Xitsonga 1989 (TSO89)
42

Xikwembu xi tsundzuxa va ka Yuda leswaku va nga yi le Egipta

421Vafambisi hinkwavo va mavuthu, na Yohanani n'wana Kariyaka, na YezaniyaVan'wana va ri: na Azariya n'wana Hoxaya, ni vanhu lavan'wana hinkwavo va swiyimo swa le henhla ni swa le hansi, va ta eka muprofeta Yeremiya, 2va fika va ku ka yena: “Hina masalela ya Israele, hi kombela leswaku u amukela xirilo xa hina, u hi khongelela eka HOSI, Xikwembu xa wena; wa swi vona hi wexe, khale a hi tele, kambe sweswi hi lo sala hi ri vanhu va nga ri vangani ntsena. 3Kutani hi kombela leswaku HOSI Xikwembu xa wena xi hi komba ndlela leyi hi fanelaka ku famba ha yona, ni swilo leswi hi fanelaka ku swi endla.” 4Muprofeta Yeremiya a va hlamula a ku: “Ndzi mi twile; ndzi ta khongela HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha mi kombeleke hakona, kutani nhlamulo leyi xi nga ta mi nyika yona, ndzi ta mi tivisa yona. A ndzi nga mi fihleli nchumu.” 5Kutani va hlamula Yeremiya va ku: “Hi tiboha ku endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xa wena xi nga ta hi lerisa swona hi nomo wa wena; loko swi nga ri tano, a xi hi avanyise, hikuva xona i mbhoni leyo tshembeka ya ntiyiso. 6Hambi swi hi tsakisa kumbe swi nga hi tsakisi, hi ta yingisa marito ya HOSI Xikwembu xa hina lexi hi ku rhumaka eka xona; hakunene hi ta yingisa leswi HOSI Xikwembu xa hina xi swi vulaka, leswaku hi kuma minkateko ya xona.”

7Loko ku hundzile khume ra masiku, HOSI Xikwembu xi hlamula Yeremiya, 8kutani yena a vitana Yohanani n'wana Kariyaka, ni vafambisi hinkwavo va mavuthu lava a va ri na yena, ni vanhu lavan'wana hinkwavo va swiyimo swa le henhla ni swa le hansi, 9a ku ka vona: “HOSI Xikwembu xa Israele, xona lexi mi ndzi rhumeke eka xona ku ya mi khongelela, xi vurisa sweswo xi ri: 10‘Loko mi nga tshama etikweni leri, ndzi ta mi tiyisa ematshan'wini ya ku mi herisa, ndzi ta mi simeka ematshan'wini ya ku mi tsuvula, hikuva swa ndzi vavisa ku anakanya makhombo lawa ndzi mi beke ha wona. 11Hosi ya Babilona leyi a yi mi chavisa, mi nga ha yi chavi. Mina HOSI ndzi ri, mi nga ha yi chavi, hikuva ndzi na n'wina, ndzi ta mi lwela ni ku mi kutsula emavokweni ya yona. 12Ndzi ta mi twela vusiwana, kutani na yona hosi ya le Babilona yi ta mi twela vusiwana, yi mi tshika mi titshamela etikweni ra n'wina.Van'wana va ri: yi mi vuyisa etikweni ra n'wina 13Kambe nkarhi wun'wana a mi nga lavi ku ndzi yingisa mina HOSI Xikwembu xa n'wina, mi ala ku tshama etikweni leri, 14kutani mi vula leswaku mi lava ku ya titshamela etikweni ra Egipta, laha mi nga ta ka mi nga ha voni tinyimpi kumbe ku twa timhalamhala kumbe ku xanisiwa hi tindlala. 15Loko swi ri tano, n'wina masalela ya va ka Yuda, ndzi yingiseni swinene! Mina HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele, ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Loko mi hundzuluka mi kongoma le Egipta mi ya tshama kona, 16matlhari lawa mi nge mi chava wona, ma ta mi kuma kwale tikweni ra Egipta; hambi tindlala leti mi ti tsutsumaka, ti ta mi fikela kwale Egipta, kutani mi ta fela kona. 17Vanhu hinkwavo lava nga ta hundzuluka va kongoma le Egipta va ya tshama kona, va ta dlayiwa hi matlhari ni tindlala ni mintungu. A ku nga poni na un'we wa vona emakhombyeni lawa ndzi nga ta va ba ha wona. 18Mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Loko mo ya etikweni ra Egipta, vukari bya mina ni ku hlundzuka ka mina swi ta mi wela, tani hilaha swi weleke vanhu va Yerusalema. Vanhu va ta mi rhuketela va mi nyenya, va ta mi sandza va mi hlekula, kutani tiko leri ra n'wina, mi nga ka mi nga ha ri voni!’ ”

