Xitsonga 1989 (TSO89)
27

Yobo ú ri, a nga na nandzu

271Yobo a yisa emahlweni ku vulavula ka yena, a ku:

2“Ndzi hlambanya hi Xikwembu lexi hanyaka, lexi-nga-ni-matimba-hinkwawo,

xona xi alaka ku ndzi lwela, xi ndzi dyisaka ni mbitsi, ndzi ri:

3Loko ndza ha hefemula,

ni loko Xikwembu xa ha hlayisa vutomi bya mina,

4ndzi nga ka ndzi nga vuli leswo biha,

nomo wa mina wu nge kanganyisi munhu.

5Ndzi nge pfuki ndzi vurile leswaku marito ya n'wina i ntiyiso,

ndzi ta tiyisa leswaku ndzi hava nandzu ndzi ko ndzi fa.

6Ndzi khomile ku lulama ka mina, ndzi nge ku tshiki;

ndza swi tiva: A ndzi endlanga swa tingana ni siku ni rin'we.

7“Nala wa mina a a biwe kukota lavo homboloka,

la lwaka na mina a a love kukota vadyohi.

8Siku Xikwembu xi tsemaka vutomi bya lava va xi sandzaka, xi va lovisa,

va ha ta tshemba yini, xana?

9Loko va wela hi khombo, hambi va huwelela,

xi nga ka xi nga va yingisi,

10hikuva a hi vona va tsakelaka Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo,

a hi vona va xi khongelaka masiku hinkwawo.

11“Mina ndza ha ta mi dyondzisa matirhele ya Xikwembu,

makungu ya Lowa-matimba-hinkwawo a ndzi nga mi fihleli.

12N'wina hinkwenu, leswi humeleleke mi swi vonile,

hikwalaho ka yini mi tikanganyisa hi swilo swa hava, xana?”

13“Lavo homboloka va averiwa leswi hi Xikwembu,

hi yona ndzhaka leyi vaxanisi va yi kumaka eka Lowa-matimba-hinkwawo:Van'wana va ri, lawa i marito ya Sofara (27:13-23)

14Hambiloko va veleka vana lavo tala, va ta tekeriwa vona hi matlhari,

vatukulu va vona va nge dyi va xurha.

15Masalela ya vona ma ta dlawa hi ntungu,

a va nga riliwi hi vasati va vona.

16Hambiloko va hlengeleta mali yo ringana maribye hi ku tala,

va tata miti ya vona hi swiambalo onge i misava yinene,

17swi ta ambariwa hi lavo lulama,

mali yona yi ta phakeriwa lava nga riki na nandzu.

18Tindlu ta lavo homboloka i xisaka xa tuva,Van'wana va ri: Lavo homboloka va aka tindlu leti muhlwiweke

ti fana ni dladla ra murindzi emasin'wini.

19Van'wankumi va ya eku etleleni va ha fumile,Van'wana va ri: Van'wankumi va fa va nga lahliwi

kambe loko va pfuka, swi nyamalarile!

20Makhombo ma va khubumeta kukota ndhambi,

nivusiku va biwa hi xidzedze.

21Moya wa le vuxeni wu va tlakula va nga ha vonaki,

wu va hahisa va suka etindhawini ta vona.

22Xihuhuri xi va ba xi nga tsetseleli,Kumbe: Xikwembu xi va ba xi nga tsetseleli

va balekela ntamu wa xona va tsutsuma;

23siku va fambaka, vanhu va phokotela mavoko hi ku tsaka,

va ba minkulungwana emitini ya vona.”

28

Xihundla xa vutlhari

281Hakunene, ku kona laha silivhere yi kumekaka kona,

yi kona ndhawu leyi nsuku wu hlunguhliwaka eka yona.

2Nsimbhi yi ceriwa emisaveni,

koporo va yi n'okisa yi huma emaribyeni.

3Vanhu va hlongola munyama hi rivoni,

va cela va ya fika exivindzini xa misava.

4Va kovotla muhocho emananga,

laha vahundzi va ndlela va nga fikiki,

va tiboha kona hi tintambhu va dewula kunene, kule ni miti ya vanhu.

5Endzeni ka misava leyi hi kumaka swakudya eka yona,

va pandza maribye hi ndzilo.

6Endhawini yoleyo, ku ni maribye ya nkoka ya “Safiri”,

ritshuri ra kona ri tele hi nsuku.

7Ndlela yo ya kona, makoti a ma yi tivi,

ni mawukuwuku a ma si yi vona.

8Swiharhi leswi dlayaka a swi famba-fambi endleleni yoleyo,

ni tinghala a ti nyarhuli kusuhi na yona.

9Munhu ú faya maribye ya kona layo nonon'hwa,

a pandza ni tintshava ku ya fika emasungulweni ya tona.

10Ú cela mugodi ematambheni,

mahlo ya yena ma ri karhi ma lava-lava swilo swa nkoka.

11Ú siva swinambyana endzeni ka misava leswaku swi nga ha khuluki,

rifuwo leri a ri tumberile kona, ú ri humesela erivaleni.

12Vutlhari byona hi nga byi kuma kwihi,

hi kwihi laha ku twisisa ku tshamaka kona ke?

13Vanhu a va tivi nxavo wa vutlhari,Van'wana va ri: a va tivi ndlela yo ya ka byona

naswona a byi kumeki evanhwini.

14Swidziva leswikulu swi ri: “Vutlhari a byi le ka hina”,

na wona malwandle ma ri: “Ni laha ka hina, a byi kona!”

