Xitsonga 1989 (TSO89)
9

91Loko ingi nhloko ya mina yi nga

tala mati,

ni mahlo ya mina ma nga va xihlovo xa mihloti:

Vusiku ni nhlekanhi a ndzi ta tlhava mukhosi,

ndzi rila vanhu va ka hina lava dlayiweke.

2Loko a ndzo va ni ntsonga le mananga,

a ndzi ta ya tshama ka wona kule ni varikwerhu, ndzi hambana na vona,

hikuva a ku na loyi a tshembekaka exikarhi ka vona,

hinkwavo i vakanganyisi.

3Ririmi ra vona ri fana ni vurha lebyi kongiweke,

etikweni ku tele vukanganyisi,

vanhu va tsakela byona ku tlula ntiyiso.Van'wana va ri: byi ni matimba ku tlula ntiyiso

HOSI Xikwembu xi ri:

“Vanhu va mina va tlhandleka leswo biha ehenhla ka leswo biha,

ni ku ndzi tiva a va ha ndzi tivi!”

A ka ha ri na ntiyiso etikweni

4“Tivoneleni hinkwenu eka vaakelani va n'wina,

mi nga tshembani hambi mi ri vamakwavo,

hikuva un'wana ni un'wana i mukanganyisi eka makwavo wa yena,

hinkwavo va le ku lumbetaneni.

5Un'wana ni un'wana ú xisa munhu-kulobye,

ku hava la vulavulaka ntiyiso,

va titolovete ngopfu ku hembelana ni ku endla leswo homboloka;

a va ha koti ku hundzuka.

6Va tlhandleka tihanyi ehenhla ka tihanyi,

kutani va ala ku ndzi tiva; ndzi vula sweswo mina HOSI.”

7Hikokwalaho HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Ndzi ta kambela vanhu va mina ndzi va basisa hi ndzilo,

hikuva ku hava swin'wana leswi ndzi nga va endlaka swona.

8Tindzimi ta vona i miseve leyi dlayaka,

va vulavula mavunwa.

Un'wana ni un'wana ú tiendla munhu wo rhula loko a vulavula,

kambe embilwini ú luka mano yo dlaya muakelani.

9Mina HOSI ndzi ri, vanhu lava ndzi ta va ba,

ndzi ta tirihisela ehenhla ka rixaka leri.”

Swirilo ehenhla ka Yuda na Yerusalema

10Ndzi ta tlhava mukhosi ndzi rilela tintshava,Van'wana va ri: Tlhavani mukhosi mi rilela tintshava

ndzi rilela ni madyelo ya swifuwo

hikuva ma tshwile, a ka ha hundzi munhu hi le ka wona,

ni ku rila ka tihomu a ka ha twali eka wona;

tinyanyana ni swiharhi swi tsutsumile hinkwaswo.

11HOSI Xikwembu xi ri:

“Muti wa Yerusalema ndzi ta wu endla rhumbi,

wu ta hundzuka bako ra timhungubye;

miti ya tiko ra Yuda ndzi ta yi hundzula mananga,

a ku nga ha tshami munhu eka yona.”

12Xana i mani munhu wo tlhariha loyi a nga twisisaka swilo leswi xana? Xana i mani loyi HOSI Xikwembu xi vulavuleke na yena, la nga tivisaka leswi xi n'wi byeleke swona xana? Hikwalaho ka yini tiko ri onhakile ri tshwa ri hundzuka mananga, ku nga ha hundzi munhu eka rona, xana? 13HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Swi tano, hikuva va tshikile Nawu wa mina lowu ndzi va nyikeke wona. Va arile ku ndzi yingisa kumbe ku famba endleleni ya mina. 14Va tiomisile tinhloko, va endla leswi va swi rhandzaka, va tirhela swikwembu swa Baali hilaha vatata wa vona va va dyondziseke hakona. 15Hikokwalaho mina HOSI ya matimba hinkwawo, mina Xikwembu xa Israele, ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Vanhu va mina ndzi ta va dyisa leswo bava, ndzi va nwisa ni vuxungu. 16Ndzi ta va hangalasa exikarhi ka vanhu lava va nga va tiviki, lava ni vatata wa vona va nga va tivangiki. Ndzi ta va heta hi tlhari va ku bì!”

17HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Yingisani! Vitanani vavasati lava tivaka marilele ya nkosi,

ndzi rhumeleni lava nga ni vutivi bya swona!”

18Vanhu va hlamula va ku:

“A va hatlise va ta va ta hi yimbelelela risimu ra xirilo,

leswaku mahlo ya hina ma ta tenga-tenga mihloti,

kutani yi xiririka emarhameni ya hina.”

19Ku twala huwa ya nkosi eSiyoni leyi nge:

“Hi dlawile! Hakunene hi khomiwe hi tingana;

hi fanele ku sukela tiko ra hina, hikuva valala va wisile tindlu ta hina.”

20N'wina vavasati, yingisani rito ra HOSI,

rhiyani tindleve mi twa leswi yi mi byelaka swona;

dyondzisani vana va n'wina va xisati risimu ra rifu,

na vona a va dyondzisane xirilo lexi nge:

21“Rifu ri nghenile endlwini ya hina hi fasitere,

ri fikile ni le tindlwini ta vuhosi;

ri lovisile swihlangi emagondzweni ya muti,

ri dlaya ni majaha etimbaleni ta wona!”

22HOSI Xikwembu xi ndzi lerisile ku vula rito ra xona leri nge:

“Mintsumbu yi to n'wálálálá ehansi,

yi fana ni vulongo lebyi cheriweke emasin'wini,

kumbe mavele lama nga tshikiwa hi vatshoveri,

ma nga hlengeletiwi hi munhu.”

Vutlhari bya xiviri i ku tiva Xikwembu

23HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Ntlhari yi nga tikurisi hi vutlhari bya yona,

ni nhenha hi vunhenha bya yona,

na yena la fumeke a nga tidzunisi hi rifuwo ra yena.

24

9:24
I Kor. 1:31
II Kor. 10:17
Loyi a lavaka ku tidzunisa,

a a tidzunise hileswi a ndzi tivaka ni ku ndzi twisisa,

hikuva laha misaveni mina HOSI ndzi tirha hi rirhandzu,

ni ku lulama, ni ku tshembeka;

mina HOSI ndzi ri,

swilo leswi hi swona ndzi swi tsakelaka!”

Xitsundzuxo eka lava yimbisiweke

25HOSI Xikwembu xi ri: “Yingisani, ku nga ri khale ndzi ta ba vanhu hinkwavo lava yimbisiweke enyameni, kambe etimbilwini va nga ri na mhaka na mina. 26Ndzi vula lava akeke etikweni ra Egipta, ni ra Yuda, ni ra Edomu, ni ra va ka Amoni, ni ra Mowabu, ndzi ba ni hinkwavo lava tshamaka emananga lava byewulaka malebvu lomu matlhelo.Leswi, a swi yila exikarhi ka Vaisraele. Vonani Levhitika 19:27 Vanhu lava hinkwavo, swin'we ni Vaisraele hinkwavo, va fana ni lava nga yimbangiki, hikuva etimbilwini ta vona a va na mhaka na mina.”