19Kutani Yeremiya a engeta a ku: “N'wina masalela ya va ka Yuda, HOSI Xikwembu xa mi lerisa xi ri: ‘Mi nga yi etikweni ra Egipta!’ Tivani leswaku namuntlha ndzi mi laya ndzi tiyisile. 20Loko mi nga swi twi, mi ta tivangela rifu. Mi ndzi rhumile eka HOSI Xikwembu xa n'wina mi ku: ‘Hi khongelele eka HOSI Xikwembu xa hina. Hinkwaswo leswi xi nga ta swi vula, hi byele, kutani hina hi ta swi endla.’ 21Kutani namuntlha ndzi mi tivisile leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi swi vulaka, kambe a mi lavi ku amukela na xin'we xa leswi xi mi byelaka swona hi nomo wa mina. 22Hikokwalaho swi tiveni namuntlha leswaku mi ta dlawa hi matlhari ni tindlala ni mintungu, mi fela endhawini leyi mi navelaka ku ya tshama eka yona.”

43

Masalela ya va ka Yuda ma balekela le Egipta

431Kuteloko Yeremiya a hetile ku byela vanhu hinkwavo marito lawa hinkwawo, ma nga lawa HOSI Xikwembu xa vona xi n'wi leriseke ku ya va tivisa wona, 2Azariya n'wana Hoxaya, na Yohanani n'wana Kariyaka, ni vanhu lavan'wana hinkwavo, va hlamula Yeremiya hi ku titshemba va ku: “Wa hemba! HOSI Xikwembu xa hina a xi ku rhumanga ku ta hi byela leswaku hi nga yi le Egipta hi ya tshama kona. 3Kambe wena u kuceteriwile hi Baruku n'wana Neriya ku lwa na hina, leswaku hi ta wela emavokweni ya Vakalediya. Kutani vona va ta hi dlaya, kumbe va ta hi khoma va hi yisa evukhumbini le Babilona.” 4Hi ndlela yoleyo, Yohanani n'wana Kariyaka, ni vafambisi hinkwavo va mavuthu, ni vanhu lavan'wana hinkwavo, va bakanya marito ya HOSI Xikwembu, va nga pfumeli ku tshama etikweni ra Yuda. 5

43:5-7
II Tih. 25:26
Kutani Yohanani n'wana Kariyaka, ni vafambisi hinkwavo va mavuthu, va teka masalela hinkwawo ya va ka Yuda va famba na vona, va nga vanhu lava vuyeke etikweni ra Yuda va huma ematikweni lawa a va hangalasiwile va ya eka wona. 6Masalela ya kona, a va ri vavanuna ni vavasati ni vana ni vanhwana va le ntsindza, va nga vanhu hinkwavo lava Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri a va siyeke emavokweni ya Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani. Yohanani a teka na muprofeta Yeremiya, na Baruku n'wana Neriya, a famba na vona. 7Yeremiya na Baruku va rhurhela etikweni ra Egipta hikwalaho ka varikwavo lava aleke ku yingisa marito ya HOSI Xikwembu, kutani va ya fika emutini wa Tahapanese.

Tiko ra Egipta ri ta hlaseriwa

8Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na Yeremiya le Tahapanese, xi ku: 9“Teka maribye lamakulu, u ma yimisa emisaveni ya vumba, erivaleni leri nga kusuhi ni nyangwa ya muti wa Faro eTahapanese. U fanele ku endla sweswo va ka Yuda va ri karhi va swi vona. 10Kutani u ta va byela leswaku mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Yingisani! Ndzi ta vitana nandza wa mina yena Nebukadnetsara hosi ya Babilona, kutani ndzi ta yimisa xiluvelo xa yenaVan'wana va ri: ú ta yimisa xiluvelo xa yena ehenhla ka maribye lama simekiweke lawa; yena ú ta dzima ntsonga wa yena wa vuhosi ehenhla ka wona. 11Ú ta fika a hlasela tiko ra Egipta: Lava faneleke ku fa hi ntungu, va ta dlawa hi wona; lava faneleke ku yisiwa evukhumbini, va ta yisiwa kona; ni lava faneleke ku dlawa hi tlhari, va ta dlawa hi rona. 12Ndzi ta herisa hi ndziloVan'wana va ri: Ú ta herisa hi ndzilo tindlu ta swikwembu swa le Egipta: Nebukadnetsara ú ta hisa swikwembu swa kona, swin'wana ú ta swi phangha a famba na swona. Ú ta basisa tiko ra Egipta ku fana ni murisi loko a susa swigalana eswiambalweni swa yena. Kutani ú ta timukela hi ku rhula. 13Ú ta faya maribye lamakulu ya vukhongeri emutini wa Beta-XemexeKumbe: emutini wa Heliyopolisi lowu nga tikweni ra Egipta, a hisa ni tindlu ta swikwembu swa kona.’ ”

