Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Yerusalema ú rhendzeriwile hi valala

61N'wina va ka Benjamini, humani emutini wa Yerusalema, tsutsumani mi ya tumbela.

Banani mhalamhala mi ri eTekowa,

tshivelani ndzilo wa xitsundzuxo le Beta-Hakereme,

hikuva valala va ta hi le n'walungwini,

va tela ku ta onhetela hinkwaswo.

2Muti wa Siyoni i nhwana wo saseka wa manyunyu,

kambe sweswi va lava ku n'wi herisa.Van'wana va ri: ndzi ta n'wi herisa

3Tihosi ti ta ni mavuthu ya tona,

ti dzima mixaxa ti rhendzela muti leswaku ti ta wu hlasela;

hosi yin'wana ni yin'wana yi lwa yi ri endhawini ya yona.

4Tihosi leti ti ri: “A hi hlomeni matlhari,

kutani ninhlekanhi hi ta ya eku hlaseleni!”

Tin'wana ti ri: “Hi hundzeriwe hi nkarhi,

ni dyambu ri ya eku peleni.

5Hi ta wu hlasela nivusiku,

hi mbundzumuxa tindlu ta kona leto saseka!”

6HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswo yi ri:

“Tsemani mirhi kusuhi ni muti wa Yerusalema,

fumbetelani misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti:

Hi wona lowu fanelaka ku biwa,Van'wana va ri: Hi wona muti lowu kambiweke

hikuva wu tele hi vanhu va tihanyi.

7Vubihi byi huma emutini wolowo

ku fana ni mati lama humaka exihlobyeni;

endzeni ka muti ku twala ntsena ku rila ka lava dlayiwaka,

mina ndzi vona ntsena mavabyi ni timbanga eka wona.

8Wena Yerusalema, amukela ku tshinyiwa;

loko swi nga ri tano, ndzi ta ku tshika,

ndzi ku hundzula rhumbi,

ku nga ha tshami munhu eka wena.”

Vaisraele va ala ku yingisa Xikwembu

9HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“KhwajaniKhwajani, kumbe: Nkun'hulani masalela ya Vaisraele mi va hlengeleta,

mi fana ni vatshoveri loko va phendla-phendla marhavi, va nga siyi nchumu emirhini ya vhinya.”

10Ndzi hlamula ndzi ku: Xana ndzi ta vulavula na mani?

I vamani lava nga ta yingisa loko ndzi va tsundzuxa xana?

Vanhu lava a va na tindleve,

ni ku twa a va ha twi.

Rito ra wena we HOSI, va ri monya,

a va na mhaka na rona.

11Hikokwalaho we HOSI, ndzi hlundzukile ku fana na wena,

a ndza ha koti ku tikhoma.

HOSI Xikwembu xi ndzi hlamula xi ku:

“Chululela vukari byebyo ehenhla ka swihlangi emagondzweni,

ni le henhla ka lavantshwa laha va hlengeletaneke kona.

Wanuna ú ta khomiwa swin'we ni nsati wa yena,

na vona vanhu lavakulu ni lava dyuhaleke ngopfu va ta khomiwa.

12

6:12-15
Yer. 8:10-12
Tindlu ta vona ti ta nyikiwa van'wana,

va ta tekeriwa masimu ya vona ni vasati va vona,

hikuva ndzi ta tlakusa voko,

ndzi ba vaaki va tiko leri.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.

13Hinkwavo va lava ngopfu mali,

ku sukela eka lavatsongo ku ya fika eka lavakulu.

Vaprofeta ni vaprista hinkwavo

va hanya hi vukanganyisi.

14

6:14
Ez. 13:10
Ntirho wa ku bohelela timbanga ta vanhu va mina

va wu tekile wu ri lowutsongo,

va ku: ‘Ku rhurile, ku rhurile!’

Kasi a ku na ku rhula.

15Xana ku endla swa manyala leswi swi va khomisile tingana xana?

