana Balaama n'wana Beyori leswaku a ta mi rhuketela, 10kambe Balaama a ndzi kalanga ndzi n'wi yingisa, hikokwalaho ú mi katekisile, kutani ndzi mi ponisile emavokweni ya yena. 11
24:11
Yox. 3:14-17
6:1-21
Mi tsemakanyile nambu wa Yordani mi ya fika eYeriko, kutani vavanuna va muti lowu, ni Vaamori, ni Vaperesi, ni Vakanana, ni Vahiti, ni Vagirigaxi, ni Vahivhi, ni Vayebusi va lwa na n'wina, kambe ndzi va nyiketile emavokweni ya n'wina. 12
24:12
Eks. 23:28
Dut. 7:20
Ndzi rhumerile mimpfi emahlweni ka n'wina, yi hlongola tihosi timbirhi ta Vaamori ti suka emahlweni ka n'wina, a ti hlongoriwanga hi fumu kumbe vurha bya n'wina. 13
24:13
Dut. 6:10-11
Ndzi mi nyikile tiko leri mi nga ri tirhelangiki, ni miti leyi mi nga yi akangiki, kutani mi tshama kona, mi dya ni mihandzu ya mirhi ya vhinya ni ya mirhi ya mitlhwari, leyi mi nga yi byalangiki.’

14“Kutani sweswi, chavani HOSI Xikwembu, mi xi tirhela hi ku tinyiketa ni ku tshembeka. Swikwembu leswi vatata wa n'wina va swi tirheleke entsungeni wa nambu wa Yufrata ni le Egipta, hambanani na swona, mi tirhela HOSI Xikwembu. 15Loko mi nga swi lavi ku tirhela HOSI Xikwembu, namuntlha hlawulani loyi mi rhandzaka ku tirhela yena: Ku nga va swikwembu leswi vatata wa n'wina va swi tirheleke exifundzheni lexi xi nga entsungeni wa nambu wa Yufrata, kumbe swikwembu swa Vaamori lava mi tshamaka etikweni ra vona; kambe loko a ri mina ni ndyangu wa mina, hi ta tirhela HOSI Xikwembu.”

16Kutani Vaisraele va hlamula va ku: “Hina hi nga ka hi nga tshiki HOSI Xikwembu ni siku ni rin'we hi ya tirhela swikwembu swin'wana; 17hikuva hi xona HOSI Xikwembu xa hina lexi xi hi humeseke evuhlongeni etikweni ra Egipta, hina ni vatata wa hina. Hi xona xi endleke mahlori lamakulu hi ri karhi hi swi vona, xi hi hlayisa eriendzweni leri hi ri fambeke ni le ka vanhu hinkwavo lava hi hundzeke exikarhi ka vona. 18Vaamori hinkwavo lava a va tshama etikweni leri, HOSI Xikwembu xi va hlongorile va suka emahlweni ka hina; kutani na hina hi ta tirhela HOSI Xikwembu, hikuva hi xona Xikwembu xa hina.”

19Kambe Yoxuwa a ku ka Vaisraele: “Mi nge swi koti ku tirhela HOSI Xikwembu, hikuva i Xikwembu xo hlawukeka, lexi xi lavaka ku tirheriwa xi ri xoxe; xi nga ka xi nga mi rivaleri milandzu ni swidyoho swa n'wina. 20Loko mo fularhela HOSI Xikwembu, mi ya tirhela swikwembu swin'wana, xi ta mi hundzukela xi mi ba, xi mi herisa, hambileswi xi sunguleke hi ku mi endlela leswinene.” 21Kutani Vaisraele va ku ka Yoxuwa: “E-e! Hina hi ta tirhela HOSI Xikwembu!” 22Yoxuwa a ku ka Vaisraele: “N'wina hi n'wexe, mi timbhoni leswaku mi tihlawulerile ku tirhela HOSI Xikwembu.” Kutani Vaisraele va ku: “Hi timbhoni.” 23Yoxuwa a ku: “Loko swi ri tano, hambanani ni swikwembu leswi swi nga exikarhi ka n'wina, mi tinyiketa eka HOSI Xikwembu xa Israele hi timbilu ta n'wina hinkwato.” 24Kutani Vaisraele va ku ka Yoxuwa: “HOSI Xikwembu xa hina, hi ta xi tirhela, ni ku yingisa marito ya xona.” 25Kutani hi siku rero Yoxuwa a endla ntwanano ni Vaisraele, a va vekela swiletelo ni milawu eXikeme. 26Kutani Yoxuwa a tsala marito lawa eka Buku ya Nawu wa Xikwembu; a teka ribye lerikulu, a ri yimisa ehansi ka murhi wa nkuhlu, entsongeni wa HOSI Xikwembu. 27Yoxuwa a byela Vaisraele hinkwavo a ku: “Vonani, ribye leri ri ta va mbhoni ya hina, hikuva marito hinkwawo ya HOSI Xikwembu lawa xi hi byeleke wona, ri ma twile. Loko mo sungula ku xisa Xikwembu xa n'wina, ribye leri ri ta va mbhoni leyi yi nga ta mi kaneta.” 28Kutani Yoxuwa a byela vanhu leswaku va muka, un'wana ni un'wana a tlhelela endzhakeni ya yena.

Ta ku fa ka Yoxuwa na Eliyazara

(Vaav. 2:6-10)

29Endzhaku ka timhaka teto, Yoxuwa n'wana Nuni, nandza wa HOSI Xikwembu, a fa a ri ni malembe ya 110. 30

24:30
Yox. 19:49-50
Kutani va n'wi lahla endhawini leyi nga ndzhaka ya yena, ku nga emutini wa Timinata-Sera, lowu nga magangeni ya Efrayimi, hi tlhelo ra n'walungu ra ntshava ya Gaaxi.

31Vaisraele va tirherile HOSI Xikwembu enkarhini wa Yoxuwa ni le nkarhini wa vakulukumba lava hanyeke ku tlula Yoxuwa, lava a va tiva mintirho hinkwayo leyi HOSI Xikwembu xi yi endleleke Vaisraele.

32

24:32
Gen. 33:19
Gen. 50:24-25
Eks. 13:19
Yoh. 4:5
Mint. 7:16
Marhambu ya Yosefa lawa Vaisraele va humeke na wona etikweni ra Egipta, va ma celerile eXikeme, endhawini leyi Yakobo a yi xaveke eka vana va Hamoro tata wa Xikeme hi mali ya tisilivhere ta 100. Kutani ndhawu leyi yi vile ndzhaka ya vatukulu va Yosefa.Van'wana va ri: Kutani marhambu lawa ma vile ndzhaka ya vatukulu va Yosefa

33Kutani Eliyazara n'wana Aroni a lova. Hiloko va ya n'wi lahla eGibeya, emutini wa Finiyasi n'wana wa yena, lowu a nyikiweke wona emagangeni ya Efrayimi.