44

Xikwembu xi tshinya va ka Yuda lava yeke le Egipta

441Yeremiya a ya vulavula ni va ka Yuda hinkwavo lava tshamaka etikweni ra Egipta, eMigidolo ni le Tahapanese ni le NofuNofu, kumbe: Memfisi ni le matlhelweni ya Patroso, a va tivisa marito ya HOSI Xikwembu lama nge: 2“Mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Mi vonile makhombo hinkwawo lawa ndzi ma vangeke emutini wa Yerusalema ni le mitini hinkwayo ya Yuda. Namuntlha miti leyi yi hundzuke marhumbi. A ka ha tshami munhu eka yona, 3hikuva va ndzi hlundzukisile hi ku hisa mirhi ya risuna, va tirhela swikwembu swimbe leswi va nga swi tiviki, leswi na n'wina ni vatata wa n'wina mi nga swi tivangiki. 4Minkarhi hinkwayo ndzi mi rhumerile vaprofeta malandza ya mina, kutani vona va mi tsundzuxile leswaku mi nga tshuki mi endla swilo leswi swa manyala, hikuva mina HOSI ndza swi venga. 5Kambe va ka Yuda a va yingisanga leswi ndzi va byelaka swona: A va tshikanga ku endla leswo homboloka, ni ku humesela swikwembu leswi swa hava emirhi ya risuna. 6Hikokwalaho vukari bya mina ni ku hlundzuka ka mina, ndzi swi chululerile swi pfurha ehenhla ka miti ya Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema; ni namuntlha a ka ha tshami munhu emitini leyi, ku lo sala marhumbi ntsena. 7Kutani sweswi, mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi ri: Hikwalaho ka yini mi tivangerile khombo ro kurisa leswi, mi dlayisa vavanuna ni vavasati ni vana lavakulu ni lavatsongo, ku nga sali na un'we wa mhamba exikarhi ka va ka Yuda xana? 8Mi ndzi hlundzukisile hi mintirho ya n'wina, hikuva mi hiserile swikwembu swimbe emirhi ya risuna kwala tikweni ra Egipta, leri mi teke ku ta tshama eka rona; hikokwalaho mi ta dlawa, mi hundzuka ndzhukano ni xihlekiso ematikweni hinkwawo laha misaveni. 9Vubihi lebyi endliweke etikweni ra Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema, mi lo byi rivala xana? Vubihi bya kona byi endliwile hi vatata wa n'wina ni tihosi ta Yuda ni vasati va tona; hambi mi ri n'wina ni vasati va n'wina mi byi endlile! 10Ku fikela namuntlha, a mi titsongahatanga emahlweni ka mina. A mi ndzi kombanga xichavo kumbe ku hlayisa milawu ni swiletelo swa mina, leswi ndzi mi tiviseke swona n'wina ni vatata wa n'wina.

11“Hikokwalaho mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi ri, ndzi tiyimiserile ku fularhela va ka Yuda, ndzi va herisa hinkwavo. 12Masalela ya va ka Yuda lava hlawuleke ku ya tshama etikweni ra Egipta, va ta fela kona hinkwavo, va nyamalala. Va ta dlawa hi matlhari ni tindlala, ina va ta dlawa hinkwavo hi matlhari ni tindlala, lavakulu ni lavatsongo. Vanhu va ta va rhuketela va va nyenya; va ta va sandza va va hlekula. 13Ndzi ta ba lava tshamaka etikweni ra Egipta, kukota leswi ndzi beke muti wa Yerusalema, hi matlhari ni tindlala ni mintungu. 14Exikarhi ka masalela ya va ka Yuda lava teke ku ta tshama etikweni ra Egipta, a ku nga poni na un'we! Ku hava loyi a nga ta tlhelela etikweni ra Yuda a ya tshama eka rona, hambileswi va swi navelaka ngopfu. A va nga tlheleri eka rona, ku ta tlhelela ntsena vanhu va nga ri vangani.”

