Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Bilidada ú ri, lavo homboloka va ta phasiwa

181Kavaloko Bilidada wa le Xuwaka a hlamula a ku:

2“We Yobo, u ta tshika rini ku phyaphyarha xana?Kumbe: u ta tshika rini ku hi siva nomo ke?

Tianakanye, hi ta kota ku vulavula na wena.

3Hikwalaho ka yini u hi fanisa ni swifuwo ke?

Hi ku vona ka wena,Van'wana va ri: Mo vona yini vanakulorhi hi lo dadavala ke?Van'wana va ri: ho va thyaka ntsena ke?

4Hi ku hlundzuka ka wena loku, u tivangela ku vaviseka.

Xana misava yi fanele ku onhiwa,

kumbe maribye ma fanele ku yimburiwa ku tsakisa wena ke?

5“Hakunene, lowo homboloka ú tekeriwa ku vonakala,

ndzilo wa timeka exitikweni xa yena.

6Entsongeni wa yena ku ni xinyami,

rivoni ra yena a ra ha pfurhi.

7Magoza ya yena ya xinuna ma hungutiwa,

makungu ya yena ma n'wi phijaKumbe: ma ta n'wi phariyeta a wa.

8Milenge ya yena yi n'wi yisa eritavaleni,

a hojomela ekheleni,

9ntlhamu wu n'wi phasa nenge,

a khomiwa hi rigoda.

10Lomu a hundzaka hi kona, ku vambiwe ngoti,

ú rhiyeriwe xirimbana endleleni.

11Makhombo layo chavisa ma n'wi sale ndzhaku,

ma n'wi tela hi matlhelo hinkwawo.

12Ndlala yi n'wi heta matimba,

ú le kusuhi ni ku wela hi ntungu,

13wu borisa nhlonge ya miri wa yena,

a dlawa hi vuvabyi bya kona.

14Va n'wi susa emutini wa yena, lowu a a tshamisekile eka wona,

a nyiketiwa eka mufumi wa xivandla xa vafi.

15Etindlwini ta yena, ku tshama vanhu vambe,

muti wa yena wu herisiwa hi xivavula.

16Ú fana ni murhi wo oma timitsu,

lowu matluka ya wona ma vunaka.

17Etikweni a nga ha tivi hi munhu,

vito ra yena ri nyamalala evanhwini.

18Ú susiwa eku vonakaleni, a hoxiwa exinyamini,

va n'wi hlongola a suka emisaveni.

19Exikarhi ka va ka vona, a nga na mudyandzhaka,

laha a a tshama kona, a ku sali munhu.

20Evuxeni ni le vupeladyambu va chava loko va n'wi vona,

timhaka ta yena ta va rhurhumerisa.

21Hi kona ku hela ka muti wa lowo homboloka,

ndhawu ya loyi a nga tiviki Xikwembu yi herisa sweswo!”