Xitsonga 1989 (TSO89)
8

81“Mina HOSI ndzi ri: Eminkarhini yoleyo, marhambu ya tihosi ni ya tindhuna ta tiko ra Yuda, swin'we ni marhambu ya vaprista ni ya vaprofeta ni ya vaaki va Yerusalema, ma ta yimburiwa ma humesiwa emasirheni, 2kutani ma ta hangalasiwa erivaleni, ehansi ka dyambu ni n'weti ni tinyeleti hinkwato, swi nga swilo leswi Vaisraele va swi rhandzaka ni ku swi tirhela, leswi va swi landzelelaka, va swi vutisa timhaka ni ku swi nkhinsamela. Marhambu lawa a ma nga ha hlengeletiwi kumbe ku lahliwa emasirheni, kambe ma ta fana ni vulongo loko byi cheriwile emasin'wini. 3Hinkwavo lava poneke ku fa, erixakeni leri ra vanhu lavo homboloka, va nga lava ndzi nga ta va hangalasa ni matiko, va ta phirhiwa hi vutomi va navela rifu ntsena. Ndzi vula sweswo mina HOSI ya matimba hinkwawo.”

Ku tiarisa ka Vaisraele ku ta va vangela ku biwa

4HOSI Xikwembu xi ndzi rhumile ku ya byela Vaisraele marito lawa ya nge:

“Loko munhu o tshuka a wile, a nge pfuki xana?

Loko o tikuma a lahleke ndlela, a nge tlheleli endzhaku xana?

5Vanhu lava va Yerusalema va tiarisela yini,

hikwalaho ka yini va tshamela ku tinonon'whisa ke?

Va namarhela swikwembu swa hava,

va ala ku hundzuka!

6Ndzi va xiyaxiyile, ndzi yingisa swinene,

kambe a ndzi twanga ku tisola ka vona.

Ku hava na un'we la tivulaka mudyohi,

la tisolaka a ku: ‘Ndzi endlile leswo biha!’

Hinkwavo va tiyela lomu va ku rhandzaka,

va fana ni tihanci leti chavaka nyimpi, ti tsutsuma.

7Magumba ma tiva tinguva ta lembe,

ni tinyanyana to fana ni matuva ni

timbewulani ni minchukwana swi tiva minkarhi ya swona ya ku rhurha.

Kambe vanhu va mina vona a va na mhaka

ni leswi ndzi nga va lerisa swona mina HOSI.

8“N'wina Vaisraele, xana mi nga vurisa ku yini mi ku:

‘Hina hi tlharihile, ni nawu wa HOSI ha wu hlayisa!’ xana?

Yingisani: Vatsari va n'wina va hemba,

va le ku tsaleni ka mavunwa.Van'wana va ri: Yingisani: Vatsari lava va tsalaka Nawu lowu, va wu onha, wu hundzuka mavunwa

9Hikokwalaho vanhu lava vo tlhariha va ta va ni tingana;

loko va khomiwa hi valala, va ta hlangana tinhloko.

Vutlhari bya vona a byi nga va pfuni nchumu,

hikuva va tshikile rito ra mina HOSI.

10

8:10-12
Yer. 6:12-15
Ez. 13:10
“Ndzi ta nyiketa vasati va vona eka vanhu van'wana,

masimu ya vona ma ta nyiketiwa eka lava va va hlaselaka.

Hinkwavo va lava ngopfu mali,

ku sukela eka lavatsongo ku ya fika eka lavakulu.

Vaprofeta ni vaprista hinkwavo

va hanya hi vukanganyisi.

11Ntirho wo bohelela timbanga ta vanhu va mina va wu tekile wu ri lowutsongo,

va ku: ‘Ku rhurile, ku rhurile!’

kasi a ku na ku rhula.

12Xana ku endla swa manyala leswi, swi va khomisile tingana xana?

E-e, a va nyumanga ha swona niswitsanana,Van'wana va ri: Va hlangana nhloko hi ku endla swa manyala leswi, kambe sweswo a swi va khomisi tingana niswitsanana

a swi va twisanga ku vava.

