Xitsonga 1989 (TSO89)
17

171“A ndza ha koti nchumu,

masiku ya mina ya ku hanya ma herile,

ndzi langutane na sirha ntsena.

2Ndzi lo rhendzeriwa hi vasandzi,

mindzhukano ya vona yi ndzi pfumata vurhongo.

3“We Xikwembu, amukela leswaku ndzi hava nandzu.

I mani la nga ndzi lwelaka, loko ku nga ri wena ke?

4Leswi u sivelaka vanghana va mina ku twisisa timhaka,

va sivele ni ku tikurisa.

5Ku ni xivuriso lexi nge:

‘Munhu ú rhambe vanghana eku dyeni, kasi n'wana wa yena ú fa hi ndlala!’Kumbe: La hehlaka vanghana ku va tekela swa vona, ú dlayisa vana vakwe

6“Ndzi hundzuriwe xihlambanyiso emahlweni ka vanhu,

va ndzi tshwutela marha exikandzeni.

7Maxangu ma ndzi dlaya mahlo,

swirho swa mina hinkwaswo swi lo sala marhambu ntsena.Van'wana va ri: ndzi herile, ndzi lo sala marhambu ntsena

8Lava tivonaka va lulamile, va tsemeka nhlana,

vona va nga riki na nandzu, va vilela, va ri, a ndzi chavi Xikwembu.

9Loyi a nge, ú lulamile, a nga hundzuki miehleketo,

loyi a nge, mavoko ya yena ma tengile, ú ta omela kwalaho.

10N'wina hinkwenu, mi nga tlhela mi vuya eka mina,

kambe a ndzi nga kumi na un'we la tlhariheke exikarhi ka n'wina.

11“Masiku ya ku hanya ka mina ma herile,

makungu ya mina, ni leswi a ndzi swi navela, swi onhakele makumu.

12Vanghana va mina va ri: ‘Vusiku i nhlekanhi, ku vonakala ku le kusuhani’,

kasi va le munyameni.

13Ndzi nga tshemba yini ke?

Xivandla xa vafi xi ta va yindlu ya mina,

xinyami xi ta va nkumba wa mina ehansi.

14Eka sirha, ndzi ta ku: ‘Hi wena tata wa mina’,

ni le ka swivungu: ‘Mi mana wa mina ni vamakwerhu!’

15Xana ndzi nga ha tshemba yini,

i mani la nga pfuxaka ku tshemba loku ke?

16Mina na ku tshemba koloko, hi ta rhelela hi ya exivandleni xa vafi,

hi ta latiwa kun'we entshurini.”

18

Bilidada ú ri, lavo homboloka va ta phasiwa

181Kavaloko Bilidada wa le Xuwaka a hlamula a ku:

2“We Yobo, u ta tshika rini ku phyaphyarha xana?Kumbe: u ta tshika rini ku hi siva nomo ke?

Tianakanye, hi ta kota ku vulavula na wena.

3Hikwalaho ka yini u hi fanisa ni swifuwo ke?

Hi ku vona ka wena,Van'wana va ri: Mo vona yini vanakulorhi hi lo dadavala ke?Van'wana va ri: ho va thyaka ntsena ke?

4Hi ku hlundzuka ka wena loku, u tivangela ku vaviseka.

Xana misava yi fanele ku onhiwa,

kumbe maribye ma fanele ku yimburiwa ku tsakisa wena ke?

5“Hakunene, lowo homboloka ú tekeriwa ku vonakala,

ndzilo wa timeka exitikweni xa yena.

6Entsongeni wa yena ku ni xinyami,

rivoni ra yena a ra ha pfurhi.

7Magoza ya yena ya xinuna ma hungutiwa,

makungu ya yena ma n'wi phijaKumbe: ma ta n'wi phariyeta a wa.

8Milenge ya yena yi n'wi yisa eritavaleni,

a hojomela ekheleni,

9ntlhamu wu n'wi phasa nenge,

a khomiwa hi rigoda.

10Lomu a hundzaka hi kona, ku vambiwe ngoti,

ú rhiyeriwe xirimbana endleleni.

11Makhombo layo chavisa ma n'wi sale ndzhaku,

ma n'wi tela hi matlhelo hinkwawo.

12Ndlala yi n'wi heta matimba,

ú le kusuhi ni ku wela hi ntungu,

13wu borisa nhlonge ya miri wa yena,

a dlawa hi vuvabyi bya kona.

14Va n'wi susa emutini wa yena, lowu a a tshamisekile eka wona,

a nyiketiwa eka mufumi wa xivandla xa vafi.

15Etindlwini ta yena, ku tshama vanhu vambe,

muti wa yena wu herisiwa hi xivavula.

16Ú fana ni murhi wo oma timitsu,

lowu matluka ya wona ma vunaka.

17Etikweni a nga ha tivi hi munhu,

vito ra yena ri nyamalala evanhwini.

18Ú susiwa eku vonakaleni, a hoxiwa exinyamini,

va n'wi hlongola a suka emisaveni.

19Exikarhi ka va ka vona, a nga na mudyandzhaka,

laha a a tshama kona, a ku sali munhu.

