Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Yobo ú ri, Xikwembu xi tiendlela swilo hi ku rhandza

231Kutani Yobo a hlamula a ku:

2“Ni namuntlha ndza ha rila ndzi vilela swinene,Kumbe: Ninamuntlha ndza ha rila hi xiviti

eku konyeni ka mina, ndzi ringeta ku tikhoma.Van'wana va ri: ndza konya, hikuva voko ra Xikwembu ra ndzi tikela

3Loko a ndzo tiva laha Xikwembu xi tshamaka kona,

a ndzi ta xi landza kona.

4A ndzi ta xi andlalela mhaka ya mina,

ndzi phofula emahlweni ka xona.

5A ndzi ta twa leswi xi ndzi hlamulaka swona,

ndzi twisisa leswi xi ndzi byelaka swona.

6Xana Xikwembu xi nga kanetana na mina, leswi xi nga ni matimba lamakulu, ke?

E-e! Kambe xi nga ndzi yingisa kunene.

7I munhu wo lulama ntsena la nga hlamulanaka na xona!

Mina a ndzi ta khana emahlweni ka xona muavanyisi wa mina.

8“Ndzi yile evuxeni, kambe Xikwembu a xi nga ri kona;

ni le vupeladyambu, a ndzi xi kumanga.

9Xi nga va xi yile xi ya tirha en'walungwini, kumbe xi ya tumbela edzongeni,Van'wana va ri: Ndzi ya xi lava en'walungwini, ndzi jika ndzi ya xi landza edzongeni

kambe mina a ndzi xi vonanga.

10Xikwembu xi tiva tindlela ta mina;

loko xi ndzi kamberile, xi ta ndzi kuma ndzi tengile kukota nsuku.

11Ndzi landzelerile ntila wa Xikwembu,

a ndzi hambukanga endleleni ya xona.

12A ndzi tshikanga swileriso swa xona,

ndzi hlayisile milawu ya xona leyi xi ndzi letelaka ha yona.Van'wana va ri: ndzi hlayisile milawu ya xona embilwini ya mina

13Xikwembu a xi hundzuki, xi nge kanetiwi hi munhu,

xi tiendlela swilo hi ku rhandza.

14Xi ta hetisisa makungu ya xona ehenhla ka mina;

makungu layo tano, a hi ku tala ka wona emiehleketweni ya xona.

15Hikokwalaho ndzi yima emahlweni ka xona ndzi ri karhi ndzi chava;

loko ndzi xi anakanya, ndza rhurhumela.

16Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi ndzi tshovile mbilu,

xi ndzi vangela maxangu.

17Kambe exinyamini lexi, a ndzi miyelanga,

ndzi vulavurile, hambiloko xinyami xa kona xi ndzi funengetile.”Van'wana va ri: Xinyami lexo chavisa xi ndzi rhendzerile, ndzi siviwile mahlo hi munyama wa kona lowukulu