Hikokwalaho na vona va ta hluriwa ku fana na van'wana

esikwini leri ndzi nga ta va avanyisa,

va ta wela hansi va nga ha pfuki.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

13HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Ndzi lavile ntshovelo eka Vaisraele,

kambe a ndzi wu kumanga; hikokwalaho ndzi ta va herisa.

Va fana ni murhi wa vhinya kumbe nkuwa

lowu nga tswaliki nchumu, lowu matluka ya wona ma omeke;

hikokwalaho ndzi ta va tshika,

va kandziyeriwa hansi hi vahundzi va ndlela.”Kumbe: swilo leswi ndzi va nyikeke swona, swi ta va lahlekela

14Vaisraele va ri: “Ha ha tshamela yini kwala xana?

A hi yeni hinkwerhu hi ya tumbela emitini ya makhokholo;

hi ta fela eka yona,

hikuva HOSI Xikwembu xi hi avanyisele rifu,

xi hi nwisile mati ya vuxungu,

hi mhaka ya leswi hi xi dyoheleke.

15A hi languterile leswaku ku ta va ni ku rhula,

kambe a hi voni nchumu xo saseka;

a hi ku, hi ta kuma minkarhi ya ku horisiwa,

kambe ho hlangana ni leswo chavisa ntsena.

16Valala va fikile eDani,

hi twa ku rila ka tihanci ta vona,

mpfumawulo wa kona

wu tsekatsekisa tiko hinkwaro.

Va tela ku ta herisa tiko ni hinkwaswo leswi nga ka rona;

va ta herisa muti ni vaaki va wona!”

17HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi tiyimisele ku mi rhumela tinyoka ta vuxungu;

a ti nga siveli hi munhu, kutani ti ta mi lumetela!”

Yeremiya ú vavisekela varikwavo

18Gome leri ri ndzi khomeke a ri heli,

mbilu ya mina yi vava ngopfu.

19Yingisani, vanhu va ka hina va le ku huweleleni

ematlhelweni hinkwawo ya tiko,Van'wana va ri: va huma etikweni ra le kule

va ri: “Xana HOSI Xikwembu a xa ha kumeki emutini wa Siyoni ke?

A xa ha fumi kona xana?”

Xona xi hlamula xi ku: “Mi ndzi hlundzukisela yini

hi swikwembu swa n'wina swa swifaniso, leswi humaka eka vanhu vambe, xana?”

20Vaisraele va ri:

“Ximumu xi hundzile, hi hetile khale ku tshovela,

kambe a hi si ntshunxiwa.”

21Ndzi hela ntamu loko ndzi vona ku vaviseka ka vanhu va ka hina;

ndza rila, ndzi khomiwa hi gome.

22Xana le Giliyadi, mirhi yo tshungula ha yona

a yi kona ke?

Ni tin'anga a ta ha ri kona xana,

leswi mbanga ya vanhu va ka hina yi alaka ku hola ke?

9

91Loko ingi nhloko ya mina yi nga

tala mati,

ni mahlo ya mina ma nga va xihlovo xa mihloti:

Vusiku ni nhlekanhi a ndzi ta tlhava mukhosi,

ndzi rila vanhu va ka hina lava dlayiweke.

2Loko a ndzo va ni ntsonga le mananga,

a ndzi ta ya tshama ka wona kule ni varikwerhu, ndzi hambana na vona,

hikuva a ku na loyi a tshembekaka exikarhi ka vona,

hinkwavo i vakanganyisi.

3Ririmi ra vona ri fana ni vurha lebyi kongiweke,

etikweni ku tele vukanganyisi,

vanhu va tsakela byona ku tlula ntiyiso.Van'wana va ri: byi ni matimba ku tlula ntiyiso

HOSI Xikwembu xi ri:

“Vanhu va mina va tlhandleka leswo biha ehenhla ka leswo biha,

ni ku ndzi tiva a va ha ndzi tivi!”

A ka ha ri na ntiyiso etikweni

4“Tivoneleni hinkwenu eka vaakelani va n'wina,

mi nga tshembani hambi mi ri vamakwavo,

hikuva un'wana ni un'wana i mukanganyisi eka makwavo wa yena,

hinkwavo va le ku lumbetaneni.

