Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Yobo ú ri, lavo homboloka hakanyingi va hanya va tsakile

211Kutani Yobo a hlamula a ku:

2“Loko mi yingisa swinene leswi ndzi swi vulaka,

hi kona mi nga ta va vachaveleri va mina.

3Ndzi lehiseleni mbilu, ndza ha ri na rito;

loko ndzi hetile, mi nga ha ya emahlweni mi ndzi hlekula!

4A ndzi vileli hi maendlele ya loyi a nga munhu ntsena;

hikokwalaho a swi hlamarisi loko ndzi hela mbilu.

5Ndzi languteni, ndzi ta mi tshukisa namuntlha,

mi tlhela mi tisiva ni milomu hi ku chava.

6Hambi mina, loko ndzi anakanya mhaka ya kona,

ndza chava, ndzi rhurhumela.

7“Hikwalaho ka yini lavo homboloka va hanya,

va tshama va tiyile va ko va dyuhala ke?

8Va tshama ni vana va vona endhawini yin'we,

va vona ni vatukulu va vona.

9Va titshamela hi ku rhula etindlwini ta vona,

a hi vona va biwaka hi Xikwembu.

10Swifuwo swa vona swa andza minkarhi hinkwayo,

mathokazi ya vona ma veleka ma nga fisi.

11Vana va vona ni vatukulu, va va tshika va tihuhela,

va cina va tsakile, va tlula-tlula kukota swimbutana.

12Va yimbelela va ri karhi va chaya swingomana ni switende,

va ba ni tinanga va tsakile ngopfu,

13Vutomi bya vona hinkwabyo, va hanya emafurheni,

va rhelela va ya esirheni va nga karhatekanga.

14Va tala ku vula va ku: ‘We Xikwembu, suka la ka hina,

a hi lavi ku tiva nchumu hi tindlela ta wena.

15Xana ha boheka ku tirhela Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo ke?

Ku huwelela eka xona, swi hi pfuna yini xana?’

16Lavo homboloka va ri, minkateko ya vona va lo tilavela yona,

makungu ya vona ma le kule na Xikwembu.Van'wana va ri: makungu ya vona a ma ve kule na mina

17“Lavo homboloka a va tali ku tekeriwa ku vonakala,

kumbe ku humeleriwa hi makhombo;

a va tali ku weriwa hi vukari bya Xikwembu.

18A hi kangani va tlakuriwa hi moya wa xidzedze;

a va hahisiwi kukota mungu kumbe mavivi.

19N'wina mi ri, Xikwembu xi tshika lavo homboloka, xi ba vana va vona!

Hikwalaho ka yini xi nga bi vona vinyi ke?

20A va herisiwe va ri karhi va swi vona,

va twisisa vukari bya Lowa-matimba-hinkwawo.

21Loko masiku ya ku hanya ka vona ma ta va ma herile,

ku biwa ka vana va vona a swi nga ha va khumbi.

22“Xana i mani la nga dyondzisaka Xikwembu,

leswi xona xi avanyisaka ni lava matimba, xana?Van'wana va ri: leswi xona xi avanyisaka vadlayi, xana?

23“Vanhu van'wana va lova va ha tiyile,

va hundza emisaveni va nga xanisekanga.

24Va fa ni mafurha ya vona,

marhambu ya vona ma ha tsakama.

25Van'wana va dlawa hi xiviti,

va lova va nga vonanga minkateko.

26Kambe hinkwavo va etlerisiwa esirheni,

va funengetiwa hi swivungu.

27“Ndzi tiva miehleketo ya n'wina,

makungu ya n'wina i ku ndzi lumbeta,

28hikuva mi ri: ‘Yi kwihi yindlu ya nganakana,

ntsonga wa lowo homboloka wu kwihi xana?’

29Xana vahundzi va ndlela mi va vutisile,

mi kambisisile vumbhoni bya vona xana?

30Va ri, munhu wo homboloka wa pona emakhombyeni,

siku Xikwembu xi hlundzukaka, yena wa tsetseleriwa.

