Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Tihosi leti hluleke hi Muxe

121

12:1-5
Tinhl. 21:21-35
Vaisraele va hlurile tihosi ta tiko leri nga ntsungeni wa nambu wa Yordani hi tlhelo ra le vuxeni, va teka tiko ra tona. Tiko ra kona ri sukela enkoveni wa Arinoni ri ya fika entshaveni ya Hermoni, ri katsa tindhawu hinkwato leti nga eka Nkova wa Yordani, hi tlhelo ra le vuxeni. 2Va hlurile Sihoni hosi ya Vaamori, loyi a a tshama eHexiboni, a fuma hafu ya tiko ra Giliyadi ku sukela le Arowere, wu nga muti lowu nga makumu ka Nkova wa Arinoni, ni ku sukela exikarhi ka Nkova wa Arinoni lowu ku ya fika enambyeni wa Yaboko, wona ndzilekana wa tiko ra Vaamori, 3a fuma ni tindhawu ta le ka Nkova wa Yordani ku ya fika eLwandle ra Galeliya hi tlhelo ra le vuxeni, ni ku ya fika eBeta-Yeximoto, ni ku ya fika eLwandle ra Araba, ri nga Lwandle-ra-ku-fa, ni ku ya fika eswinkobyaneni swa ntshava ya PisgaVan'wana va ri: eswinkobyaneni swa ntshava ya Pisga ni tindhawu ta kona hi tlhelo ra le dzongeni. 4Va hlula na Ogo hosi ya Baxani, un'wana wa masalela ya Refayimi, loyi a a tshama le Axitaroto ni le Edreyi, 5a fuma ku sukela entshaveni ya Hermoni ni le Saleka, ni tiko hinkwaro ra Baxani ku ya fika endzilekaneni wa Vagexuri ni Vamaakati, ni hafu ya tiko ra Giliyadi ku ya fika endzilekaneni wa Sihoni hosi ya Hexiboni. 6
12:6
Tinhl. 32:33
Dut. 3:12
Muxe nandza wa HOSI Xikwembu ni Vaisraele hinkwavo va hlurile tihosi leti, kutani Muxe a teka tiko ra kona a ri nyika va ka Rhuveni ni va ka Gadi ni hafu ya va ka Manase, ri va ra vona.

Tihosi leti hluleke hi Yoxuwa

7Yoxuwa ni Vaisraele va hlurile tihosi ta tiko leri nga vupeladyambu bya nambu wa Yordani. Tiko ra kona ri sukela eBaali-Gadi eka Nkova wa Lebanoni, ri ya fika entshaveni ya Halaka leyi nga kusuhi na Seyira. Kutani Yoxuwa a teka tiko ra tona a ri nyika Vaisraele hi ku ya hi tinyimba ta vona leswaku ri va ra vona. 8Tiko ra kona ri katsa tindhawu ta le magangeni, ni ta le timbaleni, ni ta le ka Nkova wa Yordani ni ta le swinkobyaneni, ni ta le mananga, ni ta le dzongeni, ri nga tiko ra Vahiti, ni Vaamori, ni Vakanana, ni Vaperesi, ni Vahivhi, ni Vayebusi. 9Vaisraele va hlurile hosi ya muti wa Yeriko, ni hosi ya muti wa Ayi, lowu nga kusuhi na Betele; 10ni hosi ya muti wa Yerusalema, ni hosi ya muti wa Hebroni; 11ni hosi ya muti wa Yaramutu ni hosi ya muti wa Lakixi; 12ni hosi ya muti wa Egiloni, ni hosi ya muti wa Gezere; 13ni hosi ya muti wa Debiri, ni hosi ya muti wa Gedere; 14ni hosi ya muti wa Horma, ni hosi ya muti wa Aradi; 15ni hosi ya muti wa Libina, ni hosi ya muti wa Adulama; 16ni hosi ya muti wa Makeda, ni hosi ya muti wa Betele; 17ni hosi ya muti wa Tapuwaka ni hosi ya muti wa Hefere; 18ni hosi ya muti wa Afeke, ni hosi ya muti wa Laxaroni; 19ni hosi ya muti wa Madona, ni hosi ya muti wa Hasoro; 20ni hosi ya muti wa Ximroni-Meroni, ni hosi ya muti wa Akixafa; 21ni hosi ya muti wa Taanaka, ni hosi ya muti wa Megido; 22ni hosi ya muti wa Kadexe, ni hosi ya muti wa Yokoneyama eKarmele; 23ni hosi ya muti wa Dori exifundzheni xa Dori, ni hosi ya muti wa Goyimimuti wa Goyimi, kumbe: wa vamatiko eGaleliya,Galeliya, van'wana va ri: Giligala 24ni hosi ya muti wa Tirisa. Tihosi hinkwato ka tona a ti ri 31.