Xitsonga 1989 (TSO89)
41

411

41:1-3
II Tih. 25:25
Hi n'hweti ya vu-7, Iximaele n'wana Netaniya wa Elixama, munhu wa yindlu ya vuhosi loyi a a ri un'wana wa tindhuna ta hosi Sedekiyasi, a teka vavanuna va khume, a ya na vona eka Gedaliya n'wana Ahikama le Mispa. Kutani Gedaliya a tshama na vona eswakudyeni kwale Mispa. 2Hiloko Iximaele n'wana Netaniya ni vavanuna va khume lava a va ri na yena, va suka va yima, va tlhava Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani hi matlhari, va n'wi dlaya (kasi Gedaliya loyi a a vekiwile hi hosi ya Babilona ku va mulanguteri wa tiko). 3Iximaele a engeta a dlaya ni va ka Yuda hinkwavo lava a va tshama na Gedaliya eMispa, a dlaya ni masocha ya Vakalediya lawa a ma ri kona kwalaho.

Ta Iximaele loko a tlhela a dlaya vanhu van'wana

4Hi siku leri landzaka ku dlayiwa ka Gedaliya, timhaka ta kona ti nga si tiviwa hi munhu, 5ku humelela vavanuna va 80, va huma eXikeme ni le Xilo ni le Samariya, va ta ni mavele ni mirhi ya risuna, va ta swi humesela HOSI Xikwembu endlwini ya xona; a va byewurile malebvu, va handzulerile swiambalo, va tixekelerile hi mikwana. 6Kutani Iximaele n'wana Netaniya a huma eMispa, a famba a ri karhi a tirilisa ku ya va hlanganisa, a fika a ku ka vona: “Nghenani hi ku rhula eka Gedaliya n'wana Ahikama.” 7Loko va ha ku nghena emutini, Iximaele n'wana Netaniya ni vavanuna lava a va ri na yena va sungula ku dlaya lava fikeke, va hoxa mintsumbu ya vona ekheleni ra mati, 8ku sala vavanuna va khume ntsena; vona va khongela Iximaele va ku: “U nga hi dlayi, hikuva hi ni koroni ni mavele ya maxalana ni mafurha ni vulombe; swilo leswi, hi swi tumbetile enhoveni.” Kutani vanhu lava va ponisa sweswo, va nga dlayiwi kun'we ni lavan'wana.

9Khele leri Iximaele a hoxeke ka rona mintsumbu hinkwayo ya vavanuna lava a va dlayeke, a ri ri rikulu; khele leri a ri kovotliwile khale eribyeni hi hosi Asa, enkarhini lowu a a lwa na Baaxa hosi ya Israele. Kutani Iximaele n'wana Netaniya a tata khele ra kona hi mintsumbu. 10Iximaele a khoma ni vanhu hinkwavo lava a va sele eMispa, va nga vaaki va muti lava Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri a a va vekile ehansi ka Gedaliya n'wana Ahikama, a khoma ni vanhwana va le ntsindza, kutani a suka na vona hinkwavo a kongoma etikweni ra Vaamoni.

Lava khomiweke va ntshunxiwa hi Yohanani

11Yohanani n'wana Kariyaka ni vafambisi hinkwavo va mavuthu va twa manyala hinkwawo lawa Iximaele n'wana Netaniya a ma endleke. 12Kutani va teka masocha ya vona hinkwawo, va ya hlasela Iximaele n'wana Netaniya, va fika va n'wi kuma kusuhi ni tiva lerikulu leri nga Gibiyoni. 13-14Vanhu hinkwavo lava a va famba na Iximaele, va nga hinkwavo lava Iximaele a va khomeke le Mispa, va ba minkulungwana loko va vona Yohanani n'wana Kariyaka ni vafambisi va mavuthu lava a va ri na yena, kutani va hundzuluka hinkwavo, va tsutsuma va ya eka Yohanani. 15Loko a ri Iximaele n'wana Netaniya, a balekela Yohanani a ri ni vavanuna va 8, va ya tshama eka Vaamoni. 16Vanhu lava Iximaele n'wana Netaniya a nga suka na vona eMispa endzhaku ka loko a dlayile Gedaliya n'wana Ahikama, a va ri vavanuna (hileswaku masocha), ni vavasati, ni vana, ni vatirhi va le ntsindza. Kutani Yohanani n'wana Kariyaka ni vafambisi hinkwavo va mavuthu lava a va ri na yena va teka vanhu lava hinkwavo lava va va ntshunxeke emavokweni ya Iximaele, va vuya na vona eGibiyoni. 17Kutani va famba va ya xwa eGeruti-Kimihama kusuhi na Betlehema, va ri ni makungu ya ku ya le Egipta, 18va balekela Vakalediya. A va va chava, hikuva Iximaele n'wana Netaniya a a dlele Gedaliya n'wana Ahikama, kasi Gedaliya loyi a a vekiwile hi hosi ya Vakalediya leswaku a va mulanguteri wa tiko ra Yuda.