Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Yerusalema na Yuda va sandzile Xikwembu

51HOSI Xikwembu xi ri:

“Rhendzelekani hi magondzo ya Yerusalema,

mi xiyaxiya leswi humelelaka.

Lavisisani etimbaleni ta muti,

kutani loko mi nga tshuka mi kuma munhu

la tsakelaka ntiyiso ni ku endla leswi lulameke,

mina ndzi ta rivalela Yerusalema.

2Hambiloko va tiboha hi ku vula va ku:

‘HOSI Xikwembu xi kona!’

ku hlambanya ka vona i mavunwa ntsena.”

3We HOSI, u tsakela ku vona munhu la nga ni ntiyiso.

Vanhu lava u va bile, kambe a va twanga ku vava.

U lavile ku va herisa, kambe va arile ku tshinyiwa.

Va tiomisile tinhloko, va nga pfumeli ku hundzuka.

4Ndzi anakanyile ndzi ku: Lava endlaka sweswo

i vanhu ntsena, a va twisisi nchumu;

a va tivi ku rhandza ka HOSI Xikwembu xa vona,

ni leswi xi swi langutelaka eka vona a va swi tivi.

5Hikokwalaho ndzi te, ndzi ta ya eka varhangeri va tiko

ndzi ya vulavula na vona;

a ndzi ku, va ta tiva ku rhandza ka HOSI Xikwembu xa vona,

va tiva ni leswi xi swi langutelaka eka vona.

Kambe ndzi kumile leswaku va ala ku tiveka ehansi ka milawu ya HOSI,

va ri, joko ra kona ra va tikela.

6Hikokwalaho ku ta huma nghala exihlahleni yi va dlaya,

hlolwa ro ta hi le mananga ri ta va herisa;

yingwe leyi tumbeleke kusuhi ni miti ya vona

yi ta khoma hinkwavo lava humaka kona, yi va handzulela.

Va tivangele sweswo hi ku dyohela HOSI Xikwembu,

va xi fularhela minkarhi leyo tala.

7HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, xana ndzi ta ku rivalela loko swi te yini?

Vaaki va wena va ndzi tshikile,

va hlambanya hi vito ra swikwembu swa hava.

Ndzi va phamerile va dya va xurha,

kambe a va tshembekanga; va tate minkondzoVan'wana va ri: va tsutsumele emitini ya tinghwavava,

8va fana ni tihanci leto nona ta xinuna leti navelaka ta xisati:

Un'wana ni un'wana ú gangisa nsati wa munhu-kulobye.

9Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri:

Vanhu lava ndzi ta va ba hakunene,Kumbe: ndzi ta va bela swidyoho leswi

rixaka lero tano, ndzi ta tirihisela eka rona!

10“Nghenani ensin'wini ya vhinya mi tsemelela mirhi ya kona,

kambe mi nga yi dlayeli makumu;

khutulelani marhavi ya yona

hikuva a ma humi eka mina HOSI.

11Vanhu va tiko ra Israele ni ra Yuda

a va vanga lavo tshembeka eka mina nikutsongo.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Khombo ra lava tshikaka Xikwembu

12Vaisraele va sandzile HOSI Xikwembu va ku:

“Xi nga ka xi nga endli nchumu,

ku hava xilo xo biha lexi nga ta hi humelela,

nyimpi ni ndlala a swi nga vi kona.

13Leswi vaprofeta va swi vulaka i musi ntsena;

a va lerisiwanga hi Xikwembu;

leswo biha leswi va swi vulaka

a swi vuye hivona!”

14Hikokwalaho HOSI Xikwembu xa matimba

hinkwawo xi ku ka Yeremiya:

“Leswi Vaisraele va vulavulaka hi ndlela leyi,Van'wana va ri: Leswi mi vulaka marito layo tano, yingisa we Yeremiya

marito ya mina ma ta huma enon'weni wa wena ma fana ni ndzilo,

kutani vanhu lava ndzi ta va endla tihunyi,

ndzilo wa kona wu va hisa va hela.”

15HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina Vaisraele, yingisani!

Ndzi ta tisa vanhu lava humaka kule, va ta mi hlasela.

