Xitsonga 1989 (TSO89)
28

Xihundla xa vutlhari

281Hakunene, ku kona laha silivhere yi kumekaka kona,

yi kona ndhawu leyi nsuku wu hlunguhliwaka eka yona.

2Nsimbhi yi ceriwa emisaveni,

koporo va yi n'okisa yi huma emaribyeni.

3Vanhu va hlongola munyama hi rivoni,

va cela va ya fika exivindzini xa misava.

4Va kovotla muhocho emananga,

laha vahundzi va ndlela va nga fikiki,

va tiboha kona hi tintambhu va dewula kunene, kule ni miti ya vanhu.

5Endzeni ka misava leyi hi kumaka swakudya eka yona,

va pandza maribye hi ndzilo.

6Endhawini yoleyo, ku ni maribye ya nkoka ya “Safiri”,

ritshuri ra kona ri tele hi nsuku.

7Ndlela yo ya kona, makoti a ma yi tivi,

ni mawukuwuku a ma si yi vona.

8Swiharhi leswi dlayaka a swi famba-fambi endleleni yoleyo,

ni tinghala a ti nyarhuli kusuhi na yona.

9Munhu ú faya maribye ya kona layo nonon'hwa,

a pandza ni tintshava ku ya fika emasungulweni ya tona.

10Ú cela mugodi ematambheni,

mahlo ya yena ma ri karhi ma lava-lava swilo swa nkoka.

11Ú siva swinambyana endzeni ka misava leswaku swi nga ha khuluki,

rifuwo leri a ri tumberile kona, ú ri humesela erivaleni.

12Vutlhari byona hi nga byi kuma kwihi,

hi kwihi laha ku twisisa ku tshamaka kona ke?

13Vanhu a va tivi nxavo wa vutlhari,Van'wana va ri: a va tivi ndlela yo ya ka byona

naswona a byi kumeki evanhwini.

14Swidziva leswikulu swi ri: “Vutlhari a byi le ka hina”,

na wona malwandle ma ri: “Ni laha ka hina, a byi kona!”

15Byi nge xaviwi hi nsuku,

vanhu va nge pimi silivhere va tikumela byona.

16Byi ni nkoka ku tlula nsuku wa le Ofiri,

byi tlula ni maribye yo saseka ya “Onikisi” ni ya “Safiri”.

17Swilo swo vangama ni swo vonikela,

hambi swingwavila swa nsuku lowo tenga, swi nge ringani na byona;

18a ha ha vuli tinkatla kumbe swibya swa “Kristala”!

Xinkwamana xa vutlhari xi ni risima ku tlula vuhlalu lebyi sasekeke.

19Nxavo wa byona wu hundza wa maribye ya “Topazi” ya le Etiyopiya,

hambi wu ri nsuku lowo tenga, wu nge fiki eka byona.

20Xana vutlhari byi huma kwihi ke,

hi kwihi laha ku twisisa ku tshamaka kona xana?

21Hinkwavo lava hanyaka emisaveni, bya va tumbelela,

byi tumbelerile ni tinyanyana.

22Hambi khele ra vafi, na rona rifu hi roxe,

swi ri: “Hi lo twa ta byona hi mahungundlela.”

23I Xikwembu ntsena xi tivaka ndlela ya vutlhari,

ni ndhawu leyi byi tshamaka eka yona,

24hikuva mahlo ya xona ma tlhava ni le vugimamusi,

xi tiva hinkwaswo leswi nga misaveni.

25Loko xi hungisa moya hi matimba,

ni loko xi pima vukulu bya lwandle,

26loko xi vekela mpfula emilawu ya yona,

ni loko xi boxa ndlela ya rihati emapapeni,

27hi kona xi vonaka vutlhari xi byi kamba,

xi byi tiyisa ni ku byi twarisa.

28

28:28
Ps. 111:10
Swiv. 1:7
9:10
Kutani xi vulavula na vanhu xi ku:

“Ku chava N'wini wa hinkwaswo, hi byona vutlhari;

ku hambana ni leswo biha hi kona ku twisisa!”