15Byi nge xaviwi hi nsuku,

vanhu va nge pimi silivhere va tikumela byona.

16Byi ni nkoka ku tlula nsuku wa le Ofiri,

byi tlula ni maribye yo saseka ya “Onikisi” ni ya “Safiri”.

17Swilo swo vangama ni swo vonikela,

hambi swingwavila swa nsuku lowo tenga, swi nge ringani na byona;

18a ha ha vuli tinkatla kumbe swibya swa “Kristala”!

Xinkwamana xa vutlhari xi ni risima ku tlula vuhlalu lebyi sasekeke.

19Nxavo wa byona wu hundza wa maribye ya “Topazi” ya le Etiyopiya,

hambi wu ri nsuku lowo tenga, wu nge fiki eka byona.

20Xana vutlhari byi huma kwihi ke,

hi kwihi laha ku twisisa ku tshamaka kona xana?

21Hinkwavo lava hanyaka emisaveni, bya va tumbelela,

byi tumbelerile ni tinyanyana.

22Hambi khele ra vafi, na rona rifu hi roxe,

swi ri: “Hi lo twa ta byona hi mahungundlela.”

23I Xikwembu ntsena xi tivaka ndlela ya vutlhari,

ni ndhawu leyi byi tshamaka eka yona,

24hikuva mahlo ya xona ma tlhava ni le vugimamusi,

xi tiva hinkwaswo leswi nga misaveni.

25Loko xi hungisa moya hi matimba,

ni loko xi pima vukulu bya lwandle,

26loko xi vekela mpfula emilawu ya yona,

ni loko xi boxa ndlela ya rihati emapapeni,

27hi kona xi vonaka vutlhari xi byi kamba,

xi byi tiyisa ni ku byi twarisa.

28

28:28
Ps. 111:10
Swiv. 1:7
9:10
Kutani xi vulavula na vanhu xi ku:

“Ku chava N'wini wa hinkwaswo, hi byona vutlhari;

ku hambana ni leswo biha hi kona ku twisisa!”

29

Yobo ú tsundzuka minkateko ya yena ya khale

291Yobo a yisa emahlweni ku vulavula ka yena, a ku:

2“Mawaku loko ingi ndzi nga tlhelela exiyin'weni xa mina xa khale,

enkarhini lowu Xikwembu a xa ha ndzi hlayisa,

3loko rivoni ra xona ra ha ndzi voningela,

ni loko xa ha ndzi fambisa nivusiku hi ku vonakala ka xona!

4Eminkarhini ya kona, a ndza ha tiyile swinene,

Xikwembu a xi ri nakulorhi, xi sirhelela muti wa mina.

5Lowa-matimba-hinkwawo a a yima na mina,

ndzi rhendzeriwa hi vana va mina.

6Ntswamba a ndzi hlamba ha wona onge i mati,

hambi ma ri masimu ya le makwandzasini a ma ndzi nyika mafurha layo tala.

7Loko ndzi huma ekaya ndzi ya ehubyeni

ndzi ya tshama endhawini ya mina,

8majaha a ma ndzi nyizela loko ma ndzi vona,

lavakulu a va ndzi xixima va chaya bayethe.

9Tindhuna a ti nga ha vulavuli,

a ti siva milomo ya tona, ti miyela.

10Tinganakana a ti chava ku tlakusa marito,

a ti hundzuka timbheveve.

11Lava twaka ta mina ni lava va ndzi vonaka,

a va ndzi tlangela, va ku, minkateko yi ndzi fanerile,

12hikuva a ndzi pfuna swisiwana leswi rilaka,

ndzi pfuna ni lava pfumalaka vatswari kumbe vahlayisi.

13Vanhu lava poneke ku fa, a va ndzi tlangela,

tinoni a ti tsaka hi mhaka ya mina.

14A ndzi ambele ku lulama, ndzi funengele kona,

ku yingisa nawu, a swi ri jasi ni xihuku eka mina.

15Lava feke mahlo, a ndzi va komba ndlela,

ndzi fambisa ni lava nga swilema.

16A ndzi ri tatana eka swisiwana,

ni lava ndzi nga va tiviki, a ndzi kambisisa timhaka ta vona.

17A ndzi faya tinhlaya ta lavo homboloka,

ndzi va vutlela leswi va swi lumeke.

18“A ndzi ku, ndzi ta fela mutini wa mina,

ndzi ri ni masiku yo ringana ni sava hi ku tala,

19ndzi fana ni murhi wo simekiwa kusuhi ni mati,

lowu welaka hi mberha vusiku hinkwabyo.

20A ndzi ku, ndzi ta tshama ndzi ri la dzunekaka,Van'wana va ri: ndzi ta tshama ndzi tamele vurha

ndzi fana ni socha leri tshamaka ri hlomile.

21“Khale vanhu a va miyela va ndzi yingisa,

va langutela mina ku va tsundzuxa.

22Loko ndzi vulavurile, a va nga ha engeteli nchumu;

marito ya mina a ma va titimeta timbilu,

23a va ma amukela hi mandla mambirhi,

va tsaka kukota murimi la vonaka mpfula ya ximun'wana.

24Loko va hela mbilu, a ndzi va komba xinakulobye,

nghohe ya mina leyi tsakeke a yi va tiyisa nhlana.

25A ndzi ri murhangeri wa vona, ndzi va komba tindlela,

ndzi fana ni hosi exikarhi ka vanhu va yona,

kumbe muchaveleri wa lava rilaka.”