5Un'wana ni un'wana ú xisa munhu-kulobye,

ku hava la vulavulaka ntiyiso,

va titolovete ngopfu ku hembelana ni ku endla leswo homboloka;

a va ha koti ku hundzuka.

6Va tlhandleka tihanyi ehenhla ka tihanyi,

kutani va ala ku ndzi tiva; ndzi vula sweswo mina HOSI.”

7Hikokwalaho HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Ndzi ta kambela vanhu va mina ndzi va basisa hi ndzilo,

hikuva ku hava swin'wana leswi ndzi nga va endlaka swona.

8Tindzimi ta vona i miseve leyi dlayaka,

va vulavula mavunwa.

Un'wana ni un'wana ú tiendla munhu wo rhula loko a vulavula,

kambe embilwini ú luka mano yo dlaya muakelani.

9Mina HOSI ndzi ri, vanhu lava ndzi ta va ba,

ndzi ta tirihisela ehenhla ka rixaka leri.”

Swirilo ehenhla ka Yuda na Yerusalema

10Ndzi ta tlhava mukhosi ndzi rilela tintshava,Van'wana va ri: Tlhavani mukhosi mi rilela tintshava

ndzi rilela ni madyelo ya swifuwo

hikuva ma tshwile, a ka ha hundzi munhu hi le ka wona,

ni ku rila ka tihomu a ka ha twali eka wona;

tinyanyana ni swiharhi swi tsutsumile hinkwaswo.

11HOSI Xikwembu xi ri:

“Muti wa Yerusalema ndzi ta wu endla rhumbi,

wu ta hundzuka bako ra timhungubye;

miti ya tiko ra Yuda ndzi ta yi hundzula mananga,

a ku nga ha tshami munhu eka yona.”

12Xana i mani munhu wo tlhariha loyi a nga twisisaka swilo leswi xana? Xana i mani loyi HOSI Xikwembu xi vulavuleke na yena, la nga tivisaka leswi xi n'wi byeleke swona xana? Hikwalaho ka yini tiko ri onhakile ri tshwa ri hundzuka mananga, ku nga ha hundzi munhu eka rona, xana? 13HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Swi tano, hikuva va tshikile Nawu wa mina lowu ndzi va nyikeke wona. Va arile ku ndzi yingisa kumbe ku famba endleleni ya mina. 14Va tiomisile tinhloko, va endla leswi va swi rhandzaka, va tirhela swikwembu swa Baali hilaha vatata wa vona va va dyondziseke hakona. 15Hikokwalaho mina HOSI ya matimba hinkwawo, mina Xikwembu xa Israele, ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Vanhu va mina ndzi ta va dyisa leswo bava, ndzi va nwisa ni vuxungu. 16Ndzi ta va hangalasa exikarhi ka vanhu lava va nga va tiviki, lava ni vatata wa vona va nga va tivangiki. Ndzi ta va heta hi tlhari va ku bì!”

17HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Yingisani! Vitanani vavasati lava tivaka marilele ya nkosi,

ndzi rhumeleni lava nga ni vutivi bya swona!”

18Vanhu va hlamula va ku:

“A va hatlise va ta va ta hi yimbelelela risimu ra xirilo,

leswaku mahlo ya hina ma ta tenga-tenga mihloti,

kutani yi xiririka emarhameni ya hina.”

19Ku twala huwa ya nkosi eSiyoni leyi nge:

“Hi dlawile! Hakunene hi khomiwe hi tingana;

hi fanele ku sukela tiko ra hina, hikuva valala va wisile tindlu ta hina.”

20N'wina vavasati, yingisani rito ra HOSI,

rhiyani tindleve mi twa leswi yi mi byelaka swona;

dyondzisani vana va n'wina va xisati risimu ra rifu,

na vona a va dyondzisane xirilo lexi nge:

21“Rifu ri nghenile endlwini ya hina hi fasitere,

ri fikile ni le tindlwini ta vuhosi;

ri lovisile swihlangi emagondzweni ya muti,

ri dlaya ni majaha etimbaleni ta wona!”