Vanhu va kona va tiyile ngopfu,

i khale va ri kona;

ririmi ra vona a mi ri tivi,

loko va vulavula a mi nga twisisi nchumu.

16Hinkwavo i tinhenha,

loko va copa, va dlaya vanhu lavo tala.

17Va ta onha leswi mi swi tshoveleke emasin'wini,

va dya ni vuswa bya n'wina.

Va ta dlaya vana va n'wina va xinuna ni va xisati,

va tlhava swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo.

Va ta tsema mirhi ya n'wina ya vhinya ni ya minkuwa,

va mbundzumuxa miti ya n'wina ya makhokholo, leyi a mi titwa mi hlayisekile eka yona.”

18HOSI Xikwembu xi ri: “Hambi enkarhini wolowo, n'wina Vaisraele, a ndzi nga mi heriseli makumu. 19Loko va ku vutisa we Yeremiya va ku: ‘Hikwalaho ka yini HOSI Xikwembu xa hina xi hi vangela makhombo lawa hinkwawo ke?’ u ta va hlamula u ku: ‘Hi leswi mi xi tshikeke, mi tirhela swikwembu swimbe etikweni ra n'wina. Hikokwalaho mi ta tirhela vanhu vambe etikweni leri nga riki ra n'wina!’ ”

Xikwembu xi tshinya vanhu va xona

20HOSI Xikwembu xi ndzi lerisile ku ya tivisa va ka Yakobo ni va ka Yuda marito lawa ya nge:

21

5:21
Es. 6:9-10
Ez. 12:2
Mk. 8:18
“Twanani leswi maphuphula ndzin'wina,

n'wina vanhu vo pfumala mano:

Mi ni mahlo, kambe a mi voni,

ni tindleve mi na tona, kambe a mi twi.

22

5:22
Yob. 38:8-11
Mina HOSI ndzi ri, hikwalaho ka yini mi nga ndzi chavi,

hikwalaho ka yini mi nga rhurhumeli emahlweni ka mina xana?

Mati ya lwandle ndzi ma bele ndzilekana hi sava rinene,

a ma nga wu tluli ni siku ni rin'we;

hambiloko magandlati ma nga tlakuka, kumbe lwandle ri pfuma,

ndzilekana wolowo wu nge tluriwi.

23Kambe n'wina mi omile tinhloko, ma tiarisa,

kutani mi ndzi fularherile, mi suka mi famba.

24A mi ehleketanga ku vula mi ku:

‘A hi chaveni HOSI Xikwembu xa hina,

hikuva hi xona xi nisaka mpfula hi minkarhi ya yona,

mpfula ya xirimo ni leyo tsema nguva,

xi vekile ni masiku

ya ku tshovela swa le masin'wini.’

25Vubihi bya n'wina byi onhile swilo leswinene leswi,

kutani a ma ha nyikiwi swona hikwalaho ka swidyoho swa n'wina.

26“Lavo homboloka va kona exikarhi ka vanhu va mina;

un'wana ni un'wana ú le ku ongeni ku fana ni loyi a rhiyaka tinyanyana.

Va le ku rhiyeni ka mintlhamu,

va phasa vanhu ha yona.

27Tindlu ta vona ti tele hi swa vukanganyisi,

tanihi xirhundzu lexi taleke hi tinyanyana leti phasiweke.

Vanhu lava va fumile ngopfu,

28naswona va phemeka hi ku nyuhela,Kumbe: hi ku khuluka va tlhela va vangama.

Mintirho ya vona leyo biha yi tlula mpimo;

loko va tsema timhaka a va landzeleli nawu.

Swisiwana a va na mhaka na swona,

tifanelo ta vapfumari a va ti sirheleli.

29Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri:

Vanhu lava ndzi ta va ba,

rixaka lero tano, ndzi ta tirihisela eka rona.”

30Swilo leswo chavisa swa manyala

swi humelerile etikweni.

31Vaprofeta va vulavula mavunwa,

vaprista va fuma vanhu hi ku rhandza;Kumbe: vaprista va fuma va ri karhi va encisa vaprofeta

kutani vanhu va ka hina va tsakela sweswo,

kambe loko siku ra makumu ri ta fika, mi ta endla yini xana?