E-e, a va twanga ku vava ha swona, a va nyumanga niswitsanana.Van'wana va ri: Va hlangana nhloko hi ku endla swa manyala leswi, kambe sweswo a swi va khomisanga tingana niswitsanana

Hikokwalaho va ta wa ku fana na van'wana,

esikwini leri ndzi nga ta va avanyisa,

va ta wela hansi va nga ha pfuki.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Khombo ra lava tiarisaka

16

6:16
Mt. 11:29
HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Yimani emahandzeni ya tindlela mi languta,

mi vutisa vanhu magondzo ya khale,

ni laha ku nga ni mabudula lamanene,

kutani mi famba ha wona, mi kuma ku wisa emoyeni.

Kambe vona va ku:

‘A hi swi lavi ku famba hi ndlela yoleyo!’

17Ndzi vekile varindzi etikweni ndzi ku ka vona:

‘Mi yingisela mpfumawulo wa mhalamhala!’

kambe vona va hlamula va ku:

‘A hi nga tikarhateli swona.’

18Hikokwalaho yingisani n'wina vamatiko,

mi ta tiva leswi nga ta humelela eka vona.Van'wana va ri: wena ntshungu, hlalela leswi nga ta humelela eka vona

19Wena misava yingisa: Vanhu lava ndzi ta va vangela makhombo.

Va ta tshovela leswo biha leswi va swi byaleke,

hikuva a va yingisanga marito ya mina,

ni nawu wa mina va arile ku wu landza.

20A swi va pfuni nchumu ku ndzi humesela mirhi ya risuna ya le Xeba,

kumbe swinun'hweriso swo huma ematikweni ya le kule.

A ndzi amukeli swifuwo leswi va ndzi hiselaka swona,

magandzelo ya vona a ndzi na mhaka na wona.

21Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri:

Ndzi ta hingakanya mintsandza endleleni ya vona, yi ta va khugula va wa.

Tatana ni n'wana, munhu ni vaakelani kumbe vanghana va yena,

va ta herisiwa siku rin'we!”

Valala vo huma en'walungwini

22HOSI Xikwembu xi ri:

“Vonani! Ku ta vanhu hi le n'walungwini;

ntshungu lowu wu hlomile matlhari, wu huma evugimamusi.

23Va khomile vurha ni mafumu;

va ni nsele, a va tweli munhu vusiwana.

Huwa ya vona yi fana ni lwandle loko ri pfuma;

va ta va gadile tihanci,

va xaxametile mavuthu ya vona

va lava ku ku hlasela, we muti wa Siyoni.”

24Vaaki va muti va ri:

“Mahungu ya vanhu lava hi ma kumile,

ma hi heta matimba.

Hi ni switlhavi, ha xaniseka

ku fana ni wansati la nga kusuhi ni ku tintshunxa.

25Mi nga ha yi emasin'wini,

ni le magondzweni mi nga ha famba-fambi,

hikuva valala va tamele matlhari,

va hi chavisa matlhelo hinkwawo.

26N'wina va ka hina, ambalani swiambalo swa nkosi,

mi vumbuluka enkumeni;

tlhavani mukhosi mi rila ngopfu

ku fana ni loko ku lo fa n'wana loyi a a ri yexe,

hikuva valala va le kusuhi ni ku hi herisa.”

27HOSI Xikwembu xi ku ka Yeremiya:

“Ndzi ku hlawurile leswaku u kambela vanhu va mina; u nga chavi nchumu:

Kambela mahanyelo ya vona u ma tiva!

28Hinkwavo va omile tinhloko, va tiarisa,

va famba-famba va ri karhi va lumbeta van'wana;

va nonon'hwa onge i nsimbhi kumbe koporo,

hinkwavo i vaonhi.

29Ndzilo wu pfurhetiwa swinene,

kambe ku n'oka ntsopfu ntsena;

a swi pfuni nchumu ku ringeta ku basisa silivhere ya kona,

hikuva thyaka a ri suki eka yona.

30Vanhu va mina va ta vuriwa silivhere ya thyaka, leyi cukumetiweke,

hikuva mina HOSI ndzi va cukumetile.”