Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Lava yaka eTempeleni, va khongoteriwa ku hundzuka

71Siku rin'wana, Yeremiya a lerisiwa hi HOSI Xikwembu 2ku ya yima enyangweni ya Tempele, a vulavula ni va ka Yuda hinkwavo lava nghenaka ku ya gandzela eka yona. Leri hi rona rito ra HOSI leri a va khongoteleke ku yingisa rona: 3“Mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi ri: Lulamisani mahanyelo ya n'wina mi tshika ni mintirho ya n'wina leyo biha, kutani ndzi ta mi tshamisisa endhawini leyi.Van'wana va ri: kutani ndzi ta tshama na n'wina endhawini leyi 4Mi nga tikanganyisi hi ku vula mi ku: ‘Laha, hi titwa hi hlayisekile hikuva hi le Tempeleni ya HOSI, hi le Tempeleni ya HOSI, hi le Tempeleni ya HOSI!’ 5A hi swona! Rhangani mi lulamisa mahanyelo ya n'wina mi tshika ni mintirho ya n'wina leyo biha. Loko ku ri ni timhaka exikarhi ka n'wina, ti avanyiseni hi ku lulama. 6Mi nga xanisi valuveri, ni lava feriweke hi vatswari, ni tinoni. Exivandleni lexi mi nga tshuki mi dlaya vanhu lava nga riki na nandzu. Naswona tshikani ku landzelela swikwembu swa hava leswi swi mi vangelaka makhombo. 7Kutani hi kona ndzi nga ta mi tshamisisa endhawini leyi,Van'wana va ri: Kutani hi kona ndzi nga ta tshama na n'wina endhawini leyi etikweni leri ndzi ri nyikeke vatata wa n'wina khale leswaku ri va ra vona hilaha ku nga heriki.

8“Kambe n'wina mi titwa mi hlayisekile loko mi landzelela vakanganyisi lava va mi byelaka leswo ka swi nga pfuni nchumu. 9Mi le ku yiveni, ma dlaya, ma oswa, mi hlambanya hi mavunwa, mi hisela swikwembu swa Baali emirhi ya risuna, mi landzelela ni swikwembu swin'wana leswi khale a mi nga swi tivi. 10Loko mi tiyimiserile ku ya emahlweni mi endla swilo leswi hinkwaswo swa manyala, xana mi nga ha ta mi ta yima emahlweni ka mina, endlwini leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, mi ku: ‘Hina hi hlayisekile!’ xana? 11

7:11
Mt. 21:13
Mk. 11:17
Lk. 19:46
Xana yindlu leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, mo yi vona yi ri bako ra makhamba ke? Yingisani! Leswi mi swi endlaka, na mina ndza swi vona.Kumbe: Hi swona! Na mina ndzi ta yi vona yi ri swona sweswo!

12

7:12-14
Yox. 18:1
Ps. 78:60
Yer. 26:6
“Yanani exivandleni xa mina lexo hlawuleka xa le Xilo, laha vito ra mina ri nga rhanga ri tiviwa kona, mi ta vona leswi ndzi swi endleke kona hikwalaho ka vubihi bya Vaisraele vanhu va mina. 13Kutani mina HOSI ndzi ri: Swidyoho swa kona hinkwaswo na n'wina mi swi endlile. A ndzi karhalanga ku vulavula na n'wina, kambe a mi yingisanga; ndzi mi vitanile, kambe a mi hlamulanga. 14Hikokwalaho yindlu leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, leyi mi titwaka mi hlayisekile eka yona, yi nga yona ndhawu leyi ndzi yi nyikeke n'wina ni vatata wa n'wina, ndzi ta yi endla leswi ndzi swi endleke muti wa Xilo: 15Ndzi ta mi cukumeta kule na mina, ku fana ni loko ndzi cukumetile varikwenu, va nga vona va ka Efrayimi hinkwavo.”