22HOSI Xikwembu xi ndzi lerisile ku vula rito ra xona leri nge:

“Mintsumbu yi to n'wálálálá ehansi,

yi fana ni vulongo lebyi cheriweke emasin'wini,

kumbe mavele lama nga tshikiwa hi vatshoveri,

ma nga hlengeletiwi hi munhu.”

Vutlhari bya xiviri i ku tiva Xikwembu

23HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Ntlhari yi nga tikurisi hi vutlhari bya yona,

ni nhenha hi vunhenha bya yona,

na yena la fumeke a nga tidzunisi hi rifuwo ra yena.

24

9:24
I Kor. 1:31
II Kor. 10:17
Loyi a lavaka ku tidzunisa,

a a tidzunise hileswi a ndzi tivaka ni ku ndzi twisisa,

hikuva laha misaveni mina HOSI ndzi tirha hi rirhandzu,

ni ku lulama, ni ku tshembeka;

mina HOSI ndzi ri,

swilo leswi hi swona ndzi swi tsakelaka!”

Xitsundzuxo eka lava yimbisiweke

25HOSI Xikwembu xi ri: “Yingisani, ku nga ri khale ndzi ta ba vanhu hinkwavo lava yimbisiweke enyameni, kambe etimbilwini va nga ri na mhaka na mina. 26Ndzi vula lava akeke etikweni ra Egipta, ni ra Yuda, ni ra Edomu, ni ra va ka Amoni, ni ra Mowabu, ndzi ba ni hinkwavo lava tshamaka emananga lava byewulaka malebvu lomu matlhelo.Leswi, a swi yila exikarhi ka Vaisraele. Vonani Levhitika 19:27 Vanhu lava hinkwavo, swin'we ni Vaisraele hinkwavo, va fana ni lava nga yimbangiki, hikuva etimbilwini ta vona a va na mhaka na mina.”

10

Xikwembu lexi hanyaka a xi fani ni swikwembu swa hava

101N'wina Vaisraele, yingisani marito lawa HOSI Xikwembu xi mi byelaka wona. 2Xi vurisa sweswo xi ri:

“Mi nga tshuki mi tolovela mikhuva ya vamatiko,

naswona mi nga hlamali mahlori lama humelelaka ematilweni,

hikuva lava va ma hlamalaka, hi vona vamatiko volavo.

3Vukhongeri bya vanhu lava a byi pfuni nchumu:

Va ya tsema mhandze exihlahleni,

mutirhi a yi vatla hi xihloka,

4yi sasekisiwa hi nsuku ni silivhere,

kutani va yi belela swipikiri hi nyundzu,

va endlela ku yi tiyisa, yi nga wi.

5Swikwembu swa vona swi fana ni switlakati leswi hayekiwaka ensin'wini ya marhakarhaka ku chavisa tinyanyana:

A swi vulavuri, a swi famba-fambi, swo rhwariwa kunene.

Hikokwalaho mi nga swi chavi,

hikuva swi nge pfuki swi endle nchumu, hambi xo biha kumbe xo saseka!”

6We HOSI, a ku na la fanaka na wena,

u Xikwembu lexikulu, ni vito ra wena ra chaviseka swinene.

7

10:7
Nhlav. 15:4
Xana i mani la nga ta ka a nga ku chavi, we Mufumi wa matiko, xana?

Ku xiximiwa hi vanhu swi ku fanerile,

hikuva exikarhi ka tintlhari hinkwato

ni tihosi hinkwato ta misava,

ku hava na un'we loyi a ringanaka na wena.

8Vanhu lava hinkwavo va pfumala mano ni ku twisisa:

Xana swikwembu leswi swi ta va letela yini? I timhandze ntsena!

9Swi namekiwe silivhere ya le Tarxixi,

ni nsuku wa le Ufazi;Van'wana va ri: ni nsuku wa le Ofiri

swi lo vatliwa kunene, ni ku vumbiwa hi lava tivaka ku n'okisa nsuku;

swiambalo swa swona i swa muhlovo wa rihlaza ra tilo ni wa xivunguvungu;

hinkwaswo swi endliwile hi lava tivaka ntirho wa vona.

