Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Yobo ú ri, lavo homboloka hakanyingi va hanya va tsakile

211Kutani Yobo a hlamula a ku:

2“Loko mi yingisa swinene leswi ndzi swi vulaka,

hi kona mi nga ta va vachaveleri va mina.

3Ndzi lehiseleni mbilu, ndza ha ri na rito;

loko ndzi hetile, mi nga ha ya emahlweni mi ndzi hlekula!

4A ndzi vileli hi maendlele ya loyi a nga munhu ntsena;

hikokwalaho a swi hlamarisi loko ndzi hela mbilu.

5Ndzi languteni, ndzi ta mi tshukisa namuntlha,

mi tlhela mi tisiva ni milomu hi ku chava.

6Hambi mina, loko ndzi anakanya mhaka ya kona,

ndza chava, ndzi rhurhumela.

7“Hikwalaho ka yini lavo homboloka va hanya,

va tshama va tiyile va ko va dyuhala ke?

8Va tshama ni vana va vona endhawini yin'we,

va vona ni vatukulu va vona.

9Va titshamela hi ku rhula etindlwini ta vona,

a hi vona va biwaka hi Xikwembu.

10Swifuwo swa vona swa andza minkarhi hinkwayo,

mathokazi ya vona ma veleka ma nga fisi.

11Vana va vona ni vatukulu, va va tshika va tihuhela,

va cina va tsakile, va tlula-tlula kukota swimbutana.

12Va yimbelela va ri karhi va chaya swingomana ni switende,

va ba ni tinanga va tsakile ngopfu,

13Vutomi bya vona hinkwabyo, va hanya emafurheni,

va rhelela va ya esirheni va nga karhatekanga.

14Va tala ku vula va ku: ‘We Xikwembu, suka la ka hina,

a hi lavi ku tiva nchumu hi tindlela ta wena.

15Xana ha boheka ku tirhela Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo ke?

Ku huwelela eka xona, swi hi pfuna yini xana?’

16Lavo homboloka va ri, minkateko ya vona va lo tilavela yona,

makungu ya vona ma le kule na Xikwembu.Van'wana va ri: makungu ya vona a ma ve kule na mina

17“Lavo homboloka a va tali ku tekeriwa ku vonakala,

kumbe ku humeleriwa hi makhombo;

a va tali ku weriwa hi vukari bya Xikwembu.

18A hi kangani va tlakuriwa hi moya wa xidzedze;

a va hahisiwi kukota mungu kumbe mavivi.

19N'wina mi ri, Xikwembu xi tshika lavo homboloka, xi ba vana va vona!

Hikwalaho ka yini xi nga bi vona vinyi ke?

20A va herisiwe va ri karhi va swi vona,

va twisisa vukari bya Lowa-matimba-hinkwawo.

21Loko masiku ya ku hanya ka vona ma ta va ma herile,

ku biwa ka vana va vona a swi nga ha va khumbi.

22“Xana i mani la nga dyondzisaka Xikwembu,

leswi xona xi avanyisaka ni lava matimba, xana?Van'wana va ri: leswi xona xi avanyisaka vadlayi, xana?

23“Vanhu van'wana va lova va ha tiyile,

va hundza emisaveni va nga xanisekanga.

24Va fa ni mafurha ya vona,

marhambu ya vona ma ha tsakama.

25Van'wana va dlawa hi xiviti,

va lova va nga vonanga minkateko.

26Kambe hinkwavo va etlerisiwa esirheni,

va funengetiwa hi swivungu.

27“Ndzi tiva miehleketo ya n'wina,

makungu ya n'wina i ku ndzi lumbeta,

28hikuva mi ri: ‘Yi kwihi yindlu ya nganakana,

ntsonga wa lowo homboloka wu kwihi xana?’

29Xana vahundzi va ndlela mi va vutisile,

mi kambisisile vumbhoni bya vona xana?

30Va ri, munhu wo homboloka wa pona emakhombyeni,

siku Xikwembu xi hlundzukaka, yena wa tsetseleriwa.

31Munhu wo tano, a nga kanetiwa hi mani,

i mani la nga n'wi tshinyaka emintirhweni ya yena xana?

32Siku lowo homboloka a yaka eku lahliweni,

ku ni lava rindzaka sirha ra yena;

33ú landzeleriwa hi vanhu lavo tala,

emahlweni ku rhangile ntshungu lowukulu;

loko va seleterile, misava ya kona a yi n'wi tikeli.

34Marito ya n'wina yo vevuka ma nge ndzi chaveleri,

leswi mi ndzi hlamurisaka swona i vuxisi ntsena.”