31Munhu wo tano, a nga kanetiwa hi mani,

i mani la nga n'wi tshinyaka emintirhweni ya yena xana?

32Siku lowo homboloka a yaka eku lahliweni,

ku ni lava rindzaka sirha ra yena;

33ú landzeleriwa hi vanhu lavo tala,

emahlweni ku rhangile ntshungu lowukulu;

loko va seleterile, misava ya kona a yi n'wi tikeli.

34Marito ya n'wina yo vevuka ma nge ndzi chaveleri,

leswi mi ndzi hlamurisaka swona i vuxisi ntsena.”

22

Vanghana va Yobo va hlamulana na yena ra vunharhu

(22:1 – 27:23)

Elifasi ú ri, Yobo ú ni swidyoho leswo tala

221Kutani Elifasi wa le Temani a hlamula a ku:

2

22:2-3
Yob. 35:6-8
“Xana munhu a nga pfuna Xikwembu ha yini ke?

Loko a ri ni mianakanyo leyinene, swi to pfuna yena n'wini.

3Wena Yobo, loko u endla leswi lulameke, swi nga tsakisa Lowa-matimba-hinkwawo xana?

Hambi mahanyelo ya wena lamanene ma ta n'wi vuyisela yini ke?

4“Loko Xikwembu xi ku tshinya ni ku ku veka nandzu,

a hi mhaka ya vukhongeri bya wena,

5kambe xi ku bela ku homboloka ka wena lokukulu;

swidyoho swa wena, a hi ku tala ka swona!

6“U rihisile varikwenu, va nga ku dyohelanga,

swisiwana, u swi tekerile swiambalo.

7Lava karheleke, u va tsonile mati yo nwa,

u arile ku phamela lava twaka ndlala.

8Munhu la fumeke, u n'wi nyike ndhawu,

u tshamisisa eka yona loyi u n'wi tsakelaka.

9U tlherisile tinoni ti nga kumanga nchumu,

lava pfumalaka vatswari, u va hete matimba.

10Hikokwalaho, u rhiyeriwile mintlhamu matlhelo hinkwawo,

u wele hi makhombo layo chavisa.

11U le xinyamini,Van'wana va ri: Ku vonakala ka wena ku hundzuke xinyami a wu voni nchumu,

u mbombomerile exidziveni.

12“Wa swi tiva, Xikwembu xi tlakukile ku tlula matilo,

languta ni tinyeleti letikulu le henhla!Van'wana va ri: xi languta tinyeleti letikulu le henhla

13Kambe wena u ri: ‘Xikwembu xi nga tiva yini,

xana xi nga tsemakanya mapapa ya ntima xi tela ku avanyisa vanhu xana?’

14U ri: ‘Munyama wu xi siva mahlo, a xi voni,

xo tirhendzelekela le vugimamusi!’

15“We Yobo, xana wa ha lava ku famba etindleleni ta khale,

leti vadyohi va fambeke ha tona xana?

16Vona va lovisiwile va ha ri lavantshwa,

va khukhuriwile hi ndhambi ya mati.

17A va ku: ‘Xikwembu a xi suke laha ka hina;

hambileswi xi nga ni matimba hinkwawo, xi nga hi endla yini ke?’

18Kasi hi xona xi nga andzisa rifuwo emitini ya vona!

Makungu ya Xikwembu ma le kule na vona.Van'wana va ri: Makungu ya vona a ma ve kule na mina

19Vanhu vo lulama va swi vonile, kutani va tsaka;

lava pfumalaka nandzu va hlekula vadyohi lava.

20Hakunene, valala va hina va herisiwile,

ndzilo wu hisile tinhundzu ta vona.”

Elifasi a khongotela Yobo ku vuyela eka Xikwembu

21“We Yobo, vuyela eka Xikwembu u va ni ku rhula,

hi kona u nga ta kuma minkateko.

22Pfumela leswaku xi ku dyondzisa milawu,

u hlayisa marito ya xona embilwini ya wena.