10Kasi HOSI yona, hi yona yi nga Xikwembu xa ntiyiso;

i Xikwembu lexi hanyaka, lexi fumaka hilaha ku nga heriki.

Vukari bya xona byi tsekatsekisa misava,

loko xi hlundzukile, vamatiko va nge swi tiyiseli.

11Vanhu lava a va tivisiwe mhaka leyi nge: “Swikwembu leswi nga vumbangiki tilo kumbe misava, swi ta nyamalala kwala misaveni, swi herisiwa ehansi ka tilo!”

12HOSI Xikwembu hi xona lexi tumbuluxeke misava hi ntamu wa xona,

xi veka masungulo ya yona hi vutlhari,

xi vamba ni matilo ha byona.

13Loko muvumbi a vulavula, mati ya le henhla ma hakasiwa,

mapapa ma tlakuka ma huma evugimamusi;

loko a hatimisa rihati, mpfula ya na,

moya wu huma laha yena a wu hlayiseke kona.

14Hinkwavo lava va swi vonaka, va hlamala, va nga swi twisisi;

lava tivaka ku n'okisa nsuku va vumba swikwembu, va ta khomisiwa tingana ha swona,

hikuva swifaniso leswi a hi swa ntiyiso,

ni ku hefemula a swi hefemuli.

15A swi tirhi nchumu, vanhu va swi hlekula;

siku Xikwembu xi swi baka, swi ta hela swi nyamalala.

16Xikwembu xa va ka Yakobo a xi fani ni swikwembu leswi:

Hi xona xi vumbeke swilo hinkwaswo,

kutani Vaisraele i vanhu va xona va xiviri.

Vito ra xona i HOSI ya matimba hinkwawo.

Va ka Yuda va ta yisiwa evukhumbini

17N'wina mi rhendzeriweke hi valala,

longani mi khoma ndlela mi famba,

18hikuva HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“N'wina mi akeke etikweni leri, yingisani!

Ndzi ta mi cukumeta ekule.

Nkarhi wu fikile: Ndzi ta mi vangela maxangu, mi ko mi swi twa.”Van'wana va ri: mi kondza mi ndzi kuma. Kumbe: ndzi ko ndzi mi manya kunene

19Muti wa Yerusalema wu hlamula wu ku:

“Yóò, ndzi file minoo!

Mbanga ya mina i ntsandza-vatshunguri.

A ndzi ku, i ndzhwalo wa mina, ndzi ta wu byarha.

20Kambe sweswi ntsonga wa mina wu hlaseriwile,

vanhu va mina va sukile, a va ha ri kona.Van'wana va ri: vanhu va mina ni swifuwo swa mina a swa ha ri kona

A ka ha ri ni lava va nga pfuxaka ntsonga wa mina,

ni ku hayeka hi vuntshwa swisirhelelo swa wona.”

21Mina Yeremiya ndzi ri: Varhangeri va hina va pfumala mano,

a va ha yi va ya vutisa ku rhandza ka HOSI Xikwembu,

hikokwalaho makungu ya vona ma helela empfhukeni,

kutani ntlhambi wa vona hinkwawo wu hangalaka.

22Yingisani huwa! Ku ni vanhu lava taka,

va huma en'walungwini, va tsekatsekisa misava;

miti ya Yuda yi ta hundzuka marhumbi

ni bako ra timhungubye.

23We HOSI, ndza swi tiva leswaku munhu a nga tifambisi,

a hi yena la tihlawulelaka magoza ya yena endleleni ya vutomi bya yena.

24Hi be we HOSI, kambe ku nga ri ku tlula mpimo,

hambi loko u hi hlundzukerile, u nga hi dlayi!

25Chululela vukari bya wena ehenhla ka vanhu lava nga ku tiviki,

va nga lava va nga ku khongeriki,

hikuva va hlaserile va ka Yakobo,

va phangha swilo swa vona hinkwaswo,

tiko ra vona ri hundzuka mananga.