Xitsonga 1989 (TSO89)
40

Yobo a tsandzeka ku hlamula

401HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Yobo:

2“Wena muhandzi wa swihoxo, u nga kanetana na mina Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo, ke?Kumbe: Loyi a kanetanaka ni Lowa-matimba-hinkwawo, ú ta karhala rini ke?

Ndzi hlamule, wena u phikisanaka na mina!”

3Kutani Yobo a ku ka HOSI Xikwembu:

4“We HOSI, ndzi ntsongo ngopfu emahlweni ka wena,

xana ndzi nga ku hlamula yini? Ndzi to timiyelela!

5Ndzi hlamurile kan'we kumbe kambirhi,

a ndzi nga ha engeteli nchumu.”

6Kutani HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na Yobo, xi ri endzeni ka xihuhuri, xi ku:

7“Tilulamise, u yima kukota wanuna;

ndzi ta ku vutisa timhaka, wena u ndzi hlamusela tona.

8Xana u nga ndzi veka nandzu, u ndzi lumbeta,

wena u sala u ri la lulameke, xana?

9Xana u ni matimba yo ringana ni ya mina,

u nga balekisa tilo ku fana na mina ke?

10“Tiambexe vuhosi ni ndzhuti,

u ambala ku kwetsima ni ku twala.

11Chulula vukari bya wena,

languta vatikurisi hinkwavo, u va tsongahata.

12Xiyaxiya lava titshembaka, u va yisa hansi,

u kandziyela lavo homboloka lomu va nga kona.

13Hinkwavo, va funyise buwa,

u fumba mintsumbu ya vona esirheni.

14Hi kona ndzi nga ta ku dzunisa,

hikuva u ta va u tilamulele hi matimba ya wena!”

Ta mpfuvu

15“Vona mpfuvumpfuvu, kumbe: Behemoto leyi ndzi yi vumbeke kukota wena;

yona yi dya byanyi ku fana ni homu.

16Yi langute: Yi tiyile khondzo,

ni le khwirini, yi ni ntamu.

17Ncila wa yona wu fana ni kedari, a wu khotseki;

emilengeni ya yona misiha yi lo phasana-phasana.

18Marhambu ya yona i tiphuphu ta koporo,

ma fana ni tinsika ta nsimbhi.

19Exikarhi ka swivumbiwa swa mina, hi yona murhangeri,

kambe mina Muendli wa yona, ndzi nga yi dlaya.

20“Mpfuvu yi tikumela swakudya emagangeni,

laha swiharhi hinkwaswo swi tihuhelaka kona.

21Yi tilavela vutshamo emajekejekeni,

yi tumbela enhlangeni kusuhi ni mati.

22Yi wisela kona yi kuma mindzhuti,

yi sirheleriwa hi mirhi ya minengenedzi.

23Hambiloko nambu wa kona wu tala, a wu yi chavisi,

a yi vileli ni loko maboboma ya Yordani ma yi nghena non'weni.

24Xana va nga yi khoma hi ku yi dlaya mahlo,

kumbe hi ku yi hulela muhalo xana?”