23Loko u tlhelela eka Lowa-matimba-hinkwawo, yena ú ta ku aka.Van'wana va ri: ni loko u titsongahata

Susa leswo biha emutini wa wena.

24Cukumeta nsuku wa wena wa le Ofiri eritshurini,

eka wena a wu fane ni maribye ya le nkoveni!

25Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo a xi ve nsuku wa wena,

ni silivhere ya wena leyo saseka,

26kutani u ta titsakela eka xona,

u tlhela u langutana na xona.

27U ta xi khongela, kutani xi ta ku twa;

u ta xi humesela leswi u tiboheke ku xi nyika swona.

28Makungu lawa u ma boheke, ma ta humelela,

u ta voningeriwa tindlela.

29Loko Xikwembu xi tsongahata van'wana, wena u ta ku: ‘Va lo tikurisa!’Van'wana va ri: Xikwembu xi tsongahata lava tikurisaka

kambe lava titsongahataka, xa va ponisa.

30Hambi va ri lava nga ni nandzu, xi ta va ntshunxa,Van'wana va ri: lava nga riki na nandzu, xi ta va ntshunxa

hikwalaho ka mintirho ya wena leyi tengeke.”

23

Yobo ú ri, Xikwembu xi tiendlela swilo hi ku rhandza

231Kutani Yobo a hlamula a ku:

2“Ni namuntlha ndza ha rila ndzi vilela swinene,Kumbe: Ninamuntlha ndza ha rila hi xiviti

eku konyeni ka mina, ndzi ringeta ku tikhoma.Van'wana va ri: ndza konya, hikuva voko ra Xikwembu ra ndzi tikela

3Loko a ndzo tiva laha Xikwembu xi tshamaka kona,

a ndzi ta xi landza kona.

4A ndzi ta xi andlalela mhaka ya mina,

ndzi phofula emahlweni ka xona.

5A ndzi ta twa leswi xi ndzi hlamulaka swona,

ndzi twisisa leswi xi ndzi byelaka swona.

6Xana Xikwembu xi nga kanetana na mina, leswi xi nga ni matimba lamakulu, ke?

E-e! Kambe xi nga ndzi yingisa kunene.

7I munhu wo lulama ntsena la nga hlamulanaka na xona!

Mina a ndzi ta khana emahlweni ka xona muavanyisi wa mina.

8“Ndzi yile evuxeni, kambe Xikwembu a xi nga ri kona;

ni le vupeladyambu, a ndzi xi kumanga.

9Xi nga va xi yile xi ya tirha en'walungwini, kumbe xi ya tumbela edzongeni,Van'wana va ri: Ndzi ya xi lava en'walungwini, ndzi jika ndzi ya xi landza edzongeni

kambe mina a ndzi xi vonanga.

10Xikwembu xi tiva tindlela ta mina;

loko xi ndzi kamberile, xi ta ndzi kuma ndzi tengile kukota nsuku.

11Ndzi landzelerile ntila wa Xikwembu,

a ndzi hambukanga endleleni ya xona.

12A ndzi tshikanga swileriso swa xona,

ndzi hlayisile milawu ya xona leyi xi ndzi letelaka ha yona.Van'wana va ri: ndzi hlayisile milawu ya xona embilwini ya mina

13Xikwembu a xi hundzuki, xi nge kanetiwi hi munhu,

xi tiendlela swilo hi ku rhandza.

14Xi ta hetisisa makungu ya xona ehenhla ka mina;

makungu layo tano, a hi ku tala ka wona emiehleketweni ya xona.

15Hikokwalaho ndzi yima emahlweni ka xona ndzi ri karhi ndzi chava;

loko ndzi xi anakanya, ndza rhurhumela.

16Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi ndzi tshovile mbilu,

xi ndzi vangela maxangu.

17Kambe exinyamini lexi, a ndzi miyelanga,

ndzi vulavurile, hambiloko xinyami xa kona xi ndzi funengetile.”Van'wana va ri: Xinyami lexo chavisa xi ndzi rhendzerile, ndzi siviwile mahlo hi munyama wa kona lowukulu