Xitsonga 1989 (TSO89)
16

Ta ntirho wa Moya lowo Kwetsima

161“Ndzi mi byerile timhaka leti leswaku mi ta ka mi nga khunguvanyeki. 2Va ta mi hlongola emasinagogeni; naswona, ku ta ta nkarhi lowu un'wana ni un'wana loyi a mi dlayaka a nga ta anakanya leswaku ú tirhela Xikwembu. 3Va ta mi endla swilo leswi hikuva a va hi tivanga, hambi Tatana hambi mina. 4Kambe ndzi mi byerile timhaka leti leswaku loko nkarhi wa ku humelela ka tona wu fika,Kumbe: Loko nkarhi wa vaxanisi va n'wina wu fika mi ta tsundzuka leswaku ndzi vulavurile hi tona eka n'wina.

“A ndzi mi byelanga swilo leswi eku sunguleni, hikuva a ndza ha ri na n'wina. 5Kambe sweswi ndzi ya eka Loyi a ndzi rhumeke, kutani a ku na un'we wa n'wina loyi a ndzi vutisaka, a ku: ‘U ya kwihi xana?’ 6Kambe hi mhaka ya leswi ndzi mi byeleke swilo leswi, timbilu ta n'wina ti tele hi gome. 7Hambiswiritano, ndza mi byela ntiyiso: Swi ta va swinene eka n'wina loko ndzi famba. Hikuva loko ndzi nga fambi, MuyimeriKumbe: Muchaveleri a nga ka a nga ti eka n'wina; kambe loko ndzi famba, ndzi ta n'wi rhumela a ta eka n'wina. 8Loko a ta, ú ta khorwisa misava hi ta ku dyoha, ni ku lulama, ni ku avanyisa: 9Hi ta ku dyoha, hikuva a va pfumeri ka mina; 10hi ta ku lulama, hikuva ndzi ya eka Tatana, kutani a mi nga ha ndzi voni; 11hi ta ku avanyisa, hikuva mufumi wa misava leyi ú avanyisiwile.

12“Ndza ha ri ni leswo tala leswi ndzi fanelaka ku mi byela swona, kambe swi nga mi tikela sweswi. 13Kasi loko yoloyi a ta, a nga Moya wa ntiyiso, ú ta mi fambisa endleleni hinkwayo ya ntiyiso; hikuva a nga ka a nga vulavuri swo huma emiehleketweni ya yena; kambe xin'wana ni xin'wana lexi a xi twaka, ú ta xi vula; naswona ú ta mi tivisa leswi swi nga ta ta. 14Ú ta ndzi dzunisa, hikuva leswi a mi tivisaka swona, ú ta va a swi kuma eka mina. 15Hinkwaswo leswi Tatana a nga na swona, i swa mina; hikwalaho ndzi nga vula leswaku, leswi a mi tivisaka swona, ú ta va a swi kuma eka mina.

Ku vaviseka ku ta hundzuka ku tsaka

16“Endzhaku ka nkarhinyana, a mi nga ha ndzi voni; kutani endzhaku ka nkarhinyana kambe, mi ta ndzi vona.” 17Van'wana exikarhi ka vadyondzisiwa va yena va vutisana, va ku: “Xana ú vula yini, loko a ku ka hina: ‘Endzhaku ka nkarhinyana, a mi nga ndzi voni, kutani endzhaku ka nkarhinyana kambe, mi ta ndzi vona’ xana? Ni leswi a nge: ‘Hikuva ndzi ya eka Tatana’ ke?” 18Va engeta va ku: “Xana ú vula yini, loko a ku: ‘Endzhaku ka nkarhinyana’, xana ke? A hi tivi leswaku ú vula yini!”

19Yesu ú swi tivile leswaku va lava ku n'wi vutisa, kutani a ku ka vona: “Xana mi vutisana hi leto yini exikarhi ka n'wina? Xana hileswi ndzi nga te: ‘Endzhaku ka nkarhinyana, a mi nga ndzi voni, kutani endzhaku ka nkarhinyana kambe, mi ta ndzi vona’ ke? 20Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina: Mi ta rila mi va mi kolola, kambe misava yona yi ta tsaka; mi ta twa ku vaviseka, kambe ku vaviseka ka n'wina ku ta hundzuka ku tsaka. 21Loko wansati a veleka, ú twa ku vava lokukulu, hikuva nkarhi wa yena wu fikile; kambe loko a velekile n'wana, wa rivala maxangu ya yena hikwalaho ka ku tsaka, hileswi ku nga velekiwa munhu emisaveni. 22Swi tano na n'wina: Mi twa ku vaviseka sweswi, kambe ndzi ta tlhela ndzi mi vona, kutani timbilu ta n'wina ti ta tsaka, kutani a ku na munhu la nga ta mi tekela ku tsaka ka n'wina.

23“Hi siku ra kona, a mi nga ha ndzi vutisi nchumu. Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina: Xin'wana ni xin'wana lexi mi nga ta xi kombela eka Tatana hi vito ra mina, ú ta mi nyika xona. 24Ku fikela sweswi, a mi si kombela nchumu hi vito ra mina; kombelani, mi ta nyikiwa, leswaku ku tsaka ka n'wina ku va loku hetisekeke.

Ta ku hlula misava

25“Ndzi mi byerile timhaka leti hi ku vulavula hi swifaniso; kambe nkarhi wa ta, lowu ndzi nga ta ka ndzi nga ha vulavuri na n'wina hi mukhuva lowu; kambe ndzi ta mi byela swa Tatana erivaleni ndzi nga rhendzeleki. 26Loko siku ra kona ri fika, mi ta kombela hi vito ra mina, kambe a ndzi vuli leswaku ndzi ta mi kombelela eka Tatana, 27hikuva Tatana hi xiviri xa yena wa mi rhandza. Ú mi rhandza hikuva mi ndzi rhandzile, mi va mi pfumela leswaku ndzi huma eka Xikwembu. 28Ndzi humile eka Tatana, kutani ndzi tile emisaveni; sweswi ndzi tlhela ndzi suka emisaveni, ndzi ya eka Tatana.”

29Vadyondzisiwa va yena va ku ka yena: “Aha! Sweswi u vulavula erivaleni u nga rhendzeleki; a wa ha vulavuli hi swifaniso. 30Sweswi ha twisisa leswaku u tiva swilo hinkwaswo, kutani a swi faneri leswaku munhu a ku vutisa nchumu; hikwalaho ka swona, ha pfumela leswaku u huma eka Xikwembu.” 31Yesu a va hlamula, a ku: “Sweswi ma pfumela xana? 32Vonani, nkarhi wa ta, ni sweswi wu fikile, lowu mi nga ta hangalaka ha wona, un'wana ni un'wana a tlhelela ekaya ka yena, mi ndzi siya ndzi ri ndzexe; hambiswiritano a ndzi ndzexe, hikuva Tatana ú na mina. 33Ndzi mi byerile swilo leswi leswaku mi va ni ku rhula eka mina. La misaveni, mi ta va ni mahlomulo, kambe tiyani timbilu, ndzi hlurile misava.”