15Kutani vavanuna hinkwavo, lava tiveke leswaku vasati va vona va humeserile swikwembu swimbe emirhi ya risuna, ni vavasati hinkwavo lava yimeke kwalaho, ni va ka Yuda lava tshameke ePatroso etikweni ra Egipta, va rhamba nhlengeletano leyikulu, va hlamula Yeremiya va ku: 16“Leswi u hi byelaka swona u ku swi huma eka HOSI Xikwembu, a hi swi amukeli. 17Hina hi ta endla hinkwaswo leswi hi tiboheke ku swi endla: Hi ta hisa mirhi ya risuna hi humesela xikwembu lexi va nge i ‘Nkosikazi-ya-le-Matilweni’, hi xi humesela ni magandzelo ya swakunwa. Khale a hi endla sweswo emitini ya Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema, hi ri ni vatata wa hina ni tihosi ta hina ni tindhuna ta hina. Eminkarhini ya kona a hi kuma swakudya swo tala, hi kateka, hi nga voni nchumu xo biha. 18Kambe ku sukela loko hi tshikile ku humesela ‘Nkosikazi-ya-le-Matilweni’ emirhi ya risuna ni magandzelo ya swakunwa, a ha ha kumi nchumu, ho dlawa hi matlhari ni tindlala ntsena!” 19Kutani vavasati va engeta va ku: “We Yeremiya, xana u ehleketa leswaku vanuna va hina a va swi tivi loko hi hisela ‘Nkosikazi-ya-le-Matilweni’ emirhi ya risuna, ni loko hi yi humesela magandzelo ya swakunwa, ni loko hi yi swekela swimbhundzwa leswi nga ni xifaniso xa yona xana? Va swi tiva!”

20Kutani Yeremiya a hlamula vavanuna ni vavasati ni vanhu hinkwavo lava vulavuleke na yena hi ndlela yoleyo, a ku: 21“Mirhi ya risuna leyi n'wina ni vatata wa n'wina ni tihosi ta n'wina ni tindhuna ta n'wina ni va ka n'wina hinkwavo mi yi hiseke emitini ya Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema, xana mi ehleketa leswaku HOSI Xikwembu a xa ha yi tsundzuki, xi yi rivele, xana? 22Namuntlha, tiko ra n'wina ri onhiwile, ri hundzukile mananga, ra soriwa, a ra ha ri na munhu! Xivangelo hileswaku HOSI Xikwembu xi karhele hi swiendlo swa n'wina leswo biha ni manyala lawa mi ma endleke. 23Namuntlha mi wele ni makhombo lawa hikuva mi dyohele HOSI Xikwembu hi ku hisa mirhi ya risuna, mi ala ku yingisa marito ya xona, mi fularhela milawu ya xona, mi tshika swiletelo ni switsundzuxo swa xona!”

24Kutani Yeremiya a engeta a vulavula ni vanhu hinkwavo, vavanuna ni vavasati, a ku: “Yingisani rito ra HOSI Xikwembu, n'wina hinkwenu va ka Yuda lava tshamaka etikweni ra Egipta. 25HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: N'wina ni vasati va n'wina mi tibohile hi ku hlambanya, mi tlhela mi endla! Mi vurile leswaku mi ta hetisisa leswi mi tiboheke ku endla swona, mi humesela ‘Nkosikazi-ya-le-Matilweni’ emirhi ya risuna ni magandzelo ya swakunwa. Hiswona, tiyisani sweswo, mi endla hilaha mi tiboheke hakona!” 26Yeremiya a engeta a ku: “N'wina hinkwenu va ka Yuda lava mi tshamaka etikweni ra Egipta, yingisani leswi HOSI Xikwembu xi swi vulaka, hikuva xi ri: ‘Ndza tiyisa hi ku hlambanya mina HOSI leswaku etikweni hinkwaro ra Egipta, a ku nga ha vi na munhu na un'we wa va ka Yuda loyi a nga ta tiboha hi vito ra mina; a va nga ha vuli leswaku ndzi kona mina HOSI N'wini wa vona. 27Vanhu lava, ndzi ta hatla ndzi va vangela makhombo, ematshan'wini ya ku va katekisa. Vavanuna hinkwavo va ka Yuda lava nga tikweni ra Egipta, va ta dlawa hi matlhari ni tindlala va kondza va hela. 28Hambiswiritano, exikarhi ka va ka Yuda lava tshamaka etikweni ra Egipta, ku ta pona ntsena va nga ri vangani, va nga dlayiwi hi matlhari; va ta tlhelela etikweni ra vona, kutani masalela ya va ka Yuda lava a va yile va ya tshama etikweni ra Egipta, va ta tiva leswaku i marito ya mani lama tiyeke: Ya mina kumbe ya vona. 29Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta mi ba etikweni leri, mi kondza mi tiva leswaku makungu ya mina ya ku mi vangela makhombo ma tiyile! Xikombiso eka n'wina hi lexi: 30

44:30
II Tih. 25:1-7
Sedekiyasi hosi ya Yuda, ndzi n'wi nyiketile emavokweni ya Nebukadnetsara hosi ya Babilona loyi a a ri nala wa yena, naswona a lava ku n'wi dlaya. Hi mukhuva wolowo, ndzi ta nyiketa Faro Hofira hosi ya Egipta emavokweni ya valala va yena lava lavaka ku n'wi dlaya. Ndzi vurisa sweswo mina HOSI!’ ”