20Evuxeni ni le vupeladyambu va chava loko va n'wi vona,

timhaka ta yena ta va rhurhumerisa.

21Hi kona ku hela ka muti wa lowo homboloka,

ndhawu ya loyi a nga tiviki Xikwembu yi herisa sweswo!”

19

Yobo ú ri, Xikwembu xa n'wi xanisa

191Kutani Yobo a hlamula a ku:

2“Xana mi ta tshika rini ku ndzi karhata,

mi ta ndzi tlhava hi marito ku fikela rini?

3Mo tshamela ku ndzi rhuketela!

Xana a mi na tingana ku ndzi veka nandzu xana?

4Hambiloko a ndzo va ni xihoxo,

a xi ta tiva hi mina ntsena.Kumbe: Loko a ndzi ri ni xihoxo, a ndzi ta xi tsundzuka

5Hakunene, loko mi lwa na mina, ma tikurisa;

ku vaviseka ka mina, mi ri ndzi lo tivangela!

6Kambe swi tiveni: I Xikwembu xi ndzi vangelaka khombo leri,

xi ndzi khubumetile hi ritavala ra xona.

7“Ndzi ba nkalanga ndzi ri: ‘Ndza xanisekoo!’ kambe a ndzi hlamuriwi;

ndzi huwelela hi matimba, kambe a ndzi lweriwi hi munhu.

8Xikwembu xi hingakanyile ndlela ya mina,

xi yi funengetile hi xinyami, ndzi nga ha koti ku hundza.

9Xi ndzi susele ndzhuti,

xi ndzi tekela ni ku xiximeka.

10Xi le ku ndzi fayeni ku fana ni khumbi ndzi ko ndzi hela,

xi tsuvula ku tshemba ka mina tanihi murhi.

11Xi pfurhisa vukari bya xona ehenhla ka mina,

onge ndzo va nala eka xona.

12Tinhenha ta xona ta hlengeletana,

ti khoma ndlela ku ta ndzi hlasela,

ti fika ti rhendzela muti wa mina.

13“Xikwembu xi ndzi hambanisile ni varikwerhu,

va ka hina va ndzi fularhele.

14Maxaka ni vanghana va mina va ndzi tshikile,

15lava a va ri vaendzi laha ka mina, va ndzi rivele.

Malandza ya mina ya xisati ma ndzi vula muluveri,Kumbe: Maxaka ma ndzi tshikile, vanghana va ndzi rivele; vaendzi laha ka mina, ni malandza ya xisati, va ndzi vula muluveri

ndzi hundzukile xi-ta-xi-famba emahlweni ka wona.

16Loko ndzi vitana hlonga, a ri hlamuri,

hambi ndzi ri khongela kunene!

17Loko ndzi hefemula, ndzi nun'hweta nsati wa mina,

va ka hina, ndzi va hlambisa timbilu.

18Hambi va ri vana lavatsongo va ndzi sandza,

va ndzi hlekula loko ndzi ringeta ku pfuka.

19Vanghana va mina hinkwavo va ndzi hundzukele,

ndzi tshikiwa hi lava a va ndzi rhandza khale.

20Ndzi lo sala marhambu ntsena,

ni meno ya mina ma gulekile hinkwawo.Kumbe: ndzi lo pona sirha ri ahlamile. Xiheveru: ndzi lo pona ndzi ri ni nhlonge ya meno ya mina ntsena

21“N'wina vanakulorhi, ndzi tweleni vusiwana, ndzi ri, ndzi tweleni vusiwana,

hikuva Xikwembu xi ndzi bile.

22Leswi Xikwembu xi ndzi salaka ndzhaku, ndzi tshikeni,

ma ha ndzi xanisela yini ke?

23“Mawaku loko marito ya mina ma nga tsariwa,

loko ma nga mpfampfarhutiwa kunene etsalweni ra koporo,

24mawaku loko ma nga kovotliwa eribyeni hi peni ya nsimbhi,

maletere ma cheriwa ntsopfu ma nga ha suki!

25“Kambe ndza swi tiva leswaku Mulweri wa mina wa hanya,

eku heteleleni, hi yena la nga ta sala a yimile laha misaveni.Van'wana va ri: ni leswaku ndzi ta huma entshurini

26Loko vuvabyi lebyi byi ta va byi ndzi hete nhlonge,

ndza ha ta va munhu, ndzi vona Xikwembu.Van'wana va ri: ndzi ta hlalela Xikwembu ndzi nga ha ri enyameni. Xiheveru: ndzi ta vona Xikwembu hi le nyameni ya mina

27Ndzi ta xi vona hi ya mina mahlo,

mina hi ndzexe, ku nga ri un'wana!

Ndzi langutela nkarhi lowu hi mahlo-ngati.

28Loko mi vula leswaku mi lava ku engeta mi ndzi xanisa,

mi ko mi kuma xivangelo xa khombo leri ra mina,

29mi fanele ku chava fumu,

hikuva ku hlundzuka ku vanga ku biwa hi fumu,

kutani mi ta tiva leswaku Muavanyisi, ú kona!”