Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Bilidada ú ri, Xikwembu xi nge tshiki ku endla leswi lulameke

81Kutani Bilidada wa le Xuwaka a hlamula a ku:

2“Marito ya wena i xidzedze lexi onhaka;

u ta vulavurisa sweswo ku fikela rini ke?

3Xana Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi tshama xi tlula nawu,

xi tshika ni ku endla leswi lulameke xana?

4Vana va wena va ta va va xi dyoherile,

hikokwalaho xi va tshikile va fela swidyoho swa vona!

5Kambe wena, yana eka Xikwembu, u ya kombela leswaku xi ku twela vusiwana,

hikuva xi ni matimba hinkwawo.

6Loko hakunene u ri munhu wo lulama la tshembekaka,

xi nge hlweli ku tikomba, xi ku lwela,

xi ku tlherisela exiyin'weni xa wena xa khale;

7kutani rifuwo ra wena lerintshwa,

ri ta tlula ngopfu lera khale hi ku tala.

8“Vutisa timhaka eka lava khale,

u kambisisa vutlhari bya vatatana,

9hikuva hina vanhu va manguva lawa, a hi tivi nchumu,

ku hanya ka hina laha misaveni i papanyana leri hundzaka.

10Lava khale a va ku dyondzise,

va ku byela leswi va swi twisisaka.

11Va ni xivuriso lexi nge:

‘Majekejeke ma nge mili erikhwarheni,

endhawini yo kala mati, nhlanga wu nge tsaki!’

12Swimila leswi hakunene swi hambana na swin'wana,

swi oma swa ha ku rhumbuka, no tsemiwa swi nga si tsemiwa.

13Swi tano ni vanhu lava rivalaka Xikwembu, lava va xi fularhelaka:

Swilo leswi va swi tshembaka swi hatla swi nyamalala.

14Va xongotela hi swinhongana,Kumbe: Va xongotela hi leswi tshovekaka

va tisirhelela hi swisaka swa mapume;

15va tiseketela hi makhumbi ya tindlu ta vona, kambe wona ma wa,

va ma khoma, kambe ma mbundzumuka!

16Lava sandzaka Xikwembu va rhanga va tsaka,

va fana ni murhi wo phaka marhavi entangeni hi nkarhi wa mpfula;

17timitsu ta wona ti nga tlhava erikhwarheni,

ti nga pandza ni maribye lamakulu;

18kambe siku vasandzi lava va susiwaka etikweni ra vona,

varikwavo va ta va landzula va ku: ‘A hi si tshama hi mi vona!’

19Ku tsaka ka vanhu volavo ku herisa sweswo,

va tsuvuriwa emisaveni, ndhawu ya vona yi tekiwa hi van'wana.

20“Tsundzuka wena Yobo, Xikwembu a xi cukumeti munhu wo tshembeka,

kambe vadyohi, xi ala ku va pfuna.

21Loko a ri wena, xa ha ta ku yimbelerisa tinsimu,

minkulungwana ya ha ta huma enon'weni wa wena.

22Lava va ku vengaka va ta khoma hi tingana,

miti ya lavo homboloka yi ta nyamalala.”