Xitsonga 1989 (TSO89)
37

na swona swifuwo swi tiva ku ta ka rona.Van'wana va ri: Xikwembu xi hisekela ku ba ha rona lavo homboloka

371Tilo leri ra ndzi rhurhumerisa,

ri tshukisa ngopfu mbilu ya mina.

2Yingisani Xikwembu loko xi dzindza,

twanani ku duma ka nomo wa xona,

3loko xi balekisa tilo matlhelo hinkwawo!

Rihati ra xona ri ba ni le vugimamusi,

4ri landziwa hi mpfumawulo wa ku baleka,

xi nga Xikwembu loko xi dzindzisa rito ra xona ro chavisa,

xi ba hi rihati xi nga tsetseleli, xi ri karhi xi twakarisa swa nomo wa xona.

5Ku dzindza ka kona ka hlamarisa:Van'wana va ri: Xikwembu xi hi komba leswo hlamarisa

Mintirho ya Xikwembu i yikulu, a yi twisiseki.

6Xi byela gamboko xi ku: ‘Wela emisaveni!’

Xi lerisa ni timpfula ku na hi matimba ti halaka kunene,

7xi endlela ku komba mintirho ya xona eka vanhu hinkwavo.Van'wana va ri: xi endlela ku tikomba eka hinkwavo lava xi va endleke

Emasin'wini, a ka ha yi na un'we,

8swiharhi na swona swa tumbela,

a swa ha humi emiceleni ya swona,

9loko moya wa xidzedze wu ta hi le dzongeni.

Lowo titimela wona wu huma en'walungwini;

10loko Xikwembu xi hungisa wona, wu vanga xirhami,

mati ma tiya hi gwitsi emaqhivini.

11Kutani xi rhwala mapapa lawa ya ntima,

xi ma hangalasa ni rihati ra wona,

12xi ma rhendzelekisa-rhendzelekisa hi ku ya hi makungu ya xona,

ma yingisa swileriso swa xona hinkwaswo, ematlhelweni hinkwawo ya ntumbuluko.

13Xikwembu xi tirhisa wona ku tshinya tiko ra xona,

kumbe ku ri komba rirhandzu.Van'wana va ri: ku tshinya vanhu, kumbe ku cheleta misava ni ku yi katekisa

14“We Yobo, yingisa mhaka leyi,

u ringeta ku anakanya mintirho yo hlamarisa ya Xikwembu:

15Xana u tiva mafumele ya xona ehenhla ka ntumbuluko,

ni hilaha xi voningelaka mapapa hakona ke?

16Xana wa xi twisisa loko xi ma hayeka empfhukeni,

hi vutivi lebyo hetiseka byo hlamarisa xana?

17Wena u dlawaka hi dyambu,

siku tiko ri tshwaka hi moya wa le mananga,

18xana u nga vamba lwangu ra tilo ku fana na xona ke,

ri tiya kukota nsimbhi yo vangama?

19Hi pfune, xana hi nga xi byela yini ke?

Swo hlamula xona, hi nge swi kumi, hi le xinyamini!

20Xana xi lo tivisiwa leswi ndzi swi vulaka xana,

xi lo byeriwa hi munhu un'wana leswaku xi ta swi tiva ke?

21“Ku vonakala a ku nga ha vonaki,

a ku fihliwa hi mapapa,

kambe moya wu hungile wu ma kukula.

22En'walungwini ku huma xilo xo vangama xo fana ni nsuku,

ku nga ku dzuneka loku chavisaka, loku rhendzelaka Xikwembu.

23Xi ni matimba hinkwawo, hi nge tshineli kusuhi na xona;

xi fuma hi ntamu ni ku lulama,

xi tele ku tshembeka, xi nge xanisi munhu.

24Hikokwalaho, vanhu va xi chava,

kambe a xi na mhaka ni lava titwaka va ri lavo tlhariha.”Van'wana va ri: lava tlhariheke, va xixima xona