Ku khongelela va ka Yuda, a swa ha pfuni nchumu

16HOSI Xikwembu xi ri: “We Yeremiya, tshika ku khongelela vanhu lava, u nga ha ndzi tiseli xirilo kumbe xikombelo hi vito ra vona, u nga ha tikarhati ku va nomo wa vona emahlweni ka mina, hikuva ndzi nga ka ndzi nga ku twi. 17Leswi va swi endlaka emitini ya tiko ra Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema, u swi vonile xana? 18Vana va rhotela tihunyi, vatata wa vona va tshivela ndzilo, vavasati vona va pfuva mbila, va sweka swimbhundzwa, va swi humesela xikwembu lexi va nge i ‘Nkosikazi-ya-le-Matilweni’, va humesela ni swikwembu swin'wana emagandzelo ya swakunwa, va endlela ntsena ku vavisa mina. 19Kambe a va vavisi mina, vo tivavisa vona vinyi, kutani va tivangela tingana letikulu. 20Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Ndzi ta chululela vukari bya mina lebyi pfurhaka ehenhla ka xivandla lexi, ni le henhla ka vanhu ni swifuwo, ni le henhla ka swihlahla ni masimu ni leswi milaka eka wona. Hinkwaswo swi ta tshwa, ndzilo wa kona wu nga timeki!”

Vaisraele a va ha yingisi Xikwembu

21HOSI ya matimba hinkwawo, xona Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: “Xana ma ha ndzi humeselela yini magandzelo lama hisiwaka xana? Tekani nyama ya kona mi yi humesa swin'we ni nyama ya magandzelo laman'wana, kutani mi tidyela! 22Siku ndzi humeseke vatata wa n'wina etikweni ra Egipta, a ndzi va byelanga nchumu kumbe ku va lerisa hi tlhelo ra magandzelo lama hisiwaka kumbe laman'wana. 23Kambe ndzi va byerile ndzi ku: ‘Ndzi yingiseni, kutani ndzi ta va Xikwembu xa n'wina, na n'wina mi ta va vanhu va mina, mi famba endleleni leyi ndzi mi lerisaka yona, leswaku mi ta kateka.’ 24Kambe vona a va rhiyanga ndleve va ndzi yingisa. Va endlile leswi timbilu ta vona leto nonon'hwa ti va byelaka swona, kutani va tlhelela endzhaku ematshan'wini ya ku ya emahlweni. 25Ku sukela enkarhini lowu vatata wa n'wina va humeke ha wona etikweni ra Egipta ku ta fika namuntlha, a ndzi hamba ndzi va rhumela malandza ya mina va nga vaprofeta. 26Hambiswiritano n'wina a mi rhiyanga ndleve mi yingisa, mi lo nyanya ku tinonon'hwisa, mi endla leswo biha ku tlula ni vatata wa n'wina.

27“We Yeremiya, u ta va byela marito lawa hinkwawo, kambe a va nga yingisi; u ta va vitana, kambe a va nga hlamuli. 28Va tivise u ku: ‘Mi rixaka leri alaka ku yingisa HOSI Xikwembu xa rona, leri nga pfumeliki ku tshinyiwa. Ntiyiso wu file, a wa ha twali exikarhi ka n'wina.

29“ ‘Byewulani misisi mi yi cukumeta kule,

tlhavani mukhosi mi rila mi ri eswitsungeni,

hikuva HOSI Xikwembu xi tshikile rixaka leri,

eku hlundzukeni ka xona lokukulu, xi ri fularherile.’ ”

Manyala enkoveni wa va ka Hinomu

30HOSI Xikwembu xi ri: “Va ka Yuda va endlile mhaka leyo biha emahlweni ka mina: Va nghenisile swilo swa manyala endlwini leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, kutani va yi nyamisa. 31

7:31
Levh. 18:21
II Tih. 23:10
Yer. 32:35
Va akile ndhawu yo gandzela eka yona le Tofete enkoveni wa va ka Hinomu, va dlaya vana va vona va xinuna ni va xisati, va humesa ha vona magandzelo lama hisiwaka. Mhaka leyi, a va lerisiwanga hi mina, a ndzi yi ehleketanga ni siku ni rin'we! 32Mina HOSI ndzi ri: Nkarhi wa ta lowu ndhawu leyi yi nga ta ka yi nga ha vitaniwi Tofete kumbe nkova wa va ka Hinomu, kambe yi ta vitaniwa ‘Nkova-wa-Mintsumbu’, hikuva a ku nga ha vi na ndhawu yin'wana yo lahla vanhu eka yona; va to cukumetiwa eTofete!Kumbe: Vanhu va ta lahliwa eTofete ntsena, masirha ya kona ma tata ndhawu ya kona hinkwayo 33Mintsumbu ya kona yi ta dyiwa hi makoti ni swiharhi swa nhova, ku ri hava loyi a swi hlongolaka. 34
7:34
Yer. 16:9
25:10
Nhlav. 18:23
Tiko leri ndzi ta ri hundzula mananga: Tinsimu ta ntsako ni ta minkhuvo ya vukati a ti nga ha twiwi emitini ya Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema.