Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Yobo a vilela hi vanghana va yena

61Kutani Yobo a hlamula a ku:

2“Loko ingi maxangu ya mina ni makhombo ya mina

ma nga vekiwa hinkwawo exikalwini ma pimiwa,

3a ma ta tlula ni sava ra lwandle hi ku tika;

hikokwalaho ndzi hatle ndzi vulavula.

4Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi ndzi copile hi miseve,

vuxungu bya yona byi hangalaka ni miri wa mina.

Xikwembu xi le ku ndzi chaviseni.

5“Loko mangwa yi ri ebyanyini bya rihlaza, a yi rili,

homu a yi bongi loko yi ri ku dyeni ka mahlanga.

6Nyama yo pfumala munyu ya dyeka ke?

Ntsutsu lowo basa wa nandziha xana?

7Swakudya swo tano, a ndzi swi tsakeli,

loko ndzo dya swona, swi ta ndzi hlantisa.

8Loko ingi Xikwembu xi nga yingisa xikhongelo xa mina,

xi ndzi endlela leswi ndzi swi navelaka!

9Xikwembu a xi ndzi kandziye xi ndzi pyanya,

a xi ndzi be xi ndzi hetisa:

10Moya wa mina a wu ta chaveleleka;

emaxangwini ya mina lama nga heriki, a ndzi ta tsaka ngopfu,

hikuva a ndzi alanga makungu ya Muhlawuleki.

11Xana ndza ha hanyela yini xana?

Swi nga antswa ndzi timeka ndzi hambana na swona.

12Mina ndzi munhu wa nyama ni ngati,

a ndzi ribye kumbe nsimbhi!

13A ndza ha ri na matimba,

ku pfumaleka ni loyi a nga ndzi pfunaka.”

Yobo ú ri, vanghana va yena a va n'wi pfuni nchumu

14Yobo a engeta a ku:

“Munhu la alaka ku tsetselela nakulobye,

ú sandza Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo.Van'wana va ri: Munhu la xanisekaka, ú lava ku tsetseleriwa hi vanghana a ta ka a nga tshiki ku chava Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo

15Vanghana va mina va ndzi kanganyisile ku fana ni nambu lowu phyeke,

kukota swinambyana leswi khulukaka enkarhini wa timpfula ntsena.

16Siku gwitsi ni gamboko swi n'okaka,

swinambyana leswi swi tala hi mati lama pfindlukeke.

17Kambe loko dyambu ri sungula ku hisa,

swa phya swi nyamalala.

18Mintlawa ya vaxavisi yi hambuka ku ya lava mati kona,

kambe yi lahleka enhoveni, yi lovisa sweswo.

19Mintlawa yo huma eTema yi le ku laveni ka mati,

ya le Xeba yi ni ku tshemba leswaku yi ta ma kuma,

20kambe loko vanhu lava va fika eminkoveni ya kona,

va yi kuma yi nga ri na nchumu.

21N'wina mi fana ni swinambyana sweswo;Van'wana va ri: Xana n'wina mi na byona vutomi ke? E-e!

mi vonile ku xaniseka ka mina, kambe sweswi mi tlhelela ndzhaku.

22Xana ndzi tshama ndzi ku: ‘Ndzi nyikeni swo karhi!’

kumbe: ‘Ndzi pambuleleni rifuwo ra n'wina!’ xana?

23Xana ndzi tshama ndzi ku: ‘Ndzi ntshunxeni eka valala va mina!’

kumbe: ‘Ndzi lamuleleni eka vanhu va tihanyi!’ xana?

24“Ndzi tsundzuxeni, kutani ndzi ta miyela,

ndzi kombeni laha ndzi hoxeke kona.

25Marito ya ntiyiso ma tlhava kambe ma akisa,

kasi ku tshinya ka n'wina a ku pfuni nchumu.

26Mi ringeta ku kaneta marito ya mina,

kambe leswi ndzi swi vulaka eku vavisekeni ka mina a hi matlangwana.

27N'wina mi xavisa ni swisiwana hi ku hoxa vuhlolotwana,

mi endla bindzu hi ku tshika vanghana va n'wina!

28“Kambe sweswi, ringetani ku kamba timhaka ta mina,

hikuva a ndzi nga mi hembeli.

29Tivoneleni, mi nga ndzi dyoheli,

ndzi ri, tivoneleni, nandzu mina ndzi hava!

30Xana ndzi dyohile loko ndzi vulavula,

xana mi ri, khombo a ndzi ri tivi xana?”